Changeset 6705 for 2015/27


Ignore:
Timestamp:
2015-07-01 20:27:21 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Junabossia, savua, sekä kaikenlaista ihme säätöä tehty.

Location:
2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel
Files:
35 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs

  r6701 r6705  
  260260                expl.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject o, Vector vector) 
  261261                { 
   262                    if (o.Tag == "boss") 
   263                    { 
   264                        ((TheLegendOfGabriel)Game.Instance).BossHealth.Value--; 
   265                    } 
   266 
  262267                    var cre = o as Creature; 
  263268                    if (cre != null) 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/LevelCreation.cs

  r6704 r6705  
  55using Jypeli; 
  66using Jypeli.Assets; 
   7using Jypeli.Widgets; 
  78 
  89/* 
   
  5455    void CreateBoss(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties) 
  5556    { 
  56         var bossHealth = new IntMeter(10); 
  57  
   57        BossHealth = new IntMeter(2, 0, 10); 
   58 
   59        var bar = new ProgressBar(Level.Width * 0.7, TILE_SIZE * 0.5); 
   60        bar.Y = Screen.Top - TILE_SIZE * 0.5; 
   61        bar.BindTo(BossHealth); 
   62        Add(bar); 
   63 
   64        // Juna ilmestyy välillä satunnaiseen spawniin. 
  5865        var bossTimer = new Timer(); 
  59         bossTimer.Interval = 4; 
   66        bossTimer.Interval = 8; 
  6067        bossTimer.Timeout += delegate 
  6168        { 
  62             Vector pos = RandomGen.SelectOne<Vector>(bossSpawnPositions); 
  63             //CreateBossTrainPart(pos, ); 
   69            // Luodaan päävaunu. 
   70            var pos = RandomGen.SelectOne<Vector>(bossSpawnPositions); 
   71            var train = CreateBossTrainPart(pos.X, pos.Y, trainAnimation); 
   72            double newPositionX = pos.X + train.Width; 
   73 
   74            // Luodaan muut vaunut. 
   75            int carriages = (int)(BossHealth.Value/(double)BossHealth.MaxValue * 6); 
   76            for (int i = 0; i < carriages; i++) 
   77            { 
   78                var part = CreateBossTrainPart(newPositionX, pos.Y, carriageAnimation); 
   79                newPositionX += part.Width; 
   80            } 
  6481        }; 
  6582        bossTimer.Start(); 
  66     } 
  67  
  68     void CreateBossTrainPart(Vector position, Animation anim) 
  69     { 
  70         var part = PhysicsObject.CreateStaticObject(150, 70); 
  71         part.Position = position; 
   83 
   84        BossHealth.LowerLimit += delegate 
   85        { 
   86            EnemyDieSound.Play(); 
   87            bossTimer.Stop(); 
   88            Timer.SingleShot(4.0, Victory); 
   89 
   90            foreach (var part in GetObjectsWithTag("boss")) 
   91            { 
   92                part.Destroy(); 
   93                var smoke = new GameObject(80, 160); 
   94                smoke.X = part.X; 
   95                smoke.Bottom = part.Bottom; 
   96                smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation); 
   97                smoke.Animation.Start(1); 
   98                smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy(); 
   99                Add(smoke); 
   100            } 
   101        }; 
   102    } 
   103 
   104    PhysicsObject CreateBossTrainPart(double left, double y, Animation anim) 
   105    { 
   106        var part = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 40); 
   107        part.Left = left; 
   108        part.Y = y; 
  72109        part.Animation = anim; 
  73110        part.Animation.Start(); 
  74         part.Velocity = new Vector(-50, 0); 
   111        part.Velocity = new Vector(-80, 0); 
   112        part.Tag = "boss"; 
   113        part.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  75114        Add(part); 
   115 
   116        // Pala on näkyvillä vain kentän sisäpuolella. 
   117        var appearTimer = new Timer(); 
   118        appearTimer.Interval = 0.05; 
   119        appearTimer.Timeout += delegate 
   120        { 
   121            part.IsVisible = part.Left < Level.Right; 
   122 
   123            if (part.Right < Level.Left) 
   124            { 
   125                part.Destroy(); 
   126                appearTimer.Stop(); 
   127            } 
   128        }; 
   129        appearTimer.Start(); 
   130 
   131        // Palat luo vihollisia jatkuvasti. 
   132        var enemySpawnTimer = new Timer(); 
   133        enemySpawnTimer.Interval = 2.0; 
   134        enemySpawnTimer.Timeout += delegate 
   135        { 
   136            if (part.Right < Level.Right) 
   137            { 
   138                CreateCoyote(part.Position, TILE_SIZE, TILE_SIZE, Angle.Zero, Shape.Rectangle, "", null); 
   139            } 
   140        }; 
   141        enemySpawnTimer.Start(); 
   142 
   143        part.Destroyed += delegate 
   144        { 
   145            appearTimer.Stop(); 
   146            enemySpawnTimer.Stop(); 
   147        }; 
   148 
   149        return part; 
  76150    } 
  77151 
   
