Changeset 669


Ignore:
Timestamp:
2010-06-10 11:43:16 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

Tein aseet tekemään damagea ja lisäsin tähtäimen.

Location:
2010/23/elalylon/Ball Wars
Files:
1 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/elalylon/Ball Wars/Content/Content.contentproj

  r610 r669  
  8282    </Compile> 
  8383  </ItemGroup> 
   84  <ItemGroup> 
   85    <Compile Include="Tahtain.png"> 
   86      <Name>Tahtain</Name> 
   87      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   89    </Compile> 
   90  </ItemGroup> 
   91  <ItemGroup> 
   92    <Compile Include="enemy2.png"> 
   93      <Name>enemy2</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97  </ItemGroup> 
  8498  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  8599  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/23/elalylon/Ball Wars/Peli.cs

  r642 r669  
  1212        const double hyppyVoima = 8000; 
  1313        int enemyHitpoints = 10; 
  14         int pelaajaHitpoints = 50; 
   14        int pelaajaHitpoints = 10; 
  1515        Vector enemyshootvector; 
  1616        Vector tahtaa; 
  17         Vector vasemmalle = new Vector(-400, 0); 
  18         Vector oikealle = new Vector(400, 0); 
  19  
   17        Vector vasemmalle = new Vector(-200, 0); 
   18        Vector oikealle = new Vector(200, 0); 
   19 
   20        GameObject tahtain; 
  2021        IntMeter pisteLaskuri; 
  2122        ValueDisplay pisteNaytto; 
   
  2526        AssaultRifle m16; 
  2627        AssaultRifle Glock; 
  27          
   28 
  2829 
  2930        protected override void Begin() 
   
  3435            // Luodaan pistelaskuri 
  3536            pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   37 
   38            //Luodaan tähtäin 
   39            //tahtain = new PhysicsObject(30, 30, Shapes.Circle); 
   40            tahtain = new GameObject(30, 30, Shapes.Circle); 
   41            tahtain.Image = LoadImage("Tahtain"); 
   42            Add(tahtain); 
   43            //tahtain. 
   44            //tahtain.IgnoresCollisionResponse = true; 
   45            //Add(tahtain); 
  3646 
  3747            // luodaan pistelaskunäyttö 
   
  4454 
  4555            ammoNaytto = new ValueDisplay(); 
  46             ammoNaytto.Text = "Pisteitä: "; 
  4756            ammoNaytto.X = Screen.RightSafe - 250; 
  4857            ammoNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50; 
  4958            Add(ammoNaytto); 
  5059 
  51              
   60 
  5261            // Ajastin, jonka avulla ajastetaan vihollisen toiminta, 
  5362            // mm. ampuminen säännöllisin väliajoin 
  5463            Timer aly = new Timer(); 
  55             aly.Interval = 0.1; // 0.1 sekuntia 
   64            aly.Interval = 0.01; // 0.1 sekuntia 
  5665            aly.Trigger += enemyshoot; 
  5766            aly.Trigger += enemymove; 
   
  6978 
  7079        void enemyshoot(Timer t) 
  71         { 
  72             if (pelaaja1.Position.X < 0) 
  73             { 
  74                 //Glock laitetaan toisin päin 
  75             } 
  76             enemyshootvector = pelaaja1.Position - vihollinen.Position; 
   80        {enemyshootvector = pelaaja1.Position - vihollinen.Position; 
  7781            vihollinen.Weapon.Angle = enemyshootvector.Angle; 
   82            if (pelaaja1.Position.X < vihollinen.Position.X) 
   83            { 
   84                vihollinen.Image = LoadImage("enemy2"); 
   85                Glock.Image = LoadImage("Glock 17_2"); 
   86            } 
   87            if (pelaaja1.Position.X < vihollinen.Position.X) 
   88            { 
   89                vihollinen.Image = LoadImage("enemy"); 
   90                Glock.Image = LoadImage("Glock 17"); 
   91            } 
  7892            Glock.Use(); 
  7993        } 
   
  8195        { 
  8296 
  83             if (pelaaja1.Position.X < (vihollinen.Position.X - 100)) 
   97            if (pelaaja1.Position.X < (vihollinen.Position.X - 300)) 
  8498            { 
  8599                vihollinen.Hit(vasemmalle); 
  86100                return; 
  87101            } 
  88             else if (pelaaja1.Position.X > (vihollinen.Position.X + 100)) 
   102            else if (pelaaja1.Position.X > (vihollinen.Position.X + 300)) 
  89103            { 
  90104                vihollinen.Hit(oikealle); 
  91105                return; 
  92             }        
  93         } 
  94          
  95  
  96                  
   106            } 
   107        } 
   108 
   109 
   110 
  97111        void luoKentta() 
  98112        { 
   
