Changeset 6936


Ignore:
Timestamp:
2015-07-22 14:57:28 (8 years ago)
Author:
oomahutt
Message:
 
Location:
2015/30/OonaH
Files:
22 added
12 deleted
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky.cs

  r6905 r6936  
  1616    Image pelaajanKuva = LoadImage("alus4"); 
  1717    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  18     Image avaruus = LoadImage("avaruus"); 
   18    //Image avaruus = LoadImage("avaruus"); 
  1919    Image aukkoKuva = LoadImage("aukko2"); 
  2020    Image laatikko = LoadImage("laatikko3"); 
   
  2323    Image lipunKuva = LoadImage("lippu"); 
  2424 
   25    Image Mercury = LoadImage("mercury"); 
   26    Image Venus = LoadImage("venus"); 
   27    Image Earth = LoadImage("earth"); 
   28    Image Mars = LoadImage("mars"); 
   29    Image Jupiter = LoadImage("jupiter"); 
   30    Image Saturn = LoadImage("saturn"); 
   31    Image Uranus = LoadImage("uranus"); 
   32    Image Neptune = LoadImage("neptune"); 
   33 
  2534    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  2635    Vector nopeusVasen = new Vector(-200, 0); 
   
  2938 
  3039    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  31  
  32     EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   40    List<Label> valikonKohdat; 
   41    Font Fontti = LoadFont("fontti1"); 
   42    int kenttanumero = 1; 
   43 
   44    //EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  3345 
  3446    public override void Begin() 
  3547    { 
  36         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin Alkuvalikko", "Aloita Peli", "Parhaat Pisteet", "Lopeta"); 
  37         Add(alkuValikko); 
  38  
  39         alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloita); 
  40         //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  41         //alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
  42  
   48        //TODO Useampien kenttien hallitseminen 
   49        Valikko(); 
   50    } 
   51 
   52    void SeuraavaKentta() 
   53    { 
   54        ClearAll(); 
   55 
   56        if (kenttanumero == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   57        else if (kenttanumero == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   58        else if (kenttanumero > 2) Valikko(); 
   59    } 
   60 
   61    void TeePlaneetta(double x, double y, Image kuva, double halkaisija) 
   62    { 
   63        PhysicsObject planeetta = PhysicsObject.CreateStaticObject(halkaisija, halkaisija); 
   64        planeetta.Image = kuva; 
   65        planeetta.X = x; 
   66        planeetta.Y = y; 
   67        Add(planeetta); 
   68    } 
   69 
   70    void Valikko() 
   71    { 
   72        ClearAll(); 
   73        PlaneettojenLuominen(); 
   74 
   75        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   76        Color vari = Color.White; 
   77 
   78        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   79 
   80        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   81        kohta1.Position = new Vector(0, 60); 
   82        kohta1.TextColor = vari; 
   83        kohta1.Font = Fontti; 
   84        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   85 
   86        Label kohta2 = new Label("Parhaat pisteet"); 
   87        kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
   88        kohta2.TextColor = vari; 
   89        kohta2.Font = Fontti; 
   90        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   91 
   92        Label kohta3 = new Label("Lopeta peli"); 
   93        kohta3.Position = new Vector(0, -60); 
   94        kohta3.TextColor = vari; 
   95        kohta3.Font = Fontti; 
   96        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   97 
   98        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   99        { 
   100            Add(valikonKohta); 
   101        } 
   102 
   103        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Aloita, null); 
   104        //Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ParhaatPisteet, null); 
   105        Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   106 
   107        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   108    } 
   109 
   110    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiiri) 
   111    { 
   112        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   113        { 
   114            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   115            { 
   116                kohta.TextColor = Color.Wheat; 
   117            } 
   118            else 
   119            { 
   120                kohta.TextColor = Color.White; 
   121            } 
   122         } 
   123    } 
   124 
   125    void PlaneettojenLuominen() 
   126    { 
   127        Level.Background.CreateStars(); 
   128 
   129        TeePlaneetta(0, 400, Mercury, 50); 
   130        TeePlaneetta(300, 300, Venus, 70); 
   131        TeePlaneetta(400, 50, Earth, 100); 
   132        TeePlaneetta(350, -200, Mars, 100); 
   133        TeePlaneetta(0, -350, Jupiter, 200); 
   134        TeePlaneetta(-350, -200, Saturn, 170); 
   135        TeePlaneetta(-370, 50, Uranus, 120); 
   136        TeePlaneetta(-250, 300, Neptune, 120); 
  43137    } 
  44138 
  45139    void Aloita() 
  46140    { 
  47         LuoKentta(); 
   141        ClearAll(); 
   142        SeuraavaKentta(); 
  48143        LuoLaskuri(); 
  49144        LisaaNappaimet(); 
   
