Ignore:
Timestamp:
2010-06-10 14:42:58 (13 years ago)
Author:
kavaisan
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/Kavaisan/Tasohyppely1/Peli.cs

  r655 r679  
  2626        { 
  2727            kenttaNro = 1; 
  28             Level.Width = 2000; 
  29             Level.Height = 1000; 
  30  
   28 
   29            // Zoomataan lähemmäksi 
   30            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   31 
   32            Camera.StayInLevel = true; 
   33 
   34            seuraavaKentta(); 
   35            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!"); 
   36        } 
   37 
   38        void seuraavaKentta() 
   39        { 
   40            ClearAll(); 
   41 
   42            lisaaPisteLaskuri(); 
   43 
   44            // Asetetaan painovoima 
   45            Gravity = new Vector(0, -1000); 
   46 
   47            luoKentta(); 
   48            kenttaNro++; 
   49            if (kenttaNro > 2) kenttaNro = 1; 
   50 
   51            lisaaNappaimet(); 
   52            Camera.Follow(pelaaja1); 
   53        } 
   54 
   55        void lisaaPisteLaskuri() 
   56        { 
  3157            // Luodaan pistelaskuri 
  3258            pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   
  3561            pisteNaytto = new ValueDisplay(); 
  3662            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: "; 
  37             pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250; 
  38             pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50; 
   63            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 150; 
   64            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 20; 
  3965            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  4066            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin 
  4167 
  42             // Zoomataan lähemmäksi 
  43             Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  44  
  45             Camera.StayInLevel = true; 
  46  
  47             seuraavaKentta(); 
  48             MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!"); 
  49         } 
  50  
  51         void seuraavaKentta() 
  52         { 
  53             ClearAll(); 
  54             pisteLaskuri.Reset();            
  55  
  56             // Asetetaan painovoima 
  57             Gravity = new Vector(0, -1000); 
  58  
  59             luoKentta(); 
  60             kenttaNro++; 
  61             if (kenttaNro > 2) kenttaNro = 1; 
  62  
  63             lisaaNappaimet(); 
  64             Camera.Follow(pelaaja1); 
   68 
  6569        } 
  6670 
  6771        void luoKentta() 
  6872        { 
   73            Level.Width = 2000; 
   74            Level.Height = 1000; 
  6975            Level.CreateBorders(); 
  7076            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   
  121127 
  122128            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiKenttaOlioon); 
  123  
   129             
  124130            Add(pelaaja1); 
  125131        } 
   
  160166        { 
  161167            hahmo.Walk(nopeus); 
   168            pisteLaskuri.Value = (int)((pelaaja1.Y + (Level.Height / 2)) / ruudunKorkeus); 
  162169        } 
  163170 
   
  165172        { 
  166173            hahmo.Jump(voima); 
   174            pisteLaskuri.Value = (int)((pelaaja1.Y +(Level.Height/2)) / ruudunKorkeus); 
  167175        } 
  168176 
   
  173181                this.PlaySound("maali"); 
  174182                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value; 
  175                 kenttaNro = +1; 
   183                kenttaNro += 1; 
  176184 
  177185                seuraavaKentta(); 
   
  181189            if (otherObject.Tag.ToString() == "tuuppaaja") 
  182190            { 
  183                 MessageDisplay.Add("Tormattiin tuuppaajaan"); 
  184191                collidingObject.Hit(new Vector(0, -10000)); 
  185                 Explosion e = new Explosion(100); 
   192                Explosion e = new Explosion(1000); 
  186193                e.Position = otherObject.Position; 
  187194                Add(e); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.