Changeset 6965


Ignore:
Timestamp:
2015-07-23 11:48:40 (8 years ago)
Author:
jupipana
Message:
 
Location:
2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa
Files:
10 added
4 deleted
24 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa.cs

  r6933 r6965  
  1919 
  2020    Image piikkiKuva = LoadImage("Piikki"); 
  21     Image tahtiKuva = LoadImage("Hiirus"); 
   21    Image hiiruKuva = LoadImage("Hiirus"); 
  2222    Image hahmoKuva = LoadImage("Sneik"); 
  23     Image tasoKuva = LoadImage("GreenGradient"); 
   23    Image tasoKuva = LoadImage("Maa"); 
  2424    Image taustaKuva = LoadImage("Lehtia"); 
  2525    Image maaliKuva = LoadImage("Maalii"); 
   
  3838        LuoPistelaskuri(); 
  3939 
  40         if (kenttaNro == 1) LuoKentta("FinalKentta1.5"); 
  41         else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("FinalKentta1"); 
  42         else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("FinalKentta1.5"); 
  43         else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("FinalKentta2"); 
  44         else if (kenttaNro > 4) Exit(); 
   40        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("FinalKentta1"); 
   41        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("FinalKentta2"); 
   42        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("FinalKentta3"); 
   43        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("FinalKentta4"); 
   44        else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("FinalKentta5"); 
   45        else if (kenttaNro > 5) Exit(); 
  4546 
  4647        MediaPlayer.Play("Musiikki"); 
  47         MediaPlayer.IsRepeating = true;  
  48          
   48        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  4949 
  5050        LisaaNappaimet(); 
   
  6161        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
  6262        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso); 
  63         kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), LisaaTahti); 
   63        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), LisaaHiiru); 
  6464        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("4CFF00"), LisaaPelaaja); 
  6565        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LisaaPiikki); 
  6666        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LisaaMaali); 
  67         kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FFFF"), LisaaVihollinen); 
   67        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FFFF"), LisaaBoss); 
  6868 
  6969        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   
  7272        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  7373        Level.Background.TileToLevel(); 
  74           
   74 
  7575    } 
  7676 
   
  8484    } 
  8585 
  86     void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  87     { 
  88         PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  89         vihollinen.Tag = "boss"; 
  90         vihollinen.Image = bossKuva; 
  91         vihollinen.Position = paikka; 
  92         vihollinen.FacingDirection = Direction.Left; 
  93         Add(vihollinen); 
  94         AddCollisionHandler(vihollinen, pelaaja1, VihollinenOsuu); 
  95          
   86    void LisaaBoss(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   87    { 
   88        PlatformCharacter boss = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   89        boss.Tag = "boss"; 
   90        boss.Image = bossKuva; 
   91        boss.Position = paikka; 
   92        boss.FacingDirection = Direction.Left; 
   93        Add(boss); 
   94        AddCollisionHandler(boss, pelaaja1, BossOsuu); 
   95 
  9696        AssaultRifle vihollisenAse = new AssaultRifle(30, 10); 
  9797        vihollisenAse.Ammo.Value = 10000; 
  9898        vihollisenAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  99         vihollinen.Weapon = vihollisenAse; 
  100  
   99        boss.Weapon = vihollisenAse; 
  101100 
  102101        Timer ajastin = new Timer(); 
  103         ajastin.Interval = 0.5; 
   102        ajastin.Interval = 0.75; 
  104103        ajastin.Timeout += delegate 
  105104        { 
  106             if (!vihollinen.IsDestroyed) 
   105            if (!boss.IsDestroyed) 
  107106            { 
  108                 vihollinen.Weapon.Shoot(); 
   107                boss.Weapon.Shoot(); 
  109108            } 
  110109        }; 
   110         
  111111        ajastin.Start(); 
  112112    } 
   
  125125        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  126126        piikki.Color = Color.Blue; 
  127         piikki.Tag = "pahis"; 
   127        piikki.Tag = "piikki"; 
  128128        piikki.Image = piikkiKuva; 
  129129        piikki.Position = paikka; 
   
  131131    } 
  132132 
  133     void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  134     { 
  135         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  136         tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  137         tahti.Position = paikka; 
  138         tahti.Image = tahtiKuva; 
  139         tahti.Tag = "tahti"; 
  140         Add(tahti); 
   133    void LisaaHiiru(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   134    { 
   135        PhysicsObject hiiru = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   136        hiiru.IgnoresCollisionResponse = true; 
   137        hiiru.Position = paikka; 
   138        hiiru.Image = hiiruKuva; 
   139        hiiru.Tag = "hiiru"; 
   140        Add(hiiru); 
  141141 
  142142        pisteLaskuri.MaxValue++; 
   
