Ignore:
Timestamp:
2015-06-26 12:15:48 (5 years ago)
Author:
vilmikvi
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ViljamiV/UkemiPeli/UkemiPeli/UkemiPeli/UkemiPeli.cs

  r6141 r6466  
  99public class UkemiPeli : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     const double nopeus = 200; 
  12     const double hyppyNopeus = 500; 
   11    const double nopeus = 300; 
   12    const double hyppyNopeus = 700; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   15    Timer aikaLaskuri; 
   16 
   17    DoubleMeter Pistelaskuri = new DoubleMeter(0); 
   18 
  1519    PlatformCharacter pelaaja1; 
   20 
   21    DoubleMeter elamat; 
  1622 
  1723    PhysicsObject juttu; 
   
  2228    Image hyppykuva = LoadImage("hahmohyppy"); 
  2329    Image tippukuva = LoadImage("hahmotippuu"); 
   30    Image kyykkykuva = LoadImage("hahmokyykky"); 
  2431    Image tahdenkuva = LoadImage("palikka"); 
   32    Image VihunKuva = LoadImage("vihu2"); 
   33    Image Vihun2Kuva = LoadImage("pahis3"); 
   34    Image haviokuva = LoadImage("haviokuva"); 
   35    Image alkukuva = LoadImage("alkukuva"); 
   36 
   37    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   38 
   39     
  2540 
  2641    private Image[] ukkelinKavely = LoadImages("hahmo2", "hahmo3", "hahmo4", "hahmo5", "hahmo6"); 
   
  3045    public override void Begin() 
  3146    { 
  32         Gravity = new Vector(0, -1000); 
   47        ///////////////////IsFullScreen = true; 
   48        LuoAlkuvalikko(); 
   49    } 
   50 
   51 
   52    void LuoAlkuvalikko(Window sulkeutunutikkuna = null) 
   53    { 
   54        IsMouseVisible = true; 
   55        MediaPlayer.Play("valikkomusiikki"); 
   56        MediaPlayer.Volume = 10.0; 
   57        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   58        Level.Background.Image = alkukuva; 
   59        //GameObject alkuruutu = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   60        Level.Background.ScaleToLevel(); 
   61        Level.Background.Color = Color.Black; 
   62        Timer.SingleShot(2, delegate 
   63        { 
   64            MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   65            Add(alkuValikko); 
   66            alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloitapeli); 
   67            alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   68            alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   69        }); 
   70    } 
   71 
   72 
   73 
   74 
   75    void LuoAikaLaskuri() 
   76    { 
   77        aikaLaskuri = new Timer(); 
   78        aikaLaskuri.Start(); 
   79 
   80        Label aikaNaytto = new Label(); 
   81        aikaNaytto.TextColor = Color.White; 
   82        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   83        aikaNaytto.Position = new Vector(Screen.Left + 40, Screen.Top - 40); 
   84        aikaNaytto.TextColor = Color.BloodRed; 
   85        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   86        Add(aikaNaytto); 
   87         
   88    } 
   89 
   90    void LuoPistelaskuri() 
   91    { 
   92        Label pistenaytto = new Label(); 
   93        pistenaytto.TextColor = Color.White; 
   94        pistenaytto.DecimalPlaces = 1; 
   95        pistenaytto.Position = new Vector(Screen.Left + 40, Screen.Top - 65); 
   96        pistenaytto.TextColor = Color.Blue; 
   97        pistenaytto.BindTo(Pistelaskuri); 
   98        Add(pistenaytto); 
   99    } 
   100 
   101    void Aloitapeli(Window suljettuikkuna) 
   102    { 
   103        Aloitapeli(); 
   104    } 
   105 
   106 
   107    void Aloitapeli() 
   108    { 
   109        ClearAll(); 
   110        LuoAikaLaskuri(); 
   111        LuoPistelaskuri(); 
   112        MediaPlayer.Play("musiikki"); 
   113        MediaPlayer.Volume = 0.2; 
   114        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   115            Gravity = new Vector(0, -1000); 
  33116        IsMouseVisible = true; 
  34117        LuoKentta(); 
   
  38121        Camera.ZoomFactor = 2.5; 
  39122        Camera.StayInLevel = false; 
  40     } 
   123 
   124    } 
   125 
   126 
   127 
  41128 
  42129    void LuoKentta() 
   
