Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 21:25:31 (5 years ago)
Author:
mijoliim
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/MikkoL/JRPG/JRPG/Jypeli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r6319 r6401  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.WP7.Touch"> 
  8             <summary> 
  9             Kosketuspaneelin kosketus. 
  10             </summary> 
  11         </member> 
  12         <member name="P:Jypeli.WP7.Touch.Id"> 
  13             <summary> 
  14             Id-tunnus tÀlle kosketukselle. 
  15             </summary> 
  16         </member> 
  17         <member name="P:Jypeli.WP7.Touch.PositionOnScreen"> 
  18             <summary> 
  19             Kosketuksen paikka ruudulla. 
  20             </summary> 
  21         </member> 
  22         <member name="P:Jypeli.WP7.Touch.PositionOnWorld"> 
  23             <summary> 
  24             Kosketuksen paikka pelimaailmassa. 
  25             </summary> 
  26         </member> 
  27         <member name="P:Jypeli.WP7.Touch.MovementOnScreen"> 
  28             <summary> 
  29             Kosketuksen liike ruudulla. 
  30             </summary> 
  31         </member> 
  32         <member name="P:Jypeli.WP7.Touch.MovementOnWorld"> 
  33             <summary> 
  34             Kosketuksen liike pelimaailmassa. 
  35             </summary> 
  36         </member> 
  37         <member name="T:Jypeli.Timer"> 
  38             <summary> 
  39             Ajastin, joka voidaan asettaa laukaisemaan tapahtumia tietyin vÀliajoin. 
  40             </summary> 
  41         </member> 
  42         <member name="M:Jypeli.Timer.#ctor"> 
  43             <summary> 
  44             Alustaa uuden ajastinluokan. 
  45             </summary> 
  46         </member> 
  47         <member name="M:Jypeli.Timer.SingleShot(System.Double,System.Action)"> 
  48             <summary> 
  49             Kutsuu aliohjelmaa <c>onTimeout</c> annetun ajan kuluttua. 
  50             Ajastin luodaan automaattisesti. 
  51             </summary> 
  52             <param name="seconds">Aika sekunteina.</param> 
  53             <param name="onTimeout">Kutsuttava aliohjelma.</param> 
  54         </member> 
  55         <member name="M:Jypeli.Timer.Limit(System.Action,System.Double)"> 
  56             <summary> 
  57             Rajoittaa toimintaa niin, ettÀ se voidaan suorittaa vain tietyin vÀliajoin. 
  58             Huom. ÀlÀ kÀytÀ delegaatteja tÀmÀn metodin kanssa! 
  59             </summary> 
  60             <param name="action">Toiminta</param> 
  61             <param name="seconds">Kuinka monta sekuntia tÀytyy odottaa ennen seuraavaa suoritusta</param> 
  62         </member> 
  63         <member name="M:Jypeli.Timer.Start"> 
  64             <summary> 
  65             KÀynnistÀÀ ajastimen. 
  66             </summary> 
  67         </member> 
  68         <member name="M:Jypeli.Timer.Start(System.Int32)"> 
  69             <summary>  
  70             KÀynnistÀÀ ajastimen, rajoittaa suorituskerrat.  
  71             </summary>  
  72             <param name="times">Kuinka monta kertaa tulee ajastintapahtuma.</param>  
  73         </member> 
  74         <member name="M:Jypeli.Timer.Pause"> 
  75             <summary> 
  76             PysÀyttÀÀ ajastimen tallentaen sen tilan. 
  77             </summary> 
  78         </member> 
  79         <member name="M:Jypeli.Timer.Stop"> 
  80             <summary> 
  81             PysÀyttÀÀ ajastimen ja nollaa sen tilan. 
  82             </summary> 
  83         </member> 
  84         <member name="M:Jypeli.Timer.Reset"> 
  85             <summary> 
  86             Nollaa ajastimen tilan. 
  87             Myös suorituskerrat nollataan. 
  88             </summary> 
  89         </member> 
  90         <member name="M:Jypeli.Timer.ClearAll"> 
  91             <summary> 
  92             Poistaa kaikki ajastimet. 
  93             </summary> 
  94         </member> 
  95         <member name="E:Jypeli.Timer.Timeout"> 
  96             <summary> 
  97             Tapahtuu vÀliajoin. 
  98             </summary> 
  99         </member> 
  100         <member name="P:Jypeli.Timer.Enabled"> 
  101             <summary> 
  102             Ajastin pÀÀllÀ/pois pÀÀltÀ. 
  103             </summary> 
  104         </member> 
  105         <member name="P:Jypeli.Timer.IgnorePause"> 
  106             <summary> 
  107             Ajastin ei pysÀhdy vaikka peli pysÀytettÀisiin. 
  108             </summary> 
  109         </member> 
  110         <member name="P:Jypeli.Timer.Interval"> 
  111             <summary> 
  112             Aika sekunneissa, jonka vÀlein <c>TimeOut</c> tapahtuu. 
  113             </summary> 
  114         </member> 
  115         <member name="P:Jypeli.Timer.CurrentTime"> 
  116             <summary> 
  117             Menossa oleva hetki nollasta vÀliaikaan (<c>Interval</c>). 
  118             </summary> 
  119         </member> 
  120         <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounter"> 
  121             <summary> 
  122             Sekuntilaskuri. Voidaan sitoa nÀyttöihin. 
  123             </summary> 
  124         </member> 
  125         <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounterStep"> 
  126             <summary> 
  127             Kuinka monta sekuntia sekuntilaskuri laskee yhden sekunnin aikana. 
  128             Oletus on 1. Arvolla 2 laskuri laskee tuplanopeudella, arvolla -1 taaksepÀin jne. 
  129             </summary> 
  130         </member> 
  131         <member name="P:Jypeli.Timer.Times"> 
  132             <summary> 
  133             MÀÀrÀÀ, kuinka monta kertaa tapahtuma suoritetaan. 
  134             Kun tapahtumaa on suoritettu tarpeeksi, <c>Enabled</c> saa automaattisesti 
  135             arvon <c>false</c>, jolloin ajastin pysÀhtyy. 
  136             Kun laskuri nollataan, myös Times palautuu oletusarvoonsa. 
  137             Huomaa, ettÀ <c>TimesLimited</c> tulee olla <c>true</c>, ettÀ arvo otetaan huomioon. 
  138             </summary> 
  139             <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
  140         </member> 
  141         <member name="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"> 
  142             <summary> 
  143             Ajastimen suorituskertojen rajoitus pÀÀlle/pois. 
  144             </summary> 
  145             <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
  146         </member> 
  147         <member name="P:Jypeli.Timer.Tag"> 
  148             <summary> 
  149             Vapaasti asetettava muuttuja. 
  150             Arvo ei muutu, jos sitÀ ei muuteta. 
  151             </summary> 
  152         </member> 
  153         <member name="T:Jypeli.StringList"> 
  154             <summary> 
  155             JÀrjestetty lista merkkijonoja. 
  156             </summary> 
  157         </member> 
  158         <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  159             <summary> 
  160             Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
  161             </summary> 
  162             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  163         </member> 
  164         <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
  165             <summary> 
  166             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  167             </summary> 
  168         </member> 
  169         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(Jypeli.StringList,System.Object)"> 
  170             <summary> 
  171             Jatkaa listaa oliolla, joka voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
  172             </summary> 
  173             <param name="a">Lista</param> 
  174             <param name="b">Olio.</param> 
  175             <returns>Lista jatkettuna oliolla.</returns> 
  176         </member> 
  177         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(System.Object,Jypeli.StringList)"> 
  178             <summary> 
  179             Jatkaa oliota listalla. Olio voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
  180             </summary> 
  181             <param name="a">Olio</param> 
  182             <param name="b">Lista.</param> 
  183             <returns>Olio jatkettuna listalla.</returns> 
  184         </member> 
  185         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.Collections.Generic.List{System.String}"> 
  186             <summary> 
  187             Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti listaksi merkkijonoja. 
  188             </summary> 
  189             <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
  190             <returns>Lista merkkijonoja.</returns> 
  191         </member> 
  192         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.Collections.Generic.List{System.String})~Jypeli.StringList"> 
  193             <summary> 
  194             Muuntaa listan merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
  195             </summary> 
  196             <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
  197             <returns>Merkkijonolista.</returns> 
  198         </member> 
  199         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.String[]"> 
  200             <summary> 
  201             Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti taulukoksi merkkijonoja. 
  202             </summary> 
  203             <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
  204             <returns>Taulukko merkkijonoja.</returns> 
  205         </member> 
  206         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.String[])~Jypeli.StringList"> 
  207             <summary> 
  208             Muuntaa taulukon merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
  209             </summary> 
  210             <param name="array">Taulukko merkkijonoja.</param> 
  211             <returns>Merkkijonolista.</returns> 
  212         </member> 
  213         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor"> 
  214             <summary> 
  215             Luo uuden tyhjÀn merkkijonolistan. 
  216             </summary> 
  217         </member> 
  218         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(Jypeli.StringList)"> 
  219             <summary> 
  220             Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
  221             </summary> 
  222             <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
  223         </member> 
  224         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  225             <summary> 
  226             Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
  227             </summary> 
  228             <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
  229         </member> 
  230         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Object)"> 
  231             <summary> 
  232             Luo uuden merkkijonolistan oliosta. 
  233             </summary> 
  234             <param name="source">Olio.</param> 
  235         </member> 
  236         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.String[])"> 
  237             <summary> 
  238             Luo uuden merkkijonolistan taulukosta tai parametrina 
  239             annetuista merkkijonoista. 
  240             </summary> 
  241             <param name="source">Merkkijonot taulukkona tai parametreina.</param> 
  242         </member> 
  243         <member name="M:Jypeli.StringList.FromAsset(System.String)"> 
  244             <summary> 
  245             Lukee merkkijonolistan Content-projektin tekstitiedostosta. 
  246             </summary> 
  247             <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  248         </member> 
  249         <member name="M:Jypeli.StringList.AssignFrom(System.IO.Stream)"> 
  250             <summary> 
  251             Lukee merkkijonolistan tietovirrasta. 
  252             </summary> 
  253             <param name="stream">Luettava virta.</param> 
  254         </member> 
  255         <member name="M:Jypeli.StringList.FromFile(System.String)"> 
  256             <summary> 
  257             Lukee merkkijonolistan tiedostosta. 
  258             Huom. toimii vain PC:llÀ, kÀytÀ mieluummin 
  259             FromAsset-metodia jos vain mahdollista. 
  260             </summary> 
  261             <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
  262         </member> 
  263         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.String[])"> 
  264             <summary> 
  265             LisÀÀ yhden tai useamman rivin merkkijonolistaan. 
  266             </summary> 
  267             <param name="lines">Rivi(t)</param> 
  268             <returns>Lista itse</returns> 
  269         </member> 
  270         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(Jypeli.StringList)"> 
  271             <summary> 
  272             LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
  273             </summary> 
  274             <param name="list">Merkkijonolista</param> 
  275             <returns>Lista itse</returns> 
  276         </member> 
  277         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  278             <summary> 
  279             LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
  280             </summary> 
  281             <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
  282             <returns>Lista itse</returns> 
  283         </member> 
  284         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Object)"> 
  285             <summary> 
  286             LisÀÀ olion merkkijonolistan perÀÀn. 
  287             </summary> 
  288             <param name="obj">Olio.</param> 
  289             <returns>Lista itse</returns> 
  290         </member> 
  291         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.String[])"> 
  292             <summary> 
  293             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  294             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  295             </summary> 
  296             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  297             <returns>Lista itse</returns> 
  298         </member> 
  299         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  300             <summary> 
  301             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  302             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  303             </summary> 
  304             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  305             <returns>Lista itse</returns> 
  306         </member> 
  307         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(Jypeli.StringList)"> 
  308             <summary> 
  309             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  310             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  311             </summary> 
  312             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  313             <returns>Lista itse</returns> 
  314         </member> 
  315         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.String[])"> 
  316             <summary> 
  317             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  318             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  319             </summary> 
  320             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  321             <returns>Lista itse</returns> 
  322         </member> 
  323         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  324             <summary> 
  325             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  326             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  327             </summary> 
  328             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  329             <returns>Lista itse</returns> 
  330         </member> 
  331         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(Jypeli.StringList)"> 
  332             <summary> 
  333             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  334             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  335             </summary> 
  336             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  337             <returns>Lista itse</returns> 
  338         </member> 
  339         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.String[])"> 
  340             <summary> 
  341             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  342             Vain viimeinen ilmentymÀ poistetaan. 
  343             </summary> 
  344             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  345             <returns>Lista itse</returns> 
  346         </member> 
  347         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  348             <summary> 
  349             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  350             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  351             </summary> 
  352             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  353             <returns>Lista itse</returns> 
  354         </member> 
  355         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(Jypeli.StringList)"> 
  356             <summary> 
  357             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  358             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  359             </summary> 
  360             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  361             <returns>Lista itse</returns> 
  362         </member> 
  363         <member name="M:Jypeli.StringList.Contains(System.String)"> 
  364             <summary> 
  365             Tarkistaa, löytyykö rivi listasta. 
  366             </summary> 
  367             <param name="line">EtsittÀvÀ rivi.</param> 
  368             <returns>true jos löytyy</returns> 
  369         </member> 
  370         <member name="M:Jypeli.StringList.FirstBeginningWith(System.String)"> 
  371             <summary> 
  372             Palauttaa listasta ensimmÀisen annetulla merkkijonolla 
  373             alkavan merkkijonon. 
  374             </summary> 
  375             <param name="line">EtsittÀvÀn rivin alku.</param> 
  376             <returns>Löydetty merkkijono tai null jos ei löytynyt.</returns> 
  377         </member> 
  378         <member name="M:Jypeli.StringList.Clear"> 
  379             <summary> 
  380             TyhjentÀÀ listan. 
  381             </summary> 
  382         </member> 
  383         <member name="P:Jypeli.StringList.Item(System.Int32)"> 
  384             <summary> 
  385             Merkkijono listassa. 
  386             </summary> 
  387             <param name="index">Merkkijonon indeksi</param> 
  388             <returns>Merkkijono</returns> 
  389         </member> 
  390         <member name="P:Jypeli.StringList.IsReadOnly"> 
  391             <summary> 
  392             Voiko listaa vain lukea, ei kirjoittaa. 
  393             </summary> 
  394         </member> 
  395         <member name="P:Jypeli.StringList.Length"> 
  396             <summary> 
  397             Listan pituus. 
  398             Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
  399             Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
  400             </summary> 
  401         </member> 
  402         <member name="P:Jypeli.StringList.Count"> 
  403             <summary> 
  404             Listan pituus. 
  405             Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
  406             Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
  407             </summary> 
  408         </member> 
  409         <member name="E:Jypeli.StringList.Changed"> 
  410             <summary> 
  411             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  412             </summary> 
  413         </member> 
  414         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.LineFluidLogic"> 
  415             <summary> 
  416             Applys drag and buoyancy to items on one side of a line; 
  417             </summary> 
   7        <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape"> 
   8            <summary> 
   9            Use this to Represent a Polygon in the engine 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.IShape.VertexNormals"> 
   13            <summary> 
   14            These are the normals for the original vertexes. 
   15            </summary> 
   16        </member> 
   17        <!-- Badly formed XML comment ignored for member "M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)" --> 
   18        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Double)"> 
   19            <summary> 
   20            Creates a new Polygon Instance. 
   21            </summary> 
   22            <param name="vertexes">the vertexes that make up the shape of the Polygon</param> 
   23            <param name="gridSpacing"> 
   24            How large a grid cell is. Usualy you will want at least 2 cells between major vertexes. 
   25            The smaller this is the better precision you get, but higher cost in memory.  
   26            The larger the less precision and if it's to high collision detection may fail completely. 
   27            </param> 
   28            <param name="momentOfInertiaMultiplier"> 
   29            How hard it is to turn the shape. Depending on the construtor in the  
   30            Body this will be multiplied with the mass to determine the moment of inertia. 
   31            </param> 
  41832        </member> 
  41933        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic"> 
   
  48296            </summary> 
  48397        </member> 
  484         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField"> 
  485             <summary> 
  486             A PhysicsLogic to causes a Gravity a a certain point with zero dropoff. 
  487             </summary> 
  488         </member> 
  489         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  490             <summary> 
  491             Creates a new GravityPointField Instance. 
  492             </summary> 
  493             <param name="location">The location of the Gravity point.</param> 
  494             <param name="gravity"></param> 
  495             <param name="lifetime"></param> 
  496         </member> 
  497         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection"> 
  498             <summary> 
  499             A collection that stores ints that represent groups 
  500             </summary> 
  501         </member> 
  502         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Add(System.Int32)"> 
  503             <summary> 
  504             Trys to add a group. 
  505             </summary> 
  506             <param name="item">The group ID to add.</param> 
  507             <returns>false if the ignorer was already part of the group; otherwise false.</returns> 
  508         </member> 
  509         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.AddRange(System.Int32[])"> 
  510             <summary> 
  511             adds an array of group ids. 
  512             </summary> 
  513             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  514             <returns>the number of IDs that were not already part of the group.</returns> 
  515         </member> 
  516         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Contains(System.Int32)"> 
  517             <summary> 
  518             returns true if the ignorer is part of the group. 
  519             </summary> 
  520             <param name="item">The group ID.</param> 
  521             <returns>true if the ignorer is part of the group; otherwise false.</returns> 
  522         </member> 
  523         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.ContainsRange(System.Int32[])"> 
  524             <summary> 
  525             returns the number of groups in the array it is part of. 
  526             </summary> 
  527             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  528             <returns>The number of groups in the array it is part of.</returns> 
  529         </member> 
  530         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Remove(System.Int32)"> 
  531             <summary> 
  532             Trys to remove the ignorer from a group. 
  533             </summary> 
  534             <param name="item">The group ID.</param> 
  535             <returns>true if the ignore was part of the group; otherwise false.</returns> 
  536         </member> 
  537         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.RemoveRange(System.Int32[])"> 
  538             <summary> 
  539             Trys to remove the ignorer from a range of groups. 
  540             </summary> 
  541             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  542             <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
  543         </member> 
  544         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
  545             <summary> 
  546             returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
  547             </summary> 
  548             <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
  549             <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
  550         </member> 
  551         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Clear"> 
  552             <summary> 
  553             removes the ignorer from all groups. 
