Changeset 6680 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2015-07-01 14:52:02 (7 years ago)
Author:
lupepura
Message:

Edistyy...

Location:
2015/27/LukaP
Files:
10 added
1 deleted
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli.cs

  r6603 r6680  
  1010{ 
  1111    const double nopeus = 200; 
  12     const double hyppyNopeus = 750; 
   12    const double hyppyNopeus = 850; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   
  1717    Image pelaajanKuva = LoadImage("Ukko"); 
  1818    Image tahtiKuva = LoadImage("Kolikko"); 
  19      
   19    Image Vihunkuva = LoadImage("Vihu"); 
   20    Image Maalinkuva = LoadImage("Maali"); 
   21 
   22 
   23    PhysicsObject Vihu; 
   24    IntMeter pistelaskuri; 
   25    int kenttaNro = 1; 
   26 
   27 
   28 
   29 
  2030 
  2131 
   
  2434    public override void Begin() 
  2535    { 
  26         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  27  
  28         LuoKentta(); 
  29         LisaaNappaimet(); 
  3036         
  3137 
  32         Camera.Follow(pelaaja1); 
  33         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  34         Camera.StayInLevel = true; 
  35     } 
  36  
  37     void LuoKentta() 
  38     { 
  39         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   38        SeuraavaKentta(); 
   39        
   40    } 
   41 
   42    void LuoKentta(string kentannimi) 
   43    { 
   44        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kentannimi); 
  4045        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4146        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  4247        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  4348        kentta.SetTileMethod('1', LisaaKolo); 
   49        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihu); 
   50        kentta.SetTileMethod('M',LisaaMaali); 
  4451        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4552        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   53 
  4654    } 
  4755 
   
  7381    } 
  7482 
   83    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   84    { 
   85        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   86        maali.Tag = "maali"; 
   87        maali.Position = paikka; 
   88        Add(maali); 
   89        maali.Image = Maalinkuva; 
   90    } 
   91 
  7592    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  7693    { 
   
  7996        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  8097        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  81         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  82         AddCollisionHandler(pelaaja1, "kolo", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) { 
   98        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaKolikkoon); 
   99        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin); 
   100        AddCollisionHandler(pelaaja1, "kolo", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   101        { 
   102 
  83103            a.Destroy(); 
  84104            //ClearControls(); 
  85105        }); 
   106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Pahis", PelaajaTormaaPahikseen); 
  86107        Add(pelaaja1); 
  87108    } 
   
  91112        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  92113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   114 
  93115 
  94116        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  115137    } 
  116138 
  117     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   139    void TormaaKolikkoon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  118140    { 
  119141        maaliAani.Play(); 
  120142        MessageDisplay.Add("1X Kolikko Kerätty!"); 
  121143        tahti.Destroy(); 
   144        pistelaskuri.Value += 1; 
   145 
   146 
   147 
   148    } 
   149 
   150    void PelaajaTormaaPahikseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pahis) 
   151    { 
  122152         
  123  
  124  
  125     } 
  126  
  127  
  128     void Kuolema() 
  129     { 
  130  
  131          
  132  
  133     } 
   153        if (pahis.Top - 0.2 * pahis.Height< pelaaja.Bottom) 
   154        { 
   155            pahis.Destroy(); 
   156            (pelaaja as PlatformCharacter).ForceJump(nopeus * 4); 
   157        } 
   158        else 
   159        { 
   160            pelaaja.Destroy(); 
   161        } 
   162    } 
   163 
   164 
   165    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   166    { 
   167        PlatformCharacter Vihu = new PlatformCharacter(40, 30); 
   168        Vihu.Shape = Shape.Rectangle; 
   169        Vihu.Mass = 10.0; 
   170        Add(Vihu); 
   171        Vihu.Position = paikka; 
   172        Vihu.Tag = "Pahis"; 
   173        Vihu.Image = Vihunkuva; 
   174 
   175 
   176        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   177        tasoAivot.Speed = 50; 
   178        Vihu.Brain = tasoAivot; 
   179 
   180 
   181 
   182 
   183 
   184    } 
   185 
   186 
   187 
   188 
   189    void Luopistelaskuri() 
   190    { 
   191         pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   192 
   193        Label pisteNaytto = new Label(); 
   194        pisteNaytto.X = Screen.Left + 10; 
   195        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 10; 
   196        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   197        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   198        pisteNaytto.Title = "kolikot"; 
   199 
   200        pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri); 
   201        Add(pisteNaytto); 
   202    } 
   203 
   204 
   205 
   206 
   207    public void SeuraavaKentta() 
   208    { 
   209        ClearAll(); 
   210 
   211        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   212        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   213        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   214        else if (kenttaNro > 3) Exit(); 
   215 
   216        LisaaNappaimet(); 
   217        Luopistelaskuri(); 
   218 
   219 
   220 
   221        Camera.Follow(pelaaja1); 
   222        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   223        Camera.StayInLevel = true; 
   224        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   225 
   226    } 
   227 
  134228     
  135229 
  136      
   230    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   231    { 
   232        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään: 
   233        kenttaNro++; 
   234        SeuraavaKentta(); 
   235    } 
   236 
   237    void TormasiPiikkiin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject piikki) 
   238    { 
   239        //Sama kenttä ladataan alusta jos kenttänumeroa ei kasvateta: 
   240        SeuraavaKentta(); 
   241    } 
   242 
   243 
   244 
   245 
   246 
   247 
   248 
   249 
   250 
   251 
   252 
   253 
   254 
  137255} 
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli.csproj.Debug.cachefile

