Ignore:
Timestamp:
2010-06-10 14:57:17 (13 years ago)
Author:
ekeimaja
Message:

On melkein jo valmiina!

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/ekeimaja/Labyrinth/Labyrinth/Peli.cs

  r633 r688  
  77 
  88namespace Labyrinth // © Eki Majankallio 2010 
  9 { //wanderedbrainilla hirviöt 
   9{ 
  1010    public class Peli : PhysicsGame 
  1111    { 
   12 
  1213        PhysicsObject Pelaaja1; 
  1314        PhysicsObject Pelaaja2; 
   15        PhysicsObject Maali; 
   16 
   17        int pisteitaKentassa = 0; 
  1418 
  1519        const int RuudunLeveys = 50; 
  1620        const int RuudunKorkeus = 50; 
  1721 
   22        IntMeter kenttaLaskuri; 
   23        IntMeter pistelaskuri1; 
   24        IntMeter pistelaskuri2; 
   25        int pisteitakeratty = 0; 
   26 
   27 
  1828        protected override void Begin() 
  1929        { 
  20             
  21  
   30            LuoPisteLaskurit(); 
   31            MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  2232 
  2333            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>(); 
   
  3848        } 
  3949 
   50        void LuoPisteLaskurit() 
   51        { 
   52            // Pelaajan 1 pistelaskuri 
   53            pistelaskuri1 = new IntMeter(0); 
   54            ValueDisplay pisteNaytto1 = new ValueDisplay(); 
   55            pisteNaytto1.Text = "Pelaaja1 pisteet: "; 
   56            pisteNaytto1.X = Screen.Left + 100; 
   57            pisteNaytto1.Y = Screen.Top - 100; 
   58            pisteNaytto1.ValueColor = Color.Red; 
   59            pisteNaytto1.TextColor = Color.Red; 
   60            pisteNaytto1.BindTo(pistelaskuri1); 
   61            Add(pisteNaytto1); 
   62 
   63            // Pelaajan 2 pistelaskuri 
   64            pistelaskuri2 = new IntMeter(0); 
   65            ValueDisplay pisteNaytto2 = new ValueDisplay(); 
   66            pisteNaytto2.Text = "Pelaaja2 pisteet: "; 
   67            pisteNaytto2.X = Screen.Left + 100; 
   68            pisteNaytto2.Y = Screen.Top - 20; 
   69            pisteNaytto2.ValueColor = Color.Red; 
   70            pisteNaytto2.TextColor = Color.Red; 
   71            pisteNaytto2.BindTo(pistelaskuri2); 
   72            Add(pisteNaytto2); 
   73        } 
   74 
  4075        PhysicsObject LuoPelaaja1() 
  4176        { 
  42             Pelaaja1 = new PhysicsObject(40.0,40.0); 
   77            Pelaaja1 = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  4378            Pelaaja1.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  44             Pelaaja1.CanRotate = false;  
   79            Pelaaja1.CanRotate = false; 
   80            Pelaaja1.Tag = "1"; 
  4581            Pelaaja1.Image = LoadImage("player1"); 
  4682            Add(Pelaaja1); 
   83            AddCollisionHandler(Pelaaja1, RuokaanTormays); 
   84            AddCollisionHandler(Pelaaja1, MaaliinTormays); 
  4785            return Pelaaja1; 
  4886 
   
  5492            Pelaaja2.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  5593            Pelaaja2.CanRotate = false; 
   94            Pelaaja2.Tag = "2"; 
  5695            Pelaaja2.Image = LoadImage("player2"); 
  5796            Add(Pelaaja2); 
   97            AddCollisionHandler(Pelaaja2, RuokaanTormays); 
   98            AddCollisionHandler(Pelaaja2, MaaliinTormays); 
  5899            return Pelaaja2; 
  59100        } 
  60101 
  61         GameObject LuoHirvio() 
  62         { 
  63             GameObject Hirvio = new GameObject(50.0, 50.0); 
   102        PhysicsObject LuoHirvio() 
   103        { 
   104            PhysicsObject Hirvio = new PhysicsObject(48.0, 48.0); 
  64105            Hirvio.Image = LoadImage("monster"); 
  65106            Add(Hirvio); 
   107            Hirvio.IgnoresCollisionResponse = true; 
   108            Hirvio.Velocity = new Vector(90.0, 0.0); 
   109            AddCollisionHandler(Hirvio, SeinaanTormays); 
   110            AddCollisionHandler(Hirvio, PelaajaanTormays); 
  66111            return Hirvio; 
  67112        } 
  68113 
  69         GameObject LuoRuoka() 
  70         { 
  71             GameObject Ruoka = new GameObject(50.0, 50.0); 
   114        PhysicsObject LuoRuoka() 
   115        { 
   116            PhysicsObject Ruoka = new PhysicsObject(50.0, 50.0); 
  72117            Ruoka.Image = LoadImage("food"); 
   118            Ruoka.IgnoresPhysicsLogics = false; 
   119            Ruoka.CanRotate = true; 
   120            pisteitakeratty += 1; 
  73121            Add(Ruoka); 
   122            Ruoka.Tag = "r"; 
  74123            return Ruoka; 
  75124        } 
  76125 
  77         GameObject LuoMaali() 
  78         {  
  79             GameObject Maali = new GameObject(50.0, 50.0); 
   126        PhysicsObject LuoMaali() 
   127        { 
   128            Maali = new PhysicsObject (50.0, 50.0); 
  80129            Maali.Image = LoadImage("goal"); 
   130            Maali.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   131            Maali.CanRotate = false; 
   132            Maali.Restitution = 0.0; 
  81133            Add(Maali); 
  82134            return Maali; 
   
