Changeset 6735 for 2015/27


Ignore:
Timestamp:
2015-07-02 11:39:47 (8 years ago)
Author:
saveviku
Message:
 
Location:
2015/27/SanteriK/Hundreddays
Files:
5 added
19 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays.cs

  r6685 r6735  
  1414    Image groundImage = LoadImage("lattia"); 
  1515    Image zombinkuva = LoadImage("zombie"); 
  16  
  17  
   16    Image valonkuva = LoadImage("valo"); 
   17    Image laatikonkuva = LoadImage("laatikko"); 
  1818    PhysicsObject ukkeli2; 
  1919    PhysicsObject ukkeli1; 
   
  2222    //Kuinka nopeasti ukkeli liikkuu maksimissaan 
  2323    double maxLiikkuminen = 1800.0; 
   24    int AmmuksetLaatikosta = 100; 
  2425 
  2526    AssaultRifle ase; 
   
  5152        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("4CFF00"), LuoPelaaja2); 
  5253        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF0000"), Luozombi); 
   54        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF006E"), Luolaatikko); 
  5355        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  5456        ruudut.SetTileMethod(Color.Gray, LuoLattia); 
  5557        ruudut.Execute(20, 20); 
  5658        Camera.ZoomToLevel(); 
   59        GameObject pimeys = new GameObject(Level.Width,Level.Height); 
   60        pimeys.Color = new Color(0, 0, 0, 100); 
   61        Add(pimeys,2); 
   62 
  5763    } 
  5864    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  8389 
  8490        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("ukkeli"); 
   91        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
  8592        RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(); 
  8693        seuraajanAivot.Speed = 50;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  8794        seuraajanAivot.DistanceFar = 150;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  88          
   95        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
  8996        seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
  9097        satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 3; 
   
  93100        zombi.Brain = seuraajanAivot; 
  94101 
  95         
   102        Timer nakyvyysAjastin = new Timer(); 
   103        nakyvyysAjastin.Interval = 0.05; 
   104        nakyvyysAjastin.Timeout += delegate { TarkistaNakyvyys(zombi); }; 
   105        nakyvyysAjastin.Start(); 
  96106    } 
  97107 
   
  126136    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
  127137    { 
   138        if (ase.Parent.IsDestroyed) 
   139        { 
   140            return; 
   141        } 
  128142        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  129143 
   
  151165        ukkeli.Color = Color.Red; 
  152166        ukkeli.Tag = "ukkeli"; 
  153         Add(ukkeli); 
   167        Add(ukkeli,3); 
   168 
  154169 
  155170        AddCollisionHandler(ukkeli, "zombi", PelaajaosuuVihuun); 
  156171 
   172        GameObject valo = new GameObject(200, 200); 
   173        valo.X = 100; 
   174        valo.Image = valonkuva; 
   175        ukkeli.Add(valo); 
   176 
  157177        LuoLattia(paikka, leveys, korkeus); 
  158178 
   
  163183    { 
  164184        ukkeli1 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus); 
   185 
  165186        ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  166187 
   
  172193        ukkeli1.Add(ase); 
  173194 
   195        AddCollisionHandler(ukkeli1, "laatikko", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   196        { 
   197            b.Destroy(); 
   198            ase.Ammo.Value += AmmuksetLaatikosta; 
   199        }); 
   200 
  174201    } 
  175202 
   
  186213        ukkeli2.Add(ase2); 
  187214 
   215        AddCollisionHandler(ukkeli2, "laatikko", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   216        { 
   217            b.Destroy(); 
   218            ase2.Ammo.Value += AmmuksetLaatikosta; 
   219        }); 
   220 
   221    } 
   222    void Luolaatikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   223    { 
   224        PhysicsObject laatikko = new PhysicsObject(leveys,korkeus); 
   225        laatikko.Image = laatikonkuva; 
   226        laatikko.Position = paikka; 
   227        laatikko.Tag = "laatikko"; 
   228        Add(laatikko); 
  188229    } 
  189230    void PelaajaosuuVihuun(PhysicsObject ukkeli,PhysicsObject zombi ) 
  190231    { 
  191232        ukkeli.Destroy(); 
   233    } 
   234 
   235    void TarkistaNakyvyys(GameObject olio) 
   236    { 
   237        PhysicsObject[] ukkelit = { ukkeli1, ukkeli2 }; 
   238 
   239        int valonPituus = 150; 
   240        int valonKulma = 45; 
   241 
   242        bool piilossa = true; 
   243        foreach (var ukkeli in ukkelit) 
   244        { 
   245            if (ukkeli.IsDestroyed) 
   246                continue; 
   247 
   248            if (Math.Abs((olio.Position - ukkeli.Position).Angle.Degrees - ukkeli.Angle.Degrees) < valonKulma && Vector.Distance(olio.Position, ukkeli.Position) < valonPituus) 
   249            { 
   250                piilossa = false; 
   251                break; 
   252            } 
   253        } 
   254 
   255        olio.IsVisible = !piilossa; 
  192256    } 
  193257} 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays.csproj.Debug.cachefile

  r6612 r6735  
  77Content\zombie1.xnb 
  88Content\ukkeli2.xnb 
   9Content\valo.xnb 
   10Content\laatikko.xnb 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/obj/x86/Debug/Hundreddays.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6612 r6735  
  1515C:\MyTemp\santeriK\Hundreddays\Hundreddays\Hundreddays\obj\x86\Debug\Hundreddays.pdb 
  1616C:\MyTemp\santeriK\Hundreddays\Hundreddays\Hundreddays\bin\x86\Debug\Content\ukkeli2.xnb 
   17C:\MyTemp\SanteriK\Hundreddays\Hundreddays\Hundreddays\bin\x86\Debug\Content\valo.xnb 
   18C:\MyTemp\SanteriK\Hundreddays\Hundreddays\Hundreddays\bin\x86\Debug\Content\laatikko.xnb 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/obj/x86/Debug/cachefile-{C1114E9D-1591-4DC8-8A7E-521487466790}-targetpath.txt

  r6612 r6735  
  77Content\zombie1.xnb 
  88Content\ukkeli2.xnb 
   9Content\valo.xnb 
   10Content\laatikko.xnb 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/HundreddaysContent/HundreddaysContent.contentproj

  r6685 r6735  
  100100    </Compile> 
  101101  </ItemGroup> 
   102  <ItemGroup> 
   103    <Compile Include="laatikko.png"> 
   104      <Name>laatikko</Name> 
   105      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   106      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   107    </Compile> 
   108  </ItemGroup> 
  102109  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  103110  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.