  92166        var enemy = new Creature(width, height, 1); 
  93167        enemy.MoveAnimations = DirectionalAnimations(coyoteLeft, coyoteRight, coyoteUp, coyoteDown); 
   168        enemy.Image = enemy.MoveAnimations[Direction.Right].CurrentFrame; 
  94169        enemy.Position = position; 
  95170        enemy.Tag = "enemy"; 
  96171        enemy.Brain = new FollowerBrain(player) { Speed = 50 }; 
   172        enemy.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  97173        Add(enemy, 1); 
  98174        enemies.Add(enemy); 
   
  103179        }); 
  104180 
  105         enemy.Health.LowerLimit += enemy.Destroy; 
   181        enemy.Health.LowerLimit += delegate 
   182        { 
   183            enemy.Destroy(); 
   184            RandomItemDrop(enemy.Position); 
   185 
   186            EnemyDieSound.Play(); 
   187 
   188            var smoke = new GameObject(20, 40); 
   189            smoke.X = enemy.X; 
   190            smoke.Bottom = enemy.Bottom; 
   191            smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation); 
   192            smoke.Animation.Start(1); 
   193            smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy(); 
   194            Add(smoke); 
   195        }; 
   196    } 
   197 
   198    void RandomItemDrop(Vector position) 
   199    { 
   200        var chance = RandomGen.NextDouble(0, 100); 
   201        if (chance < 20) 
   202        { 
   203            int itemType = RandomGen.NextInt(1, 3); 
   204            var item = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 10); 
   205            item.Position = position; 
   206            item.Image = itemType == 1 ? GrenadeBoxImage : AmmoBoxImage; 
   207            item.Tag = itemType == 1 ? "grenadebox" : "ammobox"; 
   208            item.IgnoresCollisionResponse = true; 
   209            Add(item); 
   210        } 
  106211    } 
  107212 
   
  122227    } 
  123228 
  124         /// <summary> 
   229    /// <summary> 
  125230    /// Pelaajan päällä näkyvä tiili. 
  126231    /// </summary> 
   
  142247    /// Luo tavallisen tiilen. 
  143248    /// </summary> 
  144     GameObject CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties) 
  145     { 
  146         var tile = properties.ContainsKey("collide") ? new PhysicsObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
   249    void CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties) 
   250    { 
   251        var tile = properties.ContainsKey("collide") ? PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
  147252        tile.Image = image; 
  148253        tile.Position = position; 
  149254        Add(tile, layer); 
  150         return tile; 
  151255    } 
  152256 
   
  156260    void CreateExit(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties) 
  157261    { 
  158         var target = properties["goto"] == "disabled"? null : properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuu tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property. 
   262        var target = properties["goto"] == "disabled" ? null : properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuu tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property. 
  159263        var exit = new Exit(width, height); 
  160264        exit.Position = position; 
   