  88140            seina.Shape = Shapes.Rectangle; 
  89141            seina.Restitution = 0.0; 
   142            seina.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  90143            seina.Color = Color.Black; 
  91144            return seina; 
   
  103156            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaaja2Ylos, null); 
  104157            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaaja2Alas, null); 
   158 
  105159            //näppäin ylhäällä 
  106160            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Pelaaja1.StopHorizontal, null); 
   
  112166            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Pelaaja2.StopVertical, null); 
  113167            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Pelaaja2.StopVertical, null); 
  114              
  115         } 
  116  
   168 
   169        } 
   170 
   171        #region Liikuttaminen 
  117172        //pelaaja1 
  118173        void LiikutaPelaajaaVasemmalle() 
   
  134189        { 
  135190            Pelaaja1.Hit(new Vector(0, -10)); 
  136        } 
   191        } 
  137192        //Pelaaja2 
  138193        void LiikutaPelaaja2Vasemmalle() 
   
  155210            Pelaaja2.Hit(new Vector(0, -10)); 
  156211        } 
  157  
   212        #endregion 
   213 
   214        void SeinaanTormays(PhysicsObject Hirvio, PhysicsObject seina) 
   215        { 
   216            Hirvio.Velocity = -Hirvio.Velocity; 
   217        } 
   218 
   219        void PelaajaanTormays(PhysicsObject Hirvio, PhysicsObject kohde) 
   220        { 
   221            if (kohde == Pelaaja1) 
   222            { 
   223                Pelaaja1.Destroy(); 
   224                TextDisplay viesti = new TextDisplay(); 
   225                Add(viesti); 
   226                viesti.X = Screen.Left + 600; 
   227                viesti.Y = Screen.Top - 60; 
   228                viesti.Text = "Pelaaja1 joutui Hirviön kitaan!"; 
   229            } 
   230            if (kohde == Pelaaja2) 
   231            { 
   232                Pelaaja2.Destroy(); 
   233                TextDisplay viesti = new TextDisplay(); 
   234                Add(viesti); 
   235                viesti.X = Screen.Left + 600; 
   236                viesti.Y = Screen.Top - 60; 
   237                viesti.Text = "Pelaaja2 joutui Hirviön kitaan!"; 
   238 
   239            } 
   240        } 
   241 
   242        void RuokaanTormays(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject pallo) 
   243        { 
   244            if (pallo.Tag.ToString() == "r") // r-tägistä saa pisteitä 
   245            { 
   246                pisteitakeratty -= 1; 
   247                pallo.Destroy(); 
   248                if (tormaaja.Tag.ToString() == "1") 
   249                { 
   250                    pistelaskuri1.Value += 10; 
   251                } 
   252                else if (tormaaja.Tag.ToString() == "2") 
   253                { 
   254                    pistelaskuri2.Value += 10; 
   255                } 
   256            } 
   257 
   258        } 
   259        void MaaliinTormays(PhysicsObject voittaja, PhysicsObject tormattava) 
   260        { 
   261            if (pisteitakeratty != 1) 
   262            { 
   263                if (voittaja.Tag.ToString() == "1" && (tormattava == Maali)) 
   264                { 
   265                    TextDisplay viesti = new TextDisplay(); 
   266                    Add(viesti); 
   267                    viesti.X = Screen.Left + 600; 
   268                    viesti.Y = Screen.Top - 60; 
   269                    viesti.Text = "Pelaaja1 voitti pelin!"; 
   270                } 
   271                else if (voittaja.Tag.ToString() == "2" && tormattava.Equals(Maali)) 
   272                { 
   273                    TextDisplay viesti = new TextDisplay(); 
   274                    Add(viesti); 
   275                    viesti.X = Screen.Left + 600; 
   276                    viesti.Y = Screen.Top - 60; 
   277                    viesti.Text = "Pelaaja2 voitti pelin!"; 
   278                    viesti.MaximumLifetime 
   279                    ClearAll(); 
   280                    goto  
   281                } 
   282 
   283                else if (pisteitakeratty < pisteitaKentassa ) 
   284                { 
   285                    TextDisplay viesti = new TextDisplay(); 
   286                    Add(viesti); 
   287                    viesti.X = Screen.Left + 600; 
   288                    viesti.Y = Screen.Top - 60; 
   289                    viesti.Text = "Et ole kerännyt kaikkia pisteitä!"; 
   290                } 
   291            } 
   292        } 
   293        void SeuraavaKentta(int kentanNro) 
   294        { 
   295             
   296 
   297            kenttaLaskuri = new IntMeter(kentanNro); 
   298 
   299            if (kenttaLaskuri.Value == 1) LuoKentta1(); 
   300            else if (kenttaLaskuri.Value == 2) LuoKentta2(); 
   301            else if (kenttaLaskuri.Value == 3) LuoKentta3(); 
   302            else if (kenttaLaskuri.Value > 3) Exit(); 
   303 
   304            void LuoKentta1() 
   305            { 
   306        } 
   307    } 
  158308    } 
  159309} 
   310 
   311 
   312     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.