Changeset 6539 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2015-06-29 18:18:31 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kenttäsiirtymä on melko valmis.

Location:
2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/LevelCreation.cs

  r6538 r6539  
  88{ 
  99    /// <summary> 
  10     /// Luo pelaajan. 
  11     /// </summary> 
  12     void CreatePlayer(Vector position) 
  13     { 
  14         player = new Creature(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
  15         player.MovementSpeed = 2300; 
  16         player.Position = position; 
  17         Add(player); 
  18     } 
  19  
  20     /// <summary> 
  2110    /// Luo kentän .tmx tiedostosta. 
  2211    /// </summary> 
   
  2615        level.SetTileMethod("base", CreateBaseTile); 
  2716        level.SetTileMethod("foreground", CreateForegroundTile); 
   17        level.SetObjectMethod("exit", CreateExit); 
  2818        level.Execute(); 
  2919 
   
  5747        Add(tile, layer); 
  5848    } 
   49 
   50    /// <summary> 
   51    /// Luo uloskäynnin, joka vie toiseen kenttään. 
   52    /// </summary> 
   53    void CreateExit(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties) 
   54    { 
   55        var target = properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuaa tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property. 
   56        var exit = new Exit(width, height); 
   57        exit.Position = position; 
   58        exit.TargetLevel = target[0]; 
   59        exit.TargetExitName = target[1]; 
   60        exit.Name = name; 
   61        Add(exit); 
   62        exits.Add(exit); 
   63    } 
  5964} 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel.cs

  r6538 r6539  
  11using System; 
  22using System.Collections.Generic; 
   3using System.Linq; 
  34using Jypeli; 
  45using Jypeli.Assets; 
   
  67using Jypeli.Effects; 
  78using Jypeli.Widgets; 
   9using Microsoft.Xna.Framework; 
   10using Physics2DDotNet; 
   11using Color = Jypeli.Color; 
   12 
   13sealed class Exit : PhysicsObject 
   14{ 
   15    /// <summary> 
   16    /// Kentän nimi johon siirrytään. 
   17    /// </summary> 
   18    public string TargetLevel { get; set; } 
   19 
   20    /// <summary> 
   21    /// Kohdekentässä olevan exitin nimi jonka päältä aloitetaan. 
   22    /// </summary> 
   23    public string TargetExitName { get; set; } 
   24 
   25    /// <summary> 
   26    /// Tämän uloskäynnin nimi. 
   27    /// </summary> 
   28    public string Name { get; set; } 
   29 
   30    public Exit(double width, double height) 
   31        : base(width, height) 
   32    { 
   33        Color = new Color(255, 0, 0, 60); // Debuggausta varten jotta näkee uloskäynnit. 
   34        IgnoresCollisionResponse = true; 
   35        Tag = "exit"; 
   36    } 
   37} 
  838 
  939class Creature : PhysicsObject 
   
  1949    public void Move(Direction direction) 
  2050    { 
  21         Push(direction.GetVector() * MovementSpeed); 
   51        if (!Game.IsPaused) 
   52            Push(direction.GetVector() * MovementSpeed); 
  2253    } 
  2354} 
   
  2960    private Creature player; 
  3061 
   62    private bool transition = false; 
   63    List<GameObject> oldObjects = new List<GameObject>(); 
   64    List<Exit> exits = new List<Exit>(); 
   65 
  3166    public override void Begin() 
  3267    { 
   
  3873    { 
  3974        ClearAll(); 
  40         CreateLevel("testlevel2"); 
   75        CreateLevel("testlevel"); 
  4176        CreatePlayer(new Vector(30, -30)); 
  4277        SetControls(); 
   
