Changeset 6626


Ignore:
Timestamp:
2015-06-30 20:07:55 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kamoissa näkyy käyttökerrat. Kamasysteemin toimivuutta paranneltu. Kojootin kuvat.

Location:
2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel
Files:
24 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs

  r6625 r6626  
  1313    public Image InventoryImage { get; set; } 
  1414 
   15    public IntMeter Usages { get; set; } 
   16 
  1517    // Onko kama tällä hetkellä aktiivisessa käytössä. 
  1618    public virtual bool InUse { get; set; } 
   
  3133    public virtual void UseKeyReleased() { } 
  3234 
   35    public virtual void CancelUse() { } 
   36 
  3337    protected Item(Player player) 
  3438    { 
   39        Usages = new IntMeter(0, 0, 0); 
  3540        this.player = player; 
  3641    } 
   
  6974        if (SwordObject != null && InUse) 
  7075        { 
  71             var dir = SwingDirection; 
  72             var swordAngle = swordAngles[player.Animation.CurrentFrameIndex]; 
  73             if (dir == Direction.Left) 
  74                 swordAngle = Angle.FromDegrees(swordAngle.Degrees * -1); 
  75             SwordObject.Position = player.Position + (dir.Angle + swordAngle).GetVector() * 15; 
  76             SwordObject.Angle = swordAngle + Angle.FromDegrees(dir == Direction.Left || dir == Direction.Right ? 90 : 0); 
  77             SwordObject.Angle += Angle.FromDegrees(dir == Direction.Right || dir == Direction.Down ? 180 : 0); 
   76            if (player.Animation.CurrentFrameIndex < swordAngles.Length) 
   77            { 
   78                var dir = SwingDirection; 
   79                var swordAngle = swordAngles[player.Animation.CurrentFrameIndex]; 
   80                if (dir == Direction.Left) 
   81                    swordAngle = Angle.FromDegrees(swordAngle.Degrees * -1); 
   82                SwordObject.Position = player.Position + (dir.Angle + swordAngle).GetVector() * 15; 
   83                SwordObject.Angle = swordAngle + Angle.FromDegrees(dir == Direction.Left || dir == Direction.Right ? 90 : 0); 
   84                SwordObject.Angle += Angle.FromDegrees(dir == Direction.Right || dir == Direction.Down ? 180 : 0);    
   85            } 
  7886        } 
  7987        base.UpdateItem(time); 
   
  106114        base.UseKeyPressed(); 
  107115    } 
   116 
   117    public override void CancelUse() 
   118    { 
   119        InUse = false; 
   120        player.SetWalkAnimation(); 
   121        if (SwordObject != null) 
   122        { 
   123            SwordObject.Destroy(); 
   124            SwordObject = null; 
   125        } 
   126    } 
  108127} 
  109128 
   
  125144        : base(player) 
  126145    { 
   146        Usages.MaxValue = 15; 
   147        Usages.Value = 15; 
  127148        Charge = new DoubleMeter(0, 0, 4); 
  128149        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.GunImage; 
   
  140161    public override void UseKeyPressed() 
  141162    { 
   163        if (Usages.Value == 0) 
   164        { 
   165            base.UseKeyPressed(); 
   166            return; 
   167        } 
   168 
  142169        InUse = true; 
  143170        isCharging = true; // Ase alkaa latautumaan. 
   
  159186        if (player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1) 
  160187        { 
   188            Usages.Value--; 
   189 
  161190            var bullet = new PhysicsObject(4, 4); 
  162191            bullet.Position = player.Position + ShootDirection.GetVector() * player.Width * 0.7; 
   
  164193            Game.Instance.Add(bullet); 
  165194        } 
  166  
   195        CancelUse(); 
   196 
   197        base.UseKeyReleased(); 
   198    } 
   199 
   200    public override void CancelUse() 
   201    { 
  167202        InUse = false; 
  168203        isCharging = false; 
  169204        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue; 
  170205        player.SetWalkAnimation(); 
  171  
  172         base.UseKeyReleased(); 
   206        base.CancelUse(); 
  173207    } 
  174208} 
   
  199233    public override void UseKeyReleased() 
  200234    { 
   235        CancelUse(); 
   236        base.UseKeyReleased(); 
   237    } 
   238 
   239    public override void CancelUse() 
   240    { 
  201241        InUse = false; 
  202242        if (bigMonocle != null) 
   
  205245            bigMonocle = null; 
  206246        } 
  207         base.UseKeyReleased(); 
   247        base.CancelUse(); 
  208248    } 
  209249 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/LevelCreation.cs

  r6624 r6626  
  3030        level.SetObjectMethod("player", CreatePlayer); 
  3131        level.SetObjectMethod("blockade", CreateBlock); 
  32        // level.SetObjectMethod("coyote", CreateEnemy); 
   32        // level.SetObjectMethod("coyote", CreateEnemy); 
  3333        level.Execute(); 
  3434 
   
