Changeset 6927


Ignore:
Timestamp:
2015-07-22 14:48:25 (8 years ago)
Author:
misakana
Message:
 
Location:
2015/30/MatiasR/kuulapeli
Files:
5 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli.cs

  r6873 r6927  
  99public class kuulapeli : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     PhysicsObject Pelaaja; 
   11    PhysicsObject Pelaaja1; 
   12    PhysicsObject Pelaaja2; 
  1213    IntMeter pisteLaskuri; 
  1314    Label pisteNaytto; 
  1415    int kenttaNro = 1; 
  15  
   16    int kenttiayhteensa = 3; 
   17    Timer aikaLaskuri; 
   18    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   19    //ScoreList topLista2 = new ScoreList(10, true, 0); 
  1620    SoundEffect pickup = LoadSoundEffect("Pickup_Coin3"); 
  1721 
  1822    public override void Begin() 
  1923    { 
   24        topLista.HighScoreWindow.Closed +=  w => alkuvalikko(); 
   25        //topLista2 = DataStorage.TryLoad<ScoreList>(topLista2, "pisteet.xml"); 
   26        alkuvalikko(); 
   27    } 
   28 
   29    void aloitapelialusta() 
   30    { 
   31        kenttaNro = 1; 
   32         
   33        aikaLaskuri = new Timer(); 
   34        aikaLaskuri.Start(); 
   35 
  2036        aloitapeli(); 
  2137    } 
   
  2339    void aloitapeli() 
  2440    { 
  25         ClearAll(); 
   41        //ClearAll(); 
   42        ClearControls(); 
   43        ClearGameObjects(); 
   44 
   45        if (kenttaNro > kenttiayhteensa) 
   46        { 
   47            voitapeli(); 
   48            return; 
   49        } 
  2650        LuoPistelaskuri(); 
   51        LuoAikaLaskuri(); 
  2752        Luokentta(); 
  2853 
  29         Camera.Follow(Pelaaja); 
  30  
  31         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  32         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", new Vector(-3000,0)); 
  33         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", new Vector(3000, 0)); 
  34         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", new Vector(0, 3000)); 
  35         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", new Vector(0, -3000)); 
  36     } 
  37  
  38     void Liikuta(Vector suunta) 
  39     { 
  40         Pelaaja.Push(suunta); 
   54        Camera.Follow(Pelaaja1, Pelaaja2); 
   55 
   56        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, lopetusvalikko, "Lopeta peli"); 
   57        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku",Pelaaja1, new Vector(-3000,0)); 
   58        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku",Pelaaja1, new Vector(3000, 0)); 
   59        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku",Pelaaja1, new Vector(0, 3000)); 
   60        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku",Pelaaja1, new Vector(0, -3000)); 
   61 
   62        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", Pelaaja2, new Vector(-3000, 0)); 
   63        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", Pelaaja2, new Vector(3000, 0)); 
   64        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", Pelaaja2, new Vector(0, 3000)); 
   65        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "liiku", Pelaaja2, new Vector(0, -3000)); 
   66 
   67        Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Down, voitapeli, "l"); 
   68 
   69        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.", Pelaaja1); 
   70        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.", Pelaaja2); 
   71 
   72        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, SiirrySeuraavaan, "siirry seuraavaan kenttään"); 
   73    } 
   74 
   75    void SiirrySeuraavaan() 
   76    { 
   77        kenttaNro++; 
   78        aloitapeli(); 
   79    } 
   80 
   81    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila, PhysicsObject pelaaja) 
   82    { 
   83        pelaaja.Push(tatinTila.StateVector * 3000); 
   84    } 
   85 
   86    void Liikuta(PhysicsObject pelaaja, Vector suunta) 
   87    { 
   88        pelaaja.Push(suunta); 
  4189    } 
  4290 
   
  4593        pisteLaskuri.MaxValue = 0; 
  4694     ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta " + kenttaNro); 
  47      ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), LuoPelaaja); 
   95     ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), LuoPelaaja1); 
  4896     ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  4997     ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF00"), LuoPallo); 
  5098     ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoViimeinenPallo); 
  5199     ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF0F13"), LuoPunainenTaso); 
   100     ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), LuoPelaaja2); 
  52101     ruudut.Execute(20, 20); 
  53102     pisteNaytto.IntFormatString = "{0} / "+pisteLaskuri.MaxValue; 
  54     } 
  55     void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  56     { 
  57         Pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   103 
   104    } 
   105 
   106    PhysicsObject LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   107    { 
   108        PhysicsObject Pelaaja = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  58109        Pelaaja.LinearDamping = 0.7; 
   110        Pelaaja.CanRotate = false; 
  59111        Pelaaja.Position = paikka; 
  60112        Add(Pelaaja); 
   
