Changeset 6510 for 2015/27


Ignore:
Timestamp:
2015-06-29 13:34:21 (7 years ago)
Author:
misakana
Message:
 
Location:
2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar
Files:
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar.cs

  r6488 r6510  
  99public class ProjectStar : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    Image taustaKuva = LoadImage("Kentta"); 
   12 
  1113    public override void Begin() 
  1214    { 
   15        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   16        Camera.ZoomToLevel(); 
   17        //Level.CreateBorders(); 
   18 
   19 
   20 
  1321        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1422 
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar.csproj

  r6488 r6510  
  118118    <Content Include="Game.ico" /> 
  119119    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   120    <Content Include="Kentta.jpg" /> 
  120121  </ItemGroup> 
  121122  <ItemGroup> 
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r6488 r6510  
  29312931            </summary> 
  29322932        </member> 
  2933         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
   2933        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
  29342934            <summary> 
  29352935            Asettaa ikkunan koon. 
   
  29372937            <param name="width">Leveys.</param> 
  29382938            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2939             <param name="height">KÀyttÀÀkö peli koko ruutua.</param> 
  2940         </member> 
  2941         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
  2942             <summary> 
  2943             Asettaa ikkunan koon. 
   2939        </member> 
   2940        <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
   2941            <summary> 
   2942            Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin kÀyttÀmÀÀn joko ikkunaa tai koko ruutua. 
  29442943            </summary> 
  29452944            <param name="width">Leveys.</param> 
  29462945            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2946            <param name="fullscreen">Koko ruutu jos <c>true</c>, muuten ikkuna.</param> 
   2947            <returns></returns> 
  29472948        </member> 
  29482949        <member name="M:Jypeli.Game.Pause"> 
   
  30723073            <summary> 
  30733074            NÀytön dimensiot, eli koko ja reunat. 
  3074             </summary> 
  3075         </member> 
  3076         <member name="P:Jypeli.Game.Window"> 
  3077             <summary> 
  3078             Ikkuna. 
  30793075            </summary> 
  30803076        </member> 
   
