Changeset 6440 for 2014


Ignore:
Timestamp:
2015-06-26 10:48:23 (7 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora
Files:
1 added
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs

  r6434 r6440  
  4646    const double VIHOLLISEN_TORMAYSDMG = 4.0; 
  4747 
  48  
  49  
  50     int kenttaNro = 8; 
  51  
   48    int kenttaNro = 18; 
  5249 
  5350    /// <summary> 
   
  319316        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gray, LuoAmpuvaVihollinen); 
  320317        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Red, LuoTriggerPalikka); 
  321         pohjaLevy.SetTileMethod(Color.HotPink, LuoAnttiJussi); 
  322318        pohjaLevy.Optimize(Color.Gold); 
  323319        pohjaLevy.Optimize(Color.Red); 
   
  336332        oikeareuna.Tag = "oikeareuna"; 
  337333 
  338         Varjo(taistelija); 
   334        if (taistelija != null) 
   335            Varjo(taistelija); 
  339336        TeeKenttaKohtaisetAsiat(kenttaNro); 
  340337    } 
   
  488485        { 
  489486            case 9: 
   487                taustamusiikki_1.Stop(); 
  490488                TriggerAction += delegate { LuoJouniBoss(new Vector(Screen.Left - jouniBoss.Width / 2 - 20, Screen.Bottom + (jouniBoss.Height / 2) - 100), Screen.Left + jouniBoss.Width / 2); }; 
  491489                break; 
   
  494492                TriggerAction += delegate { LuoChromaCase(ItemType.Knife); }; 
  495493                break; 
   494            case 11: 
   495                taustamusiikki_1.Play(); 
   496                break; 
   497            case 16: 
   498                controlsActive = false; 
   499                Level.AmbientLight = 0.0; 
   500                KirkastaRuutua(0.03, 1.0); 
   501                Timer.SingleShot(4.0, delegate { SeuraavaKentta(null, null); }); 
   502                break; 
   503            case 17: 
   504                controlsActive = false; 
   505                Timer.SingleShot(4.0, delegate { SeuraavaKentta(null, null); }); 
   506                break; 
  496507            case 18: 
   508                controlsActive = true; 
  497509                taistelija.Size *= 0.5; 
   510                taustamusiikki_1.Stop(); 
   511                MediaPlayer.Play("bossfightmusicAJ"); 
   512                LuoAnttiJussi(new Vector(0.0, Screen.Top + anttijussiboss.Height)); 
  498513                break; 
  499514            default: 
   
  634649        AddCollisionHandler(ammus, "vihollinen", AmmusOsuuViholliseen); 
  635650        AddCollisionHandler(ammus, "jouni", AmmusOsuuViholliseen); 
   651        AddCollisionHandler(ammus, "anttijussi", AmmusOsuuViholliseen); 
  636652 
  637653        AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject k) { 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_mitja.cs

  r6434 r6440  
  1414{ 
  1515    Image jouniBoss = LoadImage("jouniboss1"); 
   16    Image jouniHealthbarEmpty = LoadImage("jouniheathbarempty"); 
   17    Image jouniHealthbarFull = LoadImage("jouniheathbarfull"); 
  1618    Animation jounibossArrive; 
  1719 
  1820    Image anttijussiboss = LoadImage("anttijussiboss"); 
   21    Image ajHBarEmpty = LoadImage("ajheathbarempty"); 
   22    Image ajHBarFull = LoadImage("ajheathbarfull"); 
   23 
  1924 
  2025    Elava currentBoss; 
   
  3035    void LuoAmpuvaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  3136    { 
  32         Elava vihollinen = new Elava(200, 200, 1000); 
   37        Elava vihollinen = new Elava(200, 200, 100); 
  3338        vihollinen.Animation = asemiesLiikkuu; 
  3439        vihollinen.Animation.Start(); 
   
  107112        controlsActive = false; 
  108113 
  109         Elava jouni = new Elava(jouniBoss, 5.0); // 10000 
   114        Elava jouni = new Elava(jouniBoss, 10000); // 10000 
  110115        jouni.Kuoli += JouniDefeated; 
  111116        jouni.Position = luomisPaikka; 
  112         jouni.Shape = Shape.FromImage(jouniBoss); 
   117        // jouni.Shape = Shape.FromImage(jouniBoss); 
  113118        jouni.Tag = "jouni"; 
  114119        jouni.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  122127        currentBoss = jouni; 
  123128        paaseekoSeuraavaanKenttaan = false; 
   129 
   130        bossHealthBar = new ProgressBar(jouniHealthbarEmpty.Width / 2, jouniHealthbarEmpty.Height / 2); 
   131        bossHealthBar.Position = new Vector(Screen.Right - bossHealthBar.Width / 2, Screen.Top - bossHealthBar.Height / 2); 
   132        bossHealthBar.BindTo(jouni.Elamat); 
   133        bossHealthBar.Image = jouniHealthbarEmpty; 
   134        bossHealthBar.BarImage = jouniHealthbarFull; 
   135        Add(bossHealthBar); 
  124136 
  125137        jouni.NeedsUpdateCall = true; 
   