  62114        AddCollisionHandler(Pelaaja, "pallo", tormaapalloon); 
  63115        AddCollisionHandler(Pelaaja, "seina", tormaaseinaan); 
  64          
  65     } 
   116        return Pelaaja; 
   117    } 
   118    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   119    { 
   120        Pelaaja1 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus); 
   121    } 
   122    void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   123    { 
   124        Pelaaja2 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus); 
   125    } 
   126 
  66127    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  67128    { 
   
  110171            GetObjectsWithTag("avaa").ForEach(o => o.Destroy()); 
  111172        } 
  112         if (pisteLaskuri.Value == 1) 
   173        if (pisteLaskuri.Value == pisteLaskuri.MaxValue) 
  113174        { 
  114175            kenttaNro++; 
   
  133194        Add(pisteNaytto); 
  134195    } 
   196    void LuoAikaLaskuri() 
   197    { 
   198        Label aikaNaytto = new Label(); 
   199        aikaNaytto.TextColor = Color.Red; 
   200        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   201        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   202        Add(aikaNaytto); 
   203        aikaNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   204        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   205    } 
   206 
   207    void voitapeli() 
   208    { 
   209        aikaLaskuri.Stop(); 
   210        topLista.EnterAndShow(aikaLaskuri.CurrentTime); 
   211        //HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   212        //                     "Parhaat pisteet", 
   213        //                     "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:", 
   214        //                     topLista2, aikaLaskuri.CurrentTime); 
   215        //topIkkuna.Closed += w => alkuvalikko(); 
   216        //Add(topIkkuna); 
   217 
   218    } 
   219 
   220    void lopetusvalikko() 
   221    { 
   222        MultiSelectWindow lopetusValikko = new MultiSelectWindow("palaa alkuvalikkoon?", "kyllä", "ei"); 
   223        Add(lopetusValikko); 
   224        lopetusValikko.AddItemHandler(0, alkuvalikko); 
   225    } 
   226    void alkuvalikko() 
   227    { 
   228        ClearAll(); 
   229        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   230        Add(alkuValikko); 
   231        alkuValikko.AddItemHandler(0, aloitapelialusta); 
   232        alkuValikko.AddItemHandler(1, parhaatpisteet); 
   233        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   234    } 
   235    void parhaatpisteet() 
   236    { 
   237        topLista.Show(); 
   238        //HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow( 
   239        //                      "Parhaat pisteet", 
   240        //                      topLista2); 
   241        //topIkkuna.Closed += w => alkuvalikko(); 
   242        //Add(topIkkuna); 
   243 
   244    } 
  135245 
  136246} 
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli.csproj.Debug.cachefile

  r6873 r6927  
  22Content\Pickup_Coin3.xnb 
  33Content\kentta 2.xnb 
   4Content\kentta 3.xnb 
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli/obj/x86/Debug/cachefile-{F92200B9-3993-463A-A23D-32D2E79508C1}-targetpath.txt

  r6873 r6927  
  22Content\Pickup_Coin3.xnb 
  33Content\kentta 2.xnb 
   4Content\kentta 3.xnb 
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeli/obj/x86/Debug/kuulapeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6873 r6927  
  1010C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\Pickup_Coin3.xnb 
  1111C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\kentta 2.xnb 
   12C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\kentta 3.xnb 
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeliContent/kuulapeliContent.contentproj

  r6873 r6927  
  6666    </Compile> 
  6767  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="kentta 3.png"> 
   70      <Name>kentta 3</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
  6875  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6976  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/30/MatiasR/kuulapeli/kuulapeli/kuulapeliContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6873 r6927  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\kentta 1.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-07-21T14:41:54.7416083+03:00</Time> 
   11      <Time>2015-07-22T13:15:03.0289404+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\kentta 2.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-07-21T14:50:51.8931929+03:00</Time> 
   29      <Time>2015-07-22T13:14:57.8124404+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>kentta 3.png</Source> 
   33      <Name>kentta 3</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\MatiasR\kuulapeli\kuulapeli\kuulapeli\bin\x86\Debug\Content\kentta 3.xnb</Output> 
   38      <Time>2015-07-22T13:14:59.6204404+03:00</Time> 
  3039    </Item> 
  3140    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.