  147147        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  148148        pelaaja1.Position = paikka; 
  149         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  150         AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", PelaajaOsuu); 
  151         AddCollisionHandler(pelaaja1, "ammo", PelaajaOsuu); 
  152         AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormasiMaaliin); 
  153         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", CollisionHandler.PlaySound("Eating")); 
  154         AddCollisionHandler(pelaaja1, "ammo", CollisionHandler.PlaySound("Hmm")); 
  155         AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", CollisionHandler.PlaySound("Hmm")); 
  156         AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", CollisionHandler.PlaySound("Maaliaani")); 
  157149        pelaaja1.Image = hahmoKuva; 
  158150        pelaaja1.Tag = "hahmo"; 
   151         
   152        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hiiru", TormaaHiiruun); 
   153        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hiiru", CollisionHandler.PlaySound("Eating")); 
   154        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", PelaajaOsuu); 
   155        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikki", CollisionHandler.PlaySound("Hmm")); 
   156        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ammus", PelaajaOsuu);  
   157        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ammus", CollisionHandler.PlaySound("Hmm")); 
   158        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormasiMaaliin); 
   159        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", CollisionHandler.PlaySound("Maaliaani")); 
   160        
  159161        Add(pelaaja1); 
  160162    } 
  161      
   163 
  162164    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  163165    { 
   
  173175        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  174176        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  175  
  176177        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  177178        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
   
  179180    } 
  180181 
  181     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   182    void TormaaHiiruun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject hiiru) 
  182183    { 
  183184        MessageDisplay.Add("Söit hiirun!"); 
  184         tahti.Destroy(); 
   185        hiiru.Destroy(); 
  185186        pisteLaskuri.Value++; 
  186187    } 
   
  192193    } 
  193194 
  194    void VihollinenOsuu(PhysicsObject vihollinen, PhysicsObject pelaaja1) 
  195     { 
  196         vihollinen.Destroy(); 
   195    void BossOsuu(PhysicsObject boss, PhysicsObject pelaaja1) 
   196    { 
   197        boss.Destroy(); 
  197198        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
  198         rajahdys.Position = vihollinen.Position; 
   199        rajahdys.Position = boss.Position; 
   200        MessageDisplay.Add("Tapoit Bossin!"); 
  199201        Add(rajahdys); 
  200202    } 
   
  206208        rajahdys.Position = ammus.Position; 
  207209        Add(rajahdys); 
  208         ammus.Tag = "ammo"; 
   210        ammus.Tag = "ammus"; 
  209211    } 
  210212 
   
  224226    { 
  225227        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  226          
  227         //pisteLaskuri.Value = GetObjectsWithTag("pahis").Count; 
  228228        pisteLaskuri.MaxValue = 1; 
  229229 
   
  236236        pisteNaytto.X = Screen.Right - 600; 
  237237        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  238         pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
  239         pisteNaytto.Color = Color.White; 
  240         pisteNaytto.Title = "Hiirut"; 
   238        pisteNaytto.TextColor = Color.White; 
   239        pisteNaytto.Title = "Hiiruja syöty"; 
  241240        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  242241        Add(pisteNaytto); 
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa.csproj.Debug.cachefile

  r6933 r6965  
  1 Content\FinalKentta.xnb 
  21Content\Sneik.xnb 
  32Content\Piikki.xnb 
   
  54Content\Eating.xnb 
  65Content\Hmm.xnb 
  7 Content\FinalKentta2.xnb 
  86Content\Maalii.xnb 
  97Content\Lehti.xnb 
   
  1311Content\Lehtia.xnb 
  1412Content\GreenGradient.xnb 
  15 Content\FinalKentta1.5.xnb 
  1613Content\Musiikki.xnb 
  1714Content\Vesiputous.xnb 
   15Content\Nuoli.xnb 
   16Content\Maa.xnb 
   17Content\FinalKentta3.xnb 
   18Content\FinalKentta5.xnb 
   19Content\FinalKentta4.xnb 
   20Content\FinalKentta2.xnb 
  1821Content\Musiikki.wma 
  1922Content\Vesiputous.wma 
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa/obj/x86/Debug/Hajottaa.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6933 r6965  
  1313C:\MyTemp\JuliaN\THE PURGEEE\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\snek.xnb 
  1414C:\MyTemp\JuliaN\THE PURGEEE\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta.xnb 
  15 C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta.xnb 
  1615C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Sneik.xnb 
  1716C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Piikki.xnb 
   
