Changeset 6612


Ignore:
Timestamp:
2015-06-30 15:00:37 (7 years ago)
Author:
saveviku
Message:
 
Location:
2015/27/SanteriK
Files:
45 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays.cs

  r6532 r6612  
  1010{ 
  1111    Image wallimage = LoadImage("seinä"); 
   12    Image pelaajankuva = LoadImage("ukkeli2"); 
   13    Image pelaajankuva1 = LoadImage("ukkeli1"); 
   14    Image groundImage = LoadImage("lattia"); 
  1215 
  13     Image groundImage = LoadImage("lattia"); 
   16    PhysicsObject ukkeli2; 
   17    PhysicsObject ukkeli1; 
   18 
   19    //Kuinka nopeasti ukkeli liikkuu maksimissaan 
   20    double maxLiikkuminen = 1800.0; 
   21 
   22    AssaultRifle ase; 
   23 
  1424    public override void Begin() 
  1525    { 
   26 
  1627        LuoKentta(); 
  17         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
   28        AsetaOhjaimet(); 
   29 
  1830        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  1931        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  2234    { 
  2335        GameObject lattia = new GameObject(leveys, korkeus); 
   36 
  2437        lattia.Position = paikka; 
  25         Add(lattia); 
   38        Add(lattia, -1); 
  2639        lattia.Image = groundImage; 
  2740 
   
  3245        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kenttä"); 
  3346 
  34         //ruudut.SetTileMethod(Color.Green,  LuoPelaaja); 
   47        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoPelaaja1); 
   48        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LuoPelaaja2); 
  3549        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso); 
  3650        ruudut.SetTileMethod(Color.Gray, LuoLattia); 
   
  4862 
  4963    } 
   64   
   65    void AsetaOhjaimet() 
   66    { 
   67        //ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.", ukkeli2); 
   68        //ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, "ammu", ase); 
   69        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.", ukkeli1); 
   70        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, "ammu", ase); 
   71        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
   72        //  LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0)); 
   73        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
   74        //  LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
   75        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, 
   76        //  LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
   77        //Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, 
   78        //  LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
   79        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase); 
  5080 
   81 
   82    } 
   83 
   84    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila, PhysicsObject pelaaja) 
   85    { 
   86        pelaaja.Angle = tatinTila.StateVector.Angle; 
   87        pelaaja.Push(tatinTila.StateVector * maxLiikkuminen); 
   88        
   89    } 
   90 
   91    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   92    { 
   93        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   94 
   95        if (ammus != null) 
   96        { 
   97            //ammus.Size *= 3; 
   98            //ammus.Image = ... 
   99            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   100        } 
   101    } 
   102    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   103    { 
   104        ammus.Destroy(); 
   105    } 
   106 
   107    PhysicsObject LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   108    { 
   109        PhysicsObject ukkeli = new PhysicsObject(40, 20); 
   110        ukkeli.LinearDamping = 0.7; 
   111        ukkeli.AngularDamping = 0.9; 
   112        ukkeli.Shape = Shape.Rectangle; 
   113        ukkeli.Position = paikka; 
   114        ukkeli.Image = pelaajankuva1; 
   115        ukkeli.Color = Color.Red; 
   116         
   117        Add(ukkeli); 
   118 
   119        ukkeli1 = ukkeli; 
   120 
   121        ase = new AssaultRifle(30, 10); 
   122 
   123        // //Ammusten määrä aluksi: 
   124        ase.Ammo.Value = 1000; 
   125        ase.IsVisible = false; 
   126        // //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   127        ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   128        ukkeli.Add(ase); 
   129 
   130        LuoLattia(paikka, leveys, korkeus); 
   131 
   132        return ukkeli; 
   133    } 
   134 
   135    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   136    { 
   137        ukkeli1 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus); 
   138    } 
   139 
   140    void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   141    { 
   142        ukkeli2 = LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus); 
   143    } 
  51144} 
  52145 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays/Hundreddays.csproj.Debug.cachefile

  r6532 r6612  
  22Content\lattia.xnb 
  33Content\seinÀ.xnb 
   4Content\ukkeli.xnb 
   5Content\ukkeli1.xnb 
   6Content\zombie.xnb 
   7Content\zombie1.xnb 
   8Content\ukkeli2.xnb 
 • 2015/27/SanteriK/Hundreddays/Hundreddays/HundreddaysContent/HundreddaysContent.contentproj

  r6532 r6612  
  6464    </Compile> 
  6565  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="ukkeli.png"> 
   68      <Name>ukkeli</Name> 
   69      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   70      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72    <Compile Include="ukkeli1.png"> 
   73      <Name>ukkeli1</Name> 
   74      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   75      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   76    </Compile> 
   77    <Compile Include="zombie.png"> 
   78      <Name>zombie</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81    </Compile> 
   82    <Compile Include="zombie1.png"> 
   83      <Name>zombie1</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87  </ItemGroup> 
   88  <ItemGroup> 
   89    <Compile Include="ukkeli2.png"> 
   90      <Name>ukkeli2</Name> 
   91      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   92      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   93    </Compile> 
   94  </ItemGroup> 
  6695  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6796  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.