  35543550            </summary> 
  35553551        </member> 
  3556         <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.OnXnaMethod(System.EventHandler{System.EventArgs},System.Object,System.EventArgs)"> 
  3557             <summary> 
  3558             Generic XNA event handler. 
  3559             </summary> 
  3560             <param name="method"></param> 
  3561             <param name="sender"></param> 
  3562             <param name="args"></param> 
  3563         </member> 
  3564         <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.GameWindow,Microsoft.Xna.Framework.GraphicsDeviceManager)"> 
  3565             <summary> 
  3566             Luo uuden ikkunan xna-ikkunan perusteella. 
  3567             </summary> 
  3568             <param name="gameWindow"></param> 
  3569             <param name="graphicsDeviceManager"></param> 
  3570         </member> 
  3571         <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.BeginScreenDeviceChange(System.Boolean)"> 
  3572             <summary> 
  3573              
  3574             </summary> 
  3575             <param name="willBeFullScreen"></param> 
  3576         </member> 
  3577         <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.EndScreenDeviceChange(System.String,System.Int32,System.Int32)"> 
  3578             <summary> 
  3579              
  3580             </summary> 
  3581             <param name="screenDeviceName"></param> 
  3582             <param name="clientWidth"></param> 
  3583             <param name="clientHeight"></param> 
  3584         </member> 
  3585         <member name="M:Jypeli.JypeliWindow.Update"> 
  3586             <summary> 
  3587             Kutsutaan Jypelin pÀivityssilmukasta. 
  3588             </summary> 
  3589         </member> 
  3590         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ClientSizeChanged"> 
  3591             <summary> 
  3592              
  3593             </summary> 
  3594         </member> 
  3595         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.OrientationChanged"> 
  3596             <summary> 
  3597              
  3598             </summary> 
  3599         </member> 
  3600         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ScreenDeviceNameChanged"> 
  3601             <summary> 
  3602              
  3603             </summary> 
  3604         </member> 
  3605         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.EnterFullscreen"> 
  3606             <summary> 
  3607             Tapahtuu kun mennÀÀn koko ruudun tilaan. 
  3608             </summary> 
  3609         </member> 
  3610         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.ExitFullscreen"> 
  3611             <summary> 
  3612             Tapahtuu kun poistutaan koko ruudun tilasta 
  3613             </summary> 
  3614         </member> 
  3615         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Moved"> 
  3616             <summary> 
  3617             Tapahtuu kun ikkunaa siirretÀÀn. 
  3618             </summary> 
  3619         </member> 
  3620         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  3621             <summary> 
  3622             Tapahtuu kun ikkunan kokoa on muutettu. 
  3623             </summary> 
  3624         </member> 
  3625         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.AllowUserResizing"> 
  3626             <summary> 
  3627             Voiko kÀyttÀjÀ muuttaa ikkunan kokoa ikkunan reunasta. 
  3628             </summary> 
  3629         </member> 
  3630         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.CurrentOrientation"> 
  3631             <summary> 
  3632             Ikkunan asento puhelimessa (pysty tai vaaka) 
  3633             </summary> 
  3634         </member> 
  3635         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Title"> 
  3636             <summary> 
  3637             Ikkunan otsikko. 
  3638             </summary> 
  3639         </member> 
  3640         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Width"> 
  3641             <summary> 
  3642             Ikkunan leveys. 
  3643             </summary> 
  3644         </member> 
  3645         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Height"> 
  3646             <summary> 
  3647             Ikkunan korkeus. 
  3648             </summary> 
  3649         </member> 
  3650         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Fullscreen"> 
  3651             <summary> 
  3652             Onko ikkuna koko nÀytön kokoinen ilman reunoja. 
  3653             </summary> 
  3654         </member> 
  3655         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Handle"> 
  3656             <summary> 
  3657             API-kahva ikkunaan. 
  3658             </summary> 
  3659         </member> 
  3660         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.ScreenDeviceName"> 
  3661             <summary> 
  3662             NÀyttölaitteen nimi. 
  3663             </summary> 
  3664         </member> 
  3665         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Left"> 
  3666             <summary> 
  3667             Ikkunan vasemman reunan x-koordinaatti. 
  3668             </summary> 
  3669         </member> 
  3670         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Top"> 
  3671             <summary> 
  3672             Ikkunan ylÀreunan y-koordinaatti. 
  3673             Huom. y kasvaa alaspÀin! 
  3674             </summary> 
  3675         </member> 
  3676         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Right"> 
  3677             <summary> 
  3678             Ikkunan oikean reunan x-koordinaatti. 
  3679             </summary> 
  3680         </member> 
  3681         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Bottom"> 
  3682             <summary> 
  3683             Ikkunan alareunan y-koordinaatti. 
  3684             Huom. y kasvaa alaspÀin! 
  3685             </summary> 
  3686         </member> 
  3687         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.X"> 
  3688             <summary> 
  3689             Ikkunan keskikohdan x-koordinaatti. 
  3690             </summary> 
  3691         </member> 
  3692         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.Y"> 
  3693             <summary> 
  3694             Ikkunan keskikohdan y-koordinaatti. 
  3695             Huom. y kasvaa alaspÀin! 
  3696             </summary> 
  3697         </member> 
  3698         <member name="P:Jypeli.JypeliWindow.ClientBounds"> 
  3699             <summary> 
  3700             Ikkunan koko ja paikka xna-neliönÀ. 
  3701             </summary> 
  3702         </member> 
  3703         <member name="T:Jypeli.JypeliWindow.MoveEvent"> 
  3704             <summary> 
  3705             Tapahtumatyyppi ikkunan paikan muutokselle. 
  3706             </summary> 
  3707         </member> 
  3708         <member name="T:Jypeli.JypeliWindow.ResizeEvent"> 
  3709             <summary> 
  3710             Tapahtumatyyppi ikkunan koon muutokselle. 
  3711             </summary> 
  3712         </member> 
  37133552        <member name="T:Jypeli.ListHelpers"> 
  37143553            <summary> 
   
