Ignore:
Timestamp:
2015-07-02 14:03:26 (8 years ago)
Author:
eemikone
Message:
 
Location:
2015/27/EemilI/infected - Copy
Files:
8 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/EemilI/infected - Copy

  • Property svn:ignore set to
   infected.suo
 • 2015/27/EemilI/infected - Copy/infected/infected

  • Property svn:global-ignores set to
   bin
   obj
  • Property svn:ignore set to
   bin
 • 2015/27/EemilI/infected - Copy/infected/infected/infected.cs

  r6686 r6745  
  1313    Image seinakuva = LoadImage("seina"); 
  1414    Image zombikuva = LoadImage("zombi"); 
  15  
   15    Image valikkokuva = LoadImage("valikkokuva"); 
   16    Image asekuva = LoadImage("ak47"); 
   17    Image pistoolikuva = LoadImage("JuanDeag"); 
   18     
   19    AssaultRifle ase; 
   20     
  1621    List<Vector> spawnipaikat = new List<Vector>(); 
   22    List<Label> valikonKohdat; 
  1723 
  1824    public override void Begin() 
  1925    { 
  20         LuoKentta(); 
  21         kontrollit(); 
  22         LuoAikaLaskuri(); 
  23         //LuoZombi(); 
  24         MessageDisplay.Add("SELVIÄ MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN"); 
  25         MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
  26         MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
  27         IsFullScreen = true; 
   26       
   27        Valikko(); 
   28        //IsFullScreen = true; 
   29        SmoothTextures = true; 
   30        MediaPlayer.Play("Volatile Reaction"); 
  2831    } 
  2932    void LuoHahmo(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  3437        mies.LinearDamping = 0.1; 
  3538        Add(mies); 
  36  
  37     } 
   39        AddCollisionHandler(mies, "zombi", PelaajaKuolee); 
   40        mies.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   41 
   42        ase = new AssaultRifle(1, 1); 
   43        ase.InfiniteAmmo = true; 
   44        mies.Add(ase); 
   45        VaihdaAse("ak47"); 
   46    } 
   47 
   48 
  3849    void LuoKentta() 
  3950    { 
   
  4253        mappi.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  4354        mappi.SetTileMethod(Color.Red, LuoHahmo); 
   55        mappi.SetTileMethod(Color.FromHexCode("7F0000"), LuoTurvaSeina); 
  4456        mappi.Execute(40, 40); 
  45  
  46         for (int i = 0; i < 6; i++) 
   57        LuoPisteLaskuri(); 
   58 
   59        for (int i = 0; i < 15; i++) 
  4760        { 
  4861            LuoUusiZombi(); 
   
  7588        Mouse.ListenMovement(0.0, Tahtays, null); 
  7689        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   90        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ampuminen, null); 
   91 
  7792        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "InfoIkkuna"); 
  7893        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  106121    { 
  107122        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
  108          
   123 
  109124 
  110125        aikaLaskuri.Interval = 4; 
   
  123138    { 
  124139        PhysicsObject zombi = new PhysicsObject(40, 40); 
   140        zombi.Tag = "zombi"; 
  125141        zombi.Position = paikka; 
  126142        zombi.Image = zombikuva; 
  127  
  128143        Add(zombi); 
  129144 
   145        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(mies); 
   146        seuraajanAivot.Speed = 100; 
   147        seuraajanAivot.DistanceFar = 5000000; 
   148        zombi.Brain = seuraajanAivot; 
   149        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
  130150    } 
  131151    void LuoUusiZombi() 
   
  133153        int indeksi = RandomGen.NextInt(0, spawnipaikat.Count - 1); 
  134154        Vector paikka = spawnipaikat[indeksi]; 
  135         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(mies); 
  136         seuraajanAivot.Speed = 1500; 
  137         seuraajanAivot.DistanceFar = 500; 
  138         seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
  139155        LuoZombi(paikka); 
  140156 
   