  5388        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, null); 
  5489    } 
   90 
   91    /// <summary> 
   92    /// Luo pelaajan. 
   93    /// </summary> 
   94    void CreatePlayer(Vector position) 
   95    { 
   96        player = new Creature(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
   97        player.MovementSpeed = 2300; 
   98        player.Position = position; 
   99        Add(player); 
   100 
   101        AddCollisionHandler(player, "exit", CollidesWithExit); 
   102    } 
   103 
   104    void CollidesWithExit(PhysicsObject pPlayer, PhysicsObject pExit) 
   105    { 
   106        var oldExit = pExit as Exit; 
   107        if (oldExit == null || transition) 
   108            return; 
   109 
   110        transition = true; 
   111 
   112        // Otetaan vanhat objektit talteen. 
   113        oldObjects.Clear(); 
   114        foreach (var obj in GetObjects(o => o != player)) 
   115        { 
   116            if (obj != player) 
   117            { 
   118                oldObjects.Add(obj); 
   119            } 
   120        } 
   121 
   122        // Luodaan seuraava kenttä. 
   123        exits.Clear(); 
   124        CreateLevel(oldExit.TargetLevel); 
   125 
   126        // Pysäytetään peli siirtymän ajaksi. 
   127        Pause(); 
   128        PhysicsEnabled = false; 
   129 
   130        // Etsitään seuraavan kentän kohde exitti johon siirrytään. 
   131        var targetExit = exits.FirstOrDefault(e => e.Name == oldExit.TargetExitName); 
   132 
   133        // Lasketaan siirtymävektorit. 
   134        Direction dir = GetExitDirection(targetExit); 
   135        Vector exitDelta = targetExit.Position - oldExit.Position; 
   136        Vector transitionVector = Level.Size; 
   137        if (dir == Direction.Left || dir == Direction.Right) 
   138        { 
   139            transitionVector.X *= dir.GetVector().X; 
   140            transitionVector.Y = exitDelta.Y; 
   141        } 
   142        else 
   143        { 
   144            transitionVector.Y *= dir.GetVector().Y; 
   145            transitionVector.X = exitDelta.X; 
   146        } 
   147 
   148        // Siirretään vanhoja objekteja ja pelaajaa. 
   149        foreach (var obj in oldObjects) 
   150        { 
   151            obj.Position += transitionVector; 
   152        } 
   153        player.Position += transitionVector + Direction.Inverse(dir).GetVector() * TILE_SIZE * 4; 
   154 
   155        // Zoomataan kameraa sopivasti ja liikutetaan se vanhan kentän päälle, josta se sitten siirtyy uuden kentän päälle. 
   156        Camera.Position += transitionVector; 
   157        Vector pos = Camera.Position; 
   158        Camera.ZoomToLevel(); 
   159        Camera.Position = pos; 
   160    } 
   161 
   162    /// <summary> 
   163    /// Palauttaa suunnan millä puolella kenttää uloskäynti on. 
   164    /// </summary>     
   165    Direction GetExitDirection(Exit exit) 
   166    { 
   167        const double epsilon = 1e-3; 
   168        Func<double, double, bool> isSame = (x, y) => Math.Abs(y - x) < epsilon; 
   169         
   170        if (isSame(exit.Top, Level.Top)) 
   171        { 
   172            return Direction.Up; 
   173        } 
   174        if (isSame(exit.Bottom, Level.Bottom)) 
   175        { 
   176            return Direction.Down; 
   177        } 
   178        if (isSame(exit.Left, Level.Left)) 
   179        { 
   180            return Direction.Left; 
   181        } 
   182        if (isSame(exit.Right, Level.Right)) 
   183        { 
   184            return Direction.Right; 
   185        } 
   186        return Direction.None; 
   187    } 
   188 
   189    protected override void PausedUpdate(Time gameTime) 
   190    { 
   191        base.PausedUpdate(gameTime); 
   192        double dt = gameTime.SinceLastUpdate.TotalSeconds; 
   193 
   194        const double transitionSpeed = 3.0; 
   195 
   196        if (transition) 
   197        { 
   198            Camera.Position += Camera.Position * -transitionSpeed * dt; 
   199 
   200            // Siirtymä on ohi, jatketaan peliä ja poistetaan edellinen kenttä. 
   201            if (Camera.Position.Magnitude < 1.0) 
   202            { 
   203                transition = false; 
   204                Pause(); 
   205                PhysicsEnabled = true; 
   206                Camera.Position = Vector.Zero; 
   207 
   208                foreach (var obj in oldObjects) 
   209                { 
   210                    obj.Destroy(); 
   211                } 
   212                oldObjects.Clear(); 
   213            } 
   214        } 
   215    } 
  55216} 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TiledTileMap.cs

  r6538 r6539  
  1111{ 
  1212    public delegate void ObjectMethod( 
  13         Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, Dictionary<string, string> properties); 
   13        Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties); 
  1414 
  1515    public delegate void TileMethod( 
   
  102102            var len = Math.Sqrt(Math.Pow(obj.Width * 0.5, 2) + Math.Pow(obj.Height * 0.5, 2)); 
  103103            var positionFix = Vector.FromLengthAndAngle(len, angle + Angle.FromRadians(-Math.Atan2(obj.Height, obj.Width))); 
  104             method(topLeft + positionFix, obj.Width, obj.Height, angle, shape, obj.Properties); 
   104            method(topLeft + positionFix, obj.Width, obj.Height, angle, shape, obj.Name, obj.Properties); 
  105105        } 
  106106    } 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent/testlevel.tmx

  r6538 r6539  
  88 </layer> 
  99 <objectgroup color="#65e2d8" name="exit"> 
  10   <object id="1" x="60" y="0" width="60" height="20"> 
   10  <object id="1" name="top" x="60" y="0" width="60" height="20"> 
  1111   <properties> 
  1212    <property name="goto" value="testlevel2@bottom"/> 
 • 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent/testlevel2.tmx

  r6538 r6539  
  88 </layer> 
  99 <objectgroup color="#25cbc6" name="exit"> 
  10   <object id="2" x="260" y="280" width="60" height="20"/> 
   10  <object id="2" name="bottom" x="260" y="280" width="60" height="20"> 
   11   <properties> 
   12    <property name="goto" value="testlevel@top"/> 
   13   </properties> 
   14  </object> 
  1115 </objectgroup> 
  1216</map> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.