  162266        { 
  163267            exit.TargetLevel = target[0]; 
  164             exit.TargetExitName = target[1];    
   268            exit.TargetExitName = target[1]; 
  165269        } 
  166270        exit.Name = name; 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel.cs

  r6704 r6705  
  7676    StoryItem[] storyItem = new StoryItem[3]; 
  7777 
   78    public IntMeter BossHealth; 
  7879    private List<Vector> bossSpawnPositions = new List<Vector>();  
  7980 
   
  8788    public static SoundEffect SwordSound = LoadSoundEffect("swordsound"); 
  8889    public static SoundEffect GunSound = LoadSoundEffect("gunsound"); 
   90    public static SoundEffect EnemyDieSound = LoadSoundEffect("enemydie"); 
  8991 
  9092    public static Image GunImage = LoadImage("gun"); 
   
  98100    public static Image GrenadeSmallImage = LoadImage("gransmall"); 
  99101 
   102    public static Image GrenadeBoxImage = LoadImage("grenadebox"); 
   103    public static Image AmmoBoxImage = LoadImage("ammobox"); 
   104 
  100105    public static Image FrameImage = LoadImage("frame"); 
  101106    public static Image ActiveItemFrameImageX = LoadImage("activeitemframe"); 
   
  146151    private Animation carriageAnimation; 
  147152 
   153    [AssetName("smoke")] 
   154    private Animation smokeAnimation; 
   155 
  148156    #endregion 
  149157 
   
  155163        StartGame(); 
  156164        Intro(); 
   165        BuildUI(); 
   166    } 
   167 
   168    void Victory() 
   169    { 
   170        ClearAll(); 
   171        Level.Background.Color = Color.Black; 
   172 
   173        var text = new Label("Voitit muutes belin."); // Tekstin voisi vaihtaa. 
   174        text.TextColor = Color.White; 
   175        Add(text); 
   176    } 
   177 
   178    void BuildUI() 
   179    { 
  157180        BuildRightBar(); 
  158181        BuildInventoryCycle(); 
   
  160183        UpdateItemCycleImages(); 
  161184    } 
  162  
  163     private void BuildHealthBar() 
   185     
   186    void BuildHealthBar() 
  164187    { 
  165188        var bar = new ProgressBar(32 * 10, 32); 
   
  358381        player.Inventory.Add(new Grenade(player)); 
  359382 
  360         player.Health.Value = 3; // Alkuun vain kolme sydäntä. 
   383        //player.Health.Value = 3; // Alkuun vain kolme sydäntä. 
   384        player.Health.Value = player.Health.MaxValue = 100; 
  361385 
  362386        AddCollisionHandler(player, "exit", CollidesWithExit); 
   
  365389            player.Health.Value--; 
  366390        }); 
   391 
   392        AddCollisionHandler(player, "ammobox", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject box) 
   393        { 
   394            box.Destroy(); 
   395            var gun = player.Inventory.FirstOrDefault(i => i is Pistol); 
   396            if (gun != null) 
   397            { 
   398                gun.Usages.Value += 5; 
   399            } 
   400        }); 
   401 
   402        AddCollisionHandler(player, "grenadebox", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject box) 
   403        { 
   404            box.Destroy(); 
   405            var grenades = player.Inventory.FirstOrDefault(i => i is Grenade); 
   406            if (grenades != null) 
   407            { 
   408                grenades.Usages.Value += 5; 
   409            } 
   410        }); 
  367411    } 
  368412 
  369413    void UseItem(Item item, Item otherItem, Action action) 
  370414    { 
   415        if (player.IsDestroyed) 
   416            return; 
   417 
  371418        bool inUse = false; 
  372419        if (otherItem != null) 
   
  402449        currentItem.UpdateImage(player.ActiveItem); 
  403450        nextItem.UpdateImage(player.NextItem); 
  404         /* 
  405         if (player.PrevItem != null) prevItem.Image = player.PrevItem.InventoryImage; 
  406         if (player.NextItem != null) nextItem.Image = player.NextItem.InventoryImage; 
  407         if (player.ActiveItem != null) currentItem.Image = player.ActiveItem.InventoryImage; 
  408          */ 
  409451 
  410452        if (player.Sword != null) 
   