  143159    { 
  144160        spawnipaikat.Add(paikka); 
  145          
  146     } 
  147     void mitaTapahtuuKunOllaanLahella() 
  148     { 
   161 
   162    } 
   163     
   164    void Valikko() 
   165    { 
   166        ClearAll(); 
   167        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   168         
   169 
   170        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   171 
   172        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   173        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   174        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   175 
   176        
   177 
   178        Label kohta2 = new Label("Poistu"); 
   179        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   180        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   181 
   182        Level.Background.Color = Color.Black; 
   183        Level.Background.Image = valikkokuva; 
   184        Camera.Zoom (1.75); 
   185 
   186        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   187        { 
   188            Add(valikonKohta); 
   189        } 
   190 
   191 
   192        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   193         
   194        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
   195 
   196        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   197 
   198    } 
   199    void AloitaPeli() 
   200    { 
   201        ClearAll(); 
   202        LuoKentta(); 
   203         
   204        kontrollit(); 
   205        LuoAikaLaskuri(); 
   206         
   207        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10); 
   208        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   209         
   210         
   211    } 
   212    
   213 
   214    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   215    { 
   216        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   217        { 
   218            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   219            { 
   220                kohta.TextColor = Color.Red; 
   221            } 
   222            else 
   223            { 
   224                kohta.TextColor = Color.Blue; 
   225            } 
   226 
   227        } 
   228    } 
   229    void PelaajaKuolee(PhysicsObject mies, PhysicsObject zombi) 
   230    { 
   231        ase.InfiniteAmmo = false; 
   232        ase.Ammo.Value = 0; 
   233        ase.Destroy(); 
  149234        mies.Destroy(); 
  150     } 
   235        Timer.SingleShot(1, Valikko); 
   236    } 
   237    IntMeter pistelaskuri; 
   238    void LuoPisteLaskuri() 
   239    { 
   240        pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   241 
   242        Label pisteNaytto = new Label(); 
   243        pisteNaytto.X = Screen.Left + 75; 
   244        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 75; 
   245        pisteNaytto.TextColor = Color.White; 
   246        pisteNaytto.Color = Color.Black; 
   247 
   248        pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri); 
   249        Add(pisteNaytto); 
   250 
   251        pisteNaytto.IntFormatString = "Rahaa: {0:D4}$"; 
   252    } 
   253    void Ampuminen() 
   254    { 
   255        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   256        if (ammus != null) 
   257 
   258        { 
   259            AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
   260            ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   261            MediaPlayer.Play("ak aani"); 
   262 
   263        } 
   264         
   265 
   266    } 
   267    void VaihdaAse(String aseenNimi) 
   268    { 
   269        switch (aseenNimi) 
   270        { 
   271            case "ak47": 
   272                ase.Image = asekuva; 
   273                ase.FireRate = 5; 
   274                
   275                break; 
   276            case "pistooli": 
   277                ase.Image = pistoolikuva; 
   278                ase.FireRate = 2; 
   279                break; 
   280            case "haulikko": 
   281                 
   282                break; 
   283            default: 
   284                break; 
   285        } 
   286        ase.Tag = aseenNimi; 
   287 
   288    } 
   289    void AmmusOsuu(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   290    { 
   291        if (b.Tag == "zombi") 
   292        { 
   293            switch (ase.Tag.ToString()) 
   294            { 
   295                case "ak47": 
   296                    if (RandomGen.NextInt(0, 100) > 70) 
   297                    { 
   298                        b.Destroy(); 
   299                    } 
   300                     
   301                    break; 
   302                default: 
   303                    break; 
   304            } 
   305             
   306             
   307        } 
   308        a.Destroy(); 
   309    } 
   310    void LuoTurvaSeina(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   311    { 
   312        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   313        taso.Position = paikka; 
   314        taso.IsVisible = false; 
   315         
   316        taso.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   317        Level.Background.Color = Color.Black; 
   318        Add(taso); 
   319    } 
   320 
  151321} 
 • 2015/27/EemilI/infected - Copy/infected/infected/infected.csproj.Debug.cachefile

  r6671 r6745  
  55Content\seina.xnb 
  66Content\mieskuva.xnb 
   7Content\Ghost Story.xnb 
   8Content\Volatile Reaction.xnb 
   9Content\valikkokuva.xnb 
   10Content\ak47.xnb 
   11Content\ak aani.xnb 
   12Content\JuanDeag.xnb 
   13Content\m9 aani.xnb 
   14Content\hale.xnb 
   15Content\Ghost Story.wma 
   16Content\Volatile Reaction.wma 
   17Content\ak aani.wma 
   18Content\m9 aani.wma 
   19Content\hale.wma 
 • 2015/27/EemilI/infected - Copy/infected/infectedContent/infectedContent.contentproj

  r6671 r6745  
  8787    </Compile> 
  8888  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="Ghost Story.mp3"> 
   91      <Name>Ghost Story</Name> 
   92      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   93      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="Volatile Reaction.mp3"> 
   98      <Name>Volatile Reaction</Name> 
   99      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   100      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
   103  <ItemGroup> 
   104    <Compile Include="valikkokuva.png"> 
   105      <Name>valikkokuva</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109  </ItemGroup> 
   110  <ItemGroup> 
   111    <Compile Include="ak47.png"> 
   112      <Name>ak47</Name> 
   113      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   114      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   115    </Compile> 
   116  </ItemGroup> 
   117  <ItemGroup> 
   118    <Compile Include="ak aani.mp3"> 
   119      <Name>ak aani</Name> 
   120      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   121      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   122    </Compile> 
   123  </ItemGroup> 
   124  <ItemGroup> 
   125    <Compile Include="m9 aani.mp3"> 
   126      <Name>m9 aani</Name> 
   127      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   128      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   129    </Compile> 
   130  </ItemGroup> 
   131  <ItemGroup> 
   132    <Compile Include="hale.mp3"> 
   133      <Name>hale</Name> 
   134      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   135      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   136    </Compile> 
   137  </ItemGroup> 
   138  <ItemGroup> 
   139    <Compile Include="JuanDeag.png"> 
   140      <Name>JuanDeag</Name> 
   141      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   142      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   143    </Compile> 
   144  </ItemGroup> 
  89145  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  90146  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.