  55150    } 
  56151 
  57     void AloitaPeli(Window sender) 
  58     { 
  59         Aloita(); 
  60     } 
  61      
  62     void LuoKentta() 
  63     { 
  64         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   152    void LuoKentta(string kenttaTiedosto) 
   153    { 
   154        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2"); 
  65155        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  66156        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  70160 
  71161        Level.CreateBorders(); 
  72         Level.Background.Image = avaruus; 
  73         Level.Background.FitToLevel(); 
   162        Level.Background.CreateStars(); 
   163        //Level.Background.Image = avaruus; 
   164        //Level.Background.FitToLevel(); 
  74165        Level.Background.TextureWrapSize = new Vector(3, 1); 
  75166 
   
  77168        aurinko.Image = myrskynKuva; 
  78169        aurinko.X = Level.Left; 
  79         aurinko.Velocity = new Vector(10, 0); 
   170        aurinko.Velocity = new Vector(40, 0); 
  80171        aurinko.Tag = "aurinko"; 
  81172        Add(aurinko); 
   
  94185 
  95186        Timer kameraAjastin = new Timer(); 
  96         kameraAjastin.Interval = 0.1; 
   187        kameraAjastin.Interval = 0.025; 
  97188        kameraAjastin.Timeout += KameranSiirto; 
  98189        kameraAjastin.Start(); 
   
  129220        pelaaja1.Position = paikka; 
  130221        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   222        //pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  131223        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  132224        AddCollisionHandler(pelaaja1, "aukko", TormaaMustaanAukkoon); 
   
  142234        Add(rajahdys); 
  143235        pelaaja1.Destroy(); 
  144         PelaajaKuoli(); 
   236        ClearAll(); 
   237        Begin(); 
  145238    } 
  146239 
   
  151244        Add(rajahdys); 
  152245        pelaaja1.Destroy(); 
  153         PelaajaKuoli(); 
  154     } 
  155  
  156     void PelaajaKuoli() 
  157     { 
  158         topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value); 
  159         topLista.HighScoreWindow.Closed += AloitaPeli; 
   246        //ClearAll(); 
   247        Begin(); 
  160248    } 
  161249 
   
  173261    { 
  174262        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  175         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   263        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Begin, "Lopeta peli"); 
  176264 
  177265        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeusVasen); 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky.csproj.Debug.cachefile

  r6905 r6936  
  33Content\kentta1.xnb 
  44Content\avaruus.xnb 
  5 Content\alus.xnb 
  65Content\laatikko3.xnb 
  76Content\aukko2.xnb 
  8 Content\myrsky.xnb 
  97Content\Codis.xnb 
  108Content\lippu.xnb 
  119Content\myrsky2.xnb 
  1210Content\alus4.xnb 
  13 Content\alus5.xnb 
  14 Content\alus6.xnb 
  15 Content\alus7.xnb 
  16 Content\aukko3.xnb 
   11Content\earth.xnb 
   12Content\jupiter.xnb 
   13Content\mars.xnb 
   14Content\mercury.xnb 
   15Content\neptune.xnb 
   16Content\saturn.xnb 
   17Content\uranus.xnb 
   18Content\venus.xnb 
   19Content\fontti1.xnb 
   20Content\kentta2.xnb 
   21Content\kentta1.txt 
   22Content\kentta2.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/obj/x86/Debug/Aurinkomyrsky.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6905 r6936  
  1111C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\obj\x86\Debug\Aurinkomyrsky.pdb 
  1212C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\avaruus.xnb 
  13 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus.xnb 
  1413C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\laatikko3.xnb 
  1514C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukko2.xnb 
  16 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\myrsky.xnb 
  1715C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\Codis.xnb 
  1816C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\lippu.xnb 
  1917C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\myrsky2.xnb 
  2018C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus4.xnb 
  21 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus5.xnb 
  22 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus6.xnb 
  23 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus7.xnb 
  24 C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukko3.xnb 
   19C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\earth.xnb 
   20C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\jupiter.xnb 
   21C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\mars.xnb 
   22C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\mercury.xnb 
   23C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\neptune.xnb 
   24C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\saturn.xnb 
   25C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\uranus.xnb 
   26C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\venus.xnb 
   27C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\fontti1.xnb 
   28C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   29C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta1.txt 
   30C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta2.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/obj/x86/Debug/cachefile-{95D20900-7005-425A-A0CD-AA83EC175105}-targetpath.txt