  554             </summary> 
  555         </member> 
  556         <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Count"> 
  557             <summary> 
  558             Gets the number of collison Groups the ignorer is part of. 
  559             </summary> 
  560         </member> 
  561         <member name="T:Physics2DDotNet.TimeStep"> 
  562             <summary> 
  563             Class that holds information about a change in time; 
  564             </summary> 
  565         </member> 
  566         <member name="M:Physics2DDotNet.TimeStep.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
  567             <summary> 
  568             Creates a new Timestep instance. 
  569             </summary> 
  570             <param name="dt">The current change in time. (seconds)</param> 
  571             <param name="updateCount">The number for the current update.</param> 
  572         </member> 
  573         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.Dt"> 
  574             <summary> 
  575             The current change in time. (seconds) 
  576             </summary> 
  577         </member> 
  578         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.DtInv"> 
  579             <summary> 
  580             The inverse of the change in time. (0 if dt is 0) 
  581             </summary> 
  582         </member> 
  583         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDt"> 
  584             <summary> 
  585             The actaul change in time. (seconds) 
  586             </summary> 
  587         </member> 
  588         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDtInv"> 
  589             <summary> 
  590             The inverse of the actaul change in time. (0 if dt is 0) 
  591             </summary> 
  592         </member> 
  593         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.UpdateCount"> 
  594             <summary> 
  595             The number for the current update. 
  596             </summary> 
  597         </member> 
  598         <member name="T:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1"> 
  599             <summary> 
  600             a generic EventArgs for read only collections. 
  601             </summary> 
  602             <typeparam name="T">The type of the items on the collection. </typeparam> 
  603         </member> 
  604         <member name="P:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1.Collection"> 
  605             <summary> 
  606             The readonly collection of items. 
   98        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField"> 
   99            <summary> 
   100            A Gravity Field that apply gravity pulling in one direction regardless of the Body's position with zero dropoff. 
   101            </summary> 
   102        </member> 
   103        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   104            <summary> 
   105            Creates a new GravityField Instance. 
   106            </summary> 
   107            <param name="gravity">The direction and magnitude of the gravity.</param> 
   108            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   109        </member> 
   110        <member name="T:Physics2DDotNet.IContactPointInfo"> 
   111            <summary> 
   112            Describes a Contact in a collision. 
   113            </summary> 
   114        </member> 
   115        <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Position"> 
   116            <summary> 
   117            Gets The world coordinates of the contact. 
   118            </summary> 
   119        </member> 
   120        <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Normal"> 
   121            <summary> 
   122            Gets a Direction Vector Pointing away from the Edge. 
   123            </summary> 
   124        </member> 
   125        <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Distance"> 
   126            <summary> 
   127            Gets The distance the contact is inside the other object. 
   128            </summary> 
   129        </member> 
   130        <member name="P:Physics2DDotNet.IContact.Body1"> 
   131            <summary> 
   132            Gets The First Body that is part of the Contact. 
   133            (The Normal belongs to this Body.) 
   134            </summary> 
   135        </member> 
   136        <member name="P:Physics2DDotNet.IContact.Body2"> 
   137            <summary> 
   138            Gets The Second Body that is part of the Contact. 
   139            (The Position of the Vertex belongs to this Body.) 
   140            </summary> 
   141        </member> 
   142        <member name="P:Physics2DDotNet.DragInfo.DragCenter"> 
   143            <summary> 
   144            (In Body Coordinates) 
  607145            </summary> 
  608146        </member> 
   
  618156            <param name="step">Aika viimeisestÀ pÀivityksestÀ.</param> 
  619157        </member> 
  620         <member name="T:Jypeli.Font"> 
  621             <summary> 
  622             Fontti. 
  623             </summary> 
  624         </member> 
  625         <member name="F:Jypeli.Font.Default"> 
  626             <summary> 
  627             OletusFontti. 
  628             </summary> 
  629         </member> 
  630         <member name="F:Jypeli.Font.DefaultSmall"> 
  631             <summary> 
  632             Pieni oletusfontti. 
  633             </summary> 
  634         </member> 
  635         <member name="F:Jypeli.Font.DefaultLarge"> 
  636             <summary> 
  637             Suuri oletusfontti. 
  638             </summary> 
  639         </member> 
  640         <member name="F:Jypeli.Font.DefaultBold"> 
  641             <summary> 
  642             Paksunnettu oletusfontti. 
  643             </summary> 
  644         </member> 
  645         <member name="F:Jypeli.Font.DefaultSmallBold"> 
  646             <summary> 
  647             Paksunnettu pieni oletusfontti. 
  648             </summary> 
  649         </member> 
  650         <member name="F:Jypeli.Font.DefaultLargeBold"> 
  651             <summary> 
  652             Paksunnettu suuri oletusfontti. 
  653             </summary> 
  654         </member> 
  655         <member name="M:Jypeli.Font.GetCharacterSize(System.Char)"> 
  656             <summary> 
  657             Palauttaa annetun merkin koon tÀssÀ fontissa. 
  658             </summary> 
  659             <param name="c">Merkki</param> 
  660             <returns>Kokovektori, nollavektori jos merkkiÀ ei ole mÀÀritelty</returns> 
  661         </member> 
  662         <member name="M:Jypeli.Font.TruncateText(System.String,System.Double)"> 
  663             <summary> 
  664             Katkaisee merkkijonon loppupÀÀstÀ niin ettÀ se sopii annettuun 
  665             pikselileveyteen fontilla kirjoitettuna. 
  666             </summary> 
  667             <param name="str">Merkkijono</param> 
  668             <param name="maxLineWidth">MaksimipikselimÀÀrÀ merkkijonolle</param> 
  669             <returns></returns> 
  670         </member> 
  671         <member name="M:Jypeli.Font.WrapText(System.String,System.Double,System.Double)"> 
  672             <summary> 
  673             RivittÀÀ tekstin. 
  674             </summary> 
  675             <param name="text">RivitettÀvÀ teksti.</param> 
  676             <param name="softLineWidth">Leveys jonka jÀlkeen seuraava sana rivitetÀÀn seuraavalle riville.</param> 
  677             <param name="hardLineWidth">Leveys jonka jÀlkeen sana katkaistaan keskeltÀ.</param> 
  678         </member> 
  679         <member name="M:Jypeli.Font.FindWrapIndex(System.Text.StringBuilder,System.Double,System.Boolean)"> 
  680             <summary> 
  681             Etsii katkaisuindeksin merkkijonolle merkki kerrallaan. 
  682             VÀlilyönneillÀ ei ole erikoisasemaaa. 
  683             </summary> 
  684             <param name="text">Merkkijono</param> 
  685             <param name="maxWidth">Maksimileveys pikseleinÀ</param> 
  686             <param name="fromRight">Oikealta vasemmalle (oletus vasemmalta oikealle)</param> 
  687             <returns>Katkaisukohdan indeksi</returns> 
  688         </member> 
  689         <member name="P:Jypeli.Font.CharacterWidth"> 
  690             <summary> 
  691             Merkin leveys. 
  692             </summary> 
  693         </member> 
  694         <member name="P:Jypeli.Font.CharacterHeight"> 
  695             <summary> 
  696             Merkin korkeus. 
  697             </summary> 
  698         </member> 
  699         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler"> 
  700             <summary> 
  701             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  702             </summary> 
  703         </member> 
  704         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`1"> 
  705             <summary> 
  706             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  707             </summary> 
  708         </member> 
  709         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`2"> 
  710             <summary> 
  711             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  712             </summary> 
  713         </member> 
  714         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`3"> 
  715             <summary> 
  716             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  717             </summary> 
  718         </member> 
  719         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`4"> 
  720             <summary> 
  721             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  722             </summary> 
  723         </member> 
  724         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler"> 
  725             <summary> 
  726             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  727             </summary> 
  728         </member> 
  729         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`1"> 
  730             <summary> 
  731             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  732             </summary> 
  733         </member> 
  734         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`2"> 
  735             <summary> 
  736             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  737             </summary> 
  738         </member> 
  739         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`3"> 
  740             <summary> 
  741             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  742             </summary> 
  743         </member> 
  744         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`4"> 
  745             <summary> 
  746             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  747             </summary> 
  748         </member> 
  749         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler"> 
  750             <summary> 
  751             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  752             </summary> 
  753         </member> 
  754         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`1"> 
  755             <summary> 
  756             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  757             </summary> 
  758         </member> 
  759         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`2"> 
  760             <summary> 
  761             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  762             </summary> 
  763         </member> 
  764         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`3"> 
  765             <summary> 
  766             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  767             </summary> 
  768         </member> 
  769         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`4"> 
  770             <summary> 
  771             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  772             </summary> 
  773         </member> 
  774         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler"> 
  775             <summary> 
  776             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  777             </summary> 
  778         </member> 
  779         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`1"> 
  780             <summary> 
  781             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  782             </summary> 
  783         </member> 
  784         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`2"> 
  785             <summary> 
  786             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  787             </summary> 
  788         </member> 
  789         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`3"> 
  790             <summary> 
  791             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  792             </summary> 
  793         </member> 
  794         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`4"> 
  795             <summary> 
  796             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  797             </summary> 
  798         </member> 
  799         <member name="T:Jypeli.Controls.Controls"> 
  800             <summary> 
  801             SisÀltÀÀ ohjaimet. 
  802             </summary> 
  803         </member> 
  804         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.#ctor"> 
  805             <summary> 
  806             Luo uuden kontrolli-olion. 
  807             Jos mahdollista, kÀytÀ mieluummin peliluokan omaa Controls-ominaisuutta. 
  808             </summary> 
  809         </member> 
  810         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.PurgeBuffer"> 
  811             <summary> 
  812             TyhjentÀÀ kaikkien peliohjaimien ohjauspuskurit, eli jonossa odottavat 
  813             nÀppÀimenpainallukset ja muut ohjaintapahtumat. 
  814             </summary> 
  815         </member> 
  816         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.GetHelpTexts"> 
  817             <summary> 
  818             Palauttaa kaikki ohjaimien ohjetekstit listana. 
  819             </summary> 
  820             <returns></returns> 
  821         </member> 
  822         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.Clear"> 
  823             <summary> 
  824             TyhjentÀÀ kaikki kontrollit. 
  825             </summary> 
  826         </member> 
  827         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Keyboard"> 
  828             <summary> 
  829             NÀppÀimistö. 
  830             </summary> 
  831         </member> 
  832         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Mouse"> 
  833             <summary> 
  834             Hiiri. 
  835             </summary> 
  836         </member> 
  837         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Accelerometer"> 
  838             <summary> 
  839             Kiihtyvyysanturi (Windows Phone 7) 
  840             </summary> 
  841         </member> 
  842         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.TouchPanel"> 
  843             <summary> 
  844             KosketusnÀyttö (Windows Phone 7) 
  845             </summary> 
  846         </member> 
  847         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.PhoneBackButton"> 
  848             <summary> 
  849             Back-nappi (Windows Phone 7) 
  850             </summary> 
  851         </member> 
  852         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.GameControllers"> 
  853             <summary> 
  854             Peliohjaimet 1-4. 
  855             </summary> 
  856         </member> 
  857         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.BufferEmpty"> 
  858             <summary> 
  859             Kaikkien ohjainten puskurien tila. 
  860             </summary> 
  861             <value><c>false</c> jos nÀppÀimenpainalluksia on jonossa kÀsittelemÀttÀ, muuten <c>true</c>.</value> 
   158        <member name="T:AdvanceMath.Vector3D"> 
   159            <summary> 
   160            A Vector with 3 dimensions. 
   161            </summary> 
   162            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29"/></remarks> 
  862163        </member> 
  863164        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToArray"> 
   
  893194            </summary> 
  894195        </member> 
  895         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToMatrixArray"> 
  896             <summary> 
  897             Copies the elements of the IMatrix to a new 2-dimensional array of <see cref="T:System.Double"/>s.  
  898             </summary> 
  899             <returns>A 2-dimensional array containing copies of the elements of the IMatrix.</returns> 
  900         </member> 
  901         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToTransposedArray"> 
   196        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Magnitude"> 
   197            <summary> 
   198            Gets or Sets the Magnitude (Length of a Vector). 
   199            </summary> 
   200            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
   201        </member> 
   202        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.MagnitudeSq"> 
   203            <summary> 
   204            Gets the Squared Magnitude (IE Magnitude*Magnitude). 
   205            </summary> 
   206            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
   207        </member> 
   208        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Normalized"> 
   209            <summary> 
   210            Gets the Normalized Vector. (Unit Vector) 
   211            </summary> 
   212            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Unit_vector"/></remarks> 
   213        </member> 
   214        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.Count"> 
   215            <summary> 
   216            The number of Scalar values in the class. 
   217            </summary> 
   218        </member> 
   219        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.Size"> 
   220            <summary> 
   221            The Size of the class in bytes; 
   222            </summary> 
   223        </member> 
   224        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.One"> 
   225            <summary> 
   226            Vector3D(1,1,1) 
   227            </summary> 
   228        </member> 
   229        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.Zero"> 
   230            <summary> 
   231            Vector3D(0,0,0) 
   232            </summary> 
   233        </member> 
   234        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.XAxis"> 
   235            <summary> 
   236            Vector3D(1,0,0) 
   237            </summary> 
   238        </member> 
   239        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.YAxis"> 
   240            <summary> 
   241            Vector3D(0,1,0) 
   242            </summary> 
   243        </member> 
   244        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.ZAxis"> 
   245            <summary> 
   246            Vector3D(0,0,1) 
   247            </summary> 
   248        </member> 
   249        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Add(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   250            <summary> 
   251            Adds 2 Vectors2Ds. 
   252            </summary> 
   253            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   254            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   255            <returns>The Sum of the 2 Vector3Ds.</returns> 
   256            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
   257        </member> 
   258        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Subtract(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   259            <summary> 
   260            Subtracts 2 Vector3Ds. 
   261            </summary> 
   262            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   263            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   264            <returns>The Difference of the 2 Vector3Ds.</returns> 
   265            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
   266        </member> 
   267        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Multiply(AdvanceMath.Vector3D,System.Double)"> 
   268            <summary> 
   269            Does Scaler Multiplication on a Vector3D. 
   270            </summary> 
   271            <param name="source">The Vector3D to be multiplied.</param> 
   272            <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Vector3D.</param> 
   273            <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
   274            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Scalar_multiplication"/></remarks> 
   275        </member> 
   276        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Multiply(System.Double,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   277            <summary> 
   278            Does Scaler Multiplication on a Vector3D. 
   279            </summary> 
   280            <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Vector3D.</param> 
   281            <param name="source">The Vector3D to be multiplied.</param> 
   282            <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
   283            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Scalar_multiplication"/></remarks> 
   284        </member> 
   285        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Transform(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   286            <summary> 
   287                matrix * vector [3x3 * 3x1 = 3x1] 
   288            </summary> 
   289            <param name="vector"></param> 
   290            <param name="matrix"></param> 
  902291            <returns></returns> 
  903             <summary> 
  904             Copies the elements, in a Transposed order, of the IMatrix to a new array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  905             </summary> 
  906             <returns>An array containing copies of the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType.</returns> 
   292        </member> 
   293        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Transform(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
   294            <summary> 
   295                vector * matrix [1x3 * 3x3 = 1x3] 
   296            </summary> 
   297            <param name="vector"></param> 
   298            <param name="matrix"></param> 
   299            <returns></returns> 
   300        </member> 
   301        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Transform(AdvanceMath.Matrix4x4,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   302            <summary> 
   303                Transforms the given 3-D vector by the matrix, projecting the  
   304                result back into <i>w</i> = 1. 
   305                <p/> 
   306                This means that the initial <i>w</i> is considered to be 1.0, 
   307                and then all the tree elements of the resulting 3-D vector are 
   308                divided by the resulting <i>w</i>. 
   309            </summary> 
   310            <param name="matrix">A Matrix4.</param> 
   311            <param name="vector">A Vector3D.</param> 
   312            <returns>A new vector.</returns> 
   313        </member> 
   314        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Dot(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   315            <summary> 
   316            Does a Dot Operation Also know as an Inner Product. 
   317            </summary> 
   318            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   319            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   320            <returns>The Dot Product (Inner Product).</returns> 
   321            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product"/></remarks> 
   322        </member> 
   323        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Cross(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   324            <summary> 
   325            Does a Cross Operation Also know as an Outer Product. 
   326            </summary> 
   327            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   328            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   329            <returns>The Cross Product.</returns> 
   330            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product"/></remarks> 
   331        </member> 
   332        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.GetMagnitudeSq(AdvanceMath.Vector3D)"> 
   333            <summary> 
   334            Gets the Squared <see cref="P:AdvanceMath.Vector3D.Magnitude"/> of the Vector3D that is passed. 
   335            </summary> 
   336            <param name="source">The Vector3D whos Squared Magnitude is te be returned.</param> 
   337            <returns>The Squared Magnitude.</returns> 
   338        </member> 
   339        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.GetMagnitude(AdvanceMath.Vector3D)"> 
   340            <summary> 
   341            Gets the <see cref="P:AdvanceMath.Vector3D.Magnitude"/> of the Vector3D that is passed. 
   342            </summary> 
   343            <param name="source">The Vector3D whos Magnitude is te be returned.</param> 
   344            <returns>The Magnitude.</returns> 
   345        </member> 
   346        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.SetMagnitude(AdvanceMath.Vector3D,System.Double)"> 
   347            <summary> 
   348            Sets the <see cref="P:AdvanceMath.Vector3D.Magnitude"/> of a Vector3D. 
   349            </summary> 
   350            <param name="source">The Vector3D whose Magnitude is to be changed.</param> 
   351            <param name="magnitude">The Magnitude.</param> 
   352            <returns>A Vector3D with the new Magnitude</returns> 
   353        </member> 
   354        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Normalize(AdvanceMath.Vector3D)"> 
   355            <summary> 
   356            This returns the Normalized Vector3D that is passed. This is also known as a Unit Vector. 
   357            </summary> 
   358            <param name="source">The Vector3D to be Normalized.</param> 
   359            <returns>The Normalized Vector3D. (Unit Vector)</returns> 
   360            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Unit_vector"/></remarks> 
   361        </member> 
   362        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Negate(AdvanceMath.Vector3D)"> 
   363            <summary> 
   364            Negates a Vector3D. 
   365            </summary> 
   366            <param name="source">The Vector3D to be Negated.</param> 
   367            <returns>The Negated Vector3D.</returns> 
   368        </member> 
   369        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Project(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   370            <summary> 
   371            Thie Projects the left Vector3D onto the Right Vector3D. 
   372            </summary> 
   373            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   374            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   375            <returns>The Projected Vector3D.</returns> 
   376            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Projection_%28linear_algebra%29"/></remarks> 
   377        </member> 
   378        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.X"> 
   379            <summary> 
   380            This is the X value. 
   381            </summary> 
   382        </member> 
   383        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.Y"> 
   384            <summary> 
   385            This is the Y value. 
   386            </summary> 
   387        </member> 
   388        <member name="F:AdvanceMath.Vector3D.Z"> 
   389            <summary> 
   390            This is the Z value.  
   391            </summary> 
   392        </member> 
   393        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   394            <summary> 
   395            Creates a New Vector3D Instance on the Stack. 
   396            </summary> 
   397            <param name="X">The X value.</param> 
   398            <param name="Y">The Y value.</param> 
   399            <param name="Z">The Z value.</param> 
   400        </member> 
   401        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Addition(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   402            <summary> 
   403            Adds 2 Vectors2Ds. 
   404            </summary> 
   405            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   406            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   407            <returns>The Sum of the 2 Vector3Ds.</returns> 
   408            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
   409        </member> 
   410        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Subtraction(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   411            <summary> 
   412            Subtracts 2 Vector3Ds. 
   413            </summary> 
   414            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   415            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   416            <returns>The Difference of the 2 Vector3Ds.</returns> 
   417            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Vector_addition_and_subtraction"/></remarks> 
   418        </member> 
   419        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(AdvanceMath.Vector3D,System.Double)"> 
   420            <summary> 
   421            Does Scaler Multiplication on a Vector3D. 
   422            </summary> 
   423            <param name="source">The Vector3D to be multiplied.</param> 
   424            <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Vector3D.</param> 
   425            <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
   426            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Scalar_multiplication"/></remarks> 
   427        </member> 
   428        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(System.Double,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   429            <summary> 
   430            Does Scaler Multiplication on a Vector3D. 
   431            </summary> 
   432            <param name="scalar">The scalar value that will multiply the Vector3D.</param> 
   433            <param name="source">The Vector3D to be multiplied.</param> 
   434            <returns>The Product of the Scaler Multiplication.</returns> 
   435            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Scalar_multiplication"/></remarks> 
   436        </member> 
   437        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   438            <summary> 
   439            Does a Dot Operation Also know as an Inner Product. 
   440            </summary> 
   441            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   442            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   443            <returns>The Dot Product (Inner Product).</returns> 
   444            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product"/></remarks> 
   445        </member> 
   446        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix4x4,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   447            <summary> 
   448                Transforms the given 3-D vector by the matrix, projecting the  
   449                result back into <i>w</i> = 1. 
