Changeset 6403 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 21:56:35 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Loppuvastus on pelattavassa kunnossa nyt.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
61 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6397 r6403  
  11using System; 
  22using System.Collections.Generic; 
   3using System.Diagnostics.CodeAnalysis; 
  34using System.Linq; 
  45using Jypeli; 
   
  225226    private Animation tattiMageAnimation; 
  226227    private Animation tattiMageCastAnimation; 
   228 
   229    private Animation bossRiseAnimation; 
   230    private Animation bossFallAnimation; 
   231    private Animation bossHitAnimation; 
  227232    #endregion 
  228233 
   
  235240    private double bottomCamLimit; 
  236241 
  237     private int levelNumber = 0; 
   242    private int levelNumber = 2; 
   243 
   244    private Action activateBoss; 
  238245 
  239246    public override void Begin() 
   
  394401        tattiMageAnimation = LoadAnimation("tattimage"); 
  395402        tattiMageCastAnimation = LoadAnimation("tattimagecast"); 
   403        bossRiseAnimation = LoadAnimation("bossrise"); 
   404        bossFallAnimation = LoadAnimation("bossfall"); 
   405        bossHitAnimation = LoadAnimation("bosshit"); 
  396406 
  397407        cameraOffset = Window.Width / 4; 
   
  448458 
  449459        //Tilemap 
  450         ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber); 
   460        //ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber); 
   461        ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("bosstest"); 
  451462        level.SetTileMethod(Color.Black, CreateGroundTop); 
  452463        level.SetTileMethod(Color.Brown, CreateGround); 
   
  460471 
  461472        level.SetTileMethod(Color.Gray, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateCrawly, CreateWorm, null })[levelNumber]); // ಠ_ಠ 
  462         level.SetTileMethod(Color.Red, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateFireMage, CreateShroom, null })[levelNumber]); 
   473        level.SetTileMethod(Color.Red, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateFireMage, CreateShroom, CreateBoss })[levelNumber]); 
  463474        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject); 
  464475        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk); 
   
  497508            Add(lavaCollision); 
  498509 
  499             var updateTimer = new Timer {Interval = 0.01}; 
   510            var updateTimer = new Timer { Interval = 0.01 }; 
  500511            updateTimer.Timeout += delegate 
  501512            { 
   
  505516            updateTimer.Start(); 
  506517        } 
   518    } 
   519 
   520    void CreateBoss(Vector position, double width, double height) 
   521    { 
   522        GameObject boss = new GameObject(700, 522); 
   523        boss.Position = position; 
   524        boss.Top = position.Y - height * 0.5; 
   525        boss.Animation = bossRiseAnimation; 
   526        Add(boss, -3); 
   527 
   528        List<PhysicsObject> eyes = null; // Lista jotta voi käyttää kätevästi ForEach:ia. 
   529        var health = new IntMeter(6, 0, 6); // Vähenee vain heinähangolla. 
   530        var eyeHealth = new IntMeter(30, 0, 30); // Vähenee maidon loiskutuksella. 
   531 
   532        eyeHealth.LowerLimit += delegate 
   533        { 
   534            // Bossi kaatuaa maahan. 
   535            eyes.ForEach(e => e.IsVisible = false); 
   536            boss.Animation = bossFallAnimation; 
   537            boss.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   538            boss.Animation.Start(1); 
   539 
   540            // Bossi palautuu takaisin lyöntianimaatioonsa hetken päästä. 
   541            Timer.SingleShot(5.0, delegate 
   542            { 
   543                boss.Animation = bossHitAnimation; 
   544                eyeHealth.Value = eyeHealth.MaxValue; 
   545                eyes.ForEach(e => e.IsVisible = true); 
   546            }); 
   547        }; 
   548 
   549        // Alue johon pitää lyödä heinähangolla. 
   550        var headCollision = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50); 
   551        headCollision.IsVisible = false; 
   552        headCollision.IgnoresCollisionResponse = true; 
   553        Add(headCollision); 
   554        AddCollisionHandler(headCollision, "pitchfork", delegate(PhysicsObject h, PhysicsObject fork) 
   555        { 
   556            if (boss.Animation == bossFallAnimation) 
   557            { 
   558                health.Value--; 
   559            } 
   560        }); 
   561        var headMoveTimer = new Timer { Interval = 0.01 }; 
   562        headMoveTimer.Timeout += delegate 
   563        { 
   564            headCollision.Position = boss.Position + new Vector(-10, 0); 
   565        }; 
   566        headMoveTimer.Start(); 
   567        headCollision.Destroyed += headMoveTimer.Stop; 
   568 
   569        // Lyöntianimaation päätteeksi lisätään kiviä. 
   570        bossHitAnimation.Played += delegate 
   571        { 
   572            var rock = new PhysicsObject(30, 30); 
   573            rock.Position = boss.Position + new Vector(RandomGen.NextDouble(-300, 100), 300); 
   574            rock.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   575            Add(rock); 
   576        }; 
   577 
   578        // Silmien luonti funktio. 
   579        Func<int, int, PhysicsObject> eyeFlame = (x, y) => 
   580        { 
   581            var flame = PhysicsObject.CreateStaticObject(width * 0.3, height * 0.6); 
   582            flame.Animation = new Animation(blaze); 
   583            flame.IgnoresCollisionResponse = true; 
   584            flame.IsVisible = false; 
   585            flame.Animation.Start(); 
   586            Add(flame); 
   587            AddCollisionHandler(flame, "milkparticle", delegate(PhysicsObject f, PhysicsObject particle) 
   588            { 
   589                // Otetaan vahinkoa vain kun ollaan näkyvillä. 
   590                if (flame.IsVisible) 
   591                { 
   592                    particle.Destroy(); 
   593                    eyeHealth.Value--; 
   594                } 
   595            }); 
   596            var moveTimer = new Timer { Interval = 0.01 }; 
   597            moveTimer.Timeout += delegate 
   598            { 
   599                flame.Position = boss.Position + new Vector(x, y); 
   600            }; 
   601            moveTimer.Start(); 
   602            flame.Destroyed += moveTimer.Stop; 
   603            return flame; 
   604        }; 
   605 
   606        eyes = new List<PhysicsObject>(new[] { eyeFlame(0, 150), eyeFlame(40, 145) }); 
   607 
   608        // Tuhotaan bossi kun se kuolee. 
   609        health.LowerLimit += delegate 
   610        { 
   611            eyes.ForEach(e => e.Destroy()); 
   612            boss.Destroy(); 
   613            headCollision.Destroy(); 
   614            Timer.SingleShot(4.0, Victory); 
   615        }; 
   616 
   617        // Kutsutaan kun pelaajat saapuu kentän päähän. 
   618        activateBoss = delegate 
   619        { 
   620            // Nostetaan bossi ylös maasta. 
   621            boss.MoveTo(position + new Vector(0, boss.Height * 0.4), 500); 
   622            boss.Animation.Start(1); 
   623            boss.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   624            boss.Animation.Played += delegate 
   625            { 
   626                // Taistelu alkaa. 
   627                eyes.ForEach(e => e.IsVisible = true); 
   628 
   629                // Laitetaan lyöntianimaatio päälle. 
   630                boss.Animation = bossHitAnimation; 
   631                boss.Animation.Start(); 
   632            }; 
   633        }; 
  507634    } 
  508635 
   
