Ignore:
Timestamp:
2010-06-10 11:43:51 (11 years ago)
Author:
hniemi
Message:

tortoise ei edisty oikein, pahoja ongelmia

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/veeevauh/Tortoise Racing/Peli.cs

  r624 r671  
  1919        protected override void Begin() 
  2020        { 
  21             TeeTaso(); 
  22             LuoAuto(); 
  23             HoidaHommat(); 
  24             LisaaReunat(); 
  25  
  26  
  27         } 
  28  
  29        // void TeeMenu() 
  30        // { 
  31          //   PhysicsObject menu = PhysicsObject.CreateStaticObject(1200, 1000); 
  32            // menu.IsVisible = true; 
  33            // menu.Image = LoadImage("menu"); 
  34            // AddSurface(taso); 
  35         //} 
   21 
   22 
   23            //TeeMenu(); 
   24            ////LuoAuto(); 
   25            //HoidaHommat(); 
   26            ////LisaaReunat(); 
   27 
   28            Timer laskuri = new Timer(); 
   29            laskuri.Trigger += new Timer.TriggerHandler(rnd); 
   30            ValueDisplay pisteNaytto = new ValueDisplay();  
   31 
   32            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: "; 
   33 
   34            pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   35            pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   36 
   37            pisteNaytto.ValueColor = Color.Red; 
   38            pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
   39 
   40            pisteNaytto.BindTo(laskuri); 
   41 
   42            Add(pisteNaytto); 
   43 
   44 
   45 
   46        } 
   47 
   48 
   49        void rnd( Timer sender ) 
   50        { 
   51 
   52        } 
   53       
   54 
   55        void TeeMenu() 
   56        { 
   57            PhysicsObject menu = PhysicsObject.CreateStaticObject(1200, 1000); 
   58            menu.IgnoresCollisionResponse = true; 
   59            menu.IsVisible = true; 
   60            menu.Image = LoadImage("meny"); 
   61            AddSurface(menu); 
   62        } 
  3663 
  3764        void LuoAuto() 
   
  6592        } 
  6693 
  67         void TeeTaso() 
  68         { 
  69  
  70             PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(1200, 1000); 
  71             taso.IsVisible = true; 
  72             taso.Image = LoadImage("rata_oval01"); 
  73             AddSurface(taso); 
  74         } 
  75  
  76         void HoidaHommat() 
  77         { 
  78             //KineticFriction = 0.1; // Asetetaan kitka 
  79             Gravity = 300; 
  80  
  81  
  82             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  83  
  84             //Keyboard.Listen(Key.U, ButtonState.Pressed, taso1, "Siirry ekaan kenttään"); 
   94 
   95        void NappaimetAutossa() 
   96        { 
   97            Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Pressed, LisaaReunatKentta2, "Kentta 2"); 
  8598 
  8699            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kiihdyta, "Kiihdytä", auto); 
   
  95108 
  96109 
   110            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   111 
   112 
   113 
   114        } 
   115 
   116        void HoidaHommat() 
   117        { 
   118 
   119 
   120            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   121 
   122            Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, LisaaReunatKentta1, "Siirry ekaan kenttään"); 
   123 
   124 
   125 
  97126            ShowControlHelp(); 
  98127        } 
   
  117146            } 
  118147 
  119         }1 
   148        } 
   149 
  120150 
  121151        void LisaaReunatKentta1() 
  122152        { 
  123             //taso.Image = LoadImage("rata_oval01"); 
   153             
   154            ClearControls(); 
   155            ClearGameObjects(); 
   156            ClearScreenObjects(); 
   157            ClearTimers(); 
   158             
   159            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(1200, 1000); 
   160            taso.Image = LoadImage("rata_oval01"); 
   161            taso.IsVisible = true; 
   162            AddSurface(taso); 
  124163 
  125164            viiva = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 730); 
   
  131170            viiva2.Angle = Angle.Degrees(-60); 
  132171 
   172            //KineticFriction = 0.1; // Asetetaan kitka 
   173            Gravity = 300; 
  133174 
  134175            viiva.X = 0; 
   
  166207            reunaAlas.Y = -600; 
  167208            Add(reunaAlas); 
   209 
   210            LuoAuto(); 
   211            NappaimetAutossa(); 
  168212        } 
  169213 
  170214        void LisaaReunatKentta2() 
   215        { 
   216            ClearControls(); 
   217            ClearGameObjects(); 
   218            ClearScreenObjects(); 
   219            ClearTimers(); 
   220 
   221            //KineticFriction = 1; // Asetetaan kitka 
   222            Gravity = 300; 
   223 
   224            PhysicsObject viiva3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 500); 
   225            viiva3.IsVisible = true; 
   226            AddSurface(viiva); 
   227 
   228 
   229            PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(1200, 1000); 
   230            taso2.Image = LoadImage("rata_super02"); 
   231            taso2.IsVisible = true; 
   232            AddSurface(taso2); 
   233 
   234            viiva = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 730); 
   235            viiva.IsVisible = true; 
   236            viiva.Angle = Angle.Degrees(60); 
   237 
   238            viiva2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 730); 
   239            viiva2.IsVisible = true; 
   240            viiva2.Angle = Angle.Degrees(-60); 
   241 
   242 
   243            viiva.X = 0; 
   244            viiva.Y = 0; 
   245            viiva2.X = 0; 
   246            viiva2.Y = 0; 
   247 
   248            viiva.Color = Color.Black; 
   249            viiva2.Color = Color.Black; 
   250 
   251            AddSurface(viiva); 
   252            AddSurface(viiva2); 
   253 
   254            reunaOikea = PhysicsObject.CreateStaticObject(25, 1400); 
   255            reunaOikea.IsVisible = true; 
   256            reunaOikea.X = 700; 
   257            reunaOikea.Y = 0; 
   258            Add(reunaOikea); 
   259 
   260            reunaVasen = PhysicsObject.CreateStaticObject(25, 1400); 
   261            reunaVasen.IsVisible = true; 
   262            reunaVasen.X = -700; 
   263            reunaVasen.Y = 0; 
   264            Add(reunaVasen); 
   265 
   266            reunaYla = PhysicsObject.CreateStaticObject(1400, 25); 
   267            reunaYla.IsVisible = true; 
   268            reunaYla.X = 0; 
   269            reunaYla.Y = 600; 
   270            Add(reunaYla); 
   271 
   272            reunaAlas = PhysicsObject.CreateStaticObject(1400, 25); 
   273            reunaAlas.IsVisible = true; 
   274            reunaAlas.X = 0; 
   275            reunaAlas.Y = -600; 
   276            Add(reunaAlas); 
   277 
   278            LuoAuto(); 
   279            NappaimetAutossa(); 
   280 
   281        } 
   282 
   283        void LisaaReunatKentta3() 
  171284        { 
  172285            PhysicsObject viiva = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 500); 
   
  176289        } 
  177290 
  178         void LisaaReunatKentta3() 
   291        void LisaaReunatKentta4() 
  179292        { 
  180293            PhysicsObject viiva = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 500); 
   
  184297        } 
  185298 
  186         void LisaaReunatKentta4() 
  187         { 
  188             PhysicsObject viiva = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 500); 
  189             viiva.IsVisible = true; 
  190             AddSurface(viiva); 
  191  
  192         } 
  193  
  194299        void kiihdyta(Automobile auto) 
  195300        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.