  46133        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  47134        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   135        //kentta.Optimize('#'); 
  48136        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   137        TileMap kentta2 = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   138        kentta2.SetTileMethod('V', LisaaVihu); 
   139        kentta2.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  49140        Level.CreateBorders(false); 
   141        LisaaElamaPalkki(); 
  50142        Level.Background.CreateGradient(Color.DarkGreen, Color.SlateGray); 
  51     } 
   143        Timer vihollisajastin = new Timer(); 
   144        vihollisajastin.Interval = 0.6; 
   145        vihollisajastin.Timeout += delegate 
   146        { 
   147            LisaaVihu(RandomGen.NextVector(pelaaja1.Position.X - Screen.Width/2, pelaaja1.Position.Y - Screen.Height/2 , pelaaja1.Position.X + Screen.Width/2, pelaaja1.Position.Y + Screen.Height/2), RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   148            LisaaVihu2(RandomGen.NextVector(pelaaja1.Position.X - Screen.Width / 2, pelaaja1.Position.Y - Screen.Height / 2, pelaaja1.Position.X + Screen.Width / 2, pelaaja1.Position.Y + Screen.Height / 2), RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   149        }; 
   150 
   151        vihollisajastin.Start(); 
   152    } 
   153 
   154 
   155 
   156 
  52157 
  53158    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  56161        taso.Position = paikka; 
  57162        taso.Image = lattiaKuva; 
   163        taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  58164        Add(taso); 
   165    } 
   166 
   167    void LisaaElamaPalkki() 
   168    { 
   169        elamat = new DoubleMeter(10, 0, 10); 
   170        elamat.LowerLimit += delegate 
   171        { pelaaja1.Destroy(); 
   172        PeliLoppui(null); 
   173        //MessageDisplay.Add("Hävisit"); 
   174 
   175        }; 
   176 
   177 
   178 
   179        ProgressBar ElamaPalkki = new ProgressBar(200, 35); 
   180        ElamaPalkki.Position = new Vector(Screen.Right - 150, Screen.Top - 20); 
   181        ElamaPalkki.Color = Color.Blue; 
   182        ElamaPalkki.BarColor = Color.Red; 
   183        ElamaPalkki.BindTo(elamat); 
   184        Add(ElamaPalkki); 
  59185    } 
  60186 
   
  63189        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.AbsolutePosition).Normalize(); 
  64190        juttu.Angle = suunta.Angle; 
  65         juttu.Position = suunta * 65; 
  66     } 
   191        juttu.Position = suunta * 40; 
   192 
   193        List<GameObject>lista = GetObjectsAt(juttu.AbsolutePosition, "Vihu", 5); 
   194        foreach (GameObject olio in lista) 
   195        { 
   196            double vahinko = 2.5; 
   197            if ( ( ((Vihu)olio).Elamat.Value - vahinko ) <= ( ((Vihu)olio).Elamat.MinValue ) ) 
   198            { 
   199                Pistelaskuri.Value += 0.1; 
   200 
   201            } 
   202 
   203            ((Vihu)olio).Elamat.Value -= vahinko; 
   204                      
   205        } 
   206 
   207    } 
   208 
   209    void ParhaatPisteet() 
   210    { 
   211        topLista.Show(); 
   212        topLista.HighScoreWindow.List.ScoreFormat = "{0:0.00}"; 
   213        //////////////topLista.Clear(); 
   214        topLista.HighScoreWindow.Closed += LuoAlkuvalikko; 
   215         
   216         
   217    } 
   218 
   219 
  67220 
  68221    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  89242        pelaaja1.AnimFall = new Animation(tippukuva); 
  90243 
  91         pelaaja1.AnimWalk.FPS = 10; 
   244         
   245 
   246        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 11; 
  92247        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva); 
  93248        AddCollisionHandler(pelaaja1, "juttu", TormaaTahteen); 
  94          
  95         Add(pelaaja1); 
   249        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Vihu", TormaaVihuun); 
   250 
   251 
   252        Add(pelaaja1,1); 
  96253        juttu = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  97254        pelaaja1.Add(juttu); 
   