  844971            } 
  845972        }); 
  846  
  847  
  848973    } 
  849974 
   
  10181143        AddCollisionHandler(player, "lava", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t) 
  10191144        { 
  1020             player.Life.Value = player.Life.MinValue; 
   1145            // TODO: Ota alempi rivi pois kommentista. 
   1146            //player.Life.Value = player.Life.MinValue; 
  10211147        }); 
  10221148 
   
  10891215    } 
  10901216    #endregion 
   1217 
   1218    void Victory() 
   1219    { 
   1220        ClearAll(); 
   1221        MessageDisplay.Add("Voitit muutes belin."); 
   1222    } 
  10911223 
  10921224    void SetControls() 
   
  12051337        if (levelNumber < 2) 
  12061338        { 
  1207             cameraTarget = (minPosition + maxPosition)*0.5; 
   1339            cameraTarget = (minPosition + maxPosition) * 0.5; 
  12081340            cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX); //Lellllll. 
  12091341 
   
  12221354            // Pakotetaan kameraa eteenpäin. Jos kaikki pelaajat on näytön oikealla puolella, niin liikutetaan nopeammin. 
  12231355            double cameraSpeed = players.All(p => Camera.WorldToScreen(p.Position).X > 0) ? 4.0 : 1.0; 
  1224             cameraTarget.X += cameraSpeed;             
   1356            cameraTarget.X += cameraSpeed; 
   1357 
   1358            cameraTarget.X = Math.Min(cameraTarget.X, rightCamLimit); 
   1359 
   1360            if (cameraTarget.X == rightCamLimit && activateBoss != null) 
   1361            { 
   1362                activateBoss(); 
   1363                activateBoss = null; 
   1364            } 
  12251365        } 
  12261366 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6394 r6403  
  401401    </Compile> 
  402402  </ItemGroup> 
   403  <ItemGroup> 
   404    <Compile Include="bosstest.png"> 
   405      <Name>bosstest</Name> 
   406      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   407      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   408    </Compile> 
   409  </ItemGroup> 
   410  <ItemGroup> 
   411    <Compile Include="bossfall.anim"> 
   412      <Name>bossfall</Name> 
   413      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   414      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   415    </Compile> 
   416    <Compile Include="bosshit.anim"> 
   417      <Name>bosshit</Name> 
   418      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   419      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   420    </Compile> 
   421    <Compile Include="bossrise.anim"> 
   422      <Name>bossrise</Name> 
   423      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   424      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   425    </Compile> 
   426  </ItemGroup> 
  403427  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  404428  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.