  r6905 r6936  
  33Content\kentta1.xnb 
  44Content\avaruus.xnb 
  5 Content\alus.xnb 
  65Content\laatikko3.xnb 
  76Content\aukko2.xnb 
  8 Content\myrsky.xnb 
  97Content\Codis.xnb 
  108Content\lippu.xnb 
  119Content\myrsky2.xnb 
  1210Content\alus4.xnb 
  13 Content\alus5.xnb 
  14 Content\alus6.xnb 
  15 Content\alus7.xnb 
  16 Content\aukko3.xnb 
   11Content\earth.xnb 
   12Content\jupiter.xnb 
   13Content\mars.xnb 
   14Content\mercury.xnb 
   15Content\neptune.xnb 
   16Content\saturn.xnb 
   17Content\uranus.xnb 
   18Content\venus.xnb 
   19Content\fontti1.xnb 
   20Content\kentta2.xnb 
   21Content\kentta1.txt 
   22Content\kentta2.txt 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/AurinkomyrskyContent/AurinkomyrskyContent.contentproj

  r6905 r6936  
  5555      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
  5656      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   57      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  5758    </Compile> 
  5859  </ItemGroup> 
   
  6061    <Compile Include="avaruus.png"> 
  6162      <Name>avaruus</Name> 
  62       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  63       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  64     </Compile> 
  65   </ItemGroup> 
  66   <ItemGroup> 
  67     <Compile Include="alus.png"> 
  68       <Name>alus</Name> 
  6963      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  7064      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  107101  </ItemGroup> 
  108102  <ItemGroup> 
  109     <Compile Include="myrsky.png"> 
  110       <Name>myrsky</Name> 
  111       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  112       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  113     </Compile> 
  114   </ItemGroup> 
  115   <ItemGroup> 
  116103    <Compile Include="myrsky2.png"> 
  117104      <Name>myrsky2</Name> 
   
  128115  </ItemGroup> 
  129116  <ItemGroup> 
  130     <Compile Include="alus5.png"> 
  131       <Name>alus5</Name> 
   117    <Compile Include="earth.png"> 
   118      <Name>earth</Name> 
  132119      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  133120      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  134121    </Compile> 
  135     <Compile Include="alus6.png"> 
  136       <Name>alus6</Name> 
   122    <Compile Include="jupiter.png"> 
   123      <Name>jupiter</Name> 
  137124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  138125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  139126    </Compile> 
  140     <Compile Include="alus7.png"> 
  141       <Name>alus7</Name> 
   127    <Compile Include="mars.png"> 
   128      <Name>mars</Name> 
   129      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   130      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   131    </Compile> 
   132    <Compile Include="mercury.png"> 
   133      <Name>mercury</Name> 
   134      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   135      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   136    </Compile> 
   137    <Compile Include="neptune.png"> 
   138      <Name>neptune</Name> 
   139      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   140      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   141    </Compile> 
   142    <Compile Include="uranus.png"> 
   143      <Name>uranus</Name> 
   144      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   145      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   146    </Compile> 
   147    <Compile Include="venus.png"> 
   148      <Name>venus</Name> 
  142149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  143150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  145152  </ItemGroup> 
  146153  <ItemGroup> 
  147     <Compile Include="aukko3.png"> 
  148       <Name>aukko3</Name> 
   154    <Compile Include="saturn.png"> 
   155      <Name>saturn</Name> 
  149156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  150157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="fontti1.spritefont"> 
   162      <Name>fontti1</Name> 
   163      <Importer>FontDescriptionImporter</Importer> 
   164      <Processor>FontDescriptionProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   169      <Name>kentta2</Name> 
   170      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   172      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  151173    </Compile> 
  152174  </ItemGroup> 
 • 2015/30/OonaH/Aurinkomyrsky/Aurinkomyrsky/AurinkomyrskyContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6905 r6936  
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
  41       <Source>alus.png</Source> 
  42       <Name>alus</Name> 
  43       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  44       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  45       <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus.xnb</Output> 
  47       <Time>2015-07-22T10:49:20.2306762+03:00</Time> 
  48     </Item> 
  49     <Item> 
  5041      <Source>laatikko3.png</Source> 
  5142      <Name>laatikko3</Name> 
   
