Ignore:
Timestamp:
2015-07-02 09:32:42 (7 years ago)
Author:
jotapoti
Message:

Lisätty tähteen törmäämiseen erilaisia räjähdysefektejä. Osa kommentoituina koodissa.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/JouniP/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli.cs

  r6633 r6719  
  1111    public override void Begin() 
  1212    { 
   13        SetWindowSize(800, 600); 
   14         
   15        AloitaAlusta(); 
   16         
   17    } 
   18 
   19    void AloitaAlusta() 
   20    { 
   21        ClearAll(); 
   22        Level.CreateBorders(); 
   23        //Gravity = new Vector(0.0, -500.0); 
   24 
  1325        //        x,      y,      muoto,      väri,        leveys, korkeus 
  14         LuoOlio(200.5, 100.0, Shape.Circle,   Color.Red,     50.0,  50.0); 
  15         LuoOlio(120.0,  80.0, Shape.Circle,   Color.Blue,    50.0, 100.0); 
  16         LuoOlio( 40.0,  38.9, Shape.Diamond,  Color.Green,   25.0, 25.0); 
  17         LuoOlio( 50.0, -50.0, Shape.Hexagon, Color.Purple, 100.0, 100.0); 
   26        //LuoOlio(200.5, 100.0, Shape.Circle,   Color.Red,     50.0,  50.0); 
   27        LuoOlio(120.0, 80.0, Shape.Circle, Color.Blue, 50.0, 100.0); 
   28        LuoOlio(40.0, 38.9, Shape.Diamond, Color.Green, 25.0, 25.0); 
   29        LuoOlio(50.0, -50.0, Shape.Hexagon, Color.Purple, 100.0, 100.0); 
  1830 
  19         double satunnainenX = RandomGen.NextDouble(4.0, 500.0); 
  20         double satunnainenY = 50.0; 
  21         LuoOlio(satunnainenX, satunnainenY, Shape.Circle, Color.Red, 50.0, 50.0); 
   31        // Luodaan monta ympyrää: 
   32        for (int i = 0; i < 7; i++) 
   33        { 
   34            double satunnainenX = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   35            double satunnainenY = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   36            Color arvottuVari = RandomGen.NextColor(); 
   37            LuoOlio(satunnainenX, satunnainenY, Shape.Circle, arvottuVari, 50.0, 50.0); 
   38        } 
  2239 
   40        for (int x = 0; x < 500; x = x + 50) // x kasvaa 50 kerrallaan, kunnes se on 500 
   41        { 
   42            double randomiYkoordinaattiLaatikolle = RandomGen.NextDouble(0.0, 50.0); 
   43            LuoOlio(x, randomiYkoordinaattiLaatikolle, Shape.Rectangle, Color.White, 40.0, 5.0); 
   44        } 
  2345 
   46        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, "Aloita peli alusta"); 
  2447        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   48        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   49        Camera.ZoomToLevel(); 
   50 
  2551    } 
  2652 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.