Ignore:
Timestamp:
2015-07-02 14:51:57 (4 years ago)
Author:
beechiks
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/BenjaminE/HackNSlashOikea/HackNSlashOikea/HackNSlashOikea/HackNSlashOikea.cs

  r6676 r6760  
  88 
  99public class HackNSlashOikea : PhysicsGame 
  10 public class Pelaaja : PhysicsObject 
  1110{ 
  12     public IntMeter healthit; 
   11    Image ekaPlKuva = LoadImage("ekaPelaajaKuva"); 
   12    PhysicsObject ekaPelaaja; 
   13    AssaultRifle pelaajanAse; 
   14    PhysicsObject ammus; 
   15    Image luotiKuva = LoadImage("luoti"); 
   16    SoundEffect ammusAani = LoadSoundEffect("ammusAani"); 
  1317 
  14     public Image graf; 
  15  
  16     public Pelaaja 
  17         (Image grafiikka)  : base(grafiikka)        
  18     { 
  19         (Image grafiikka)  : base(grafiikka); 
  20         this.healthit = new IntMeter(1, 0, 100); 
  21         graf = grafiikka; 
  22     } 
  23 } 
  24  
  25  
  26 public class HacknSlash : PhysicsGame 
  27 { 
  28     Image ekaPlKuva = LoadImage("ekaPelaaja"); 
  29     Image ekaPlKuva2 = LoadImage("ekaPelaaja2"); 
  30     Image ekaPlKuva3 = LoadImage("ekaPelaaja3"); 
  31     Image ekaPlKuva4 = LoadImage("ekaPelaaja4"); 
  32  
  33     Image miekkaKuva = LoadImage("miekka"); 
  34  
  35     Pelaaja ekaPelaaja; 
  36  
  37     bool kaynnissa = false; 
  38     double vihuSpawnNopeus = 1; 
   18    double zombieRate = 1.0; 
  3919 
  4020    public override void Begin() 
  4121    { 
  42         //MediaPlayer.Play("AdventureMeme"); 
   22        //MediaPlayer.Play("musiiki"); 
  4323        //MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  44         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   24 
   25        Level.Background.Color = Color.Black; 
   26 
   27        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Zombie Attack", "Aloita peli", "Lopeta"); 
  4528        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  46         //alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  47         alkuValikko.AddItemHandler(2, ConfirmExit); 
   29        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
  4830        Add(alkuValikko); 
  4931    } 
  5032 
  51     void AloitaPeli() { 
  52         LuoPelaaja(); 
  53         kaynnissa = true; 
   33    void AloitaPeli() 
   34    { 
   35        Vector keski = new Vector(); 
   36        LuoPelaaja(keski); 
   37        Spawner(); 
   38        EnempaZombia(); 
   39        Level.CreateBorders(false); 
   40        Level.Background.Image = LoadImage("tausta"); 
   41        Level.Background.TileToLevel(); 
   42        Camera.StayInLevel = true; 
   43        Camera.Follow(ekaPelaaja); 
  5444    } 
  5545 
  56     void LuoPelaaja() 
   46    void EnempaZombia() 
  5747    { 
  58         ekaPelaaja = new Pelaaja(ekaPlKuva); 
   48        Timer plZombie = new Timer(); 
   49        plZombie.Timeout += PlZombia; 
   50        plZombie.Interval = 5.0; 
   51        plZombie.Start(); 
   52    } 
   53 
   54    void PlZombia()  
   55    { 
   56        if (zombieRate > 0.1) 
   57        { 
   58            zombieRate -= 0.1; 
   59            EnempaZombia(); 
   60        } 
   61    } 
   62 
   63    void LuoPelaaja(Vector paikka) 
   64    { 
   65        ekaPelaaja = new PhysicsObject(ekaPlKuva); 
   66        ekaPelaaja.LinearDamping = 0.1; 
   67        ekaPelaaja.Position = paikka; 
   68 
   69        pelaajanAse = new AssaultRifle(1, 1); 
   70        pelaajanAse.Image = null; 
   71        pelaajanAse.Color = Color.Transparent; 
   72        pelaajanAse.FireRate = 2; 
   73        pelaajanAse.AttackSound = null; 
   74        ekaPelaaja.Add(pelaajanAse); 
   75 
   76        AddCollisionHandler(ekaPelaaja, "vihu", PelajaKuole); 
   77 
  5978        Add(ekaPelaaja); 
  6079        Ohjet(ekaPelaaja); 
  6180    } 
  6281 
   82    void PelajaKuole(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu)  
   83    { 
   84        ClearAll(); 
   85        AlotaUdella(); 
   86    } 
   87 
   88    void AlotaUdella()  
   89    { 
   90        Level.Background.Color = Color.Black; 
   91 
   92        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Zombie Attack", "Aloita peli", "Lopeta"); 
   93        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   94        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   95        Add(alkuValikko); 
   96    } 
   97 
   98    void Spawner() 
   99    { 
   100        Timer spawneri = new Timer(); 
   101        spawneri.Timeout += LuoVihu; 
   102        spawneri.Interval = zombieRate; 
   103 
   104        spawneri.Start(); 
   105    } 
   106 
  63107    void Ohjet(PhysicsObject pelaaja) 
  64108    { 
  65         Vector ylos = new Vector(0.0, 500.0); 
  66         Vector alas = new Vector(0.0, -500.0); 
  67         Vector oikea = new Vector(500.0, 0.0); 
  68         Vector vasen = new Vector(-500.0, 0.0); 
