Changeset 6570 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2015-06-30 11:43:34 (8 years ago)
Author:
misakana
Message:

peli tuli valmiiksi

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/MiroS/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r6533 r6570  
  1616    PhysicsObject maila2; 
  1717 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
  1824    public override void Begin() 
  1925    { 
   
  2127        AsetaOhjaimet(); 
  2228        AloitaPeli(); 
   29        LisaaLaskurit(); 
  2330    } 
  2431 
   
  3744        pallo.Color = Color.Yellow; 
  3845        Add(pallo); 
   46        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3947 
  4048        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4149        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   50 
   51         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   52        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
  4253 
  4354        Level.CreateBorders(1.0, false); 
   
  4556 
  4657        Camera.ZoomToLevel(); 
  47     } 
  48  
  49     void AloitaPeli() 
  50     { 
  51         Vector impullssi = new Vector(500.10, 0.0); 
  52         pallo.Hit(impullssi); 
  53  
   58  
  5459 
  5560 
   
  6772        maila.Color = Color.Blue; 
  6873        return maila; 
   74    } 
  6975 
  7076 
  7177 
  7278 
   79 
   80    void LisaaLaskurit() 
   81    { 
   82        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   83        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   84    } 
   85 
   86    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   87    { 
   88 
   89        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   90        laskuri.MaxValue = 10; 
   91 
   92        Label naytto = new Label(); 
   93        naytto.BindTo(laskuri); 
   94        naytto.Y = y; 
   95        naytto.TextColor = Color.Black; 
   96        naytto.X = x; 
   97        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   98        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   99        Add(naytto); 
   100 
   101        return laskuri; 
   102    } 
   103     void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   104     { 
   105 
   106         if (kohde == oikeaReuna) 
   107         { 
   108             pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   109         } 
   110         else if (kohde == vasenReuna) 
   111         { 
   112             pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   113         } 
   114            } 
   115 
   116 
   117     void AloitaPeli() 
   118     { 
   119         Vector impullssi = new Vector(900.100, 0.0); 
   120         pallo.Hit(impullssi); 
   121    } 
   122 
   123    void AsetaOhjaimet() 
   124    { 
   125 
   126 
   127        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   128        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   129        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   130        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   131 
   132        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   133        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   134        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   135        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   136 
   137        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   138        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   139 
   140         
  73141    } 
  74142 
   
  90158 
  91159        maila.Velocity = nopeus; 
  92  
  93     } 
  94  
  95     void AsetaOhjaimet() 
  96     { 
  97         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  98         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  99         Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  100         Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  101  
  102         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  103         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  104         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  105         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  106  
  107         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  108         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  109  
  110160    } 
  111161} 
   
  114164 
  115165 
   166 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.