Changeset 6402 for 2014


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 21:35:20 (7 years ago)
Author:
mikrkana
Message:
 
Location:
2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora
Files:
1 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs

  r6381 r6402  
  1111{ 
  1212    private Animation chuckinkavely; 
  13     private Animation vihollisenkavely; 
  1413 
  1514    /// <summary> 
   
  4039 
  4140    const double VIHOLLISEN_TORMAYSDMG = 4.0; 
  42     int kenttaNro = 9; 
   41    int kenttaNro = 1; 
   42 
   43    /// <summary> 
   44    /// Mitä tehdään tämänhetkisessä kentässä osuttaessa triggeriin. 
   45    /// </summary> 
   46    Action TriggerAction; 
   47    bool tActionTriggered = false; 
  4348 
  4449    /// <summary> 
   
  4752    const int VIIMEINEN_KENTTA = 18; 
  4853 
   54    #region yleiset toiminnot 
  4955    public override void Begin() 
  5056    { 
  51         vihollisenkavely = LoadAnimation("asemiesliikkuu"); 
   57        Window.Width = 1024; 
   58        Window.Height = 768; 
   59        FixCamera(); 
   60 
  5261        LataaContent(); 
  5362        AloitusAnimaatio(); 
   
  5766    { 
  5867        ClearAll(); 
   68        FixCamera(); 
  5969        LuoKentta(); 
  6070        AsetaOhjaimet(); 
   
  6272        ensimmainentehtava.Play(); 
  6373        Timer.SingleShot(4.0, delegate { taustamusiikki_1.Play(); }); 
  64  
  6574    } 
  6675 
   
  7988        } 
  8089        base.Update(time); 
   90    } 
   91 
   92    void FixCamera() 
   93    { 
   94        double widthReduction = 1920.0 / Window.Width; 
   95        double heightReduction = 1080.0 / Window.Height; 
   96 
   97        double multiplier = Math.Max(widthReduction, heightReduction); 
   98 
   99        Camera.ZoomFactor = 1 / multiplier; 
  81100    } 
  82101 
   
  228247    } 
  229248 
   249    void LataaContent() 
   250    { 
   251        chuckinkavely = LoadAnimation("pelaaja_anim"); 
   252        jounibossArrive = LoadAnimation("jouniboss_anim"); 
   253        asemiesLiikkuu = LoadAnimation("asemiesliikkuu"); 
   254    } 
   255 
   256    #endregion 
   257 
  230258 
  231259    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double suunta) 
   
  240268    { 
  241269        pelaaja.Jump(HYPPYVOIMA); 
  242         pelaaja.Tag = "hyppy"; 
   270        // pelaaja.Tag = "hyppy"; // PYRY MITÄ...rip 
  243271        Sound pelaajaHyppyAani = hyppy.CreateSound(); 
  244272        pelaajaHyppyAani.Pitch = 0.1; 
   
  247275    } 
  248276 
  249     void LataaContent() 
  250     { 
  251         chuckinkavely = LoadAnimation("pelaaja_anim"); 
  252     } 
  253  
  254277    void LuoKentta() 
  255278    { 
   279        FixCamera(); 
  256280        SmoothTextures = false; 
  257281        // IsFullScreen = true; 
   
  272296        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.DarkGray, LuoTormaavaVihollinen); 
  273297        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gray, LuoAmpuvaVihollinen); 
   298        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Red, LuoTriggerPalikka); 
  274299        pohjaLevy.Optimize(Color.Gold); 
   300        pohjaLevy.Optimize(Color.Red); 
  275301 
  276302        // oletuksena 1 pikseli = 1 unit 
   
  280306        pohjaLevy.Execute(BASE_SIZE * widthMultiplier, BASE_SIZE * heightMultiplier); 
  281307 
  282         // PhysicsObject pohja = Level.CreateBottomBorder(); 
  283         // pohja.Y = Level.Bottom + 100; 
  284         //pohja.IsVisible = false; 
  285308        PhysicsObject vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  286309        vasenreuna.X -= 75; 
  287310        vasenreuna.Tag = "vasenreuna"; 
   311        vasenreuna.CollisionIgnoreGroup = 1; // ettei Jouni törmää 
  288312        PhysicsObject oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
  289313        oikeareuna.Tag = "oikeareuna"; 
   
  299323        taistelija.Animation = new Animation(chuckinkavely); 
  300324        taistelija.Animation.Start(); 
   325        taistelija.Tag = "pelaaja"; 
  301326        taistelija.Position = paikka; 
  302327        taistelija.Kuoli += PelaajaKuoli; 
   
  334359    } 
  335360 
   361    void LuoTriggerPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   362    { 
   363        PhysicsObject trigger = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   364        trigger.IsVisible = false; 
   365        trigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   366        trigger.Tag = "trigger"; 
   367        trigger.Collided += delegate(IPhysicsObject t, IPhysicsObject kohde) 
   368        { 
   369            if (tActionTriggered) return; 
   370            if (kohde.Tag.ToString() == "trigger") return; 
   371 
   372            if (TriggerAction != null) 
   373                TriggerAction(); 
   374 
   375            tActionTriggered = true; 
   376        }; 
   377        trigger.Position = paikka; 
   378        trigger.MakeStatic(); 
   379        Add(trigger); 
   380    } 
   381 
  336382    GameObject Varjo(GameObject shadowCaster) 
  337383    { 
   