  5757        player.MovementSpeed = new DoubleMeter(2300, 0, 2300); 
  5858        player.Position = position; 
  59         player.MoveAnimations[Direction.Left] = playerWalkLeft; 
  60         player.MoveAnimations[Direction.Right] = playerWalkRight; 
  61         player.MoveAnimations[Direction.Up] = playerWalkUp; 
  62         player.MoveAnimations[Direction.Down] = playerWalkDown; 
  63         player.SwingAnimations[Direction.Left] = playerSwingLeft; 
  64         player.SwingAnimations[Direction.Right] = playerSwingRight; 
  65         player.SwingAnimations[Direction.Up] = playerSwingUp; 
  66         player.SwingAnimations[Direction.Down] = playerSwingDown; 
  67         player.ShootAnimations[Direction.Left] = playerShootLeft; 
  68         player.ShootAnimations[Direction.Right] = playerShootRight; 
  69         player.ShootAnimations[Direction.Up] = playerShootUp; 
  70         player.ShootAnimations[Direction.Down] = playerShootDown; 
   59        player.MoveAnimations = DirectionalAnimations(playerWalkLeft, playerWalkRight, playerWalkUp, playerWalkDown); 
   60        player.SwingAnimations = DirectionalAnimations(playerSwingLeft, playerSwingRight, playerSwingUp, playerSwingDown); 
   61        player.ShootAnimations = DirectionalAnimations(playerShootLeft, playerShootRight, playerShootUp, playerShootDown); 
  7162        player.Image = playerWalkDown.CurrentFrame; 
  7263        Add(player, 1); 
   
  9586    } 
  9687 
  97         /// <summary> 
   88    /// <summary> 
  9889    /// Pelaajan päällä näkyvä tiili. 
  9990    /// </summary> 
   
  10899    void CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties) 
  109100    { 
  110         var tile = properties.ContainsKey("collide")? new PhysicsObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
   101        var tile = properties.ContainsKey("collide") ? new PhysicsObject(width, height) : new GameObject(width, height); 
  111102        tile.Image = image; 
  112103        tile.Position = position; 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel.cs

  r6624 r6626  
  2323} 
  2424 
   25class CycleSlot : Label 
   26{ 
   27    public Label UsageLabel { get; set; } 
   28 
   29    public CycleSlot(double left, double top) 
   30    { 
   31        this.Left = left; 
   32        this.Top = top; 
   33        this.Size = new Vector(60, 40); 
   34 
   35        UsageLabel = new Label("10"); 
   36        UsageLabel.IsVisible = false; 
   37        UsageLabel.TextColor = Color.White; 
   38        UsageLabel.X = this.X + 10; 
   39        UsageLabel.Top = this.Bottom; 
   40        UsageLabel.Font = Font.DefaultSmallBold; 
   41    } 
   42 
   43    public void UpdateImage(Item item) 
   44    { 
   45        if (item != null) 
   46        { 
   47            this.Image = item.InventoryImage; 
   48            UsageLabel.IsVisible = false; 
   49            if (item.Usages.MaxValue > 0) 
   50            { 
   51                UsageLabel.IsVisible = true; 
   52                UsageLabel.BindTo(item.Usages); 
   53            } 
   54        } 
   55    } 
   56} 
   57 
  2558public partial class TheLegendOfGabriel : PhysicsGame 
  2659{ 
   
  4275    StoryItem[] storyItem = new StoryItem[3]; 
  4376 
  44     private Label currentItem; 
  45     private Label nextItem; 
  46     private Label prevItem; 
  47     private Label swordFrame; 
   77    private CycleSlot currentItem; // Laatikossa näkyvä nykyinen kama. 
   78    private CycleSlot nextItem; // Seuraavan kaman kuva. 
   79    private CycleSlot prevItem; // Edellisen kaman kuva. 
   80    private Label swordItem; // Laatikossa näkyvä miekka. 
  4881 
  4982    #region Resources 
   
  87120    private Animation playerShootDown; 
  88121 
   122    [AssetName("coyoteup")] 
   123    private Animation coyoteUp; 
   124    [AssetName("coyoteright")] 
   125    private Animation coyoteRight; 
   126    [AssetName("coyoteright", mirror: true)] 
   127    private Animation coyoteLeft; 
   128    [AssetName("coyotedown")] 
   129    private Animation coyoteDown; 
   130 
  89131    #endregion 
  90132 
   
