Changeset 690 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-10 14:57:42 (13 years ago)
Author:
laemkaup
Message:

Tein pelini valmiiksi, paitsi kello puuttuu ja hirviöt eivät liiku.

Location:
2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli
Files:
4 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli/Content/Content.contentproj

  r670 r690  
  6868    </Compile> 
  6969  </ItemGroup> 
   70  <ItemGroup> 
   71    <Compile Include="karkki.png"> 
   72      <Name>karkki</Name> 
   73      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   74      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   75    </Compile> 
   76  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="hammaspeikko.png"> 
   79      <Name>hammaspeikko</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83  </ItemGroup> 
  7084  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7185  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli/Peli.cs

  r670 r690  
  88 
  99namespace Tasohyppelypeli 
  10  
  1110{ 
  1211 
  13  class Tasohyppely : PhysicsGame 
  14  { 
   12    class Tasohyppely : PhysicsGame 
   13    { 
  1514        const int ruudunLeveys = 30; 
  1615        const int ruudunKorkeus = 30; 
  1716 
  18         
  19     
   17 
   18 
  2019        const double nopeus = 200; 
  2120        const double hyppyVoima = 4000; 
  22      
  23         IntMeter pisteLaskuri; 
   21 
   22 
  2423        ValueDisplay pisteNaytto; 
  2524 
   
  2827        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
  2928 
  30      
   29        IntMeter pistelaskuri; 
   30 
   31 
  3132        protected override void Begin() 
  3233        { 
   
  3435            Level.Width = 1500; 
  3536            Level.Height = 1000; 
  36  
  37             // Luodaan pistelaskuri 
  38             pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  39  
  40             // luodaan pistelaskunäyttö 
  41             pisteNaytto = new ValueDisplay(); 
  42             pisteNaytto.Text = "Pisteitä: "; 
  43             pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250; 
  44             pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50; 
  45             pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  46             Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin 
  47  
  4837            // Zoomataan lähemmäksi 
  4938            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   
  5443            MessageDisplay.Add("Kerää kaikki porkkanat"); 
  5544        } 
  56  
   45        void laskuriYlarajassa(int arvo) 
   46        { 
   47            MessageDisplay.TextColor = Color.Black; 
   48            MessageDisplay.Add(" Onnea! Voitit hammaspeikot!"); 
   49        } 
  5750        void seuraavaKentta() 
  5851        { 
  5952            ClearAll(); 
  60             pisteLaskuri.Reset(); 
   53             
  6154 
  6255            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
   
  6861            luoKentta(); 
  6962            lisaaNappaimet(); 
   63            lisaaLaskurit(); 
  7064            Camera.Follow(pelaaja1); 
   65        } 
   66 
   67        private void lisaaLaskurit() 
   68        { 
   69            pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   70            ValueDisplay pisteNaytto = new ValueDisplay(); 
   71            pisteNaytto.Text = "Porkkanoita: "; 
   72            pisteNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   73            pisteNaytto.Y = Screen.Top - 20; 
   74            pisteNaytto.ValueColor = Color.Green; 
   75            pisteNaytto.TextColor = Color.Green; 
   76            pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri); 
   77            Add(pisteNaytto); 
   78            pistelaskuri.MaxValue = 20; 
   79            pistelaskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa; 
   80 
  7181        } 
  7282 
   
  7686            merkit['x'] = LuoPalikka; 
  7787            merkit['p'] = LuoPorkkana; 
   88            merkit['k'] = LuoKarkki; 
  7889 
  7990            char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("kenttä.txt"); 
   
  107118            Level.CreateBorders(); 
  108119 
  109        } 
   120        } 
  110121        void lisaaTaso(double x, double y, double koko) 
  111122        { 
  112           PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject ( koko,30); 
  113           taso2.Color = Color.Yellow; 
  114           taso2.X = x; 
  115           taso2.Y = y; 
  116           Add(taso2); 
   123            PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(koko, 30); 
   124            taso2.Color = Color.Yellow; 
   125            taso2.X = x; 
   126            taso2.Y = y; 
   127            Add(taso2); 
  117128        } 
  118129 
   