   109        double nopeus = 1500.0; 
  69110 
  70         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku alas.", pelaaja, alas); 
  71         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, AsetaKuva, null, pelaaja, ekaPlKuva); 
  72         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
   111        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku ylös.", pelaaja, -nopeus); 
   112        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku ylös.", pelaaja, nopeus); 
  73113 
  74         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku oikealle.", pelaaja, oikea); 
  75         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, AsetaKuva, null, pelaaja, ekaPlKuva2); 
  76         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
  77  
  78         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku vasemalle.", pelaaja, vasen); 
  79         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, AsetaKuva, null, pelaaja, ekaPlKuva3); 
  80         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
  81  
  82         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liiku ylös.", pelaaja, ylos); 
  83         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, AsetaKuva, null, pelaaja, ekaPlKuva4); 
  84         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero); 
   114        Mouse.ListenMovement(0.0, KuunteleHiiri, "Pelaaja kääntyy hiiren mukaan."); 
   115        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   116        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ampuminen, "Ampu"); 
  85117 
  86118        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  87119 
  88         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Hyokkaa, "Hyökkää miekkaan kansa."); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli"); 
  89121 
  90         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  91122    } 
  92123 
  93     void Hyokkaa() 
   124    void KuunteleHiiri(AnalogState hiirenTilla) 
  94125    { 
  95         PhysicsObject miekka = new PhysicsObject(16, 16); 
  96         miekka.Image = miekkaKuva; 
  97  
  98         Timer miekkaAijastin = new Timer(); 
  99         miekkaAijastin.Interval = 0.5; 
  100         miekkaAijastin.Timeout += delegate 
  101         { 
  102             miekka.Position = ekaPelaaja.Position; 
  103         }; 
  104         miekkaAijastin.Start(); 
  105  
  106         Timer.SingleShot(0.25, delegate { miekka.Destroy(); }); 
  107         Add(miekka); 
   126        ekaPelaaja.AbsoluteAngle = (Mouse.PositionOnWorld - ekaPelaaja.Position).Angle; 
  108127    } 
  109128 
  110     void AsetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, Vector nopeus) 
   129    void Ampuminen() 
  111130    { 
  112         pelaaja.Move(nopeus); 
   131        ammus = pelaajanAse.Shoot(); 
   132        if (ammus != null) 
   133        { 
   134            ammusAani.Play(); 
   135            ammus.Height = 1.0; 
   136            ammus.Width = 1.0; 
   137            ammus.Image = luotiKuva; 
   138            ammus.Tag = "ammus"; 
   139 
   140            AddCollisionHandler(ammus, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   141            { 
   142                a.Destroy(); 
   143            }); 
   144        } 
  113145    } 
  114     void AsetaKuva(PhysicsObject pelaaja, Image kuva) 
   146 
   147    void AsetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, double nopeus) 
  115148    { 
  116         pelaaja.Image = kuva; 
   149        pelaaja.Move(Vector.FromLengthAndAngle(nopeus, pelaaja.Angle)); 
  117150    } 
  118151 
   
  121154        PhysicsObject vihu = new PhysicsObject(LoadImage("vihu")); 
  122155        vihu.Position = new Vector(RandomGen.NextDouble(Screen.Left, Screen.Right), RandomGen.NextDouble(Screen.Bottom, Screen.Top)); 
   156        vihu.Tag = "vihu"; 
  123157 
  124158        FollowerBrain vihunAivot = new FollowerBrain(ekaPelaaja); 
  125159        vihu.Brain = vihunAivot; 
  126         vihunAivot.Active = false; 
   160        vihunAivot.Speed = 50.0; 
   161        vihunAivot.Active = true; 
  127162        Add(vihu); 
   163        if (vihu != null) 
   164        { 
   165            AddCollisionHandler(vihu, "ammus", PoistuVihu); 
   166        } 
  128167    } 
  129168 
  130     protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime) 
   169    void PoistuVihu(PhysicsObject vihu, PhysicsObject ammus) 
  131170    { 
  132         if (kaynnissa) 
  133         { 
  134             if (gameTime.TotalGameTime.Seconds % vihuSpawnNopeus == 0) 
  135             { 
  136                 LuoVihu(); 
  137             } 
  138  
  139         } 
  140  
  141         base.Update(gameTime); 
   171        vihu.Destroy(); 
  142172    } 
  143  
  144173} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.