Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 21:35:20 (4 years ago)
Author:
mikrkana
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_mitja.cs

  r6381 r6402  
  99 
  1010/// <summary> 
  11 /// "Mitjan" koodit tänne 
   11/// "Mitjan" (miskan) koodit tänne 
  1212/// </summary> 
  1313public partial class Attack_to_Agora : PhysicsGame 
  1414{ 
   15    Image jouniBoss = LoadImage("jouniboss"); 
   16    Animation jounibossArrive; 
   17 
   18    Elava currentBoss; 
   19    bool bossDefeated = false; 
   20    const double JOUNI_DMG = 25; 
   21 
   22    bool paaseekoSeuraavaanKenttaan = true; 
   23 
   24    Animation asemiesLiikkuu; 
   25 
  1526    // Attribuutit 
  1627    void LuoAmpuvaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  1728    { 
  1829        Elava vihollinen = new Elava(200, 200, 100); 
  19         vihollinen.Animation = vihollisenkavely; 
   30        vihollinen.Animation = asemiesLiikkuu; 
   31        vihollinen.Animation.Start(); 
  2032        vihollinen.Position = paikka; 
  2133        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   
  2739        }; 
  2840 
  29         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
  30         seuraajanAivot.Speed = 500; 
  31         seuraajanAivot.Active = true; 
  32         seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
  33         seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
  34         vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   41        if (taistelija == null || taistelija.IsAddedToGame == false) 
   42            Timer.SingleShot(1.0 / 60.0, delegate { LuoAmpumisAivot(vihollinen); }); 
   43        else LuoAmpumisAivot(vihollinen); 
  3544 
  3645        Add( vihollinen ); 
   
  4958            varjo.Destroy(); 
  5059        }; 
  51          
  52         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
  53         seuraajanAivot.Speed = 500; 
  54         seuraajanAivot.Active = true; 
  55         seuraajanAivot.DistanceClose = Tormaavavihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
  56         seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
  5760 
  58         Tormaavavihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   61        if (taistelija == null || taistelija.IsAddedToGame == false) 
   62            Timer.SingleShot(1.0 / 60.0, delegate { LuoHyokkaysAivot(Tormaavavihollinen); }); 
   63        else LuoHyokkaysAivot(Tormaavavihollinen); 
   64 
  5965 
  6066        Add(Tormaavavihollinen); 
  6167    } 
  6268 
  63     void LisaaAivot(Elava vihu, FollowerBrain aivo, PhysicsObject kohde) 
   69    void LuoAmpumisAivot(Elava vihollinen) 
  6470    { 
   71        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
   72        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   73        seuraajanAivot.Active = true; 
   74        seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
   75        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
   76 
   77        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  6578    } 
   79 
   80    void LuoHyokkaysAivot(Elava vihollinen) 
   81    { 
   82        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
   83        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   84        seuraajanAivot.Active = true; 
   85        seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
   86        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
   87 
   88        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   89    } 
   90 
  6691 
  6792    /// <summary> 
   
  7499    } 
  75100 
   101    void LuoJouniBoss(Vector luomisPaikka, Vector pysahtymisPaikka) 
   102    { 
   103        Elava jouni = new Elava(jouniBoss, 100.0); // 10000 
   104        jouni.Kuoli += JouniDefeated; 
   105        jouni.Position = luomisPaikka; 
   106        jouni.Shape = Shape.FromImage(jouniBoss); 
   107        jouni.Tag = "jouni"; 
   108        jouni.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   109        jouni.Size *= 1.5; 
   110        Add(jouni); 
   111 
   112        GameObject varjo = Varjo(jouni); 
   113        jouni.Kuoli += delegate { varjo.Destroy(); }; 
   114 
   115        currentBoss = jouni; 
   116        bossDefeated = false; 
   117        paaseekoSeuraavaanKenttaan = false; 
   118 
   119 
   120        PathFollowerBrain bBrain = new PathFollowerBrain(luomisPaikka, pysahtymisPaikka); 
   121        bBrain.Loop = false; 
   122        bBrain.Speed = 1500; 
   123        bBrain.WaypointRadius = jouni.Height / 2; 
   124        jouni.Brain = bBrain; 
   125 
   126        bBrain.ArrivedAtEnd += delegate { ActivateJouni(jouni, bBrain); }; 
   127    } 
   128 
   129    void ActivateJouni(Elava jouni, PathFollowerBrain brain) 
   130    { 
   131        jouni.Animation = jounibossArrive; 
   132        jouni.Animation.Start(1); 
   133        jouni.Animation.FPS = 0.5; 
   134        jouni.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   135 
   136        jouni.MakeStatic(); 
   137 
   138        brain.Active = false; 
   139        jouni.Brain = null; // nothing personal 
   140 
   141        AssaultRifle jouninAse = new AssaultRifle(20, 10); 
   142        jouninAse.IsVisible = true; 
   143        jouninAse.InfiniteAmmo = true; 
   144        jouninAse.Power.Value = 200.0; 
   145        jouninAse.Power.DefaultValue = 200.0; 
   146        jouninAse.Tag = "jouninase"; 
   147        Add(jouninAse); 
   148        jouninAse.Position = jouni.Position + new Vector(jouni.Width / 3, 0.0); 
   149 
   150        Timer ampumisAjastin = new Timer(); 
   151        ampumisAjastin.Interval = 0.2; 
   152        ampumisAjastin.Timeout += delegate  
   153        { 
   154            if (jouninAse == null) 
   155                return; 
   156            jouninAse.AbsoluteAngle = (taistelija.Position - jouninAse.AbsolutePosition).Angle; 
   157 
   158            PhysicsObject ammus = jouninAse.Shoot(); 
   159 
   160            if (ammus == null) 
   161                return; 
   162 
   163            ammus.IgnoresGravity = true; 
   164 
   165            AddCollisionHandler(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject p) { 
   166 
   167                if ((string)p.Tag == "jouni") return; 
   168 
   169                a.Destroy(); 
   170 
   171                // p.IsVisible = true; // collisionboxit näkyviin? 
   172                Elava e = p as Elava; 
   173 
   174                if (e == null) return; 
   175                e.Damagea(JOUNI_DMG); 
   176            }); 
   177        }; 
   178 
   179        // ampumisAjastin.Start(); 
   180    } 
   181 
   182    void JouniDefeated() 
   183    { 
   184        paaseekoSeuraavaanKenttaan = true; 
   185        currentBoss.Destroy(); 
   186        currentBoss = null; 
   187        jounihaviaa.Play(); 
   188    } 
  76189     
  77190    // Aliohjelmat 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.