  2726C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Eating.xnb 
  2827C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Hmm.xnb 
  29 C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta2.xnb 
  3028C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Maalii.xnb 
  3129C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Lehti.xnb 
   
  3533C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Lehtia.xnb 
  3634C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\GreenGradient.xnb 
  37 C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta1.5.xnb 
  3835C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Musiikki.xnb 
  3936C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Musiikki.wma 
  4037C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Vesiputous.xnb 
  4138C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Vesiputous.wma 
   39C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Nuoli.xnb 
   40C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Maa.xnb 
   41C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta3.xnb 
   42C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta5.xnb 
   43C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta4.xnb 
   44C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta2.xnb 
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa/obj/x86/Debug/cachefile-{60F6AD94-F094-4804-BEB3-93E49E431F75}-targetpath.txt

  r6933 r6965  
  1 Content\FinalKentta.xnb 
  21Content\Sneik.xnb 
  32Content\Piikki.xnb 
   
  54Content\Eating.xnb 
  65Content\Hmm.xnb 
  7 Content\FinalKentta2.xnb 
  86Content\Maalii.xnb 
  97Content\Lehti.xnb 
   
  1311Content\Lehtia.xnb 
  1412Content\GreenGradient.xnb 
  15 Content\FinalKentta1.5.xnb 
  1613Content\Musiikki.xnb 
  1714Content\Musiikki.wma 
  1815Content\Vesiputous.xnb 
  1916Content\Vesiputous.wma 
   17Content\Nuoli.xnb 
   18Content\Maa.xnb 
   19Content\FinalKentta3.xnb 
   20Content\FinalKentta5.xnb 
   21Content\FinalKentta4.xnb 
   22Content\FinalKentta2.xnb 
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/HajottaaContent/HajottaaContent.contentproj

  r6933 r6965  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="FinalKentta.png"> 
  49       <Name>FinalKentta</Name> 
   48    <Compile Include="FinalKentta1.png"> 
   49      <Name>FinalKentta1</Name> 
  5050      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5151      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  8888  </ItemGroup> 
  8989  <ItemGroup> 
  90     <Compile Include="FinalKentta2.png"> 
  91       <Name>FinalKentta2</Name> 
   90    <Compile Include="FinalKentta5.png"> 
   91      <Name>FinalKentta5</Name> 
  9292      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  9393      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  116116  </ItemGroup> 
  117117  <ItemGroup> 
  118     <Compile Include="FinalKentta1.png"> 
  119       <Name>FinalKentta1</Name> 
   118    <Compile Include="FinalKentta3.png"> 
   119      <Name>FinalKentta3</Name> 
  120120      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  121121      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  144144  </ItemGroup> 
  145145  <ItemGroup> 
  146     <Compile Include="FinalKentta1.5.png"> 
  147       <Name>FinalKentta1.5</Name> 
   146    <Compile Include="FinalKentta4.png"> 
   147      <Name>FinalKentta4</Name> 
  148148      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  149149      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  164164    </Compile> 
  165165  </ItemGroup> 
   166  <ItemGroup> 
   167    <Compile Include="Nuoli.png"> 
   168      <Name>Nuoli</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171    </Compile> 
   172  </ItemGroup> 
   173  <ItemGroup> 
   174    <Compile Include="Maa.png"> 
   175      <Name>Maa</Name> 
   176      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   177      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   178    </Compile> 
   179  </ItemGroup> 
   180  <ItemGroup> 
   181    <Compile Include="FinalKentta2.png"> 
   182      <Name>FinalKentta2</Name> 
   183      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   184      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   185    </Compile> 
   186  </ItemGroup> 
  166187  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  167188  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/HajottaaContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6933 r6965  
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
  44    <Item> 
  5       <Source>FinalKentta.png</Source> 
  6       <Name>FinalKentta</Name> 
  7       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9       <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-07-22T13:27:38.2826108+03:00</Time> 
  12     </Item> 
  13     <Item> 
  145      <Source>Sneik.png</Source> 
  156      <Name>Sneik</Name> 
   
  189      <Options>None</Options> 
  1910      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Sneik.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-07-21T12:32:20.4912831+03:00</Time> 
   11      <Time>2015-07-23T11:16:47.9914944+03:00</Time> 
  2112    </Item> 
  2213    <Item> 
   