  105147        const int spacing = 20; 
  106148 
  107         prevItem = new Label(); 
  108         prevItem.Size = new Vector(60, 40); 
  109         prevItem.X = Screen.Left + 100; 
  110         prevItem.Y = Screen.Top - 50; 
   149        prevItem = new CycleSlot(Screen.Left + 50, Screen.Top - 30); 
  111150        Add(prevItem); 
  112  
  113         currentItem = new Label(); 
  114         currentItem.Size = prevItem.Size; 
  115         currentItem.Left = prevItem.Right + spacing; 
  116         currentItem.Y = prevItem.Y; 
   151        Add(prevItem.UsageLabel); 
   152 
   153        currentItem = new CycleSlot(prevItem.Right + spacing, prevItem.Top); 
  117154        Add(currentItem); 
  118  
  119         nextItem = new Label(); 
  120         nextItem.Size = prevItem.Size; 
  121         nextItem.Left = currentItem.Right + spacing; 
  122         nextItem.Y = prevItem.Y; 
   155        Add(currentItem.UsageLabel); 
   156 
   157        nextItem = new CycleSlot(currentItem.Right + spacing, prevItem.Top); 
  123158        Add(nextItem); 
  124  
   159        Add(nextItem.UsageLabel); 
   160 
   161        // Ruutu jonka sisällä käytössä oleva kama on. 
  125162        var frame = new Label(); 
  126163        frame.Size = new Vector(60, 60); 
   
  130167        Add(frame); 
  131168 
  132         swordFrame = new Label(); 
  133         swordFrame.Size = prevItem.Size; 
  134         swordFrame.Left = nextItem.Right + spacing * 2; 
  135         swordFrame.Top = currentItem.Top; 
   169        // Miekan kuva. 
   170        swordItem = new Label(); 
   171        swordItem.Size = prevItem.Size; 
   172        swordItem.Left = nextItem.Right + spacing * 2; 
   173        swordItem.Top = currentItem.Top; 
   174        Add(swordItem); 
   175 
   176        // Miekan kuvan ympärillä oleva ruutu. 
   177        var swordFrame = new Label(); 
   178        swordFrame.Size = new Vector(60, 60); 
   179        swordFrame.Image = ActiveItemFrameImageZ; 
   180        swordFrame.X = swordItem.X; 
   181        swordFrame.Top = swordItem.Top; 
  136182        Add(swordFrame); 
  137  
  138         var frame2 = new Label(); 
  139         frame2.Size = new Vector(60, 60); 
  140         frame2.Image = ActiveItemFrameImageZ; 
  141         frame2.X = swordFrame.X; 
  142         frame2.Top = swordFrame.Top; 
  143         Add(frame2); 
  144183    } 
  145184 
   
  176215            field.SetValue(this, assetAttr.Mirror ? MirrorAnimation(anim) : anim); 
  177216        } 
   217    } 
   218 
   219    Dictionary<Direction, Animation> DirectionalAnimations(Animation left, Animation right, Animation up, Animation down) 
   220    { 
   221        var dict = new Dictionary<Direction, Animation>(); 
   222        dict[Direction.Left] = left; 
   223        dict[Direction.Right] = right; 
   224        dict[Direction.Up] = up; 
   225        dict[Direction.Down] = down; 
   226        return dict; 
  178227    } 
  179228 
   
  272321        if (player.ActiveItem != null) 
  273322        { 
  274             player.ActiveItem.UseKeyReleased(); 
   323            player.ActiveItem.CancelUse(); 
   324        } 
   325        if (player.Sword != null) 
   326        { 
   327            player.Sword.CancelUse(); 
  275328        } 
  276329 
   
  281334    void UpdateItemCycleImages() 
  282335    { 
   336        prevItem.UpdateImage(player.PrevItem); 
   337        currentItem.UpdateImage(player.ActiveItem); 
   338        nextItem.UpdateImage(player.NextItem); 
   339        /* 
  283340        if (player.PrevItem != null) prevItem.Image = player.PrevItem.InventoryImage; 
  284341        if (player.NextItem != null) nextItem.Image = player.NextItem.InventoryImage; 
  285342        if (player.ActiveItem != null) currentItem.Image = player.ActiveItem.InventoryImage; 
   343         */ 
  286344 
  287345        if (player.Sword != null) 
  288346        { 
  289             swordFrame.Image = BigSwordImage; 
   347            swordItem.Image = BigSwordImage; 
  290348        } 
  291349    } 
   
  426484                } 
  427485                oldObjects.Clear(); 
   486 
   487                BuildRightBar(); 
   488                BuildInventoryCycle(); 
   489                UpdateItemCycleImages(); 
  428490            } 
  429491        } 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent/TheLegendOfGabrielContent.contentproj

  r6623 r6626  
  214214    </Compile> 
  215215  </ItemGroup> 
   216  <ItemGroup> 
   217    <Compile Include="coyotedown.anim"> 
   218      <Name>coyotedown</Name> 
   219      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   220      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   221    </Compile> 
   222    <Compile Include="coyoteright.anim"> 
   223      <Name>coyoteright</Name> 
   224      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   225      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   226    </Compile> 
   227    <Compile Include="coyoteup.anim"> 
   228      <Name>coyoteup</Name> 
   229      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   230      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   231    </Compile> 
   232  </ItemGroup> 
  216233  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  217234  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.