   450                <p/> 
   451                This means that the initial <i>w</i> is considered to be 1.0, 
   452                and then all the tree elements of the resulting 3-D vector are 
   453                divided by the resulting <i>w</i>. 
   454            </summary> 
   455            <param name="matrix">A Matrix4.</param> 
   456            <param name="vector">A Vector3D.</param> 
   457            <returns>A new vector.</returns> 
   458        </member> 
   459        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   460            <summary> 
   461                matrix * vector [3x3 * 3x1 = 3x1] 
   462            </summary> 
   463            <param name="vector"></param> 
   464            <param name="matrix"></param> 
   465            <returns></returns> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Multiply(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
   468            <summary> 
   469                vector * matrix [1x3 * 3x3 = 1x3] 
   470            </summary> 
   471            <param name="vector"></param> 
   472            <param name="matrix"></param> 
   473            <returns></returns> 
   474        </member> 
   475        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Vector3D)"> 
   476            <summary> 
   477            Negates a Vector3D. 
   478            </summary> 
   479            <param name="source">The Vector3D to be Negated.</param> 
   480            <returns>The Negated Vector3D.</returns> 
   481        </member> 
   482        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_ExclusiveOr(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   483            <summary> 
   484            Does a "2D" Cross Product also know as an Outer Product. 
   485            </summary> 
   486            <param name="left">The left Vector3D operand.</param> 
   487            <param name="right">The right Vector3D operand.</param> 
   488            <returns>The Z value of the resulting vector.</returns> 
  907489            <remarks> 
  908             This is the Format Accepted by OpenGL. 
   490            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product"/> 
  909491            </remarks> 
  910492        </member> 
  911         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedTo(System.Double[],System.Int32)"> 
  912             <summary> 
  913             Copies all the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
  914             </summary> 
  915             <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
  916             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  917         </member> 
  918         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
  919             <summary> 
  920             Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
  921             </summary> 
  922             <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
  923             <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
  924         </member> 
  925         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.RowCount"> 
  926             <summary> 
  927             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Rows in the IMatrix.  
  928             </summary> 
  929         </member> 
  930         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.ColumnCount"> 
  931             <summary> 
  932             Gets a 32-bit integer that represents the total number of Columns in the IMatrix.  
  933             </summary> 
  934         </member> 
  935         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.Determinant"> 
  936             <summary> 
  937             Gets the Determinant of the IMatrix 
  938             </summary> 
  939             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant"/></remarks> 
  940         </member> 
  941         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
  942             <summary> 
  943             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
  944             </summary> 
  945             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  946             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
  947         </member> 
  948         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
  949             <summary> 
  950             Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
  951             </summary> 
  952             <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  953             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
  954         </member> 
  955         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
  956             <summary> 
  957             Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  958             </summary> 
  959             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
  960             <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
  961         </member> 
  962         <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
  963             <summary> 
  964             Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
  965             </summary> 
  966             <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
  967             <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
  968         </member> 
  969         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
  970             <summary> 
  971             Gets the Inverse of the IMatrix 
  972             </summary> 
  973             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix"/></remarks> 
  974         </member> 
  975         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Transposed"> 
  976             <summary> 
  977             Gets the Transpose of the IMatrix 
  978             </summary> 
  979             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transpose"/></remarks> 
  980         </member> 
  981         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Adjoint"> 
  982             <summary> 
  983             Gets the Adjoint (Conjugate Transpose) of the IMatrix 
  984             </summary> 
  985             <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_transpose"/></remarks> 
  986         </member> 
  987         <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Cofactor"> 
  988             <summary> 
  989             Gets the Cofactor (The Transpose of the Adjoint) of the IMatrix 
  990             </summary> 
  991         </member> 
  992         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.RowCount"> 
  993             <summary> 
  994             The number of rows. 
  995             </summary> 
  996         </member> 
  997         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.ColumnCount"> 
  998             <summary> 
  999             The number of columns. 
  1000             </summary> 
  1001         </member> 
  1002         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Count"> 
  1003             <summary> 
  1004             The number of Scalar values in the class. 
  1005             </summary> 
  1006         </member> 
  1007         <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Size"> 
  1008             <summary> 
  1009             The Size of the class in bytes; 
  1010             </summary> 
  1011         </member> 
  1012         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Determinant"> 
  1013             <summary> 
  1014             Gets the determinant of this matrix. 
  1015             </summary> 
  1016         </member> 
  1017         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Transposed"> 
  1018             <summary> 
  1019             Swap the rows of the matrix with the columns. 
  1020             </summary> 
  1021             <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  1022         </member> 
  1023         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Cofactor"> 
  1024             <summary> 
  1025             Used to generate the Cofactor of this matrix. 
  1026             </summary> 
  1027             <returns>The Cofactor matrix of the current instance.</returns> 
  1028         </member> 
  1029         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Adjoint"> 
  1030             <summary> 
  1031             Used to generate the adjoint of this matrix.. 
  1032             </summary> 
  1033             <returns>The adjoint matrix of the current instance.</returns> 
  1034         </member> 
  1035         <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Inverted"> 
  1036             <summary> 
  1037             Returns an inverted 4d matrix. 
   493        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Equality(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   494            <summary> 
   495            Specifies whether the Vector3Ds contain the same coordinates. 
   496            </summary> 
   497            <param name="left">The left Vector3D to test.</param> 
   498            <param name="right">The right Vector3D to test.</param> 
   499            <returns>true if the Vector3Ds have the same coordinates; otherwise false</returns> 
   500        </member> 
   501        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.op_Inequality(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   502            <summary> 
   503            Specifies whether the Vector3Ds do not contain the same coordinates. 
   504            </summary> 
   505            <param name="left">The left Vector3D to test.</param> 
   506            <param name="right">The right Vector3D to test.</param> 
   507            <returns>true if the Vector3Ds do not have the same coordinates; otherwise false</returns> 
   508        </member> 
   509        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.GetHashCode"> 
   510            <summary> 
   511                Provides a unique hash code based on the member variables of this 
   512                class.  This should be done because the equality operators (==, !=) 
   513                have been overriden by this class. 
   514                <p/> 
   515                The standard implementation is a simple XOR operation between all local 
   516                member variables. 
  1038517            </summary> 
  1039518            <returns></returns> 
  1040519        </member> 
  1041         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection"> 
  1042             <summary> 
  1043             Suunta/ele joka tunnistetaan. 
  1044             </summary> 
  1045         </member> 
  1046         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Any"> 
  1047             <summary> 
  1048             kallistetaan mihin tahansa suuntaan. 
  1049             </summary> 
  1050         </member> 
  1051         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Left"> 
  1052             <summary> 
  1053             Kallistetaan vasemalle. 
  1054             </summary> 
  1055         </member> 
  1056         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Right"> 
  1057             <summary> 
  1058             Kallistetaan oikealle. 
  1059             </summary> 
  1060         </member> 
  1061         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Up"> 
  1062             <summary> 
  1063             Kallistetaan ylös. 
  1064             </summary> 
  1065         </member> 
  1066         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Down"> 
  1067             <summary> 
  1068             Kallistetaan alas. 
  1069             </summary> 
  1070         </member> 
  1071         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Shake"> 
  1072             <summary> 
  1073             Puhelimen ravistusele. 
  1074             </summary> 
  1075         </member> 
  1076         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Tap"> 
  1077             <summary> 
  1078             Puhelimen "nopea liike"-ele, esim. nÀpÀytys tai tÀrÀhdys. 
  1079             </summary> 
  1080         </member> 
  1081         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity"> 
  1082             <summary> 
  1083             Herkkyys jolla kallistus/ele halutaan tunnistaa. 
  1084             </summary> 
  1085         </member> 
  1086         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Realtime"> 
  1087             <summary> 
  1088             Kallistus/ele tunnistetaan nopeasti. 
  1089             </summary> 
  1090         </member> 
  1091         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.High"> 
  1092             <summary> 
  1093             Kallistus/ele tunnistetaan melko nopeasti. 
  1094             </summary> 
  1095         </member> 
  1096         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Medium"> 
  1097             <summary> 
  1098             Kallistus/ele tunnistetaan melko myöhÀÀn. 
  1099             </summary> 
  1100         </member> 
  1101         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Low"> 
  1102             <summary> 
  1103             Kallistus/ele tunnistetaan myöhÀÀn. 
  1104             </summary> 
  1105         </member> 
  1106         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration"> 
  1107             <summary> 
  1108             Kalibrointi puhelimen kallistuksen nollakohdalle. 
  1109             (Asento missÀ puhelinta ei ole kallistettu yhtÀÀn) 
  1110             </summary> 
  1111         </member> 
  1112         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.ZeroAngle"> 
  1113             <summary> 
  1114             Puhelin on vaakatasossa nÀyttö ylöspÀin. 
  1115             </summary> 
  1116         </member> 
  1117         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.HalfRightAngle"> 
  1118             <summary> 
  1119             Puhelin on 45-asteen kulmassa. 
  1120             </summary> 
  1121         </member> 
  1122         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.RightAngle"> 
  1123             <summary> 
  1124             Puhelin on pystysuorassa. 
  1125             </summary> 
  1126         </member> 
  1127         <member name="T:Jypeli.WP7.Accelerometer"> 
  1128             <summary> 
  1129             Puhelimen kiihtyvyysanturi. 
  1130             </summary> 
  1131         </member> 
  1132         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller`1"> 
  1133             <summary> 
  1134             Yleinen peliohjainluokka tilatiedoilla. 
  1135             </summary> 
  1136         </member> 
  1137         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller"> 
  1138             <summary> 
  1139             Yleinen peliohjainluokka. 
  1140             </summary> 
  1141         </member> 
  1142         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.AddHelpText(Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  1143             <summary> 
  1144             LisÀÀ ohjeteksti, joka on sama kaikille nÀppÀimille tai muille ohjaimille, 
  1145             jotka kÀyttÀvÀt samaa aliohjelmaa ohjaintapahtuman kÀsittelyyn. 
  1146             </summary> 
  1147             <param name="controlHandler">Ohjaintapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  1148             <param name="text">Ohjeteksti.</param> 
  1149         </member> 
  1150         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.GetControlText(Jypeli.Controls.Listener)"> 
  1151             <summary> 
  1152             Returns a name for the key, button, or whatever control that is assigned to the 
  1153             given listener. 
  1154             </summary> 
  1155         </member> 
  1156         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Disable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  1157             <summary> 
  1158             Poistaa tietyt kuuntelutapahtumat kÀytöstÀ. 
  1159             </summary> 
  1160             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  1161         </member> 
  1162         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Enable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  1163             <summary> 
  1164             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kontrollin takaisin kÀyttöön. 
  1165             </summary> 
  1166             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  1167         </member> 
  1168         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.EnableAll"> 
  1169             <summary> 
  1170             Ottaa takaisin kÀyttöön kaikki <c>Disable</c>-metodilla poistetut kontrollit. 
  1171             </summary> 
  1172         </member> 
  1173         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.DisableAll"> 
  1174             <summary> 
  1175             Poistaa kaikki kontrollit kÀytöstÀ. 
  1176             </summary> 
  1177         </member> 
  1178         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Clear"> 
  1179             <summary> 
  1180             Poistaa tÀmÀn ohjaimen kaikki kuuntelijat. 
  1181             </summary> 
  1182         </member> 
  1183         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.IsBufferEmpty"> 
  1184             <summary> 
  1185             Tarkistaa, onko ohjainpuskuri tyhjÀ. 
  1186             </summary> 
  1187         </member> 
  1188         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.PurgeBuffer"> 
  1189             <summary> 
  1190             TyhjentÀÀ ohjainpuskurin. 
  1191             Huomaa, ettÀ puskuri ei tyhjenny automaattisesti kutsun jÀlkeen 
  1192             (kutsu <c>IsBufferEmpty</c> tarkastaaksesi) 
  1193             </summary> 
  1194         </member> 
  1195         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.BufferPurging"> 
  1196             <summary> 
  1197             Onko puskuri parhaillaan tyhjentymÀssÀ. 
  1198             </summary> 
  1199         </member> 
  1200         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.Enabled"> 
  1201             <summary> 
  1202             Kuunnellaanko ohjainta. 
  1203             </summary> 
  1204         </member> 
  1205         <member name="F:Jypeli.WP7.Accelerometer.memoryState"> 
  1206             <summary> 
  1207             TÀmÀnhetkinen, synkronoimaton tila. 
  1208             </summary> 
  1209         </member> 
  1210         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Start"> 
  1211             <summary> 
  1212             KÀynnistÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  1213             </summary> 
  1214         </member> 
  1215         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Stop"> 
  1216             <summary> 
  1217             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  1218             </summary> 
  1219         </member> 
  1220         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.PauseForDuration(System.Double)"> 
  1221             <summary> 
  1222             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin annetuksi ajaksi. 
  1223             </summary> 
  1224             <param name="seconds">Aika sekunteina</param> 
  1225         </member> 
  1226         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(System.Double)"> 
  1227             <summary> 
  1228             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  1229             </summary> 
  1230             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  1231         </member> 
  1232         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  1233             <summary> 
  1234             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  1235             </summary> 
  1236             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  1237         </member> 
  1238         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(System.Double)"> 
  1239             <summary> 
  1240             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  1241             </summary> 
  1242             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  1243         </member> 
  1244         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  1245             <summary> 
  1246             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  1247             </summary> 
  1248             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  1249         </member> 
  1250         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.EnableAnalog"> 
  1251             <summary> 
  1252             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin analogikontrollit <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  1253             </summary> 
  1254         </member> 
  1255         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisableAnalog"> 
  1256             <summary> 
  1257             Poistaa kiihtyvyysanturin analogikontrollit <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  1258             </summary> 
  1259         </member> 
  1260         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Enable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  1261             <summary> 
  1262             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  1263             </summary> 
  1264             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  1265         </member> 
  1266         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Disable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  1267             <summary> 
  1268             Poistaa kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  1269             </summary> 
  1270             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  1271         </member> 
  1272         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Reading"> 
  1273             <summary> 
  1274             Puhelimen kallistuksen tÀmÀnhetkinen suunta. 
  1275             </summary> 
  1276         </member> 
  1277         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.State"> 
  1278             <summary> 
  1279             Kiihtyvyysanturin koko suuntavektori. 
  1280             </summary> 
  1281         </member> 
  1282         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Calibration"> 
  1283             <summary> 
  1284             Puhelimen kallistuksen nollakohta. 
  1285             </summary> 
  1286         </member> 
  1287         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisplayOrientation"> 
  1288             <summary> 
  1289             NÀytön suunta. 
  1290             </summary> 
  1291         </member> 
  1292         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultSensitivity"> 
  1293             <summary> 
  1294             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia ja eleitÀ ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  1295             </summary> 
  1296         </member> 
  1297         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultAnalogSensitivity"> 
  1298             <summary> 
  1299             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia analogisesti ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  1300             </summary> 
  1301         </member> 
  1302         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.GesturesEnabled"> 
  1303             <summary> 
  1304             MÀÀrittÀÀ onko Shake ja Tap kÀytössÀ. 
  1305             </summary> 
  1306         </member> 
  1307         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenTaps"> 
  1308             <summary> 
  1309             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua napautusten vÀlissÀ. 
  1310             </summary> 
  1311         </member> 
  1312         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenShakes"> 
  1313             <summary> 
  1314             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua ravistusten vÀlissÀ. 
  1315             </summary> 
  1316         </member> 
  1317         <member name="T:Jypeli.Widgets.PushButton"> 
  1318             <summary> 
  1319             Painonappi. 
  1320             </summary> 
  1321         </member> 
  1322         <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
  1323             <summary> 
  1324             TekstikenttÀ. 
  1325             </summary> 
  1326         </member> 
  1327         <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
  1328             <summary> 
  1329             Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
   520        <member name="M:AdvanceMath.Vector3D.Equals(System.Object)"> 
   521            <summary> 
   522                Compares this Vector to another object.  This should be done because the  
   523                equality operators (==, !=) have been overriden by this class. 