  207219        currentBossWeapon = null; 
  208220 
   221        bossHealthBar.Destroy(); 
   222 
  209223        Timer.SingleShot(jounihaviaa.Duration.Seconds, delegate  
  210224        { 
   
  217231    } 
  218232 
  219     void LuoAnttiJussi(Vector paikka, Double korkeus, Double leveys) 
  220     { 
  221         Elava anttiJussi = new Elava(42, 42, 100); //hp 10000? 
  222         anttiJussi.Image = anttijussiboss; 
   233    void LuoAnttiJussi(Vector paikka) 
   234    { 
   235        Elava anttiJussi = new Elava(anttijussiboss, 1000); //hp 10000? 
   236        anttiJussi.Kuoli += AJDefeated; 
   237        anttiJussi.Size *= 0.2; 
   238        anttiJussi.Position = paikka; 
   239        anttiJussi.Tag = "anttijussi"; 
  223240        Add(anttiJussi); 
  224     } 
   241 
   242        currentBoss = anttiJussi; 
   243 
   244        bossHealthBar = new ProgressBar(ajHBarEmpty.Width / 2, ajHBarEmpty.Height / 2); 
   245        bossHealthBar.Position = new Vector(Screen.Right - bossHealthBar.Width / 2 - 10, Screen.Top - bossHealthBar.Height / 2 - 10); 
   246        bossHealthBar.BindTo(anttiJussi.Elamat); 
   247        bossHealthBar.Image = ajHBarEmpty; 
   248        bossHealthBar.BarImage = ajHBarFull; 
   249        Add(bossHealthBar); 
   250 
   251        GameObject varjo = Varjo(anttiJussi); 
   252        anttiJussi.Kuoli += delegate { varjo.Destroy(); }; 
   253 
   254 
   255    } 
   256 
   257    void AktivoiAJ() 
   258    { 
   259 
   260    } 
   261 
   262    void AJDefeated() 
   263    { 
   264        currentBoss.CanRotate = true; 
   265        currentBoss.IgnoresCollisionResponse = true; 
   266        currentBoss.AngularVelocity = 40.0; 
   267 
   268        jounihaviaa.Play(); 
   269 
   270        PhysicsObject bBorder = Level.CreateBottomBorder(); 
   271        bBorder.Tag = "bBorder"; 
   272 
   273        AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(currentBoss, "bBorder", delegate { 
   274            Explosion rajahdys = new Explosion(1000); 
   275            rajahdys.Speed = 500.0; 
   276            rajahdys.Position = currentBoss.Position; 
   277            Add(rajahdys); 
   278            currentBoss.Destroy(); 
   279 
   280            currentBoss = null; 
   281        }); 
   282    } 
   283 
  225284    // Aliohjelmat 
  226285} 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to AgoraContent/Attack to AgoraContent.contentproj

  r6432 r6440  
  441441    </Compile> 
  442442  </ItemGroup> 
   443  <ItemGroup> 
   444    <Compile Include="jouniheathbarempty.png"> 
   445      <Name>jouniheathbarempty</Name> 
   446      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   447      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   448    </Compile> 
   449    <Compile Include="jouniheathbarfull.png"> 
   450      <Name>jouniheathbarfull</Name> 
   451      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   452      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   453    </Compile> 
   454  </ItemGroup> 
   455  <ItemGroup> 
   456    <Compile Include="kentta16.png"> 
   457      <Name>kentta16</Name> 
   458      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   459      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   460    </Compile> 
   461    <Compile Include="kentta16pohja.png"> 
   462      <Name>kentta16pohja</Name> 
   463      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   464      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   465    </Compile> 
   466  </ItemGroup> 
   467  <ItemGroup> 
   468    <Compile Include="bossfightmusicAJ.mp3"> 
   469      <Name>bossfightmusicAJ</Name> 
   470      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   471      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   472    </Compile> 
   473  </ItemGroup> 
   474  <ItemGroup> 
   475    <Compile Include="ajheathbarempty.png"> 
   476      <Name>ajheathbarempty</Name> 
   477      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   478      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   479    </Compile> 
   480    <Compile Include="ajheathbarfull.png"> 
   481      <Name>ajheathbarfull</Name> 
   482      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   483      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   484    </Compile> 
   485  </ItemGroup> 
  443486  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  444487  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Muokattu Jypeli/Game/Game.cs

  r6337 r6440  
  13681368            if ( Level.Background.Image != null && !Level.Background.MovesWithCamera ) 
  13691369            { 
   1370                Renderer.LightingEnabled = true; 
  13701371                SpriteBatch spriteBatch = Jypeli.Graphics.SpriteBatch; 
  13711372                spriteBatch.Begin( SpriteSortMode.Deferred, BlendState.AlphaBlend ); 
  13721373                spriteBatch.Draw( Level.Background.Image.XNATexture, new XnaRectangle( 0, 0, (int)screen.Width, (int)screen.Height ), XnaColor.White ); 
  13731374                spriteBatch.End(); 
   1375                Renderer.LightingEnabled = false; 
  13741376            } 
  13751377 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.