Ignore:
Timestamp:
2015-07-01 20:27:21 (4 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Junabossia, savua, sekä kaikenlaista ihme säätöä tehty.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/LevelCreation.cs

  r6704 r6705  
  55using Jypeli; 
  66using Jypeli.Assets; 
   7using Jypeli.Widgets; 
  78 
  89/* 
   
  5455    void CreateBoss(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties) 
  5556    { 
  56         var bossHealth = new IntMeter(10); 
  57  
   57        BossHealth = new IntMeter(2, 0, 10); 
   58 
   59        var bar = new ProgressBar(Level.Width * 0.7, TILE_SIZE * 0.5); 
   60        bar.Y = Screen.Top - TILE_SIZE * 0.5; 
   61        bar.BindTo(BossHealth); 
   62        Add(bar); 
   63 
   64        // Juna ilmestyy välillä satunnaiseen spawniin. 
  5865        var bossTimer = new Timer(); 
  59         bossTimer.Interval = 4; 
   66        bossTimer.Interval = 8; 
  6067        bossTimer.Timeout += delegate 
  6168        { 
  62             Vector pos = RandomGen.SelectOne<Vector>(bossSpawnPositions); 
  63             //CreateBossTrainPart(pos, ); 
   69            // Luodaan päävaunu. 
   70            var pos = RandomGen.SelectOne<Vector>(bossSpawnPositions); 
   71            var train = CreateBossTrainPart(pos.X, pos.Y, trainAnimation); 
   72            double newPositionX = pos.X + train.Width; 
   73 
   74            // Luodaan muut vaunut. 
   75            int carriages = (int)(BossHealth.Value/(double)BossHealth.MaxValue * 6); 
   76            for (int i = 0; i < carriages; i++) 
   77            { 
   78                var part = CreateBossTrainPart(newPositionX, pos.Y, carriageAnimation); 
   79                newPositionX += part.Width; 
   80            } 
  6481        }; 
  6582        bossTimer.Start(); 
  66     } 
  67  
  68     void CreateBossTrainPart(Vector position, Animation anim) 
  69     { 
  70         var part = PhysicsObject.CreateStaticObject(150, 70); 
  71         part.Position = position; 
   83 
   84        BossHealth.LowerLimit += delegate 
   85        { 
   86            EnemyDieSound.Play(); 
   87            bossTimer.Stop(); 
   88            Timer.SingleShot(4.0, Victory); 
   89 
   90            foreach (var part in GetObjectsWithTag("boss")) 
   91            { 
   92                part.Destroy(); 
   93                var smoke = new GameObject(80, 160); 
   94                smoke.X = part.X; 
   95                smoke.Bottom = part.Bottom; 
   96                smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation); 
   97                smoke.Animation.Start(1); 
   98                smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy(); 
   99                Add(smoke); 
   100            } 
   101        }; 
   102    } 
   103 
   104    PhysicsObject CreateBossTrainPart(double left, double y, Animation anim) 
   105    { 
   106        var part = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 40); 
   107        part.Left = left; 
   108        part.Y = y; 
  72109        part.Animation = anim; 
  73110        part.Animation.Start(); 
  74         part.Velocity = new Vector(-50, 0); 
   111        part.Velocity = new Vector(-80, 0); 
   112        part.Tag = "boss"; 
   113        part.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  75114        Add(part); 
   115 
   116        // Pala on näkyvillä vain kentän sisäpuolella. 
   117        var appearTimer = new Timer(); 
   118        appearTimer.Interval = 0.05; 
   119        appearTimer.Timeout += delegate 
   120        { 
   121            part.IsVisible = part.Left < Level.Right; 
   122 
   123            if (part.Right < Level.Left) 
   124            { 
   125                part.Destroy(); 
   126                appearTimer.Stop(); 
   127            } 
   128        }; 
   129        appearTimer.Start(); 
   130 
   131        // Palat luo vihollisia jatkuvasti. 
   132        var enemySpawnTimer = new Timer(); 
   133        enemySpawnTimer.Interval = 2.0; 
   134        enemySpawnTimer.Timeout += delegate 
   135        { 
   136            if (part.Right < Level.Right) 
   137            { 
   138                CreateCoyote(part.Position, TILE_SIZE, TILE_SIZE, Angle.Zero, Shape.Rectangle, "", null); 
   139            } 
   140        }; 
   141        enemySpawnTimer.Start(); 
   142 
   143        part.Destroyed += delegate 
   144        { 
   145            appearTimer.Stop(); 
   146            enemySpawnTimer.Stop(); 
   147        }; 
   148 
   149        return part; 
  76150    } 
  77151 
   
  92166        var enemy = new Creature(width, height, 1); 
  93167        enemy.MoveAnimations = DirectionalAnimations(coyoteLeft, coyoteRight, coyoteUp, coyoteDown); 
   168        enemy.Image = enemy.MoveAnimations[Direction.Right].CurrentFrame; 
  94169        enemy.Position = position; 
  95170        enemy.Tag = "enemy"; 
  96171        enemy.Brain = new FollowerBrain(player) { Speed = 50 }; 
   172        enemy.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  97173        Add(enemy, 1); 
  98174        enemies.Add(enemy); 
   
  103179        }); 
  104180 
  105         enemy.Health.LowerLimit += enemy.Destroy; 
   181        enemy.Health.LowerLimit += delegate 
   182        { 
   183            enemy.Destroy(); 
   184            RandomItemDrop(enemy.Position); 
   185 
   186            EnemyDieSound.Play(); 
   187 
   188            var smoke = new GameObject(20, 40); 
   189            smoke.X = enemy.X; 
   190            smoke.Bottom = enemy.Bottom; 
   191            smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation); 
   192            smoke.Animation.Start(1); 
   193            smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy(); 
   194            Add(smoke); 
   195        }; 
   196    } 
   197 
   198    void RandomItemDrop(Vector position) 
   199    { 
   200        var chance = RandomGen.NextDouble(0, 100); 
   201        if (chance < 20) 
   202        { 
   203            int itemType = RandomGen.NextInt(1, 3); 
   204            var item = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 10); 
   205            item.Position = position; 
   206            item.Image = itemType == 1 ? GrenadeBoxImage : AmmoBoxImage; 
   207            item.Tag = itemType == 1 ? "grenadebox" : "ammobox"; 
   208            item.IgnoresCollisionResponse = true; 
   209            Add(item); 
   210        } 
  106211    } 
  107212 
   
  122227    } 
  123228 
  124         /// <summary> 
   229    /// <summary> 
  125230    /// Pelaajan päällä näkyvä tiili. 
  126231    /// </summary> 
   
  142247    /// Luo tavallisen tiilen. 
  143248    /// </summary> 
  144     GameObject CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties) 
  145     { 
  146         var tile = properties.ContainsKey("collide") ? new PhysicsObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
   249    void CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties) 
   250    { 
   251        var tile = properties.ContainsKey("collide") ? PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
  147252        tile.Image = image; 
  148253        tile.Position = position; 
  149254        Add(tile, layer); 
  150         return tile; 
  151255    } 
  152256 
   
  156260    void CreateExit(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties) 
  157261    { 
  158         var target = properties["goto"] == "disabled"? null : properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuu tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property. 
   262        var target = properties["goto"] == "disabled" ? null : properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuu tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property. 
  159263        var exit = new Exit(width, height); 
  160264        exit.Position = position; 
   
  162266        { 
  163267            exit.TargetLevel = target[0]; 
  164             exit.TargetExitName = target[1];    
   268            exit.TargetExitName = target[1]; 
  165269        } 
  166270        exit.Name = name; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.