Ignore:
Timestamp:
2015-06-30 08:09:02 (5 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Pistoolia aloiteltu.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs

  r6549 r6550  
  106106    } 
  107107} 
   108 
   109class Pistol : Item 
   110{ 
   111    private bool isCharging; 
   112 
   113    public Direction ShootDirection { get; set; } 
   114 
   115    // Montako sekuntia pistoolilla on tähdätty. Täydellä latauksella voisi ampua isomman ammuksen. 
   116    public DoubleMeter Charge { get; set; } 
   117 
   118    public override bool OverrideAnimation 
   119    { 
   120        get { return InUse; } 
   121    } 
   122 
   123    public Pistol(Player player) 
   124        : base(player) 
   125    { 
   126        Charge = new DoubleMeter(0, 0, 4); 
   127    } 
   128 
   129    public override void UpdateItem(Time time) 
   130    { 
   131        if (isCharging) 
   132        { 
   133            Charge.Value += time.SinceLastUpdate.TotalSeconds; 
   134        } 
   135        base.UpdateItem(time); 
   136    } 
   137 
   138    public override void UseKeyPressed() 
   139    { 
   140        InUse = true; 
   141        isCharging = true; // Ase alkaa latautumaan. 
   142        Charge.Value = Charge.MinValue; // Aseen lataus aluksi nollaan. 
   143 
   144        // Hidastetaan pelaajaa samalla kun se tähtää. 
   145        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue * 0.333; 
   146 
   147        // TODO: Tee pistoolin ampumiselle animaatio. 
   148        ShootDirection = player.Velocity.Angle.MainDirection; 
   149        player.Animation = new Animation(player.SwingAnimations[ShootDirection]); 
   150        player.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   151        player.Animation.Start(1); 
   152        base.UseKeyPressed(); 
   153    } 
   154 
   155    public override void UseKeyReleased() 
   156    { 
   157        // Pistoolilla voi ampua vain jos tähtäysanimaatio on ehtinyt loppuun. 
   158        if (player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1) 
   159        { 
   160            var bullet = new PhysicsObject(4, 4); 
   161            bullet.Position = player.Position + ShootDirection.GetVector() * player.Width * 0.7; 
   162            bullet.Hit(ShootDirection.GetVector() * 500); 
   163            Game.Instance.Add(bullet); 
   164        } 
   165 
   166        InUse = false; 
   167        isCharging = false; 
   168        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue; 
   169        player.SetWalkAnimation(); 
   170 
   171        base.UseKeyReleased(); 
   172    } 
   173} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.