Ignore:
Timestamp:
2015-07-01 14:59:12 (8 years ago)
Author:
misakana
Message:

Kaikki toimii.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/SampoR/Pommipeli/Pommipeli/Pommipeli/Pommipeli.cs

  r6654 r6688  
  1919    Image vihollisenKuva = LoadImage("Vihollinen"); 
  2020 
   21    IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0,0,0); 
   22 
   23 
  2124    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2225 
  2326    public override void Begin() 
  2427    { 
   28        AlkuValikko(); 
   29    } 
   30 
   31 
   32    void AlkuValikko() 
   33    { 
   34        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow ( 
   35       "Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Lopeta"); 
   36        Add(alkuValikko); 
   37 
   38        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   39        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   40 
   41 
   42    } 
   43    void AloitaPeli() 
   44    { 
   45        ClearAll(); 
   46        IsPaused = false; 
  2547        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  2648 
  2749        LuoKentta(); 
  2850        LisaaNappaimet(); 
  29  
   51        LuoPistelaskuri(); 
  3052        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3153        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   
  4264        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4365        Level.CreateBorders(); 
  44         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   66        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Red); 
  4567    } 
  4668 
   
  6183        pommi.Tag = "pommi"; 
  6284        Add(pommi); 
   85 
   86        pisteLaskuri.MaxValue++; 
  6387    } 
  6488 
   
  7094        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  7195        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pommi", TormaaPommiin); 
   96        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", TormaaViholliseen); 
  7297        Add(pelaaja1); 
  7398 
   
  83108        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  84109        Add(vihollinen); 
   110 
   111        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   112        tasoAivot.Speed = 100; 
   113 
   114        vihollinen.Brain = tasoAivot; 
   115        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
   116 
   117        tasoAivot.JumpSpeed = 700; 
   118        tasoAivot.TriesToJump = true; 
  85119    } 
  86120 
   
  113147    } 
  114148 
  115     void TormaaPommiin(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi) 
   149    void AmmusTormaaPommiin(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi) 
  116150    { 
  117151        maaliAani.Play(); 
  118         MessageDisplay.Add("Hienoa työtä, pommiryhmä!"); 
   152        MessageDisplay.Add("Kaboom!"); 
   153 
   154        pisteLaskuri.Value += 1; 
  119155 
  120156        Explosion räjähdys = new Explosion(50); 
   
  135171                a.Destroy(); 
  136172            }); 
  137             AddCollisionHandler(ammus, "pommi", TormaaPommiin); 
   173            AddCollisionHandler(ammus, "pommi", AmmusTormaaPommiin); 
  138174 
  139175        } 
   
  142178 
  143179    } 
   180 
   181    void LuoPistelaskuri() 
   182    { 
   183        pisteLaskuri.UpperLimit += Exit; 
   184 
   185        Label pisteNaytto = new Label(); 
   186        pisteNaytto.X = Screen.Right -300; 
   187        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   188        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   189        pisteNaytto.TextScale *= 3; 
   190        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   191 
   192        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   193        Add(pisteNaytto); 
   194    } 
   195 
   196    void TormaaPommiin(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi) 
   197    { 
   198        Explosion räjähdys = new Explosion(50); 
   199        räjähdys.Position = pommi.Position; 
   200        Add(räjähdys); 
   201        pommi.Destroy(); 
   202 
   203        PelaajaKuolee(); 
   204    } 
   205 
   206    void TormaaViholliseen(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi) 
   207    { 
   208        PelaajaKuolee(); 
   209    } 
   210 
   211 
   212    void PelaajaKuolee() 
   213    { 
   214        pelaaja1.Destroy(); 
   215        IsPaused = true; 
   216        //Timer.SingleShot(1,AlkuValikko); 
   217        Timer loppuAjastin = new Timer(); 
   218        loppuAjastin.Interval = 1.0; 
   219        loppuAjastin.IgnorePause = true; 
   220        loppuAjastin.Timeout += delegate 
   221        { 
   222             
   223            AlkuValikko(); 
   224        }; 
   225        loppuAjastin.Start(1); 
   226    } 
   227 
  144228} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.