   524            </summary> 
   525            <param name="obj"></param> 
   526            <returns></returns> 
   527        </member> 
   528        <member name="P:AdvanceMath.Vector3D.Magnitude"> 
   529            <summary> 
   530            Gets or Sets the Magnitude (Length) of the Vector3D.  
   531            </summary> 
   532            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
   533        </member> 
   534        <member name="P:AdvanceMath.Vector3D.MagnitudeSq"> 
   535            <summary> 
   536            Gets the Squared Magnitude of the Vector3D. 
   537            </summary> 
   538        </member> 
   539        <member name="P:AdvanceMath.Vector3D.Normalized"> 
   540            <summary> 
   541            Gets the Normalized Vector3D. (Unit Vector) 
   542            </summary> 
   543            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Unit_vector"/></remarks> 
   544        </member> 
   545        <member name="P:AdvanceMath.Vector3D.AdvanceMath#IAdvanceValueType#Count"> 
   546            <summary> 
   547            The Number of Variables accesable though the indexer. 
   548            </summary> 
   549        </member> 
   550        <member name="T:Jypeli.Operation"> 
   551            <summary> 
   552            KÀynnissÀ oleva tehtÀvÀ 
   553            </summary> 
   554        </member> 
   555        <member name="M:Jypeli.Operation.Stop"> 
   556            <summary> 
   557            PysÀyttÀÀ tehtÀvÀn. 
   558            </summary> 
   559        </member> 
   560        <member name="P:Jypeli.Operation.Active"> 
   561            <summary> 
   562            Onko tehtÀvÀ kÀynnissÀ. 
   563            </summary> 
   564        </member> 
   565        <member name="E:Jypeli.Operation.Finished"> 
   566            <summary> 
   567            Tapahtuu kun tehtÀvÀ valmistuu. 
   568            Ei tapahdu, jos tehtÀvÀ keskeytetÀÀn Stop-aliohjelmalla. 
   569            </summary> 
   570        </member> 
   571        <member name="E:Jypeli.Operation.Stopped"> 
   572            <summary> 
   573            Tapahtuu kun tehtÀvÀ pysÀytetÀÀn Stop-metodilla. 
   574            </summary> 
   575        </member> 
   576        <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
   577            <summary> 
   578            Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
   579            </summary> 
   580        </member> 
   581        <member name="T:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow"> 
   582            <summary> 
   583            Ikkuna, joka antaa kÀyttÀjÀn valita yhden annetuista vaihtoehdoista. 
   584            </summary> 
   585        </member> 
   586        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
   587            <summary> 
   588            Ikkuna. 
  1330589            </summary> 
  1331590        </member> 
   
  1656915            <param name="obj">Olio</param> 
  1657916        </member> 
  1658         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  1659             <summary> 
  1660             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
  1661             </summary> 
  1662         </member> 
  1663         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInsideRect(Jypeli.Vector)"> 
  1664             <summary> 
  1665             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion ympÀröivÀn suorakulmion sisÀpuolella. 
  1666             </summary> 
  1667         </member> 
  1668917        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
  1669918            <summary> 
   
  1680929            <summary> 
  1681930            KÀÀntÀÀ olion kuvan pystysuunnassa. 
  1682             </summary> 
  1683         </member> 
  1684         <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
  1685             <summary> 
  1686             Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  1687             </summary> 
  1688         </member> 
  1689         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1690             <summary> 
  1691             Alustaa uuden peliolion. 
  1692             </summary> 
  1693             <param name="width">Leveys.</param> 
  1694             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1695         </member> 
  1696         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1697             <summary> 
  1698             Alustaa uuden peliolion. 
  1699             </summary> 
  1700             <param name="width">Leveys.</param> 
  1701             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1702             <param name="shape">Muoto.</param> 
  1703         </member> 
  1704         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  1705             <summary> 
  1706             Alustaa uuden peliolion. 
  1707             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  1708             </summary> 
  1709             <param name="animation">Kuva</param> 
  1710         </member> 
  1711         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  1712             <summary> 
  1713             Alustaa widgetin. 
  1714             </summary> 
  1715         </member> 
  1716         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
  1717             <summary> 
  1718             Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  1719             arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  1720             <see cref="!:IsUpdated"/> 
  1721             </summary> 
  1722             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1723         </member> 
  1724         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
  1725             <summary> 
  1726             NÀkeekö olio toisen. 
  1727             </summary> 
  1728             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1729             <returns></returns> 
  1730         </member> 
  1731         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1732             <summary> 
  1733             NÀkeekö olio toisen. 
  1734             </summary> 
  1735             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1736             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  1737             <returns></returns> 
  1738         </member> 
  1739         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Object)"> 
  1740             <summary> 
  1741             NÀkeekö olio toisen. 
  1742             </summary> 
  1743             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1744             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  1745             <returns></returns> 
  1746         </member> 
  1747         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector)"> 
  1748             <summary> 
  1749             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1750             </summary> 
  1751             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1752             <returns></returns> 
  1753         </member> 
  1754         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1755             <summary> 
  1756             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1757             </summary> 
  1758             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1759             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  1760             <returns></returns> 
  1761         </member> 
  1762         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  1763             <summary> 
  1764             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1765             </summary> 
  1766             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1767             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  1768             <returns></returns> 
  1769         </member> 
  1770         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsBlocking(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1771             <summary> 
  1772             Onko olio kahden paikan vÀlissÀ. 
  1773             </summary> 
  1774             <param name="obj">Olio</param> 
  1775             <param name="pos1">Paikka 1</param> 
  1776             <param name="pos2">Paikka 2</param> 
  1777             <returns></returns> 
  1778         </member> 
  1779         <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
  1780             <summary> 
  1781             Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
  1782             </summary> 
  1783             <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
  1784             <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
  1785         </member> 
  1786         <member name="M:Jypeli.GameObject.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
  1787             <summary> 
  1788             Should be called whenever properties that might affect layouts 
  1789             are changed. 
  1790             </summary> 
  1791         </member> 
  1792         <member name="M:Jypeli.GameObject.RefreshLayout"> 
  1793             <summary> 
  1794             PÀivittÀÀ lapsiolioiden paikat ja koot, jos widgetille on asetettu asettelija. 
  1795             TÀtÀ metodia EI yleensÀ tarvitse kutsua itse, sillÀ asettelija 
  1796             pÀivitetÀÀn automaattisesti jokaisella framella. TÀmÀ metodi on 
  1797             tarpeellinen esim. silloin, kun widgetille on lisÀtty lapsiolioita 
  1798             (tai muutettu niiden ominaisuuksia) ja niiden paikat tarvitsee pÀivittÀÀ 
  1799             vÀlittömÀsti lisÀyksen jÀlkeen. Silloinkin tÀtÀ tarvitsee kutsua vain kerran, 
  1800             viimeisimmÀn muutoksen jÀlkeen. 
  1801             </summary> 
  1802         </member> 
  1803         <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateSizeHints"> 
  1804             <summary> 
  1805             Recursively updates the preferred sizes (and other parameters that 
  1806             affect the layout) of the object and its child objects. 
  1807             </summary> 
  1808         </member> 
  1809         <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
  1810             <summary> 
  1811             Recursively updates the layouts of the object and 
  1812             its child objects. <c>UpdateSizeHints()</c> must have 
  1813             been called before this, because the layout needs to 
  1814             know how big the objects need to be. 
  1815             </summary> 
  1816             <param name="maximumSize">The actual size that is allocated for the layout.</param> 
  1817         </member> 
  1818         <member name="M:Jypeli.GameObject.GetMaximumSize"> 
  1819             <summary> 
  1820             Antaa widgetin maksimikoon siinÀ tapauksessa, ettÀ kokoa ei 
  1821             ole annettu rakentajassa (tai tarkemmin sanoen muuttujan <c>SizingByLayout</c> 
  1822             arvo on <c>true</c>). Olio ei siis automaattisesti kasva tÀtÀ isommaksi. 
  1823             </summary> 
  1824             <returns></returns> 
  1825         </member> 
  1826         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  1827             <summary> 
  1828             LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
  1829             ja sen paikka ja koko ilmaistaan suhteessa tÀhÀn olioon. 
  1830             </summary> 
  1831             <remarks> 
  1832             <c>PhysicsObject</c>-tyyppisiÀ olioita ei voi lisÀtÀ lapsiolioksi. 
  1833             </remarks> 
  1834         </member> 
  1835         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  1836             <summary>  
  1837             Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
  1838             kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
  1839             </summary>  
  1840             <remarks>  
  1841             Oliota ei poisteta vÀlittömÀsti, vaan viimeistÀÀn seuraavan  
  1842             pÀivityksen jÀlkeen.  
  1843             </remarks>  
  1844         </member> 
  1845         <member name="M:Jypeli.GameObject.Clear"> 
  1846             <summary> 
  1847             Poistaa kaikki lapsioliot. 
  1848931            </summary> 
  1849932        </member> 
   
  19321015            </summary> 
  19331016        </member> 
  1934         <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
  1935             <summary> 
  1936             Olion koko pelimaailmassa. 
  1937             Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
  1938             </summary> 
  1939         </member> 
  1940         <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  1941             <summary> 
  1942             Olion kulma tai rintamasuunta. 
  1943             Nolla = osoittaa oikealle. 
  1944             </summary>       
  1945         </member> 
  1946         <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
  1947             <summary> 
  1948             Olion muoto. 
  1949             </summary> 
  1950         </member> 
  1951         <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
  1952             <summary> 
  1953             Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
  1954             </summary> 
  1955         </member> 
  1956         <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
  1957             <summary> 
  1958             PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
  1959             </summary> 
  1960         </member> 
  1961         <member name="P:Jypeli.GameObject.Animation"> 
  1962             <summary> 
  1963             Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  1964             </summary> 
  1965         </member> 
  1966         <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
  1967             <summary> 
  1968             MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan kuva piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
  1969             kuvan 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
  1970             </summary> 
  1971         </member> 
  1972         <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
  1973             <summary> 
  1974             VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
  1975             </summary> 
  1976         </member> 
  1977         <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
  1978             <summary> 
  1979             Jos <c>true</c>, kuva piirretÀÀn niin, ettei se mene olion muodon 
  1980             ÀÀriviivojen yli. Toisin sanoen kuva piirretÀÀn tarkasti vain 
  1981             muodon mÀÀrittÀmÀlle alueelle. 
  1982             </summary> 
  1983             <remarks> 
  1984             TÀmÀn asettaminen tekee olion piirtÀmisestÀ hitaamman. Jos 
  1985             muoto on yksinkertainen, harkitse voisiko kuvan piirtÀÀ niin, ettÀ 
  1986             lÀpinÀkyvyyttÀ kÀyttÀmÀllÀ saadaan kuvasta halutun muotoinen. 
  1987             </remarks> 
  1988         </member> 
  1989         <member name="P:Jypeli.GameObject.IgnoresLighting"> 
  1990             <summary> 
  1991             JÀttÀÀkö olio kentÀn valaistuksen huomiotta. 
  1992             Asetettu oletuksena kÀyttöliittymÀkomponenteilla (widget). 
  1993             </summary> 
  1994         </member> 
  1995         <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
  1996             <summary> 
  1997             Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
  1998             asettelijan sisÀllÀ. 
  1999             </summary> 
  2000         </member> 
  2001         <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
  2002             <summary> 
  2003             Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
  2004             asettelijan sisÀllÀ. 
  2005             </summary> 
  2006         </member> 
  2007         <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
  2008             <summary> 
  2009             Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
  2010             pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  2011             </summary> 
  2012         </member> 
  2013         <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
  2014             <summary> 
  2015             Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
  2016             </summary> 
  2017         </member> 
  2018         <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
  2019             <summary> 
  2020             Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
  2021             </summary> 
  2022         </member> 
  2023         <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
  2024             <summary> 
  2025             Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
  2026             Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
  2027             </summary> 
  2028         </member> 
  2029         <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
  2030             <summary> 
  2031             Onko olio lisÀtty peliin. 
  2032             </summary> 
  2033         </member> 
  2034         <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
  2035             <summary> 
  2036             Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
  2037             </summary> 
  2038         </member> 
  2039         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2040             <summary> 
  2041             Alustaa widgetin. 
  2042             </summary> 
  2043             <param name="animation"></param> 
  2044         </member> 
  2045         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  2046             <summary> 
  2047             Alustaa widgetin. 
  2048             </summary> 
  2049             <param name="layout"></param> 
  2050         </member> 
  2051         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2052             <summary> 
  2053             Alustaa widgetin. 
  2054             </summary> 
  2055             <param name="width"></param> 
  2056             <param name="height"></param> 
  2057             <param name="shape"></param> 
  2058         </member> 
  2059         <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2060             <summary> 
  2061             Alustaa widgetin. 
  2062             </summary> 
  2063             <param name="width"></param> 
  2064             <param name="height"></param> 
  2065         </member> 
  2066         <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  2067             <summary> 
  2068             Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
  2069             ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
  2070             </summary> 
  2071         </member> 
  2072         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  2073             <summary> 
  2074             Reunojen vÀri. 
  2075             </summary> 
  2076         </member> 
  2077         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2078             <summary> 
  2079             Alustaa widgetin. 
  2080             </summary> 
  2081             <param name="animation"></param> 
  2082         </member> 
  2083         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2084             <summary> 
  2085             Alustaa widgetin. 
  2086             </summary> 
  2087             <param name="width"></param> 
  2088             <param name="height"></param> 
  2089         </member> 
  2090         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2091             <summary> 
  2092             Alustaa widgetin. 
  2093             </summary> 
  2094             <param name="width"></param> 
  2095             <param name="height"></param> 
  2096             <param name="shape"></param> 
  2097         </member> 
  2098         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  2099             <summary> 
  2100             Alustaa widgetin. 
  2101             </summary> 
  2102             <param name="layout"></param> 
  2103         </member> 
  2104         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
  2105             <summary> 
  2106             Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2107             </summary> 
  2108         </member> 
  2109         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
  2110             <summary> 
  2111             Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  2112             KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
  2113             ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
  2114             </summary> 
  2115         </member> 
  2116         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  2117             <summary> 
  2118             Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
  2119             </summary> 
  2120         </member> 
  2121         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
  2122             <summary> 
  2123             Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
  2124             </summary> 
  2125         </member> 
  2126         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
  2127             <summary> 
  2128             Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
  2129             Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
  2130             </summary> 
  2131         </member> 
  2132         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
  2133             <summary> 
  2134             Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
  2135             Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
  2136             </summary> 
  2137         </member> 
  2138         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
  2139             <summary> 
  2140             Onko komponentti sidottu mittariin. 
  2141             </summary> 
  2142         </member> 
  2143         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
  2144             <summary> 
  2145             Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
  2146             koon tekstin mukaan. 
  2147             </summary> 
  2148         </member> 
  2149         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
  2150             <summary> 
  2151             Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
  2152             koon tekstin mukaan. 
  2153             </summary> 
  2154         </member> 
  2155         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
  2156             <summary> 
  2157             Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
  2158             </summary> 
  2159             <param name="meter">Mittari</param> 
  2160         </member> 
  2161         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  2162             <summary> 
  2163             Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
  2164             </summary> 
  2165         </member> 
  2166         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2167             <summary> 
  2168             Luo uuden tekstikentÀn. 
   1017        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   1018            <summary> 
   1019            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   1020            </summary> 
   1021        </member> 
   1022        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1023            <summary> 
   1024            Alustaa uuden peliolion. 
  21691025            </summary> 
  21701026            <param name="width">Leveys.</param> 
  21711027            <param name="height">Korkeus.</param> 
  21721028        </member> 
  2173         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2174             <summary> 
  2175             Luo uuden tekstikentÀn. 
   1029        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1030            <summary> 
   1031            Alustaa uuden peliolion. 
  21761032            </summary> 
  21771033            <param name="width">Leveys.</param> 
  21781034            <param name="height">Korkeus.</param> 
  2179             <param name="text">Teksti.</param> 
  2180         </member> 
  2181         <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
  2182             <summary> 
  2183             PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
  2184             </summary> 
  2185         </member> 
  2186         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
  2187             <summary> 
  2188             Teksti. 
  2189             </summary> 
  2190         </member> 
  2191         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
  2192             <summary> 
  2193             Onko tekstiÀ katkaistu 
  2194             </summary> 
  2195         </member> 
  2196         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
  2197             <summary> 
  2198             Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
  2199             </summary> 
  2200         </member> 
  2201         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
  2202             <summary> 
  2203             Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
  2204             sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
  2205             </summary> 
  2206         </member> 
  2207         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
  2208             <summary> 
  2209             MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
  2210             </summary> 
  2211         </member> 
  2212         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
  2213             <summary> 
  2214             MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
  2215             </summary> 
  2216             <example> 
  2217               "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
  2218               teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
  2219                     nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
  2220             </example> 
  2221         </member> 
  2222         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
  2223             <summary> 
  2224             Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
  2225             Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
  2226             </summary> 
  2227         </member> 
  2228         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
  2229             <summary> 
  2230             Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
  2231             </summary> 
  2232         </member> 
  2233         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
  2234             <summary> 
  2235             NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
  2236             Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
  2237             </summary> 
  2238         </member> 
  2239         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
  2240             <summary> 
  2241             Tekstin vÀri. 
  2242             </summary> 
  2243         </member> 
  2244         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
  2245             <summary> 
  2246             Tekstin fontti. 
  2247             </summary> 
  2248         </member> 
  2249         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
  2250             <summary> 
  2251             Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
  2252             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2253             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2254             </summary> 
  2255         </member> 
  2256         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
  2257             <summary> 
  2258             Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
  2259             Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
  2260             ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
  2261             </summary> 
  2262         </member> 
  2263         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
  2264             <summary> 
  2265             Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
  2266             </summary> 
  2267         </member> 
  2268         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
  2269             <summary> 
  2270             Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
  2271             </summary> 
  2272         </member> 
  2273         <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
  2274             <summary> 
  2275             TekstikentÀn koko. 
  2276             Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
  2277             venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
  2278             </summary> 
  2279         </member> 
  2280         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2281             <summary> 
  2282             Luo uuden painonapin. 
  2283             </summary> 
  2284             <param name="width">Leveys.</param> 
  2285             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2286         </member> 
  2287         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Image)"> 
  2288             <summary> 
  2289             Luo uuden painonapin omalla kuvalla. 
  2290             </summary> 
  2291             <param name="width">Leveys.</param> 
  2292             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2293             <param name="image">Kuva.</param> 
  2294         </member> 
  2295         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  2296             <summary> 
  2297             Luo uuden painonapin. 
  2298             </summary> 
  2299             <param name="width">Leveys.</param> 
  2300             <param name="height">Korkeus.</param> 
  2301             <param name="text">Teksti.</param> 
  2302         </member> 
  2303         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Key)"> 
  2304             <summary> 
  2305             LisÀÀ pikanÀppÀimen napille. 
  2306             </summary> 
  2307             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  2308         </member> 
  2309         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Button)"> 
  2310             <summary> 
  2311             LisÀÀ pikanÀppÀimen kaikille ohjaimille. 
  2312             </summary> 
  2313             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  2314         </member> 
  2315         <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(System.Int32,Jypeli.Button)"> 