  99256        //juttu.Position = paikka; 
  100257        juttu.Image = tahtiKuva; 
  101         Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   258        Mouse.ListenMovement(0.0, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
   259        //IsMouseVisible = false; 
   260       
   261    } 
   262 
   263    void TormaaVihuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu) 
   264    { 
   265        elamat.Value -= 0.25; 
   266 
   267    } 
   268 
   269    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   270    { 
   271 
   272        Vihu vihu = new Vihu(leveys * 0.8, korkeus * 0.8, 5); 
   273        vihu.Position = paikka; 
   274         
   275        //vihu.Color = Color.Red; 
   276        vihu.Image = VihunKuva; 
   277        vihu.IgnoresGravity = true; 
   278        vihu.Tag = "Vihu"; 
   279        vihu.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   280        //vihu.IgnoresCollisionResponse = true; 
   281         
   282        Add(vihu, 1); 
   283 
   284        FollowerBrain Aivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   285        Aivot.Speed = nopeus * 1.2 ; 
   286         
   287        vihu.Brain = Aivot; 
   288 
   289        GameObject palkinPaikka = new GameObject(50, 50); 
   290        palkinPaikka.Position = new Vector(0, 50); 
   291        palkinPaikka.IsVisible = false; 
   292        //Add(palkinPaikka); 
   293        vihu.Add(palkinPaikka); 
   294 
   295        ProgressBar vihunElamat = new ProgressBar(50, 20); 
   296        vihunElamat.IsVisible = false;//////////////////////////////////////////////////////////true = elamat nakyy! 
   297        vihunElamat.BindTo(vihu.Elamat); 
   298        palkinPaikka.Add(vihunElamat); 
   299 
   300 
   301    } 
   302 
   303    void LisaaVihu2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   304    { 
   305 
   306        Vihu vihu2 = new Vihu(leveys * 0.8, korkeus * 0.8, 5); 
   307        vihu2.Position = paikka; 
   308 
   309        //vihu.Color = Color.Red; 
   310        vihu2.Image = Vihun2Kuva; 
   311        vihu2.IgnoresGravity = true; 
   312        vihu2.Tag = "Vihu"; 
   313        vihu2.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   314        //vihu.IgnoresCollisionResponse = true; 
   315 
   316        Add(vihu2, 1); 
   317 
   318        FollowerBrain Aivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   319        Aivot.Speed = nopeus * 1.2; 
   320 
   321        vihu2.Brain = Aivot; 
   322 
   323        GameObject palkinPaikka = new GameObject(50, 50); 
   324        palkinPaikka.Position = new Vector(0, 50); 
   325        palkinPaikka.IsVisible = false; 
   326        //Add(palkinPaikka); 
   327        vihu2.Add(palkinPaikka); 
   328 
   329        ProgressBar vihunElamat = new ProgressBar(50, 20); 
   330        vihunElamat.IsVisible = false;//////////////////////////////////////////////////////////true = elamat nakyy! 
   331        vihunElamat.BindTo(vihu2.Elamat); 
   332        palkinPaikka.Add(vihunElamat); 
   333 
   334 
  102335    } 
  103336 
   
  110343        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  111344        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   345        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, laitaanimaatiotpois, "Pelaaja kyykkää"); 
   346        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, laitaanimaatiottakaisin, "pelaaja ei kyykkää"); 
   347 
   348 
   349  
  112350 
  113351        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   
  116354        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  117355        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   356        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, laitaanimaatiotpois, "Pelaaja kyykkää"); 
   357        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, laitaanimaatiottakaisin, "pelaaja ei kyykkää"); 
  118358 
  119359        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  120360 
  121         ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  122         ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  123         ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  124  
  125         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   361 
   362      
   363    } 
   364 
   365     void laitaanimaatiotpois() { 
   366            pelaaja1.Animation = new Animation(kyykkykuva); 
   367            pelaaja1.AnimWalk = null; 
   368            pelaaja1.AnimIdle = null; 
   369            pelaaja1.Animation.Start(); 
   370  
   371 
   372         } 
   373    void laitaanimaatiottakaisin() { 
   374     
   375            pelaaja1.AnimWalk = new Animation(ukkelinKavely); 
   376            pelaaja1.AnimWalk.FPS = 11; 
   377            pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva); 
   378 
   379 
  126380    } 
  127381 
   
  142396        tahti.Destroy(); 
  143397    } 
   398 
   399 
   400 
   401    void PeliLoppui(Window sulkeutunutikkuna) 
   402    { 
   403        ClearAll(); 
   404        pelaaja1.Destroy(); 
   405        aikaLaskuri.Stop(); 
   406        Pistelaskuri.Stop(); 
   407         
   408        //TODO tyhvennä pisteet 
   409        ClearTimers(); 
   410        Pistelaskuri.Value = 0; 
   411        MessageDisplay.Add("HÄVISIT"); 
   412        GameObject alkuruutu = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   413        alkuruutu.Position = Screen.Center; 
   414        alkuruutu.Image = haviokuva; 
   415        Add(alkuruutu, -3); 
   416 
   417        //MediaPlayer.Volume = 0.5; 
   418        //MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   419 
   420 
   421        //Level.Background.Image = kentta; 
   422        //Level.Background.ScaleToLevel(); 
   423        //Level.Background.Color = Color.Black; 
   424        Timer.SingleShot(2, delegate 
   425        { 
   426            double loppupisteet = aikaLaskuri.SecondCounter.Value + Pistelaskuri.Value;     
   427            topLista.HighScoreWindow.NameInputWindow.Message.Text = "Onneksi olkoon! Sait {0:0.00} pistettä!"; 
   428            topLista.HighScoreWindow.List.ScoreFormat = "{0:0.00}"; 
   429            topLista.EnterAndShow(loppupisteet); 
   430            topLista.HighScoreWindow.Closed += LuoAlkuvalikko; 
   431        }); 
   432    } 
   433 
   434 
   435 
   436 
   437    public class Vihu : PhysicsObject 
   438    { 
   439        DoubleMeter elamat; 
   440        public DoubleMeter Elamat { get { return elamat; } } 
   441        public Vihu(double leveys, double korkeus, int elamia) 
   442            : base(leveys, korkeus) 
   443        { 
   444            elamat = new DoubleMeter(elamia, 0, elamia); 
   445            elamat.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   446        } 
   447 
   448 
   449 
   450 
   451    } 
  144452} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.