Changeset 6770 for 2015/27


Ignore:
Timestamp:
2015-07-03 09:42:45 (8 years ago)
Author:
jivesuor
Message:

Tasohyppelyyn lisätty juokseminen Xbox-ohjaimella. Hyppäämiseen lisätty ääni.
Ase muutettu näkymättömäksi. Voittoon tarvittavien tähtien määrä muutettu tasan 50.

Location:
2015/27/JimiS/tasohyppely/hyppely
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/JimiS/tasohyppely/hyppely/hyppely/hyppely/hyppely.cs

  r6764 r6770  
  4646    SoundEffect osuma = LoadSoundEffect("osuma"); 
  4747    SoundEffect tausta = LoadSoundEffect("pelimusiikkibyJimi"); 
   48    SoundEffect hyppy = LoadSoundEffect("hyppyaani"); 
  4849 
  4950    IntMeter pelaajan1Elamat; 
   
  134135        //MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  135136 
  136         for (int i = 0; i < 100; i++) 
  137         { 
  138             tausta.Play(); 
  139         } 
   137        //for (int i = 0; i < 100; i++) 
   138        //{ 
   139        //    tausta.Play(); 
   140        //} 
  140141 
  141142        Level.Background.CreateGradient(Color.LightGreen, Color.SkyBlue); 
   
  259260        pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.5; 
  260261 
  261         pelaaja1.Weapon.IsVisible = true; 
   262        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
  262263 
  263264        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuivihuun; 
   
  391392        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  392393        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
   394        ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Down, Juokse, "pelaaja juoksee oikealle", pelaaja1); 
   395        ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Down, JuokseVasen, "Pelaaja juoksee vasemmalle", pelaaja1); 
  393396 
  394397        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  407410    } 
  408411 
   412    void Juokse(PlatformCharacter hahmo) 
   413    { 
   414        hahmo.Walk(400); 
   415    } 
   416 
   417    void JuokseVasen(PlatformCharacter hahmo) 
   418    { 
   419        hahmo.Walk(-400); 
   420    } 
   421 
  409422    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  410423    { 
  411424        hahmo.Jump(nopeus); 
   425        hyppy.Play(); 
  412426    } 
  413427 
   
  452466 
  453467 
  454         if (pelaajan1Tahdet == 51) 
   468        if (pelaajan1Tahdet == 50) 
  455469        { 
  456470            MessageDisplay.Add("Voitit pelin!"); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.