  422464    { 
  423465        var oldExit = pExit as Exit; 
  424         if (oldExit == null || transition || oldExit.TargetLevel == null) 
   466        if (oldExit == null || transition || oldExit.TargetLevel == null || pExit.IsDestroying || pExit.IsDestroyed) 
  425467            return; 
  426468 
   469        oldExit.Destroy(); 
   470 
   471        var oldExitDirection = GetExitDirection(oldExit); 
  427472        transition = true; 
  428473 
   
  452497 
  453498        // Jompikumpi uloskäynti ei ole kentän laidalla, sulava siirtyminen ei ole mahdollista. 
  454         if (GetExitDirection(targetExit) == Direction.None || GetExitDirection(oldExit) == Direction.None) 
   499        if (GetExitDirection(targetExit) == Direction.None || oldExitDirection == Direction.None) 
  455500        { 
  456501            transition = false; 
   
  458503            oldObjects.Clear(); 
  459504 
  460             BuildRightBar(); 
  461             BuildInventoryCycle(); 
  462             UpdateItemCycleImages(); 
   505            BuildUI(); 
  463506 
  464507            // Yritetään päätellä pelaajalle joku järkevä paikka. 
  465508            player.Position = targetExit.Position + Direction.Inverse(targetExit.Position.Angle.MainDirection).GetVector() * TILE_SIZE * 2; 
  466             Camera.ZoomToLevel(); 
   509             
   510            Camera.Follow(player); 
   511            Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  467512            return; 
  468513        } 
   
  497542        Camera.Position += transitionVector; 
  498543        Vector pos = Camera.Position; 
  499         Camera.ZoomToLevel(); 
   544        Camera.Follow(player); 
   545        Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  500546        Camera.Position = pos; 
  501547    } 
   
  553599                oldObjects.Clear(); 
  554600 
  555                 BuildRightBar(); 
  556                 BuildInventoryCycle(); 
  557                 UpdateItemCycleImages(); 
   601                BuildUI(); 
  558602            } 
  559603        } 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent/TheLegendOfGabrielContent.contentproj

  r6703 r6705  
  305305    </Compile> 
  306306  </ItemGroup> 
   307  <ItemGroup> 
   308    <Compile Include="goldenheart.png"> 
   309      <Name>goldenheart</Name> 
   310      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   311      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   312    </Compile> 
   313  </ItemGroup> 
   314  <ItemGroup> 
   315    <Compile Include="ammobox.png"> 
   316      <Name>ammobox</Name> 
   317      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   318      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   319    </Compile> 
   320    <Compile Include="grenadebox.png"> 
   321      <Name>grenadebox</Name> 
   322      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   323      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   324    </Compile> 
   325  </ItemGroup> 
   326  <ItemGroup> 
   327    <Compile Include="enemydie.wav"> 
   328      <Name>enemydie</Name> 
   329      <Importer>WavImporter</Importer> 
   330      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   331    </Compile> 
   332  </ItemGroup> 
   333  <ItemGroup> 
   334    <Compile Include="smoke.anim"> 
   335      <Name>smoke</Name> 
   336      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   337      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   338    </Compile> 
   339  </ItemGroup> 
   340  <ItemGroup> 
   341    <Compile Include="level3.tmx"> 
   342      <Name>level3</Name> 
   343      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   344      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   345      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
   346    </Compile> 
   347  </ItemGroup> 
  307348  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  308349  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent/level1.tmx

  r6702 r6705  
  3131   </properties> 
  3232  </object> 
  33   <object id="28" x="480" y="460" width="20" height="60"> 
   33  <object id="28" name="right" x="480" y="460" width="20" height="60"> 
  3434   <properties> 
  3535    <property name="goto" value="level3@left"/> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.