  44054244            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44064245            </summary> 
  4407             <returns>[0,2pi[</returns> 
   4246            <returns>]0,2pi]</returns> 
  44084247        </member> 
  44094248        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44124251            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44134252            </summary> 
  4414             <returns>[0,360[</returns> 
   4253            <returns>]0,360]</returns> 
  44154254        </member> 
  44164255        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  1105410893            </summary> 
  1105510894        </member> 
  11056         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
  11057             <summary> 
  11058             Seuraavan pisteen indeksi. 
  11059             </summary> 
  11060         </member> 
  11061         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
  11062             <summary> 
  11063             Seuraavan pisteen paikka. 
  11064             </summary> 
  11065         </member> 
  11066         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
  11067             <summary> 
  11068             Askel (listassa). 
  11069             Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
  11070             Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
  11071             </summary> 
  11072         </member> 
  1107310895        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1107410896            <summary> 
   
  1108910911            <summary> 
  1109010912            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  11091             </summary> 
  11092         </member> 
  11093         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
  11094             <summary> 
  11095             Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1109610913            </summary> 
  1109710914        </member> 
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{F977AF6D-8086-4A71-9FEE-75BE75429D56}.xml

  r6488 r6510  
  22<XnaContent xmlns:Pipeline="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline"> 
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
   4    <Item> 
   5      <Source>Kentta.jpg</Source> 
   6      <Name>Kentta</Name> 
   7      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   8      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   9      <Options>None</Options> 
   10      <Output>C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Content\Kentta.xnb</Output> 
   11      <Time>2015-06-29T11:38:56.9981939+03:00</Time> 
   12    </Item> 
  413    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  514    <Settings> 
   
  918      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  1019      <CompressContent>false</CompressContent> 
  11       <RootDirectory>C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStarContent\</RootDirectory> 
  12       <LoggerRootDirectory>C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\</LoggerRootDirectory> 
  13       <IntermediateDirectory>C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  14       <OutputDirectory>C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   20      <RootDirectory>C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStarContent\</RootDirectory> 
   21      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\</LoggerRootDirectory> 
   22      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   23      <OutputDirectory>C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  1524    </Settings> 
  1625    <Assemblies> 
  1726      <Assembly> 
  18         <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  19         <Value>2015-06-29T11:09:01.1175605+03:00</Value> 
   27        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
   28        <Value>2014-11-26T00:23:34+02:00</Value> 
   29      </Assembly> 
   30      <Assembly> 
   31        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
   32        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   33      </Assembly> 
   34      <Assembly> 
   35        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
   36        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   37      </Assembly> 
   38      <Assembly> 
   39        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
   40        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   41      </Assembly> 
   42      <Assembly> 
   43        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
   44        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   45      </Assembly> 
   46      <Assembly> 
   47        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
   48        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   49      </Assembly> 
   50      <Assembly> 
   51        <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
   52        <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
   53      </Assembly> 
   54      <Assembly> 
   55        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
   56        <Value>2014-11-26T00:23:36+02:00</Value> 
   57      </Assembly> 
   58      <Assembly> 
   59        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   60        <Value>2012-07-09T09:25:47.1768662+03:00</Value> 
  2061      </Assembly> 
  2162    </Assemblies> 
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStar/obj/x86/Debug/ProjectStar.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6488 r6510  
  77C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\ProjectStar.exe 
  88C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\ProjectStar.pdb 
   9C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\ProjectStar.exe 
   10C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\ProjectStar.pdb 
   11C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   12C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   13C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\ProjectStar.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   14C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   15C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\ProjectStar.exe 
   16C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\obj\x86\Debug\ProjectStar.pdb 
   17C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStar\bin\x86\Debug\Content\Kentta.xnb 
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStarContent/ProjectStarContent.contentproj

  r6488 r6510  
  4545    <Reference Include="AnimationExtension" /> 
  4646  </ItemGroup> 
   47  <ItemGroup> 
   48    <Compile Include="Kentta.jpg"> 
   49      <Name>Kentta</Name> 
   50      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   51      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   52    </Compile> 
   53  </ItemGroup> 
  4754  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4855  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/27/TapaniS/ProjectStar/ProjectStar/ProjectStarContent/obj/x86/Debug/ProjectStarContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r6488 r6510  
  11C:\Users\Kukkeli\Desktop\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStarContent\obj\x86\Debug\ProjectStarContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\TapaniS\ProjectStar\ProjectStar\ProjectStarContent\obj\x86\Debug\ProjectStarContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.