  100114            Level.Background.CreateGradient(Color.Blue, Color.Red); 
  101115            Gravity = new Vector(0, -1000); 
  102              
  103              
   116 
   117 
  104118            lisaaTaso(-200, -400); 
  105119            lisaaTaso(0, -300); 
   
  120134            taso.Y = y; 
  121135            Add(taso); 
  122              
   136 
  123137        } 
  124138 
   
  130144            pelaaja1.X = 0; 
  131145            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120; 
  132             pelaaja1.Tag = "pelaaja1";             
   146            pelaaja1.Tag = "pelaaja1"; 
  133147            Add(pelaaja1); 
  134148 
   
  139153            m16.TimeBetweenUse = new TimeSpan(1500000); 
  140154            m16.BulletCollision = LuotiOsuu; 
   155 
  141156            // TODO: Panokset lentämään suorempaan 
  142157        } 
  143         void LuotiOsuu(PhysicsObject kuula, PhysicsObject toinen) 
  144         { 
  145             // Vähennä Hitpointsia 
   158        void LuotiOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   159        { 
   160            if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen") 
   161            { 
   162                enemyHitpoints -= 1; 
   163                if (enemyHitpoints == 0) 
   164                { 
   165                    Explosion PAM = new Explosion(100); 
   166                    PAM.Force = 100; 
   167                    PAM.MaxRadius = 100; 
   168                    PAM.Position = vihollinen.Position; 
   169                    Add(PAM); 
   170                    pisteLaskuri.Value += 10; 
   171                    vihollinen.Destroy(); 
   172                } 
   173            } 
   174 
   175            if (kohde.Tag.ToString() != "pelaaja1") 
   176            { 
   177                ammus.Destroy(); 
   178            } 
   179        } 
   180            void LuotiOsuux(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   181        { 
   182            if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja1") 
   183            { 
   184                pelaajaHitpoints -= 1; 
   185                if (pelaajaHitpoints == 0) 
   186                { 
   187                    Explosion PAM = new Explosion(100); 
   188                    PAM.Force = 100; 
   189                    PAM.MaxRadius = 150; 
   190                    PAM.Position = pelaaja1.Position; 
   191                    Add(PAM); 
   192                    pelaaja1.Destroy(); 
   193                } 
   194            } 
   195 
   196            if (kohde.Tag.ToString() != "vihollinen") 
   197            { 
   198                ammus.Destroy(); 
   199            } 
   200             
  146201        } 
  147202 
   
  153208            vihollinen.X = 200; 
  154209            vihollinen.Y = Level.Bottom + 120; 
   210            vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  155211            Add(vihollinen); 
  156              
   212 
  157213            Glock = new AssaultRifle(100, 30); 
  158214            Glock.Ammo.Value = 14; 
   
  161217            Glock.TimeBetweenUse = new TimeSpan(3000000); 
  162218            vihollinen.Weapon = Glock; 
  163             // TODO: Saako vihollisen ampumia panoksia / omia panoksia häviämään jotenkin? (tuleeko niistä damagea pelaajalle?) 
   219            Glock.BulletCollision = LuotiOsuux; 
  164220 
  165221        } 
   
  173229            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  174230            Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, shoot, "ammu"); 
  175             Mouse.ListenMovement(0.1, tahtax_, null); 
   231            Mouse.ListenMovement(0.0, tahtax_, null); // 0.0 tarkottaa että hiirtä ei tarvi liikuttaa, että aliohjelmaa tahtax_ kutsutaan 
  176232        } 
  177233 
  178234        void tahtax_(AnalogState tila) 
  179235        { 
  180             if (Mouse.PositionOnScreen.X  < 0) 
  181             { 
  182  
  183             } 
  184             else if (Mouse.PositionOnScreen.X > 0) 
  185             { 
  186  
  187             } 
  188  
   236 
   237            tahtain.Position = Mouse.PositionOnWorld; 
   238            if (tahtain.Position.X < pelaaja1.Position.X) 
   239            { 
   240                pelaaja1.Image = LoadImage("Hero2"); 
   241                m16.Image = LoadImage("m16_levea2"); 
   242            } 
   243            else if (tahtain.Position.X > pelaaja1.Position.X) 
   244            { 
   245                pelaaja1.Image = LoadImage("Hero"); 
   246                m16.Image = LoadImage("m16_levea"); 
   247            } 
  189248            tahtaa = Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position; 
  190249            m16.Angle = tahtaa.Angle; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.