Ignore:
Timestamp:
2015-07-01 22:47:21 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Hienot kenttäsiirtymät otettu pois :(

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel.cs

  r6708 r6711  
  7676    List<StoryItem> storyItems = new List<StoryItem>(); 
  7777 
   78    private bool canUseExit = true; 
   79 
  7880    public IntMeter BossHealth; 
  79     private List<Vector> bossSpawnPositions = new List<Vector>();  
   81    private List<Vector> bossSpawnPositions = new List<Vector>(); 
  8082 
  8183    private CycleSlot currentItem; // Laatikossa näkyvä nykyinen kama. 
   
  325327        //CreatePlayer(new Vector(-Level.Width/3, Level.Bottom + TILE_SIZE * 2)); 
  326328        SetControls(); 
  327         //Camera.ZoomToLevel(); 
   329         
  328330        Camera.Follow(player); 
  329331        Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   
  472474    { 
  473475        var oldExit = pExit as Exit; 
   476        if (oldExit == null || oldExit.TargetLevel == null || pExit.IsDestroying || pExit.IsDestroyed) 
   477            return; 
   478 
   479        enemies.Clear(); 
   480        ClearAll(); 
   481 
   482        CreateLevel(oldExit.TargetLevel); 
   483        var targetExit = exits.FirstOrDefault(e => e.Name == oldExit.TargetExitName); 
   484         
   485        BuildUI(); 
   486        SetControls(); 
   487        player.Position = targetExit.Position + Direction.Inverse(targetExit.Position.Angle.MainDirection).GetVector() * TILE_SIZE * 2; 
   488        Add(player); 
   489    } 
   490 
   491    /* 
   492    void CollidesWithExitFail(PhysicsObject pPlayer, PhysicsObject pExit) 
   493    { 
   494        if (!canUseExit) 
   495            return; 
   496 
   497        canUseExit = false; 
   498        Timer.SingleShot(6, () => canUseExit = true); 
   499 
   500        var oldExit = pExit as Exit; 
  474501        if (oldExit == null || transition || oldExit.TargetLevel == null || pExit.IsDestroying || pExit.IsDestroyed) 
  475502            return; 
   
  514541 
  515542            // Yritetään päätellä pelaajalle joku järkevä paikka. 
  516             player.Position = targetExit.Position + Direction.Inverse(targetExit.Position.Angle.MainDirection).GetVector() * TILE_SIZE * 2; 
   543            player.Position = targetExit.Position + Direction.Inverse(targetExit.Position.Angle.MainDirection).GetVector() * TILE_SIZE * 4; 
  517544             
  518             Camera.Follow(player); 
  519             Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   545            //Camera.Follow(player); 
   546            //Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  520547            return; 
  521548        } 
   
  545572            obj.Position += transitionVector; 
  546573        } 
  547         player.Position += transitionVector + Direction.Inverse(dir).GetVector() * TILE_SIZE * 4; 
   574        //player.Position += transitionVector + Direction.Inverse(dir).GetVector() * TILE_SIZE * 4; 
   575        player.Position = targetExit.Position + Direction.Inverse(targetExit.Position.Angle.MainDirection).GetVector() * TILE_SIZE * 2; 
  548576 
  549577        // Zoomataan kameraa sopivasti ja liikutetaan se vanhan kentän päälle, josta se sitten siirtyy uuden kentän päälle. 
  550578        Camera.Position += transitionVector; 
  551579        Vector pos = Camera.Position; 
  552         Camera.Follow(player); 
  553         Camera.ZoomFactor = 2.0; 
   580        //Camera.Follow(player); 
   581        //Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  554582        Camera.Position = pos; 
  555583    } 
   584     */ 
  556585 
  557586    /// <summary> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.