  392438    void SeuraavaKentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
  393439    { 
   440        if (!paaseekoSeuraavaanKenttaan) return; 
   441 
  394442        ClearAll(); 
   443        taistelija = null; 
   444        TriggerAction = null; 
   445        tActionTriggered = false; 
   446 
  395447        kenttaNro++; 
  396448 
   
  411463        switch (kentta) 
  412464        { 
   465            case 10: 
   466                TriggerAction += delegate { LuoJouniBoss(new Vector(Screen.Left - jouniBoss.Width / 2 - 20, 0.0), new Vector(Screen.Left + jouniBoss.Width * 1.3, 0.0)); }; 
   467                break; 
  413468            case 18: 
  414469                taistelija.Size *= 0.5; 
   
  469524    void GotItemFromCase(GameObject o) 
  470525    { 
  471         ItemType gotType = (ItemType)((object[])o.Tag)[0]; 
   526        ItemType gotType = (ItemType)(((object[])o.Tag)[1]); 
  472527 
  473528        switch (gotType) 
   
  497552#if DEBUG 
  498553        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Pressed, LuoChromaCase, null); 
   554        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate { LuoJouniBoss(Mouse.PositionOnWorld, taistelija.Position); }, null); 
   555        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  499556#endif 
  500557    } 
   
  521578 
  522579        AddCollisionHandler(ammus, "vihollinen", AmmusOsuuViholliseen); 
   580        AddCollisionHandler(ammus, "jouni", AmmusOsuuViholliseen); 
   581 
  523582        AddCollisionHandler<PhysicsObject, PhysicsObject>(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject k) { ammus.Destroy(); }); 
  524583    } 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_mitja.cs

  r6381 r6402  
  99 
  1010/// <summary> 
  11 /// "Mitjan" koodit tänne 
   11/// "Mitjan" (miskan) koodit tänne 
  1212/// </summary> 
  1313public partial class Attack_to_Agora : PhysicsGame 
  1414{ 
   15    Image jouniBoss = LoadImage("jouniboss"); 
   16    Animation jounibossArrive; 
   17 
   18    Elava currentBoss; 
   19    bool bossDefeated = false; 
   20    const double JOUNI_DMG = 25; 
   21 
   22    bool paaseekoSeuraavaanKenttaan = true; 
   23 
   24    Animation asemiesLiikkuu; 
   25 
  1526    // Attribuutit 
  1627    void LuoAmpuvaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  1728    { 
  1829        Elava vihollinen = new Elava(200, 200, 100); 
  19         vihollinen.Animation = vihollisenkavely; 
   30        vihollinen.Animation = asemiesLiikkuu; 
   31        vihollinen.Animation.Start(); 
  2032        vihollinen.Position = paikka; 
  2133        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   
  2739        }; 
  2840 
  29         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
  30         seuraajanAivot.Speed = 500; 
  31         seuraajanAivot.Active = true; 
  32         seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
  33         seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
  34         vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   41        if (taistelija == null || taistelija.IsAddedToGame == false) 
   42            Timer.SingleShot(1.0 / 60.0, delegate { LuoAmpumisAivot(vihollinen); }); 
   43        else LuoAmpumisAivot(vihollinen); 
  3544 
  3645        Add( vihollinen ); 
   
  4958            varjo.Destroy(); 
  5059        }; 
  51          
  52         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
  53         seuraajanAivot.Speed = 500; 
  54         seuraajanAivot.Active = true; 
  55         seuraajanAivot.DistanceClose = Tormaavavihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
  56         seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
  5760 
  58         Tormaavavihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   61        if (taistelija == null || taistelija.IsAddedToGame == false) 
   62            Timer.SingleShot(1.0 / 60.0, delegate { LuoHyokkaysAivot(Tormaavavihollinen); }); 
   63        else LuoHyokkaysAivot(Tormaavavihollinen); 
   64 
  5965 
  6066        Add(Tormaavavihollinen); 
  6167    } 
  6268 
  63     void LisaaAivot(Elava vihu, FollowerBrain aivo, PhysicsObject kohde) 
   69    void LuoAmpumisAivot(Elava vihollinen) 
  6470    { 
   71        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
   72        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   73        seuraajanAivot.Active = true; 
   74        seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
   75        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
   76 
   77        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  6578    } 
   79 
   80    void LuoHyokkaysAivot(Elava vihollinen) 
   81    { 
   82        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
   83        seuraajanAivot.Speed = 500; 
   84        seuraajanAivot.Active = true; 
   85        seuraajanAivot.DistanceClose = vihollinen.Width / 2 + taistelija.Width / 2 + 25; 
   86        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { taistelija.Damagea(VIHOLLISEN_TORMAYSDMG); }; 
   87 
   88        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   89    } 
   90 
  6691 
  6792    /// <summary> 
   