  2316             <summary> 
  2317             LisÀÀ pikanÀppÀimen yhdelle ohjaimelle. 
  2318             </summary> 
  2319             <param name="player">Peliohjaimen indeksi 0-3</param> 
  2320             <param name="key">NÀppÀin</param> 
  2321         </member> 
  2322         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageReleased"> 
  2323             <summary> 
  2324             Kuva kun nappi on vapautettu. 
  2325             </summary> 
  2326         </member> 
  2327         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImagePressed"> 
  2328             <summary> 
  2329             Kuva kun nappi on alaspainettuna. 
  2330             </summary> 
  2331         </member> 
  2332         <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageHover"> 
  2333             <summary> 
  2334             Kuva kun hiiren kursori on napin pÀÀllÀ. 
  2335             </summary> 
  2336         </member> 
  2337         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Clicked"> 
  2338             <summary> 
  2339             Tapahtuu kun nappia on painettu. 
  2340             </summary> 
  2341         </member> 
  2342         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
  2343             <summary> 
  2344             Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
  2345             </summary> 
  2346         </member> 
  2347         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
  2348             <summary> 
  2349             Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
  2350             </summary> 
  2351         </member> 
  2352         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
  2353             <summary> 
  2354             Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  2355             </summary> 
  2356         </member> 
  2357         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.RightClicked"> 
  2358             <summary> 
  2359             Tapahtuu kun nappia on painettu oikealla hiirenpainikkeella. 
  2360             </summary> 
  2361         </member> 
  2362         <member name="T:Jypeli.Graphics"> 
  2363             <summary> 
  2364             Contains graphics resources. 
  2365             </summary> 
  2366         </member> 
  2367         <member name="T:Jypeli.ReturnHelper"> 
  2368             <summary> 
  2369             Apuluokka palautusarvoille. 
  2370             </summary> 
  2371         </member> 
  2372         <member name="M:Jypeli.ReturnHelper.ReturnFirstNotNull``1(``0[])"> 
  2373             <summary> 
  2374             Palauttaa listasta ensimmÀisen olion, joka ei ole null. 
  2375             </summary> 
  2376             <typeparam name="T">Olioiden tyyppi</typeparam> 
  2377             <param name="list">Lista olioista</param> 
  2378             <returns>EnsimmÀinen ei-null listasta, tai null jos mikÀÀn ei tÀsmÀÀ</returns> 
  2379         </member> 
  2380         <member name="T:Jypeli.WP7.TouchPanel"> 
  2381             <summary> 
  2382             Kosketuspaneeli. 
  2383             </summary> 
  2384         </member> 
  2385         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Enable(Jypeli.ButtonState)"> 
  2386             <summary> 
  2387             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kosketuskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  2388             </summary> 
  2389             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  2390         </member> 
  2391         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Disable(Jypeli.ButtonState)"> 
  2392             <summary> 
  2393             Poistaa kosketuskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  2394             </summary> 
  2395             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  2396         </member> 
  2397         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.ActiveChannels"> 
  2398             <summary> 
  2399             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  2400             </summary> 
  2401         </member> 
  2402         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumTouches"> 
  2403             <summary> 
  2404             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  2405             </summary> 
  2406         </member> 
  2407         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumGestures"> 
  2408             <summary> 
  2409             Kuinka monta elettÀ nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  2410             </summary> 
  2411         </member> 
  2412         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowSnipping"> 
  2413             <summary> 
  2414             Seurataanko kosketusta kameralla. 
  2415             </summary> 
  2416         </member> 
  2417         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowPinching"> 
  2418             <summary> 
  2419             Zoomataanko kameralla kun kÀyttÀjÀ tekee nipistyseleen 
  2420             </summary> 
  2421         </member> 
  2422         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.EmulateKeyboard"> 
  2423             <summary> 
  2424             Matkitaanko nÀppÀimistöÀ. Jos pÀÀllÀ, ruudun reunojen kosketus vastaa nuolinÀppÀinten 
  2425             painalluksia ja ruudun keskeltÀ painaminen vÀlilyöntiÀ. 
  2426             </summary> 
  2427         </member> 
  2428         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape"> 
  2429             <summary> 
  2430             Use this to Represent a Polygon in the engine 
  2431             </summary> 
  2432         </member> 
  2433         <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.IShape.VertexNormals"> 
  2434             <summary> 
  2435             These are the normals for the original vertexes. 
  2436             </summary> 
  2437         </member> 
  2438         <!-- Badly formed XML comment ignored for member "M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)" --> 
  2439         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Double)"> 
  2440             <summary> 
  2441             Creates a new Polygon Instance. 
  2442             </summary> 
  2443             <param name="vertexes">the vertexes that make up the shape of the Polygon</param> 
  2444             <param name="gridSpacing"> 
  2445             How large a grid cell is. Usualy you will want at least 2 cells between major vertexes. 
  2446             The smaller this is the better precision you get, but higher cost in memory.  
  2447             The larger the less precision and if it's to high collision detection may fail completely. 
  2448             </param> 
  2449             <param name="momentOfInertiaMultiplier"> 
  2450             How hard it is to turn the shape. Depending on the construtor in the  
  2451             Body this will be multiplied with the mass to determine the moment of inertia. 
  2452             </param> 
  2453         </member> 
  2454         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic"> 
  2455             <summary> 
  2456             A class that will apply Force to move an object to a certain point and stop it once it gets there. 
  2457             </summary> 
  2458         </member> 
  2459         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
  2460             <summary> 
  2461             Creates a new MoveToPointLogic object. 
  2462             </summary> 
  2463             <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
  2464             <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
  2465             <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
  2466         </member> 
  2467         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double,System.Double)"> 
  2468             <summary> 
  2469             Creates a new MoveToPointLogic object. 
  2470             </summary> 
  2471             <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
  2472             <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
  2473             <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
  2474             <param name="maxVelocity">The maximum velocity this logic will accelerate the Body too.</param> 
  2475         </member> 
  2476         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.ObjectIgnorer"> 
  2477             <summary> 
  2478             A collision ignorer that uses reference comparison.  
  2479             All Bodies with the same instance of this ignorer then they will not collide. 
  2480             </summary> 
  2481         </member> 
  2482         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer"> 
  2483             <summary> 
  2484             Base class for Collision Ignorers to impliment. 
  2485             </summary> 
  2486         </member> 
  2487         <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer.IsInverted"> 
  2488             <summary> 
  2489             Get and sets if the result of this ignorer is inverted. 
  2490             </summary> 
  2491         </member> 
  2492         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupIgnorer"> 
  2493             <summary> 
  2494             A collision ignorer that uses group numbers to do collision ignoring. 
  2495             If 2 objects are members of the same group then they will not collide. 
  2496             </summary> 
  2497         </member> 
  2498         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.SweepAndPruneDetector"> 
  2499             <summary> 
  2500             The Sweep and Prune detector should be O(nlogn), but can be O(n^2) if everything is colliding.   
  2501             </summary> 
  2502         </member> 
  2503         <member name="P:Physics2DDotNet.DragInfo.DragCenter"> 
  2504             <summary> 
  2505             (In Body Coordinates) 
  2506             </summary> 
  2507         </member> 
  2508         <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
  2509             <summary> 
  2510             This is the Physical Body that collides in the engine. 
  2511             </summary> 
  2512         </member> 
  2513         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  2514             <summary> 
  2515             Creates a new Body Instance. 
  2516             </summary> 
  2517             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  2518             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  2519             <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
  2520             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  2521             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  2522         </member> 
  2523         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  2524             <summary> 
  2525             Creates a new Body Instance. 
  2526             </summary> 
  2527             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  2528             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  2529             <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
  2530             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  2531             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  2532         </member> 
  2533         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
  2534             <summary> 
  2535             This applys the proxy. 
  2536             This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
  2537             to this body’s.  
  2538             With the appropriate transformations applied.  
  2539             </summary> 
  2540         </member> 
  2541         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
  2542             <summary> 
  2543             This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
  2544             </summary> 
  2545         </member> 
  2546         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
  2547             <summary> 
  2548             Updates all the values caluclated from the State.Position. 
  2549             Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
  2550             from that. 
  2551             </summary> 
  2552         </member> 
  2553         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
  2554             <summary> 
  2555             Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
  2556             </summary> 
  2557         </member> 
  2558         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2559             <summary> 
  2560             Applys a Force 
  2561             </summary> 
  2562             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  2563         </member> 
  2564         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  2565             <summary> 
  2566             Applys a Force 
  2567             </summary> 
  2568             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  2569         </member> 
  2570         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2571             <summary> 
  2572             Applys a Force 
  2573             </summary> 
  2574             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  2575             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  2576         </member> 
  2577         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  2578             <summary> 
  2579             Applys a Force 
  2580             </summary> 
  2581             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  2582             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  2583         </member> 
  2584         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
  2585             <summary> 
  2586             Applys Torque 
  2587             </summary> 
  2588             <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
  2589         </member> 
  2590         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2591             <summary> 
  2592             Applys Impulse 
  2593             </summary> 
  2594             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
  2595         </member> 
  2596         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  2597             <summary> 
  2598             Applys Impulse 
  2599             </summary> 
  2600             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  2601         </member> 
  2602         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  2603             <summary> 
  2604             Applys Impulse 
  2605             </summary> 
  2606             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  2607             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  2608         </member> 
  2609         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  2610             <summary> 
  2611             Applys Impulse 
  2612             </summary> 
  2613             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  2614             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  2615         </member> 
  2616         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
  2617             <summary> 
  2618             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  2619             </summary> 
  2620         </member> 
  2621         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
  2622             <summary> 
  2623             Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
  2624             </summary> 
  2625         </member> 
  2626         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
  2627             <summary> 
  2628             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  2629             </summary> 
  2630         </member> 
  2631         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
  2632             <summary> 
  2633             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  2634             </summary> 
  2635         </member> 
  2636         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
  2637             <summary> 
  2638             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  2639             </summary> 
  2640         </member> 
  2641         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
  2642             <summary> 
  2643             Raised when the Position has been Changed. 
  2644             Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
  2645             </summary> 
  2646         </member> 
  2647         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
  2648             <summary> 
  2649             Raised when the Body has been updated to a change in time. 
  2650             </summary> 
  2651         </member> 
  2652         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
  2653             <summary> 
  2654             Raised when the Body collides with another. 
  2655             </summary> 
  2656         </member> 
  2657         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Colliding"> 
  2658             <summary> 
  2659             Raised constantly when the Body is colliding with another. 
  2660             </summary> 
  2661         </member> 
  2662         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
  2663             <summary> 
  2664             Raised when a joint is added that affects this body. 
  2665             </summary> 
  2666         </member> 
  2667         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
  2668             <summary> 
  2669             Raised when a joint is removed that affects this body. 
  2670             </summary> 
  2671         </member> 
  2672         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
  2673             <summary> 
  2674             This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
  2675             </summary> 
  2676         </member> 
  2677         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
  2678             <summary> 
  2679             The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
  2680             </summary> 
  2681         </member> 
  2682         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
  2683             <summary> 
  2684             Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
  2685             This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  2686             </summary> 
  2687         </member> 
  2688         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
  2689             <summary> 
  2690             Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
  2691             This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  2692             </summary> 
  2693         </member> 
  2694         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
  2695             <summary> 
  2696             These are bodies that are mirrors of this body.  
  2697             It's useful for bodies that are being teleported. 
  2698             </summary> 
  2699         </member> 
  2700         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
  2701             <summary> 
  2702             The number of proxies that this body has. 
  2703             </summary> 
  2704         </member> 
  2705         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
  2706             <summary> 
  2707             Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
  2708             Assigned on being Added. 
  2709             </summary> 
  2710         </member> 
  2711         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
  2712             <summary> 
  2713             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  2714             </summary> 
  2715         </member> 
  2716         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
  2717             <summary> 
  2718             Gets The current State of the object IE Velocity  
  2719             </summary> 
  2720         </member> 
  2721         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
  2722             <summary> 
  2723             Gets and Sets the Shape of the Body.  
  2724             If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
  2725             </summary> 
  2726         </member> 
  2727         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
  2728             <summary> 
  2729             Gets The MassInfo of the body. 
  2730             </summary> 
  2731         </member> 
  2732         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
  2733             <summary> 
  2734             Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
  2735             </summary> 
  2736         </member> 
  2737         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
  2738             <summary> 
  2739             Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
  2740             </summary> 
  2741         </member> 
  2742         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
  2743             <summary> 
  2744             Gets and Sets the Coefficients for the class. 
  2745             </summary> 
  2746         </member> 
  2747         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
  2748             <summary> 
  2749             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  2750             </summary> 
  2751         </member> 
  2752         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
  2753             <summary> 
  2754             Gets and Sets a User defined object. 
  2755             </summary> 
  2756         </member> 
  2757         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
  2758             <summary> 
  2759             Gets a Solver Defined object. 
  2760             </summary> 
  2761         </member> 
  2762         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
  2763             <summary> 
  2764             Gets a Detector Defined object. 
  2765             </summary> 
  2766         </member> 
  2767         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
  2768             <summary> 
  2769             Gets the Joints attached to this body. 
  2770             </summary> 
  2771         </member> 
  2772         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
  2773             <summary> 
  2774             Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
  2775             </summary> 
  2776         </member> 
  2777         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
  2778             <summary> 
  2779             Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
  2780             </summary> 
  2781         </member> 
  2782         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
  2783             <summary> 
  2784             Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
  2785             </summary> 
  2786         </member> 
  2787         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
  2788             <summary> 
  2789             Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
  2790             </summary> 
  2791         </member> 
  2792         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
  2793             <summary> 
  2794             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  2795             </summary> 
  2796         </member> 
  2797         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
  2798             <summary> 
  2799             Gets if the object has been added to the engine. 
  2800             </summary> 
  2801         </member> 
  2802         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
  2803             <summary> 
  2804             gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
  2805             </summary> 
  2806         </member> 
  2807         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
  2808             <summary> 
  2809             Gets and Sets if other objects will have their collided  
  2810             event raised when colliding with this body 
  2811             </summary> 
  2812         </member> 
  2813         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
  2814             <summary> 
  2815             Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
  2816             </summary> 
  2817         </member> 
  2818         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
  2819             <summary> 
  2820             Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
  2821             </summary> 
  2822         </member> 
  2823         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
  2824             <summary> 
  2825             Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
  2826             </summary> 
  2827         </member> 
  2828         <member name="T:Jypeli.Controls.GamePad"> 
  2829             <summary> 
  2830             Xbox-peliohjain. 
  2831             </summary> 
  2832         </member> 
  2833         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Enable(Jypeli.Button)"> 
  2834             <summary> 
  2835             Ottaa kÀytöstÀ poistetun napin takaisin kÀyttöön. 
  2836             </summary> 
  2837         </member> 
  2838         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Enable(Jypeli.Controls.AnalogControl)"> 
  2839             <summary> 
  2840             Ottaa kÀytöstÀ poistetun analogiohjaimen takaisin kÀyttöön. 
  2841             </summary> 
  2842         </member> 
  2843         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Disable(Jypeli.Button)"> 
  2844             <summary> 
  2845             Poistaa napin kÀytöstÀ. 
  2846             </summary> 
  2847         </member> 
  2848         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Disable(Jypeli.Controls.AnalogControl)"> 
  2849             <summary> 
  2850             Poistaa analogiohjaimen (tikku tai nappi) kÀytöstÀ. 
  2851             </summary> 
  2852         </member> 
  2853         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.GetButtonState(Jypeli.Button)"> 
  2854             <summary> 
  2855             Palauttaa annetun napin tilan (ks. <c>ButtonState</c>). 
  2856             </summary> 
  2857             <param name="b">Nappi.</param> 
  2858             <returns>Napin tila</returns> 
  2859         </member> 
  2860         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.AnyButtonDown"> 
  2861             <summary> 
  2862             Palauttaa, onko yksikÀÀn ohjaimen nappi alhaalla. 
  2863             </summary> 
  2864             <returns><c>bool</c></returns> 
  2865         </member> 
  2866         <member name="M:Jypeli.Controls.GamePad.Vibrate(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2867             <summary> 
  2868             TÀristÀÀ peliohjainta. 
  2869             </summary> 
  2870             <param name="leftMotor">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1).</param> 
  2871             <param name="rightMotor">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1) .</param> 
  2872             <param name="leftAcceleration">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
  2873             <param name="rightAcceleration">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
  2874             <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
  2875         </member> 
  2876         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.IsConnected"> 
  2877             <summary> 
  2878             Onko ohjain kytkettynÀ. 
  2879             </summary> 
  2880         </member> 
  2881         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftThumbDirection"> 
  2882             <summary> 
  2883             Vasemman tatin suuntavektori. 
  2884             Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
  2885             </summary> 
  2886         </member> 
  2887         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.RightThumbDirection"> 
  2888             <summary> 
  2889             Oikean tatin suuntavektori. 
  2890             Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
  2891             </summary> 
  2892         </member> 
  2893         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.LeftTriggerState"> 
  2894             <summary> 
  2895             Vasemman liipaisimen tila. 
  2896             Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
  2897             </summary> 
  2898         </member> 
  2899         <member name="P:Jypeli.Controls.GamePad.RightTriggerState"> 
  2900             <summary> 
  2901             Oikean liipaisimen tila. 
  2902             Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
  2903             </summary> 
  2904         </member> 
  2905         <member name="T:Jypeli.Effects.Flame"> 
  2906             <summary> 
  2907             JÀrjestelmÀ liekeille 
  2908             </summary> 
  2909         </member> 
  2910         <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
  2911             <summary> 
  2912             JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
  2913             </summary> 
  2914         </member> 
  2915         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
  2916             <summary> 
  2917             Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  2918             </summary> 
  2919             <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
  2920         </member> 
  2921         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
  2922             <summary> 
  2923             Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  2924             </summary> 
  2925             <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
  2926         </member> 
  2927         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  2928             <summary> 
  2929             Muodostaja 
  2930             </summary> 
  2931             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  2932             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
  2933         </member> 
  2934         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
  2935             <summary> 
  2936             Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
  2937             TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
  2938             </summary> 
  2939         </member> 
  2940         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  2941             <summary> 
  2942             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  2943             </summary> 
  2944             <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
  2945             <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
  2946             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  2947         </member> 
  2948         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
  2949             <summary> 
  2950             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  2951             </summary> 
  2952             <param name="position">Paikka.</param> 
  2953             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  2954         </member> 
  2955         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
  2956             <summary> 
  2957             Antaa satunnaisen suunnan 
  2958             </summary> 
  2959             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  2960         </member> 
  2961         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  2962             <summary> 
  2963             Alustaa yhden partikkelin 
  2964             </summary> 
  2965             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  2966             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  2967         </member> 
