Ignore:
Timestamp:
2015-07-03 12:11:31 (6 years ago)
Author:
tehamala
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/TeemuH/JANOISTENSANKARI/JANOISTENSANKARI.cs

  r6743 r6791  
  1414 
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
   16    PhysicsObject vihu; 
  1617 
  1718    Image pelaajanKuva = LoadImage("ValmisÄijä"); 
   
  2425    Image taustakuva = LoadImage("valikkokuva"); 
  2526    Image platform3 = LoadImage("kulmapala"); 
   27    Image platform4 = LoadImage("kulmapalav2"); 
   28    Image platform5 = LoadImage("ansapala"); 
   29    Image platform6 = LoadImage("reunapalav2"); 
   30    Image platform7 = LoadImage("reunapala"); 
   31    Image platform8 = LoadImage("maalipala"); 
   32    Timer aikaLaskuri; 
  2633 
  2734    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("mahd"); 
   
  4956        kentta.SetTileMethod('V', lisaavihollinen); 
  5057        kentta.SetTileMethod('Y', LisaaPiikit); 
  51         kentta.SetTileMethod('R', LisaaKulma); 
   58        kentta.SetTileMethod('E', LisaaKulma); 
   59        kentta.SetTileMethod('R', LisaaKulma2); 
   60        kentta.SetTileMethod('A', LisaaAnsa); 
   61        kentta.SetTileMethod('W', LisaaReuna2); 
   62        kentta.SetTileMethod('Q', LisaaReuna); 
   63        kentta.SetTileMethod('G', LisaaMaali); 
  5264 
  5365        kentta.SetTileMethod('F', LisaaNakymatonTaso); 
  5466        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5567        Level.CreateBorders(); 
  56         Level.Background.Image = tausta; 
   68        Level.Background.Color = Color.Aqua; 
  5769        Level.Background.FitToLevel(); 
  5870 
   
  100112        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikit", TormaaPiikkiin); 
  101113        AddCollisionHandler(pelaaja1, "mehu", Rajahdys); 
   114        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ansa", TormaaAnsaan); 
   115        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin); 
   116        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  102117 
  103118        Add(pelaaja1); 
   
  150165    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  151166    { 
  152         PhysicsObject vihu = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   167        vihu = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  153168        vihu.Position = paikka; 
  154169        vihu.Size = vihu.Size * 10; 
   
  156171        vihu.Tag = "pahis"; 
  157172        vihu.IgnoresCollisionResponse = true; 
  158         Add(vihu); 
  159  
  160         PlatformWandererBrain vaelteluaivot = new PlatformWandererBrain(); 
  161  
  162         vaelteluaivot.JumpSpeed = 400.0; 
  163         vaelteluaivot.Speed = 50.0; 
  164         vaelteluaivot.TriesToJump = true; 
  165  
  166         vihu.Brain = vaelteluaivot; 
  167         vihu.Brain.Active = true; 
  168  
  169         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
  170  
  171         seuraajanAivot.Speed = 100; 
  172         seuraajanAivot.DistanceFar = 600; 
  173         seuraajanAivot.DistanceClose = 50; 
   173        Add(vihu, 1); 
   174 
   175         
   176        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   177        seuraajanAivot.Speed = 190; 
  174178        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
  175         seuraajanAivot.FarBrain = vaelteluaivot; 
  176179        vihu.Brain = seuraajanAivot; 
  177  
  178         Add(vihu); 
  179  
  180  
  181180    } 
  182181 
   
  186185        kuolemisenAani.Play(); 
  187186        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin"); 
   187        aikaLaskuri.Stop(); 
   188        Timer.SingleShot(1.5, AloitaPeli); 
  188189        Add(tekstikentta); 
  189190 
   
  212213        LuoKentta(); 
  213214        LisaaNappaimet(); 
  214         Musiikki(); 
  215215        Musiikki(); 
  216216        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  218218        Camera.StayInLevel = true; 
  219219        LuoPisteLaskuri(); 
   220        LuoAikaLaskuri(); 
  220221    } 
  221222 
   
  254255        kuolemisenAani.Play(); 
  255256        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin"); 
   257        aikaLaskuri.Stop(); 
   258        Timer.SingleShot(1.5, AloitaPeli); 
  256259        Add(tekstikentta); 
  257260    } 
   
  308311       kulma.Image = platform3; 
  309312       Add(kulma); 
  310  
  311  
  312  
  313     } 
  314  
  315   
  316  
   313    } 
   314 
   315    void LisaaKulma2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   316    { 
   317        PhysicsObject kulma = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   318        kulma.Position = paikka; 
   319        kulma.Image = platform4; 
   320        Add(kulma); 
   321    } 
   322 
   323    void LisaaAnsa(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   324    { 
   325        PhysicsObject ansa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   326        ansa.Position = paikka; 
   327        ansa.Image = platform5; 
   328        ansa.Tag = "ansa"; 
   329        Add(ansa); 
   330    } 
   331 
   332    void TormaaAnsaan(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   333    { 
   334        a.Destroy(); 
   335        kuolemisenAani.Play(); 
   336        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin"); 
   337        Add(tekstikentta); 
   338    } 
   339 
   340    void LisaaReuna2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   341    { 
   342        PhysicsObject reuna2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   343        reuna2.Position = paikka; 
   344        reuna2.Image = platform6; 
   345        Add(reuna2); 
   346    } 
   347 
   348    void LisaaReuna(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   349    { 
   350        PhysicsObject reuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   351        reuna.Position = paikka; 
   352        reuna.Image = platform7; 
   353        Add(reuna); 
   354    } 
   355 
   356    void LuoAikaLaskuri() 
   357    { 
   358        aikaLaskuri = new Timer(); 
   359        aikaLaskuri.Start(); 
   360 
   361        Label aikaNaytto = new Label(); 
   362        aikaNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   363        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 150; 
   364        aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   365        aikaNaytto.TextScale *= 1.5; 
   366        aikaNaytto.DecimalPlaces = 2; 
   367        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   368        Add(aikaNaytto); 
   369 
   370    } 
   371 
   372    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   373    { 
   374        PhysicsObject maalipala = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   375        maalipala.Position = paikka; 
   376        maalipala.Image = platform8; 
   377        maalipala.Tag = "maali"; 
   378        Add(maalipala); 
   379    } 
   380 
   381    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   382    { 
   383        aikaLaskuri.Stop(); 
   384        maali.Destroy(); 
   385        vihu.Destroy(); 
   386        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Voitit pelin","Aloita uudestaan","Lopeta peli"); 
   387        Add(alkuValikko); 
   388        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   389        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   390    } 
   391 
   392   
  317393} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.