  7499    } 
  75100 
   101    void LuoJouniBoss(Vector luomisPaikka, Vector pysahtymisPaikka) 
   102    { 
   103        Elava jouni = new Elava(jouniBoss, 100.0); // 10000 
   104        jouni.Kuoli += JouniDefeated; 
   105        jouni.Position = luomisPaikka; 
   106        jouni.Shape = Shape.FromImage(jouniBoss); 
   107        jouni.Tag = "jouni"; 
   108        jouni.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   109        jouni.Size *= 1.5; 
   110        Add(jouni); 
   111 
   112        GameObject varjo = Varjo(jouni); 
   113        jouni.Kuoli += delegate { varjo.Destroy(); }; 
   114 
   115        currentBoss = jouni; 
   116        bossDefeated = false; 
   117        paaseekoSeuraavaanKenttaan = false; 
   118 
   119 
   120        PathFollowerBrain bBrain = new PathFollowerBrain(luomisPaikka, pysahtymisPaikka); 
   121        bBrain.Loop = false; 
   122        bBrain.Speed = 1500; 
   123        bBrain.WaypointRadius = jouni.Height / 2; 
   124        jouni.Brain = bBrain; 
   125 
   126        bBrain.ArrivedAtEnd += delegate { ActivateJouni(jouni, bBrain); }; 
   127    } 
   128 
   129    void ActivateJouni(Elava jouni, PathFollowerBrain brain) 
   130    { 
   131        jouni.Animation = jounibossArrive; 
   132        jouni.Animation.Start(1); 
   133        jouni.Animation.FPS = 0.5; 
   134        jouni.Animation.StopOnLastFrame = true; 
   135 
   136        jouni.MakeStatic(); 
   137 
   138        brain.Active = false; 
   139        jouni.Brain = null; // nothing personal 
   140 
   141        AssaultRifle jouninAse = new AssaultRifle(20, 10); 
   142        jouninAse.IsVisible = true; 
   143        jouninAse.InfiniteAmmo = true; 
   144        jouninAse.Power.Value = 200.0; 
   145        jouninAse.Power.DefaultValue = 200.0; 
   146        jouninAse.Tag = "jouninase"; 
   147        Add(jouninAse); 
   148        jouninAse.Position = jouni.Position + new Vector(jouni.Width / 3, 0.0); 
   149 
   150        Timer ampumisAjastin = new Timer(); 
   151        ampumisAjastin.Interval = 0.2; 
   152        ampumisAjastin.Timeout += delegate  
   153        { 
   154            if (jouninAse == null) 
   155                return; 
   156            jouninAse.AbsoluteAngle = (taistelija.Position - jouninAse.AbsolutePosition).Angle; 
   157 
   158            PhysicsObject ammus = jouninAse.Shoot(); 
   159 
   160            if (ammus == null) 
   161                return; 
   162 
   163            ammus.IgnoresGravity = true; 
   164 
   165            AddCollisionHandler(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject p) { 
   166 
   167                if ((string)p.Tag == "jouni") return; 
   168 
   169                a.Destroy(); 
   170 
   171                // p.IsVisible = true; // collisionboxit näkyviin? 
   172                Elava e = p as Elava; 
   173 
   174                if (e == null) return; 
   175                e.Damagea(JOUNI_DMG); 
   176            }); 
   177        }; 
   178 
   179        // ampumisAjastin.Start(); 
   180    } 
   181 
   182    void JouniDefeated() 
   183    { 
   184        paaseekoSeuraavaanKenttaan = true; 
   185        currentBoss.Destroy(); 
   186        currentBoss = null; 
   187        jounihaviaa.Play(); 
   188    } 
  76189     
  77190    // Aliohjelmat 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_pyry.cs

  r6358 r6402  
  2424    SoundEffect taustamusiikki_1 = LoadSoundEffect("taustamusiikki_1"); 
  2525    SoundEffect ampuminen = LoadSoundEffect("ampuminen(canser)"); 
   26    SoundEffect jounihaviaa = LoadSoundEffect("jounihaviaa"); 
  2627    // Aliohjelmat 
  2728} 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Elava.cs

  r6353 r6402  
  2222            if (Kuoli != null) Kuoli(); 
  2323        }; 
   24    } 
   25 
   26    public Elava(Image kuva, double elamat) 
   27        :this(kuva.Width, kuva.Height, elamat) 
   28    { 
   29        this.Image = kuva; 
  2430    } 
  2531 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to AgoraContent/Attack to AgoraContent.contentproj

  r6396 r6402  
  411411    </Compile> 
  412412  </ItemGroup> 
   413  <ItemGroup> 
   414    <Compile Include="jounihaviaa.wav"> 
   415      <Name>jounihaviaa</Name> 
   416      <Importer>WavImporter</Importer> 
   417      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   418    </Compile> 
   419  </ItemGroup> 
  413420  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  414421  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.