  2968         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
  2969             <summary> 
  2970             Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
  2971             </summary> 
  2972             <param name="time">Gametime</param> 
  2973         </member> 
  2974         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
  2975             <summary> 
  2976             YksittÀisen partikkelin kuva. 
  2977             </summary> 
  2978         </member> 
  2979         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
  2980             <summary> 
  2981             Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
  2982             </summary> 
  2983         </member> 
  2984         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
  2985             <summary> 
  2986             Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  2987             </summary> 
  2988         </member> 
  2989         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
  2990             <summary> 
  2991             Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  2992             </summary> 
  2993         </member> 
  2994         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
  2995             <summary> 
  2996             MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
  2997             </summary> 
  2998         </member> 
  2999         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
  3000             <summary> 
  3001             Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  3002             </summary> 
  3003         </member> 
  3004         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
  3005             <summary> 
  3006             Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  3007             </summary> 
  3008         </member> 
  3009         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
  3010             <summary> 
  3011             Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
  3012             </summary> 
  3013         </member> 
  3014         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
  3015             <summary> 
  3016             Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
  3017             </summary> 
  3018         </member> 
  3019         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
  3020             <summary> 
  3021             Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  3022             </summary> 
  3023         </member> 
  3024         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
  3025             <summary> 
  3026             Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  3027             </summary> 
  3028         </member> 
  3029         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
  3030             <summary> 
  3031             Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  3032             </summary> 
  3033         </member> 
  3034         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
  3035             <summary> 
  3036             Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  3037             </summary> 
  3038         </member> 
  3039         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
  3040             <summary> 
  3041             Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  3042             </summary> 
  3043         </member> 
  3044         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
  3045             <summary> 
  3046             Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  3047             </summary> 
  3048         </member> 
  3049         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
  3050             <summary> 
  3051             Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
  3052             </summary> 
  3053         </member> 
  3054         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
  3055             <summary> 
  3056             Vaikuttaako efektiin tuuli 
  3057             </summary> 
  3058         </member> 
  3059         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  3060             <summary> 
  3061             Luo uuden liekin. 
  3062             </summary> 
  3063             <param name="image">Partikkelin kuva.</param> 
  3064         </member> 
  3065         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.InitializeParticles"> 
  3066             <summary> 
  3067             MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
  3068             </summary> 
  3069         </member> 
  3070         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.GiveRandomDirection"> 
  3071             <summary> 
  3072             Lasketaan liekin suunnalle satunnaisuutta 
  3073             </summary> 
  3074             <returns>Partikkelin suunta</returns> 
  3075         </member> 
  3076         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.Update(Jypeli.Time)"> 
  3077             <summary> 
  3078             PÀivitetÀÀn liekkiÀ 
  3079             </summary> 
  3080             <param name="time"></param> 
  3081         </member> 
  3082         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  3083             <summary> 
  3084             Alustetaan partikkeli 
  3085             </summary> 
  3086             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  3087             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  3088         </member> 
  3089         <member name="T:Jypeli.SynchronousList`1"> 
  3090             <summary> 
  3091             Synkroninen lista, eli lista joka pÀivittyy vasta kun sen Update-metodia kutsutaan. 
  3092             Jos listalle lisÀtÀÀn IUpdatable-rajapinnan toteuttavia olioita, kutsutaan myös niiden 
  3093             Update-metodeja samalla. 
  3094             </summary> 
  3095             <typeparam name="T"></typeparam> 
  3096         </member> 
  3097         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor(System.Int32)"> 
  3098             <summary> 
  3099             Luo uuden synkronisen listan. 
  3100             </summary> 
  3101             <param name="firstIndex">EnsimmÀisen elementin indeksi.</param> 
  3102         </member> 
  3103         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.#ctor"> 
  3104             <summary> 
  3105             Luo uuden synkronisen listan. 
  3106             </summary> 
  3107         </member> 
  3108         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.UpdateChanges"> 
  3109             <summary> 
  3110             LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit, mutta ei kutsu 
  3111             elementtien Update-metodia. 
  3112             </summary> 
  3113             <returns>Muutettiinko listaa</returns> 
  3114         </member> 
  3115         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time)"> 
  3116             <summary> 
  3117             LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
  3118             Update-metodia. 
  3119             </summary> 
  3120             <param name="time"></param> 
  3121         </member> 
  3122         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.Update(Jypeli.Time,System.Predicate{`0})"> 
  3123             <summary> 
  3124             LisÀÀ ja poistaa jonossa olevat elementit sekÀ kutsuu niiden 
  3125             Update-metodia tietyllÀ ehdolla. 
  3126             </summary> 
  3127             <param name="time"></param> 
  3128         </member> 
  3129         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.ForEach(System.Action{`0})"> 
  3130             <summary> 
  3131             Suorittaa annetun toimenpiteen kaikille (nykyisille) listan alkioille. 
  3132             </summary> 
  3133             <param name="action">Toiminto</param> 
  3134         </member> 
  3135         <member name="M:Jypeli.SynchronousList`1.ForEach``1(System.Action{`0,``0},``0)"> 
  3136             <summary> 
  3137             Suorittaa annetun toimenpiteen kaikille (nykyisille) listan alkioille. 
  3138             </summary> 
  3139             <typeparam name="T1">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  3140             <param name="action">Toiminto</param> 
  3141             <param name="p1">Toinen parametri</param> 
  3142         </member> 
  3143         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Item(System.Int32)"> 
  3144             <summary> 
  3145             Indeksointioperaattori. 
  3146             </summary> 
  3147             <param name="index"></param> 
   1035            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1036        </member> 
   1037        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1038            <summary> 
   1039            Alustaa uuden peliolion. 
   1040            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   1041            </summary> 
   1042            <param name="animation">Kuva</param> 
   1043        </member> 
   1044        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   1045            <summary> 
   1046            Alustaa widgetin. 
   1047            </summary> 
   1048        </member> 
   1049        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
   1050            <summary> 
   1051            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
   1052            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
   1053            <see cref="!:IsUpdated"/> 
   1054            </summary> 
   1055            <param name="time">Peliaika.</param> 
   1056        </member> 
   1057        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
   1058            <summary> 
   1059            NÀkeekö olio toisen. 
   1060            </summary> 
   1061            <param name="obj">Toinen olio</param> 
  31481062            <returns></returns> 
  31491063        </member> 
  3150         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.FirstIndex"> 
  3151             <summary> 
  3152             EnsimmÀisen elementin indeksi. Muutettavissa. 
  3153             </summary> 
  3154         </member> 
  3155         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.LastIndex"> 
  3156             <summary> 
  3157             Viimeisen elementin indeksi. 
  3158             </summary> 
  3159         </member> 
  3160         <member name="P:Jypeli.SynchronousList`1.Count"> 
  3161             <summary> 
  3162             Kuinka monta elementtiÀ listassa nyt on. 
  3163             Ei laske mukaan samalla pÀivityskierroksella tehtyjÀ muutoksia. 
  3164             </summary> 
  3165         </member> 
  3166         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemAdded"> 
  3167             <summary> 
  3168             Tapahtuu kun uusi elementti on lisÀtty listaan. 
  3169             </summary> 
  3170         </member> 
  3171         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.ItemRemoved"> 
  3172             <summary> 
  3173             Tapahtuu kun elementti on poistettu listasta. 
  3174             </summary> 
  3175         </member> 
  3176         <member name="E:Jypeli.SynchronousList`1.Changed"> 
  3177             <summary> 
  3178             Tapahtuu kun lista on muuttunut. 
  3179             </summary> 
  3180         </member> 
  3181         <member name="T:Jypeli.Widgets.StringListWindow"> 
  3182             <summary> 
  3183             Ikkuna, joka sisÀltÀÀ listan merkkijonoja. 
  3184             </summary> 
  3185         </member> 
  3186         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
  3187             <summary> 
  3188             Ikkuna. 
  3189             </summary> 
  3190         </member> 
  3191         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
  3192             <summary> 
  3193             Alustaa uuden ikkunan. 
  3194             </summary> 
  3195         </member> 
  3196         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3197             <summary> 
  3198             Alustaa uuden ikkunan. 
  3199             </summary> 
  3200             <param name="width">Leveys.</param> 
  3201             <param name="height">Korkeus.</param> 
  3202         </member> 
  3203         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
  3204             <summary> 
  3205             Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
  3206             </summary> 
  3207         </member> 
  3208         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
  3209             <summary> 
  3210             Sulkee ikkunan. 
  3211             </summary> 
  3212         </member> 
  3213         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
  3214             <summary> 
  3215             Ikkunan vÀri. 
  3216             </summary> 
  3217         </member> 
  3218         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
  3219             <summary> 
  3220             Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
  3221             </summary> 
  3222         </member> 
  3223         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
  3224             <summary> 
  3225             Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
  3226             </summary> 
  3227         </member> 
  3228         <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
  3229             <summary> 
  3230             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
  3231             </summary> 
  3232         </member> 
  3233         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
  3234             <summary> 
  3235             Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
  3236             </summary> 
  3237         </member> 
  3238         <member name="M:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.#ctor(System.String)"> 
  3239             <summary> 
  3240             Alustaa uuden kyselyikkunan. 
  3241             </summary> 
  3242             <param name="message">Viesti tai kysymys</param> 
  3243         </member> 
  3244         <member name="M:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  3245             <summary> 
  3246             Alustaa uuden kyselyikkunan kiinteÀn kokoiseksi. 
  3247             </summary> 
  3248             <param name="width">Ikkunan leveys</param> 
  3249             <param name="height">Ikkunan korkeus</param> 
  3250             <param name="message">Viesti tai kysymys</param> 
  3251         </member> 
  3252         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.Message"> 
  3253             <summary> 
  3254             Viesti tai kysymys. 
  3255             </summary> 
  3256         </member> 
  3257         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.QueryWidget"> 
  3258             <summary> 
  3259             Kysymyskomponentti. 
  3260             </summary> 
  3261         </member> 
  3262         <member name="P:Jypeli.Widgets.CustomQueryWindow`1.OKButton"> 
  3263             <summary> 
  3264             OK-painike 
  3265             </summary> 
  3266         </member> 
  3267         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWindow.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
  3268             <summary> 
  3269             Luo uuden merkkijonolistaikkunan ja asettaa sille kiinteÀn koon. 
  3270             </summary> 
  3271             <param name="question">Kysymys</param> 
  3272         </member> 
  3273         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWindow.List"> 
  3274             <summary> 
  3275             Listakomponentti. 
  3276             </summary> 
  3277         </member> 
  3278         <member name="T:Jypeli.Widgets.StringListWidget"> 
  3279             <summary> 
  3280             KÀyttöliittymÀkomponentti, joka nÀyttÀÀ listan merkkijonoja. 
  3281             </summary> 
  3282         </member> 
  3283         <member name="T:Jypeli.Widgets.ListWidget`2"> 
  3284             <summary> 
  3285             Listakomponentti. Voidaan liittÀÀ listaan, joka 
  3286             toteuttaa <c>INotifyList</c>-rajapinnan. TÀllöin 
  3287             listaan tehdyt muutokset pÀivittyvÀt komponenttiin. 
  3288             Listaa voi vierittÀÀ, jos kaikki rivit eivÀt mahdu 
  3289             kerralla sen sisÀlle. 
  3290             </summary> 
  3291             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  3292             <typeparam name="O">Listan riviÀ esittÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  3293         </member> 
  3294         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.CreateWidget(`0)"> 
  3295             <summary> 
  3296             Luo annettua alkiota vastaavan listan rivin. 
  3297             </summary> 
  3298         </member> 
  3299         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Bind(Jypeli.INotifyList{`0})"> 
  3300             <summary> 
  3301             Sitoo olemassaolevan listan tÀhÀn nÀyttöön. 
  3302             Kun listaa muutetaan, nÀytetyt arvot pÀivittyvÀt automaattisesti. 
  3303             </summary> 
  3304         </member> 
  3305         <member name="M:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Unbind"> 
  3306             <summary> 
  3307             Poistaa yhteyden olemassaolevaan listaan. 
  3308             </summary> 
  3309         </member> 
  3310         <member name="P:Jypeli.Widgets.ListWidget`2.Items"> 
  3311             <summary> 
  3312             Listan alkiot. 
  3313             </summary> 
  3314         </member> 
  3315         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWidget.#ctor(Jypeli.StringList)"> 
  3316             <summary> 
  3317             Luo uuden (tyhjÀn) merkkijonolistakomponentin, joka on sidottu olemassaolevaan 
  3318             listaan. 
  3319             </summary> 
  3320             <param name="list">Olemassaoleva lista.</param> 
  3321         </member> 
  3322         <member name="M:Jypeli.Widgets.StringListWidget.#ctor"> 
  3323             <summary> 
  3324             Luo uuden (tyhjÀn) merkkijonolistakomponentin. 
  3325             </summary> 
  3326         </member> 
  3327         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.Font"> 
  3328             <summary> 
  3329             Tekstifontti. 
  3330             </summary> 
  3331         </member> 
  3332         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.TextColor"> 
  3333             <summary> 
  3334             Tekstin vÀri. 
  3335             </summary> 
  3336         </member> 
  3337         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.ItemAligment"> 
  3338             <summary> 
  3339             Listan alkioiden sijoitus vaakasuunnassa. 
  3340             </summary> 
  3341         </member> 
  3342         <member name="P:Jypeli.Widgets.StringListWidget.Text"> 
  3343             <summary> 
  3344             Kaikki listan alkiot rivinvaihdoilla erotettuna. 
  3345             </summary> 
  3346         </member> 
  3347         <member name="T:Jypeli.UnlimitedAngle"> 
  3348             <summary> 
  3349             Rajoittamaton kulma (asteina ja radiaaneina). 
  3350             Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
  3351             </summary> 
  3352         </member> 
  3353         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Zero"> 
  3354             <summary> 
  3355             Nollakulma. 
  3356             </summary> 
  3357         </member> 
  3358         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.RightAngle"> 
  3359             <summary> 
  3360             Suora kulma (90 astetta). 
  3361             </summary> 
  3362         </member> 
  3363         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.StraightAngle"> 
  3364             <summary> 
  3365             Oikokulma (180 astetta). 
  3366             </summary> 
  3367         </member> 
  3368         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.FullAngle"> 
  3369             <summary> 
  3370             TÀysikulma (360 astetta). 
  3371             </summary> 
  3372         </member> 
  3373         <member name="F:Jypeli.UnlimitedAngle.Infinity"> 
  3374             <summary> 
  3375             ÄÀretön kulma. 
  3376             </summary> 
  3377         </member> 
  3378         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Addition(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3379             <summary> 
  3380             Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
  3381             </summary> 
  3382             <param name="a">Kulma.</param> 
  3383             <param name="b">Kulma.</param> 
  3384             <returns>Kulmien summa.</returns> 
  3385         </member> 
  3386         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Subtraction(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3387             <summary> 
  3388             VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
  3389             </summary> 
  3390             <param name="a">Kulma.</param> 
  3391             <param name="b">Kulma.</param> 
  3392             <returns>Kulmien erotus.</returns> 
  3393         </member> 
  3394         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_UnaryNegation(Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3395             <summary> 
  3396             Ottaa kulman vastakulman. 
  3397             </summary> 
  3398             <param name="a">Kulma.</param> 
  3399         </member> 
  3400         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3401             <summary> 
  3402             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  3403             </summary> 
  3404             <param name="a">Reaaliluku.</param> 
  3405             <param name="b">Kulma.</param> 
  3406             <returns>Kulma.</returns> 
  3407         </member> 
  3408         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Multiply(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
  3409             <summary> 
  3410             Kertoo kulman reaaliluvulla. 
  3411             </summary> 
  3412             <param name="a">Kulma.</param> 
  3413             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  3414             <returns>Kulma.</returns> 
  3415         </member> 
  3416         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Division(Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double)"> 
  3417             <summary> 
  3418             Jakaa kulman reaaliluvulla. 
  3419             </summary> 
  3420             <param name="a">Kulma.</param> 
  3421             <param name="b">Reaaliluku.</param> 
  3422             <returns>Kulma.</returns> 
  3423         </member> 
  3424         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Equality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3425             <summary> 
  3426             Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
  3427             </summary> 
  3428             <param name="a">Kulma.</param> 
  3429             <param name="b">Kulma.</param> 
  3430             <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
  3431         </member> 
  3432         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Inequality(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3433             <summary> 
  3434             Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
  3435             </summary> 
  3436             <param name="a">Kulma.</param> 
  3437             <param name="b">Kulma.</param> 
  3438             <returns>Erisuuruus.</returns> 
  3439         </member> 
  3440         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3441             <summary> 
  3442             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
  3443             </summary> 
  3444             <param name="a">Kulma.</param> 
  3445             <param name="b">Kulma.</param> 
  3446             <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  3447         </member> 
  3448         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3449             <summary> 
  3450             Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  3451             </summary> 
  3452             <param name="a">Kulma.</param> 
  3453             <param name="b">Kulma.</param> 
  3454             <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
  3455         </member> 
  3456         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThan(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3457             <summary> 
  3458             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
  3459             </summary> 
  3460             <param name="a">Kulma.</param> 
  3461             <param name="b">Kulma.</param> 
  3462             <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
  3463         </member> 
  3464         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3465             <summary> 
  3466             Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
  3467             </summary> 
  3468             <param name="a">Kulma.</param> 
  3469             <param name="b">Kulma.</param> 
  3470             <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
  3471         </member> 
  3472         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.op_Explicit(Jypeli.UnlimitedAngle)~Jypeli.Angle"> 
  3473             <summary> 
  3474             Rajoittaa kulman tyyppimuunnoksena. 
  3475             </summary> 
  3476             <param name="angle">Rajoittamaton kulma</param> 
  3477             <returns>Rajoitettu kulma</returns> 
  3478         </member> 
  3479         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.UnlimitedAngle,Jypeli.Angle)"> 
  3480             <summary> 
  3481             Laskee yhteen rajoittamattoman ja rajoitetun kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
  3482             </summary> 
  3483             <param name="a">Rajoittamaton kulma</param> 
  3484             <param name="b">Rajoitettu kulma</param> 
  3485             <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
  3486         </member> 
  3487         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Sum(Jypeli.Angle,Jypeli.UnlimitedAngle)"> 
  3488             <summary> 
  3489             Laskee yhteen rajoitetun ja rajoittamattoman kulman, palauttaen rajoittamattoman kulman. 
  3490             </summary> 
  3491             <param name="a">Rajoitettu kulma</param> 
  3492             <param name="b">Rajoittamaton kulma</param> 
  3493             <returns>Rajoittamaton kulma</returns> 
  3494         </member> 
  3495         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Limit"> 
  3496             <summary> 
  3497             Palauttaa kulman rajoitettuna vÀlille -180 ja 180 astetta. 
  3498             </summary> 
  3499         </member> 
  3500         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromRadians(System.Double)"> 
  3501             <summary> 
  3502             Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
  3503             </summary> 
  3504             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
  3505         </member> 
  3506         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.FromDegrees(System.Double)"> 
  3507             <summary> 
  3508             Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
  3509             </summary> 
  3510             <param name="degree">Asteet.</param> 
  3511         </member> 
  3512         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
  3513             <summary> 
  3514             Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
  3515             </summary> 
  3516             <param name="degree">Asteet.</param> 
   1064        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   1065            <summary> 
   1066            NÀkeekö olio toisen. 
   1067            </summary> 
   1068            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   1069            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  35171070            <returns></returns> 
  35181071        </member> 
  3519         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.RadianToDegree(System.Double)"> 
  3520             <summary> 
  3521             Muuttaa radiaanit asteiksi. 
  3522             </summary> 
  3523             <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   1072        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Object)"> 
   1073            <summary> 
   1074            NÀkeekö olio toisen. 
   1075            </summary> 
   1076            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   1077            <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  35241078            <returns></returns> 
  35251079        </member> 
  3526         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetHashCode"> 
  3527             <summary> 
  3528             Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
  3529             </summary> 
  3530             <returns> 
  3531             Kokonaisluku. 
  3532             </returns> 
  3533         </member> 
  3534         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.Equals(System.Object)"> 
  3535             <summary> 
  3536             Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
  3537             </summary> 
  3538             <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
   1080        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector)"> 
   1081            <summary> 
   1082            NÀkeekö olio paikkaan. 
   1083            </summary> 
   1084            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  35391085            <returns></returns> 
  35401086        </member> 
  3541         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveRadians"> 
  3542             <summary> 
  3543             Palauttaa kulman radiaaneina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
  3544             Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  3545             </summary> 
  3546             <returns>]0,2pi]</returns> 
  3547         </member> 
  3548         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.GetPositiveDegrees"> 
  3549             <summary> 
  3550             Palauttaa kulman asteina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
  3551             Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  3552             </summary> 
  3553             <returns>]0,360]</returns> 
  3554         </member> 
  3555         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcSin(System.Double)"> 
  3556             <summary> 
  3557             Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-sini. 
