Changeset 6414 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2015-06-26 00:36:23 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Jotain hilpeänmyöhäisiä lisäasetteluja, jotka hädin tuskin ovat edustavia nyt ja vielä vähemmän huomenna.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
4 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6413 r6414  
  182182    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa", "grass", "grass"); 
  183183    private Image[] blockImages = LoadImages("box2", "rock"); 
   184    private Image[] decorationImages = LoadImages("paali", "tree1"); 
  184185 
  185186    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned"); 
   
  231232    private Animation tattiMageCastAnimation; 
  232233    private Animation fireballAnimation; 
   234    private Animation hedgehogAnimation; 
  233235 
  234236    private Animation bossRiseAnimation; 
   
  391393        ClearAll(); 
  392394        CreateLevel(); 
  393         MediaPlayer.Play("hillbilly_level0"); 
  394         MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  395395        ScreenSettings(); 
  396396        SetControls(); 
   
  425425        bossHurtAnimation = LoadAnimation("bosshurt"); 
  426426        fireballAnimation = LoadAnimation("fireball"); 
   427        hedgehogAnimation = LoadAnimation("siili"); 
  427428 
  428429        cameraOffset = Window.Width / 4; 
   
  496497        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk); 
  497498        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame, true); 
  498         //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke 
   499        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0094FF"), CreateDecoration);   //TODO: CreateSmoke 
   500        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("E256FF"), CreateHedgehog); 
  499501        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone 
  500502 
  501         level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), CreateTreeTrunk);  //Pihhh jostain heksoista. Ikävästi haisee luovuttamiselta! :----D 
  502         level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("57007F"), CreateTreeRoot);   // Heksojen käytössä ei ole mitään hävettävää :P 
   503        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), CreateTreeTrunk);   
   504        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("57007F"), CreateTreeRoot);    
  503505        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF21"), CreateTreeBranch); 
  504506        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("5B7F00"), CreateSwingTrap); 
   
  555557            fireballTimer.Start(); 
  556558        } 
   559    } 
   560 
   561    void CreateHedgehog(Vector position, double width, double height) 
   562    { 
   563        PlatformCharacter hedgehog = new PlatformCharacter(width, height * 0.6); 
   564        hedgehog.Position = position; 
   565        hedgehog.Animation = hedgehogAnimation; 
   566        hedgehog.Animation.FPS = RandomGen.NextInt(18, 24); 
   567        hedgehog.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 16)); 
   568        hedgehog.Animation.Resume(); 
   569        hedgehog.Tag = "burn"; 
   570        hedgehog.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   571        Add(hedgehog, 1); 
   572 
   573        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain(); 
   574        brain.Speed = 60; 
   575        brain.FallsOffPlatforms = false; 
   576        brain.TriesToJump = true; 
   577        hedgehog.Brain = brain; 
   578 
   579        AddCollisionHandler(hedgehog, "pitchfork", delegate(PhysicsObject w, PhysicsObject p) { w.Destroy(); }); 
   580    } 
   581 
   582    void CreateDecoration(Vector position, double width, double height) 
   583    { 
   584        GameObject decoration = new GameObject(width * 2, height * 3); 
   585        decoration.Position = position; 
   586        //decoration.Top = position.Y - height * 0.5; 
   587        //decoration.Animation = bossRiseAnimation; 
   588        decoration.Image = decorationImages[levelNumber]; 
   589        Add(decoration, -2); 
  557590    } 
  558591 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6412 r6414  
  460460    </Compile> 
  461461  </ItemGroup> 
   462  <ItemGroup> 
   463    <Compile Include="paali.png"> 
   464      <Name>paali</Name> 
   465      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   466      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   467    </Compile> 
   468  </ItemGroup> 
   469  <ItemGroup> 
   470    <Compile Include="tree1.png"> 
   471      <Name>tree1</Name> 
   472      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   473      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   474    </Compile> 
   475    <Compile Include="tree2.png"> 
   476      <Name>tree2</Name> 
   477      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   478      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   479    </Compile> 
   480    <Compile Include="tree3.png"> 
   481      <Name>tree3</Name> 
   482      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   483      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   484    </Compile> 
   485  </ItemGroup> 
  462486  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  463487  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.