  r6603 r6680  
  33Content\Ukko.xnb 
  44Content\Kolikko.xnb 
   5Content\Vihu.xnb 
   6Content\Kentta2.xnb 
   7Content\kentta3.xnb 
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2119C4D2-AF14-42FC-976F-6011121F8356}.xml

  r6603 r6680  
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-06-30T14:44:41.2944395+03:00</Time> 
   20      <Time>2015-07-01T14:29:16.3648525+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Ukko.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-06-30T13:59:16.6580977+03:00</Time> 
   29      <Time>2015-07-01T14:30:10.7319793+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Kolikko.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-06-30T14:14:23.3698276+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-07-01T11:31:26.5138244+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Vihu.png</Source> 
   42      <Name>Vihu</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Vihu.xnb</Output> 
   47      <Time>2015-07-01T11:12:45.0189619+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Kentta2.txt</Source> 
   51      <Name>Kentta2</Name> 
   52      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Kentta2.xnb</Output> 
   56      <Time>2015-07-01T13:59:14.2275241+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>kentta3.txt</Source> 
   60      <Name>kentta3</Name> 
   61      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   65      <Time>2015-07-01T14:24:12.7712724+03:00</Time> 
  3966    </Item> 
  4067    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli/obj/x86/Debug/LukanPeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6603 r6680  
  1111C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Ukko.xnb 
  1212C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Kolikko.xnb 
   13C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Vihu.xnb 
   14C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\Kentta2.xnb 
   15C:\MyTemp\LukaP\LukanPeli\LukanPeli\LukanPeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeli/obj/x86/Debug/cachefile-{2119C4D2-AF14-42FC-976F-6011121F8356}-targetpath.txt

  r6603 r6680  
  33Content\Ukko.xnb 
  44Content\Kolikko.xnb 
   5Content\Vihu.xnb 
   6Content\Kentta2.xnb 
   7Content\kentta3.xnb 
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeliContent/LukanPeliContent.contentproj

  r6603 r6680  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="maali.wav"> 
  49       <Name>maali</Name> 
   48    <Compile Include="maali %28ääni%29.wav"> 
   49      <Name>maali %28ääni%29</Name> 
  5050      <Importer>WavImporter</Importer> 
  5151      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   
  7171    </Compile> 
  7272  </ItemGroup> 
   73  <ItemGroup> 
   74    <Compile Include="Vihu.png"> 
   75      <Name>Vihu</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   82      <Name>kentta2</Name> 
   83      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   89      <Name>kentta3</Name> 
   90      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="Maali.png"> 
   96      <Name>Maali</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
  73101  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  74102  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeliContent/kentta1.txt

  r6603 r6680  
  1          * 
  2          ## 
  31 
  4        *    * 
  5        ##  ## 
  62 
  7      *        * 
  8      ##  ##  ## 
  93 
  10    *    *  *    *      
  11    ##  ##  ##  ## 
  124 
  13  *    *       *   * 
  14  ##  ##  ##  ##  ## 
  155 
  16         N 
  17 ###########################    ######## 
  18 ###########################1111 
   6.............................................................................................................................................................................. 
   7....................................................................................................................................................................................... 
   8 ...................................................................................................................................................................................................V............M... 
   9...................................*.V..*......*....*.........*.....V.....................................*.................................................................................###################......................... 
   10..................#.#..#..#...#....#....#....#.....#......#.....#....#...:...#.....V........#...................................................#....#.....#....#.....#...#....#....########################## 
   11..............#...#....#......#....#....#....#.....#.......................#......######..........#....................................#....#.............................................................             
   12.N........*V........................11111111111111111111111111111111...................................#....#....#...#...#...#....#......................................... 
   13#############.................................... 
   14#############11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.