  3558             </summary> 
  3559             <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
  3560             <returns>Kulma.</returns> 
  3561         </member> 
  3562         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcCos(System.Double)"> 
  3563             <summary> 
  3564             Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcuskosini. 
  3565             </summary> 
  3566             <param name="d">Lukuarvo vÀlillÀ 0-1.</param> 
  3567             <returns>Kulma.</returns> 
  3568         </member> 
  3569         <member name="M:Jypeli.UnlimitedAngle.ArcTan(System.Double)"> 
  3570             <summary> 
  3571             Palauttaa kulman joka vastaa d:n arcus-tangentti. 
  3572             </summary> 
  3573             <param name="d">Lukuarvo.</param> 
  3574             <returns>Kulma.</returns> 
  3575         </member> 
  3576         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Degrees"> 
  3577             <summary> 
  3578             Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
  3579             </summary> 
  3580             <value>Asteet.</value> 
  3581         </member> 
  3582         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Radians"> 
  3583             <summary> 
  3584             Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
  3585             </summary> 
  3586             <value>Radiaanit.</value> 
  3587         </member> 
  3588         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.MainDirection"> 
  3589             <summary> 
  3590             Kulmaa vastaava pÀÀilmansuunta. 
  3591             </summary> 
  3592         </member> 
  3593         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Sin"> 
  3594             <summary> 
  3595             Kulman sini. 
  3596             </summary> 
  3597         </member> 
  3598         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Cos"> 
  3599             <summary> 
  3600             Kulman kosini. 
  3601             </summary> 
  3602         </member> 
  3603         <member name="P:Jypeli.UnlimitedAngle.Tan"> 
  3604             <summary> 
  3605             Kulman tangentti. 
  3606             </summary> 
  3607         </member> 
  3608         <member name="T:Jypeli.Key"> 
  3609             <summary> 
  3610             NÀppÀimistön nÀppÀin. 
  3611             </summary> 
  3612         </member> 
  3613         <member name="T:Physics2DDotNet.ALVector2D"> 
  3614             <summary> 
  3615             Class Used to store a Linear Value along with an Angular Value. Like Position and Orientation.  
  3616             </summary> 
  3617         </member> 
  3618         <member name="F:Physics2DDotNet.ALVector2D.Zero"> 
  3619             <summary> 
  3620             ALVector2D(0,Vector2D.Zero) 
  3621             </summary> 
  3622         </member> 
  3623         <member name="F:Physics2DDotNet.ALVector2D.Angular"> 
  3624             <summary> 
  3625             This is the Angular value of this ALVector2D.  
  3626             </summary> 
  3627             <remarks>Example: Angular would be Orientation and Linear would be Location Completly describing a Position.</remarks> 
  3628         </member> 
  3629         <member name="F:Physics2DDotNet.ALVector2D.Linear"> 
  3630             <summary> 
  3631             This is the Linear value of this ALVector2D.  
  3632             </summary> 
  3633             <remarks>Example: Angular would be Orientation and Linear would be Location Completly describing a Position.</remarks> 
  3634         </member> 
  3635         <member name="M:Physics2DDotNet.ALVector2D.#ctor(System.Double,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3636             <summary> 
  3637             Creates a new ALVector2D instance on the stack. 
  3638             </summary> 
  3639             <param name="Angular">The Angular value.</param> 
  3640             <param name="Linear">The Linear value.</param> 
  3641         </member> 
  3642         <member name="M:Physics2DDotNet.ALVector2D.op_Addition(Physics2DDotNet.ALVector2D,Physics2DDotNet.ALVector2D)"> 
  3643             <summary> 
  3644             Does Addition of 2 ALVector2Ds. 
  3645             </summary> 
  3646             <param name="left">The left ALVector2D operand.</param> 
  3647             <param name="right">The right ALVector2D operand.</param> 
  3648             <returns>The Sum of the ALVector2Ds.</returns> 
  3649         </member> 
  3650         <member name="M:Physics2DDotNet.ALVector2D.op_Subtraction(Physics2DDotNet.ALVector2D,Physics2DDotNet.ALVector2D)"> 
  3651             <summary> 
  3652             Does Subtraction of 2 ALVector2Ds. 
  3653             </summary> 
  3654             <param name="left">The left ALVector2D operand.</param> 
  3655             <param name="right">The right ALVector2D operand.</param> 
  3656             <returns>The Difference of the ALVector2Ds.</returns> 
  3657         </member> 
  3658         <member name="M:Physics2DDotNet.ALVector2D.op_Multiply(Physics2DDotNet.ALVector2D,System.Double)"> 
  3659             <summary> 
  3660             Does Multiplication of 2 ALVector2Ds  
  3661             </summary> 
  3662             <param name="source">The ALVector2D to be Multiplied.</param> 
  3663             <param name="scalar">The Scalar multiplier.</param> 
  3664             <returns>The Product of the ALVector2Ds.</returns> 
  3665             <remarks>It does normal Multiplication of the Angular value but does Scalar Multiplication of the Linear value.</remarks> 
  3666         </member> 
  3667         <member name="M:Physics2DDotNet.ALVector2D.op_Multiply(System.Double,Physics2DDotNet.ALVector2D)"> 
  3668             <summary> 
  3669             Does Multiplication of 2 ALVector2Ds  
  3670             </summary> 
  3671             <param name="scalar">The Scalar multiplier.</param> 
  3672             <param name="source">The ALVector2D to be Multiplied.</param> 
  3673             <returns>The Product of the ALVector2Ds.</returns> 
  3674             <remarks>It does normal Multiplication of the Angular value but does Scalar Multiplication of the Linear value.</remarks> 
  3675         </member> 
  3676         <member name="P:Physics2DDotNet.ALVector2D.X"> 
  3677             <summary> 
  3678             The Linear.X component 
  3679             </summary> 
  3680         </member> 
  3681         <member name="P:Physics2DDotNet.ALVector2D.Y"> 
  3682             <summary> 
  3683             The Linear.Y component 
  3684             </summary> 
  3685         </member> 
  3686         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.PositionOnScreen2"> 
  3687             <summary> 
  3688             Kosketuksen paikka ruudulla. 
  3689             </summary> 
  3690         </member> 
  3691         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.PositionOnWorld2"> 
  3692             <summary> 
  3693             Kosketuksen paikka pelimaailmassa. 
  3694             </summary> 
  3695         </member> 
  3696         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.MovementOnScreen2"> 
  3697             <summary> 
  3698             Kosketuksen liike ruudulla. 
  3699             </summary> 
  3700         </member> 
  3701         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.MovementOnWorld2"> 
  3702             <summary> 
  3703             Kosketuksen liike pelimaailmassa. 
  3704             </summary> 
  3705         </member> 
  3706         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.WorldDistanceBefore"> 
  3707             <summary> 
  3708             Sormien etÀisyysvektori maailmassa eleen alussa. 
  3709             </summary> 
  3710         </member> 
  3711         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.WorldDistanceAfter"> 
  3712             <summary> 
  3713             Sormien etÀisyysvektori maailmassa eleen lopussa. 
  3714             </summary> 
  3715         </member> 
  3716         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.ScreenDistanceBefore"> 
  3717             <summary> 
  3718             Sormien etÀisyysvektori ruudulla eleen alussa. 
  3719             </summary> 
  3720         </member> 
  3721         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.ScreenDistanceAfter"> 
  3722             <summary> 
  3723             Sormien etÀisyysvektori ruudulla eleen lopussa. 
  3724             </summary> 
  3725         </member> 
  3726         <member name="P:Jypeli.WP7.Gesture.Rotation"> 
  3727             <summary> 
  3728             Kiertokulma. 
  3729             </summary> 
  3730         </member> 
  3731         <member name="T:Jypeli.AnalogState"> 
  3732             <summary> 
  3733             Parametrit analogisen ohjauksen (hiiren tai ohjaustikun) tapahtumalle. 
  3734             </summary>     
  3735         </member> 
  3736         <member name="F:Jypeli.AnalogState.State"> 
  3737             <summary> 
  3738             Peliohjaimen analoginÀppÀimen paikkakoordinaatti. 
  3739             Arvo on vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
  3740             </summary> 
  3741         </member> 
  3742         <member name="F:Jypeli.AnalogState.AnalogChange"> 
  3743             <summary> 
  3744             Muutos peliohjaimen analoginÀppÀimen paikassa. 
  3745             </summary> 
  3746         </member> 
  3747         <member name="F:Jypeli.AnalogState.StateVector"> 
  3748             <summary> 
  3749             Analogisen Ohjainsauvan paikka tai puhelimen asento. 
  3750             Arvo on (0, 0) kun sauva on keskellÀ tai puhelinta ei ole kallistettu. 
  3751             X- sekÀ Y-koordinaattien arvot ovat vÀlillÀ -1.0 - 1.0. 
  3752             </summary> 
  3753         </member> 
  3754         <member name="F:Jypeli.AnalogState.MouseMovement"> 
  3755             <summary> 
  3756             Hiiren liikevektori. 
  3757             </summary> 
  3758         </member> 
  3759         <member name="M:Jypeli.AnalogState.#ctor(Jypeli.ButtonState,Jypeli.Vector)"> 
  3760             <summary> 
  3761             Parameters for mouse events. 
  3762             </summary> 
  3763         </member> 
  3764         <member name="M:Jypeli.AnalogState.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Vector)"> 
  3765             <summary> 
  3766             Parameters for gamecontroller events. 
  3767             </summary> 
  3768         </member> 
  3769         <member name="T:AdvanceMath.Quaternion"> 
  3770             <summary> 
  3771                 Summary description for Quaternion. 
  3772             </summary> 
  3773         </member> 
  3774         <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Identity"> 
  3775             <summary> 
  3776                An Identity Quaternion. 
  3777             </summary> 
  3778         </member> 
  3779         <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Zero"> 
  3780             <summary> 
  3781                A Quaternion With all elements set to 0; 
  3782             </summary> 
  3783         </member> 
  3784         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Slerp(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
  3785             <summary> 
  3786              
  3787             </summary> 
  3788             <param name="time"></param> 
  3789             <param name="quatA"></param> 
  3790             <param name="quatB"></param> 
  3791             <param name="useShortestPath"></param> 
   1087        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   1088            <summary> 
   1089            NÀkeekö olio paikkaan. 
   1090            </summary> 
   1091            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
   1092            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  37921093            <returns></returns> 
  37931094        </member> 
  3794         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromAngleAxis(System.Double,AdvanceMath.Vector3D)"> 
  3795             <summary> 
  3796             Creates a Quaternion from a supplied angle and aXis. 
  3797             </summary> 
  3798             <param name="angle">Value of an angle in radians.</param> 
  3799             <param name="aXis">ArbitrarY aXis vector.</param> 
   1095        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
   1096            <summary> 
   1097            NÀkeekö olio paikkaan. 
   1098            </summary> 
   1099            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
   1100            <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  38001101            <returns></returns> 
  38011102        </member> 
  3802         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Squad(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
  3803             <summary> 
  3804                 Performs spherical quadratic interpolation. 
  3805             </summary> 
  3806             <param name="t"></param> 
  3807             <param name="p"></param> 
  3808             <param name="a"></param> 
  3809             <param name="b"></param> 
  3810             <param name="q"></param> 
   1103        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsBlocking(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1104            <summary> 
   1105            Onko olio kahden paikan vÀlissÀ. 
   1106            </summary> 
   1107            <param name="obj">Olio</param> 
   1108            <param name="pos1">Paikka 1</param> 
   1109            <param name="pos2">Paikka 2</param> 
  38111110            <returns></returns> 
  38121111        </member> 
  3813         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3814             <summary> 
  3815                 Creates a new Quaternion. 
  3816             </summary> 
  3817         </member> 
  3818         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromEulerAngles(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3819             <summary> 
  3820             Combines the euler angles in the order Yaw, pitch, roll to create a rotation quaternion 
  3821             </summary> 
  3822             <param name="pitch"></param> 
  3823             <param name="Yaw"></param> 
  3824             <param name="roll"></param> 
   1112        <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
   1113            <summary> 
   1114            Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
   1115            </summary> 
   1116            <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
   1117            <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
   1118        </member> 
   1119        <member name="M:Jypeli.GameObject.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
   1120            <summary> 
   1121            Should be called whenever properties that might affect layouts 
   1122            are changed. 
   1123            </summary> 
   1124        </member> 
   1125        <member name="M:Jypeli.GameObject.RefreshLayout"> 
   1126            <summary> 
   1127            PÀivittÀÀ lapsiolioiden paikat ja koot, jos widgetille on asetettu asettelija. 
   1128            TÀtÀ metodia EI yleensÀ tarvitse kutsua itse, sillÀ asettelija 
   1129            pÀivitetÀÀn automaattisesti jokaisella framella. TÀmÀ metodi on 
   1130            tarpeellinen esim. silloin, kun widgetille on lisÀtty lapsiolioita 
   1131            (tai muutettu niiden ominaisuuksia) ja niiden paikat tarvitsee pÀivittÀÀ 
   1132            vÀlittömÀsti lisÀyksen jÀlkeen. Silloinkin tÀtÀ tarvitsee kutsua vain kerran, 
   1133            viimeisimmÀn muutoksen jÀlkeen. 
   1134            </summary> 
   1135        </member> 
   1136        <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateSizeHints"> 
   1137            <summary> 
   1138            Recursively updates the preferred sizes (and other parameters that 
   1139            affect the layout) of the object and its child objects. 
   1140            </summary> 
   1141        </member> 
   1142        <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
   1143            <summary> 
   1144            Recursively updates the layouts of the object and 
   1145            its child objects. <c>UpdateSizeHints()</c> must have 
   1146            been called before this, because the layout needs to 
   1147            know how big the objects need to be. 
   1148            </summary> 
   1149            <param name="maximumSize">The actual size that is allocated for the layout.</param> 
   1150        </member> 
   1151        <member name="M:Jypeli.GameObject.GetMaximumSize"> 
   1152            <summary> 
   1153            Antaa widgetin maksimikoon siinÀ tapauksessa, ettÀ kokoa ei 
   1154            ole annettu rakentajassa (tai tarkemmin sanoen muuttujan <c>SizingByLayout</c> 
   1155            arvo on <c>true</c>). Olio ei siis automaattisesti kasva tÀtÀ isommaksi. 
   1156            </summary> 
  38251157            <returns></returns> 
  38261158        </member> 
  3827         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Dot(AdvanceMath.Quaternion)"> 
  3828             <summary> 
  3829             Performs a Dot Product operation on 2 Quaternions. 
  3830             </summary> 
  3831             <param name="quat"></param> 
  3832             <returns></returns> 
  3833         </member> 
  3834         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Normalize"> 
  3835             <summary> 
  3836                 Normalizes elements of this quaterion to the range [0,1]. 
  3837             </summary> 
  3838         </member> 
  3839         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAngleAxis(System.Double@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
  3840             <summary> 
  3841                 
  3842             </summary> 
  3843             <param name="angle"></param> 
  3844             <param name="aXis"></param> 
  3845             <returns></returns> 
  3846         </member> 
  3847         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToRotationMatrix"> 
  3848             <summary> 
  3849             Gets a 3X3 rotation matriX from this Quaternion. 
  3850             </summary> 
  3851             <returns></returns> 
  3852         </member> 
  3853         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Inverse"> 
  3854             <summary> 
  3855             Computes the inverse of a Quaternion. 
  3856             </summary> 
  3857             <returns></returns> 
  3858         </member> 
  3859         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAxis(AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
  3860             <summary> 
  3861              
  3862             </summary> 
  3863             <param name="XAxis"></param> 
  3864             <param name="YAxis"></param> 
  3865             <param name="ZAxis"></param> 
  3866         </member> 
  3867         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Log"> 
  3868             <summary> 
  3869                 Calculates the logarithm of a Quaternion. 
  3870             </summary> 
  3871             <returns></returns> 
  3872         </member> 
  3873         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Exp"> 
  3874             <summary> 
  3875                 Calculates the Exponent of a Quaternion. 
  3876             </summary> 
  3877             <returns></returns> 
  3878         </member> 
  3879         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToString"> 
  3880             <summary> 
  3881                 Overrides the Object.ToString() method to provide a teXt representation of  
  3882                 a Quaternion. 