  132143            porkkana.Image = LoadImage("porkkana"); 
  133144            porkkana.Tag = "porkkana"; 
   145 
  134146            return porkkana; 
  135147 
  136148        } 
  137  
  138  
  139  
  140           
  141          
   149        PhysicsObject LuoKarkki() 
   150        { 
   151            PhysicsObject karkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0); 
   152            karkki.Image = LoadImage("karkki"); 
   153            karkki.Tag = "karkki"; 
   154 
   155            return karkki; 
   156        } 
   157 
   158 
   159 
   160 
   161 
  142162 
  143163        void lisaaPelaajat() 
   
  149169            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120; 
  150170 
  151             AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
   171            AddCollisionHandler(pelaaja1, pelaajaOsui); 
  152172 
  153173            Add(pelaaja1); 
   
  196216        } 
  197217 
  198         void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
   218        void pelaajaOsui(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
  199219        { 
  200220            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali") 
  201221            { 
  202222                this.PlaySound("maali"); 
  203                 int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value; 
   223                int edellisenKentanPisteet = pistelaskuri.Value; 
  204224                seuraavaKentta(); 
  205225                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet); 
   
  207227            if (otherObject.Tag.ToString() == "porkkana") 
  208228            { 
  209                 MessageDisplay.Add("porkkana"); 
  210             } 
  211  
  212         } 
   229                pistelaskuri.Value++; // ++ tarkoittaa että arvoa lisätään yhdellä 
   230                otherObject.Destroy(); 
   231            } 
   232            if (otherObject.Tag.ToString() == "karkki") 
   233            { 
   234                otherObject.Destroy(); 
   235                LuoHammaspeikko(); 
   236            } 
   237        } 
   238 
   239        void LuoHammaspeikko() 
   240        { 
   241            PhysicsObject hammaspeikko = new PhysicsObject(120, 120, Shapes.Circle);             
   242            hammaspeikko.Image = LoadImage("hammaspeikko"); 
   243            hammaspeikko.Tag = "hammaspeikko"; 
   244            hammaspeikko.Position = new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), 
   245                                               RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top)); 
   246 
   247            // TODO : miten hammaspeikot liikkumaan ?             
   248 
   249            AddCollisionHandler(hammaspeikko, osuttiinHammaspeikkoon); 
   250            Add(hammaspeikko); 
   251        } 
   252 
   253        void osuttiinHammaspeikkoon(PhysicsObject peikko, PhysicsObject kukaOsui) 
   254        { 
   255            if (kukaOsui is PlatformCharacter) 
   256            { 
   257                Explosion rajahdys = new Explosion(1000); 
   258                rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
   259 
   260                rajahdys.Speed = 500.0; 
   261                rajahdys.Force = 10000; 
   262                rajahdys.ShockwaveColor = Color.Red; 
   263                Add(rajahdys);  
   264                MessageDisplay.Add("Osuit hammaspeikkoon, hävisit pelin!"); 
   265                pelaaja1.Destroy(); 
   266            } 
   267         
   268        }  
  213269    } 
   270     
  214271} 
 • 2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli/kenttä.txt

  r670 r690  
  22                                          
  33                                      
  4                                            p 
   4                                          k p k 
  55                                     xxxxxxxxxxxx 
  66 
  77                                                 
  88                                                 
  9                                                p                                                   
  10                                           xxxxxxxxxx                                             p 
  11                                                                                             xxxxxxxxxxxxx 
  12                                                        xxx                     p  
   9                                             k  p                                                   
   10                                          xxxxxxxxxx                                         k    p 
   11                                                       k p                               xxxxxxxxxxxxx 
   12                                                       xxx               k   k  k p  
  1313                                                                      xxxxxxxxxxxxxx 
  14         p                                                      p                     
  15   xxxxxxxxxx                                                  xxxx                               p 
  16                                                                                           xxxxxxxxxxxxx  
  17                       p                           p  
   14    k    p k                                                     k p                     
   15  xxxxxxxxxx                                                  xxxx                             k  p 
   16                                                                                             xxxxxxxxx  
   17                      p   k                      k  p  
  1818                   xxxxxxxxx                xxxxxxxxxxx 
  1919                        
  2020 
  21         p                                                          p 
   21      k  p                                                     k    p    k 
  2222   xxxxxxxxxx                                                xxxxxxxxxxxxxx                  
  2323                                                                                           
  24                       p                           p                                   p 
   24                    k  p                        k   p   k                            k   p 
  2525                  xxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxx                         xxxxxxx                        
  2626                   
   
  2828                   
  2929 
  30             p                                              p                           p 
   30   k         p     k            p     k          k              p         k          k        p      k           p 
  3131xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.