Ignore:
Timestamp:
2015-06-30 22:57:22 (6 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Miekan ääntä säädetty hiljaisemmaksi. Kranaatteja voi heitellä.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs

  r6630 r6631  
  44using System.Text; 
  55using Jypeli; 
   6using Jypeli.Assets; 
  67 
  78 
   
  194195    { 
  195196        // Pistoolilla voi ampua vain jos tähtäysanimaatio on ehtinyt loppuun. 
  196         if (player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1) 
   197        if (InUse && Usages.Value > 0 && player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1) 
  197198        { 
  198199            Usages.Value--; 
   
  200201 
  201202            var bullet = new PhysicsObject(4, 4); 
   203            bullet.Image = TheLegendOfGabriel.BulletImage; 
  202204            bullet.Position = player.Position + ShootDirection.GetVector() * player.Width * 0.7; 
  203205            bullet.Hit(ShootDirection.GetVector() * 500); 
   
  219221} 
  220222 
   223class Grenade : Item 
   224{ 
   225    public Grenade(Player player) : base(player) 
   226    { 
   227        Usages.MaxValue = 15; 
   228        Usages.Value = 15; 
   229        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.GrenadeImage; 
   230    } 
   231 
   232    public override void UseKeyPressed() 
   233    { 
   234        if (Usages.Value > 0) 
   235        { 
   236            Usages.Value--; 
   237 
   238            var grenade = new PhysicsObject(6, 6); 
   239            grenade.Image = TheLegendOfGabriel.GrenadeSmallImage; 
   240            grenade.Position = player.Position + player.LastDirection.GetVector() * player.Width * 0.7; 
   241            grenade.Hit(player.LastDirection.GetVector() * 500); 
   242            grenade.ApplyTorque(9000); 
   243            grenade.LinearDamping = 0.9; 
   244            grenade.AngularDamping = 0.9; 
   245            Game.Instance.Add(grenade); 
   246 
   247            Timer.SingleShot(1.5, delegate 
   248            { 
   249                var expl = new Explosion(50); 
   250                expl.Position = grenade.Position; 
   251                Game.Instance.Add(expl); 
   252                grenade.Destroy(); 
   253            }); 
   254        } 
   255        base.UseKeyPressed(); 
   256    } 
   257} 
   258 
  221259class Monocle : Item 
  222260{ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.