  6657    </Item> 
  6758    <Item> 
  68       <Source>myrsky.png</Source> 
  69       <Name>myrsky</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\myrsky.xnb</Output> 
  74       <Time>2015-07-21T14:50:03.3722506+03:00</Time> 
  75     </Item> 
  76     <Item> 
  7759      <Source>Codis.png</Source> 
  7860      <Name>Codis</Name> 
   
  11193    </Item> 
  11294    <Item> 
  113       <Source>alus5.png</Source> 
  114       <Name>alus5</Name> 
  115       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  116       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  117       <Options>None</Options> 
  118       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus5.xnb</Output> 
  119       <Time>2015-07-22T10:01:29.7668862+03:00</Time> 
  120     </Item> 
  121     <Item> 
  122       <Source>alus6.png</Source> 
  123       <Name>alus6</Name> 
  124       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  125       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  126       <Options>None</Options> 
  127       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus6.xnb</Output> 
  128       <Time>2015-07-22T10:01:29.7668862+03:00</Time> 
  129     </Item> 
  130     <Item> 
  131       <Source>alus7.png</Source> 
  132       <Name>alus7</Name> 
  133       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  134       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135       <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\alus7.xnb</Output> 
  137       <Time>2015-07-22T10:01:29.7668862+03:00</Time> 
  138     </Item> 
  139     <Item> 
  140       <Source>aukko3.png</Source> 
  141       <Name>aukko3</Name> 
  142       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  143       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  144       <Options>None</Options> 
  145       <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\aukko3.xnb</Output> 
  146       <Time>2015-07-22T11:34:34.7968318+03:00</Time> 
   95      <Source>earth.png</Source> 
   96      <Name>earth</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\earth.xnb</Output> 
   101      <Time>2015-07-22T13:22:57.135046+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>jupiter.png</Source> 
   105      <Name>jupiter</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\jupiter.xnb</Output> 
   110      <Time>2015-07-22T13:38:34.9726841+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>mars.png</Source> 
   114      <Name>mars</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\mars.xnb</Output> 
   119      <Time>2015-07-22T13:22:57.135046+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>mercury.png</Source> 
   123      <Name>mercury</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\mercury.xnb</Output> 
   128      <Time>2015-07-22T13:22:57.135046+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>neptune.png</Source> 
   132      <Name>neptune</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\neptune.xnb</Output> 
   137      <Time>2015-07-22T13:40:13.0671702+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>saturn.png</Source> 
   141      <Name>saturn</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\saturn.xnb</Output> 
   146      <Time>2015-07-22T13:51:37.2267049+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>uranus.png</Source> 
   150      <Name>uranus</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\uranus.xnb</Output> 
   155      <Time>2015-07-22T13:22:57.135046+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>venus.png</Source> 
   159      <Name>venus</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\venus.xnb</Output> 
   164      <Time>2015-07-22T13:22:57.150646+03:00</Time> 
   165    </Item> 
   166    <Item> 
   167      <Source>fontti1.spritefont</Source> 
   168      <Name>fontti1</Name> 
   169      <Importer>FontDescriptionImporter</Importer> 
   170      <Processor>FontDescriptionProcessor</Processor> 
   171      <Options>None</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\fontti1.xnb</Output> 
   173      <Time>2015-07-22T14:11:59.5805049+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>kentta2.txt</Source> 
   177      <Name>kentta2</Name> 
   178      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\OonaH\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\Aurinkomyrsky\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   182      <Time>2015-07-22T14:56:46.1845298+03:00</Time> 
  147183    </Item> 
  148184    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.