  2718      <Options>None</Options> 
  2819      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Piikki.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-07-21T13:29:54.1176713+03:00</Time> 
   20      <Time>2015-07-23T10:23:26.1364944+03:00</Time> 
  3021    </Item> 
  3122    <Item> 
   
  3627      <Options>None</Options> 
  3728      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Hiirus.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-07-21T14:07:45.539749+03:00</Time> 
   29      <Time>2015-07-23T10:18:45.0030944+03:00</Time> 
  3930    </Item> 
  4031    <Item> 
   
  5748    </Item> 
  5849    <Item> 
  59       <Source>FinalKentta2.png</Source> 
  60       <Name>FinalKentta2</Name> 
  61       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  62       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  63       <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta2.xnb</Output> 
  65       <Time>2015-07-22T10:32:32.976551+03:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  6850      <Source>Maalii.png</Source> 
  6951      <Name>Maalii</Name> 
   
  7254      <Options>None</Options> 
  7355      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Maalii.xnb</Output> 
  74       <Time>2015-07-22T13:38:42.7010162+03:00</Time> 
   56      <Time>2015-07-23T11:14:08.8064944+03:00</Time> 
  7557    </Item> 
  7658    <Item> 
   
  9072      <Options>None</Options> 
  9173      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Asshat.xnb</Output> 
  92       <Time>2015-07-22T11:13:40.4107416+03:00</Time> 
   74      <Time>2015-07-23T10:33:59.3130944+03:00</Time> 
  9375    </Item> 
  9476    <Item> 
   
  9981      <Options>None</Options> 
  10082      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta1.xnb</Output> 
  101       <Time>2015-07-22T14:16:43.9038027+03:00</Time> 
   83      <Time>2015-07-23T11:26:32.2822944+03:00</Time> 
  10284    </Item> 
  10385    <Item> 
   
  129111    </Item> 
  130112    <Item> 
  131       <Source>FinalKentta1.5.png</Source> 
  132       <Name>FinalKentta1.5</Name> 
  133       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  134       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135       <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta1.5.xnb</Output> 
  137       <Time>2015-07-22T14:51:45.2199514+03:00</Time> 
  138     </Item> 
  139     <Item> 
  140113      <Source>Musiikki.mp3</Source> 
  141114      <Name>Musiikki</Name> 
   
  156129      <Extra>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Vesiputous.wma</Extra> 
  157130      <Time>2015-07-22T13:07:21.9112206+03:00</Time> 
   131    </Item> 
   132    <Item> 
   133      <Source>Nuoli.png</Source> 
   134      <Name>Nuoli</Name> 
   135      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   137      <Options>None</Options> 
   138      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Nuoli.xnb</Output> 
   139      <Time>2015-07-23T10:09:35.3491374+03:00</Time> 
   140    </Item> 
   141    <Item> 
   142      <Source>Maa.png</Source> 
   143      <Name>Maa</Name> 
   144      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   145      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   146      <Options>None</Options> 
   147      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\Maa.xnb</Output> 
   148      <Time>2015-07-23T10:37:35.3490944+03:00</Time> 
   149    </Item> 
   150    <Item> 
   151      <Source>FinalKentta3.png</Source> 
   152      <Name>FinalKentta3</Name> 
   153      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   154      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   155      <Options>None</Options> 
   156      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta3.xnb</Output> 
   157      <Time>2015-07-22T14:56:39.1609052+03:00</Time> 
   158    </Item> 
   159    <Item> 
   160      <Source>FinalKentta5.png</Source> 
   161      <Name>FinalKentta5</Name> 
   162      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   163      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   164      <Options>None</Options> 
   165      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta5.xnb</Output> 
   166      <Time>2015-07-22T10:32:32.976551+03:00</Time> 
   167    </Item> 
   168    <Item> 
   169      <Source>FinalKentta4.png</Source> 
   170      <Name>FinalKentta4</Name> 
   171      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   172      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   173      <Options>None</Options> 
   174      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta4.xnb</Output> 
   175      <Time>2015-07-22T14:51:45.2199514+03:00</Time> 
   176    </Item> 
   177    <Item> 
   178      <Source>FinalKentta2.png</Source> 
   179      <Name>FinalKentta2</Name> 
   180      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   181      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   182      <Options>None</Options> 
   183      <Output>C:\MyTemp\JuliaN\Hajottaa\Hajottaa\Hajottaa\bin\x86\Debug\Content\FinalKentta2.xnb</Output> 
   184      <Time>2015-07-23T11:33:45.2986944+03:00</Time> 
  158185    </Item> 
  159186    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.