  3883             </summary> 
  3884             <returns>A string representation of a Quaternion.</returns> 
  3885         </member> 
  3886         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.Norm"> 
  3887             <summary> 
  3888                 Squared 'length' of this quaternion. 
  3889             </summary> 
  3890         </member> 
  3891         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.XAxis"> 
  3892             <summary> 
  3893                Local X-aXis portion of this rotation. 
  3894             </summary> 
  3895         </member> 
  3896         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.YAxis"> 
  3897             <summary> 
  3898                Local Y-aXis portion of this rotation. 
  3899             </summary> 
  3900         </member> 
  3901         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.ZAxis"> 
  3902             <summary> 
  3903                Local Z-aXis portion of this rotation. 
  3904             </summary> 
  3905         </member> 
  3906         <member name="T:AdvanceMath.Matrix3x3"> 
  3907             <summary> 
  3908             A 3x3 matrix which can represent rotations around axes. 
  3909             </summary> 
  3910         </member> 
  3911         <member name="F:AdvanceMath.Matrix3x3.RowCount"> 
  3912             <summary> 
  3913             The number of rows. 
  3914             </summary> 
  3915         </member> 
  3916         <member name="F:AdvanceMath.Matrix3x3.ColumnCount"> 
  3917             <summary> 
  3918             The number of columns. 
  3919             </summary> 
  3920         </member> 
  3921         <member name="F:AdvanceMath.Matrix3x3.Count"> 
  3922             <summary> 
  3923             The number of Scalar values in the class. 
  3924             </summary> 
  3925         </member> 
  3926         <member name="F:AdvanceMath.Matrix3x3.Size"> 
  3927             <summary> 
  3928             The Size of the class in bytes; 
  3929             </summary> 
  3930         </member> 
  3931         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  3932             <summary> 
  3933             Used to multiply (concatenate) two Matrix4x4s. 
  3934             </summary> 
  3935             <param name="left"></param> 
  3936             <param name="right"></param> 
  3937             <returns></returns> 
  3938         </member> 
  3939         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,System.Double)"> 
  3940             <summary> 
  3941             Used to multiply a Matrix3x3 object by a scalar value.. 
  3942             </summary> 
  3943             <param name="left"></param> 
  3944             <param name="scalar"></param> 
  3945             <returns></returns> 
  3946         </member> 
  3947         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  3948             <summary> 
  3949             Used to multiply (concatenate) a Matrix3x3 and a Matrix2x2. 
  3950             </summary> 
  3951             <param name="left"></param> 
  3952             <param name="right"></param> 
  3953             <returns></returns> 
  3954         </member> 
  3955         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  3956             <summary> 
  3957             Used to multiply (concatenate) a Matrix3x3 and a Matrix2x2. 
  3958             </summary> 
  3959             <param name="left"></param> 
  3960             <param name="right"></param> 
  3961             <returns></returns> 
  3962         </member> 
  3963         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Add(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  3964             <summary> 
  3965             Used to add two matrices together. 
  3966             </summary> 
  3967             <param name="left"></param> 
  3968             <param name="right"></param> 
  3969             <returns></returns> 
  3970         </member> 
  3971         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Subtract(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  3972             <summary> 
  3973             Used to subtract two matrices. 
  3974             </summary> 
  3975             <param name="left"></param> 
  3976             <param name="right"></param> 
  3977             <returns></returns> 
  3978         </member> 
  3979         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.Negate(AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  3980             <summary> 
  3981             Negates a Matrix3x3. 
  3982             </summary> 
  3983             <param name="left"></param> 
  3984             <param name="right"></param> 
  3985             <returns></returns> 
  3986         </member> 
  3987         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.FromEulerAnglesXYZ(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3988             <summary> 
  3989             Constructs this Matrix from 3 euler angles, in degrees. 
  3990             </summary> 
  3991             <param name="yaw"></param> 
  3992             <param name="pitch"></param> 
  3993             <param name="roll"></param> 
  3994         </member> 
  3995         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  3996             <summary> 
  3997             Creates a new Matrix3 with all the specified parameters. 
  3998             </summary> 
  3999         </member> 
  4000         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.#ctor(AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D,AdvanceMath.Vector3D)"> 
  4001             <summary> 
  4002             Create a new Matrix from 3 Vertex3 objects. 
  4003             </summary> 
  4004             <param name="xAxis"></param> 
  4005             <param name="yAxis"></param> 
  4006             <param name="zAxis"></param> 
  4007         </member> 
  4008         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4009             <summary> 
  4010             Multiply (concatenate) two Matrix3 instances together. 
  4011             </summary> 
  4012             <param name="left"></param> 
  4013             <param name="right"></param> 
  4014             <returns></returns> 
  4015         </member> 
  4016         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix2x2,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4017             <summary> 
  4018             Multiply (concatenate) a Matrix3x3 and a Matrix2x2 
  4019             </summary> 
  4020             <param name="left"></param> 
  4021             <param name="right"></param> 
  4022             <returns></returns> 
  4023         </member> 
  4024         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix2x2)"> 
  4025             <summary> 
  4026             Multiply (concatenate) a Matrix3x3 and a Matrix2x2 
  4027             </summary> 
  4028             <param name="left"></param> 
  4029             <param name="right"></param> 
  4030             <returns></returns> 
  4031         </member> 
  4032         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Multiply(AdvanceMath.Matrix3x3,System.Double)"> 
  4033             <summary> 
  4034             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  4035             </summary> 
  4036             <param name="matrix"></param> 
  4037             <param name="scalar"></param> 
  4038             <returns></returns> 
  4039         </member> 
  4040         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Multiply(System.Double,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4041             <summary> 
  4042             Multiplies all the items in the Matrix3 by a scalar value. 
  4043             </summary> 
  4044             <param name="matrix"></param> 
  4045             <param name="scalar"></param> 
  4046             <returns></returns> 
  4047         </member> 
  4048         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Addition(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4049             <summary> 
  4050             Used to add two matrices together. 
  4051             </summary> 
  4052             <param name="left"></param> 
  4053             <param name="right"></param> 
  4054             <returns></returns> 
  4055         </member> 
  4056         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Subtraction(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4057             <summary> 
  4058             Used to subtract two matrices. 
  4059             </summary> 
  4060             <param name="left"></param> 
  4061             <param name="right"></param> 
  4062             <returns></returns> 
  4063         </member> 
  4064         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_UnaryNegation(AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4065             <summary> 
  4066             Negates all the items in the Matrix. 
  4067             </summary> 
  4068             <param name="matrix"></param> 
  4069             <returns></returns> 
  4070         </member> 
  4071         <member name="M:AdvanceMath.Matrix3x3.op_Equality(AdvanceMath.Matrix3x3,AdvanceMath.Matrix3x3)"> 
  4072             <summary> 
  4073             Test two matrices for (value) equality 
  4074             </summary> 
  4075             <param name="left"></param> 
  4076             <param name="right"></param> 
  4077             <returns></returns> 
  4078         </member> 
  4079         <member name="P:AdvanceMath.Matrix3x3.Transposed"> 
  4080             <summary> 
  4081             Swap the rows of the matrix with the columns. 
  4082             </summary> 
  4083             <returns>A transposed Matrix.</returns> 
  4084         </member> 
  4085         <member name="T:Jypeli.Widgets.EasyHighScore"> 
  4086             <summary> 
  4087             HelpompikÀyttöinen parhaiden pisteiden lista. 
  4088             </summary> 
  4089         </member> 
  4090         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32,System.String)"> 
  4091             <summary> 
  4092             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  4093             </summary> 
  4094             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  4095             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  4096             <param name="defaultName">Oletusnimi tyhjille paikoille.</param> 
  4097         </member> 
  4098         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.String,System.Int32)"> 
  4099             <summary> 
  4100             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  4101             </summary> 
  4102             <param name="fileName">Tiedoston nimi</param> 
  4103             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  4104         </member> 
  4105         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor(System.Int32)"> 
  4106             <summary> 
  4107             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan. 
  4108             </summary> 
  4109             <param name="places">Pistesijojen lukumÀÀrÀ</param> 
  4110         </member> 
  4111         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.#ctor"> 
  4112             <summary> 
  4113             Luo uuden parhaiden pisteiden ikkunan kymmenellÀ pistesijalla. 
  4114             </summary> 
  4115         </member> 
  4116         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Show"> 
  4117             <summary> 
  4118             NÀyttÀÀ parhaat pisteet. 
  4119             </summary> 
  4120         </member> 
  4121         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Clear"> 
  4122             <summary> 
  4123             TyhjentÀÀ parhaat pisteet. 
  4124             </summary> 
  4125         </member> 
  4126         <member name="M:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterAndShow(System.Double)"> 
  4127             <summary> 
  4128             NÀyttÀÀ parhaat pisteet, ja jos annetut pisteet riittÀvÀt, antaa syöttÀÀ nimen listalle. 
  4129             Lista tallennetaan automaattisesti. 
  4130             </summary> 
  4131             <param name="newScore"></param> 
  4132         </member> 
  4133         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.HighScoreWindow"> 
  4134             <summary> 
  4135             Listaikkuna. 
  4136             </summary> 
  4137         </member> 
  4138         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.NameInputWindow"> 
  4139             <summary> 
  4140             Nimensyöttöikkuna. 
  4141             </summary> 
  4142         </member> 
  4143         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.MaxNameLength"> 
  4144             <summary> 
  4145             Pisin sallittu nimen pituus. 
  4146             </summary> 
  4147         </member> 
  4148         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Text"> 
  4149             <summary> 
  4150             Pisteikkunan teksti. 
  4151             </summary> 
  4152         </member> 
  4153         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.EnterText"> 
  4154             <summary> 
  4155             Nimensyöttöikkunan teksti. 
  4156             </summary> 
  4157         </member> 
  4158         <member name="P:Jypeli.Widgets.EasyHighScore.Color"> 
  4159             <summary> 
  4160             Listaikkunan vÀri. 
  4161             </summary> 
  4162         </member> 
  4163         <member name="T:Jypeli.ObjectHelper"> 
  4164             <summary> 
  4165             Apuluokka kaikille olioille 
  4166             </summary> 
  4167         </member> 
  4168         <member name="M:Jypeli.ObjectHelper.GetHashCode(System.Object[])"> 
  4169             <summary> 
  4170             Palauttaa hajautuskoodin usean olion kokoelmalle. 
  4171             </summary> 
  4172             <param name="objects"></param> 
  4173             <returns></returns> 
  4174         </member> 
  4175         <member name="T:Jypeli.PhysicsGameBase"> 
  4176             <summary> 
  4177             Kantaluokka fysiikkapeleille. 
  4178             </summary> 
  4179         </member> 
  4180         <member name="T:Jypeli.Game"> 
  4181             <summary> 
  4182             Peliluokka reaaliaikaisille peleille. 
  4183             </summary> 
  4184         </member> 
  4185         <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  4186             <summary> 
  4187             Alustaa uuden peliluokan. 
  4188             </summary> 
  4189         </member> 
  4190         <member name="M:Jypeli.Game.#ctor(System.Int32)"> 
  4191             <summary> 
  4192             Alustaa uuden peliluokan. 
  4193             </summary> 
  4194             <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
  4195         </member> 
  4196         <member name="M:Jypeli.Game.ShowMessageWindow(System.String)"> 
  4197             <summary> 
  4198             NÀyttÀÀ viesti-ikkunan. 
  4199             </summary> 
  4200             <param name="message">Viesti</param> 
  4201         </member> 
  4202         <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized(System.Action)"> 
  4203             <summary> 
  4204             Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
  4205             </summary> 
  4206             <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
  4207         </member> 
  4208         <member name="M:Jypeli.Game.DoNextUpdate(System.Action)"> 
  4209             <summary> 
  4210             Suorittaa aliohjelman seuraavalla pÀivityksellÀ. 
  4211             </summary> 
  4212             <param name="action"></param> 
  4213         </member> 
  4214         <member name="M:Jypeli.Game.DoNextUpdate``1(System.Action{``0},``0)"> 
  4215             <summary> 
  4216             Suorittaa aliohjelman seuraavalla pÀivityksellÀ. 
  4217             </summary> 
  4218             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  4219             <param name="action"></param> 
  4220             <param name="p1"></param> 
  4221         </member> 
  4222         <member name="M:Jypeli.Game.DoNextUpdate``2(System.Action{``0,``1},``0,``1)"> 
  4223             <summary> 
  4224             Suorittaa aliohjelman seuraavalla pÀivityksellÀ. 
  4225             </summary> 
  4226             <typeparam name="T1"></typeparam> 
  4227             <typeparam name="T2"></typeparam> 
  4228             <param name="action"></param> 
  4229             <param name="p1"></param> 
  4230             <param name="p2"></param> 
  4231         </member> 
  4232         <member name="M:Jypeli.Game.AssertInitialized``1(System.Action{``0},``0)"> 
  4233             <summary> 
  4234             Suorittaa aliohjelman kun peli on varmasti alustettu. 
  4235             </summary> 
  4236             <param name="actionMethod">Suoritettava aliohjelma.</param> 
  4237         </member> 
  4238         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  4239             <summary> 
  4240             LisÀÀ olion peliin. 
  4241             Tavalliset oliot tulevat automaattisesti kerrokselle 0 
  4242             ja ruutuoliot pÀÀllimmÀiselle kerrokselle. 
  4243             </summary> 
  4244         </member> 
  4245         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Effects.Light)"> 
  4246             <summary> 
  4247             LisÀÀ valon peliin. NykyisellÀÀn valoja voi olla ainoastaan 
  4248             yksi kappale. 
  4249             </summary> 
  4250         </member> 
  4251         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.IGameObject,System.Int32)"> 
  4252             <summary> 
  4253             LisÀÀ peliolion peliin, tiettyyn kerrokseen. 
  4254             </summary> 
  4255             <param name="o">LisÀttÀvÀ olio.</param> 
  4256             <param name="layer">Kerros, luku vÀliltÀ [-3, 3].</param> 
  4257         </member> 
  4258         <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Layer)"> 
  4259             <summary> 
  4260             LisÀÀ oliokerroksen peliin. 
  4261             </summary> 
  4262             <param name="l"></param> 
  4263         </member> 
  4264         <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   1159        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   1160            <summary> 
   1161            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   1162            ja sen paikka ja koko ilmaistaan suhteessa tÀhÀn olioon. 
   1163            </summary> 
   1164            <remarks> 
   1165            <c>PhysicsObject</c>-tyyppisiÀ olioita ei voi lisÀtÀ lapsiolioksi. 
   1166            </remarks> 
   1167        </member> 
   1168        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  42651169            <summary>  
  4266             Poistaa olion pelistÀ. Jos haluat tuhota olion,  
   1170            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
  42671171            kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
  42681172            </summary>  
   
  42721176            </remarks>  
  42731177        </member> 
  4274         <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.Layer)"> 
  4275             <summary> 
  4276             Poistaa oliokerroksen pelistÀ. 
  4277             </summary> 
  4278             <param name="l"></param> 
  4279         </member> 
  4280         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjects(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  4281             <summary> 
  4282             Palauttaa listan kaikista peliolioista jotka toteuttavat ehdon. 
  4283             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4284             </summary> 
  4285             <param name="condition">Ehto</param> 
  4286             <returns>Lista olioista</returns> 
  4287         </member> 
  4288         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsWithTag(System.String[])"> 
  4289             <summary> 
  4290             Palauttaa listan kaikista peliolioista joilla on tietty tagi. 
  4291             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4292             </summary> 
  4293             <param name="tags">Tagi(t)</param> 
  4294             <returns>Lista olioista</returns> 
  4295         </member> 
  4296         <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstObject(System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  4297             <summary> 
  4298             Palauttaa ensimmÀisen peliolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
  4299             </summary> 
  4300             <param name="condition">Ehto</param> 
  4301             <returns>Olio</returns> 
  4302         </member> 
  4303         <member name="M:Jypeli.Game.GetFirstWidget(System.Predicate{Jypeli.Widget})"> 
  4304             <summary> 
  4305             Palauttaa ensimmÀisen ruutuolion joka toteuttaa ehdon (null jos mikÀÀn ei toteuta). 
  4306             </summary> 
  4307             <param name="condition">Ehto</param> 
  4308             <returns>Lista olioista</returns> 
  4309         </member> 
  4310         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector)"> 
  4311             <summary> 
  4312             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa. 
  4313             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  4314             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4315             </summary> 
  4316             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4317             <returns>Lista olioista</returns> 
  4318         </member> 
  4319         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector)"> 
  4320             <summary> 
  4321             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
  4322             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  4323             Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
  4324             </summary> 
  4325             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4326             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  4327         </member> 
  4328         <member name="M:Jypeli.Game.GetWidgetAt(Jypeli.Vector)"> 
  4329             <summary> 
  4330             Palauttaa ruutuolion, joka on annetussa paikassa. 
  4331             Jos paikassa ei ole mitÀÀn oliota, palautetaan null. 
  4332             Jos olioita on useampia, palautetaan pÀÀllimmÀinen. 
  4333             </summary> 
  4334             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4335             <returns>Mahdollinen ruutuolio</returns> 
  4336         </member> 
  4337         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  4338             <summary> 
  4339             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  4340             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  4341             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4342             </summary> 
  4343             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4344             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  4345             <returns>Lista olioista</returns> 
  4346         </member> 
  4347         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  4348             <summary> 
  4349             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  4350             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  4351             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  4352             </summary> 
  4353             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4354             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  4355             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  4356         </member> 
  4357         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  4358             <summary> 
  4359             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  4360             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  4361             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4362             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  4363             </summary> 
  4364             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4365             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  4366             <returns>Lista olioista</returns> 
  4367         </member> 
  4368         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  4369             <summary> 
  4370             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa. 
  4371             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  4372             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  4373             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  4374             </summary> 
  4375             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4376             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  4377             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  4378         </member> 
  4379         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
  4380             <summary> 
  4381             Palauttaa listan peliolioista, jotka ovat annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  4382             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan tyhjÀ lista. 
  4383             Lista on jÀrjestetty pÀÀllimmÀisestÀ alimmaiseen. 
  4384             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  4385             </summary> 
  4386             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4387             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  4388             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  4389             <returns>Lista olioista</returns> 
  4390         </member> 
  4391         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectAt(Jypeli.Vector,System.Object,System.Double)"> 
  4392             <summary> 
  4393             Palauttaa peliolion, joka on annetussa paikassa tietyllÀ sÀteellÀ. 
  4394             Vain annetulla tagilla varustetut oliot huomioidaan. 
  4395             Jos paikassa ei ole mitÀÀn pelioliota, palautetaan null. 
  4396             Jos olioita on useampia, palautetaan ensin lisÀtty. 
  4397             </summary> 
  4398             <param name="position">Paikkakoordinaatit</param> 
  4399             <param name="tag">EtsittÀvÀn olion tagi.</param> 
  4400             <param name="radius">SÀde jolla etsitÀÀn</param> 
  4401             <returns>Mahdollinen olio</returns> 
  4402         </member> 
  4403         <member name="M:Jypeli.Game.GetObjectsBetween(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  4404             <summary> 
  4405             Palauttaa pelioliot kahden pisteen vÀlillÀ. 
  4406             </summary> 
  4407             <param name="pos1"></param> 
  4408             <param name="pos2"></param> 
  4409             <returns></returns> 
  4410         </member> 
  4411         <member name="M:Jypeli.Game.LoadAnimation(System.String)"> 
  4412             <summary> 
  4413             Lataa animaation contentista. 
  4414             </summary> 
  4415             <param name="name">Animaation nimi (ei tarkennetta)</param> 
  4416             <returns>Animation-olio</returns> 
  4417         </member> 
  4418         <member name="M:Jypeli.Game.LoadImage(System.String)"> 
  4419             <summary> 
  4420             Lataa kuvan contentista. 
  4421             </summary> 
  4422             <param name="name">Kuvan nimi (ei tarkennetta)</param> 
  4423             <returns>Image-olio</returns> 
  4424         </member> 
  4425         <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String[])"> 
  4426             <summary> 
  4427             Lataa taulukon kuvia contentista. 
  4428             </summary> 
  4429             <param name="name">Kuvien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  4430             <returns>Taulukko Image-olioita</returns> 
  4431         </member> 
  4432         <member name="M:Jypeli.Game.LoadImages(System.String,System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
  4433             <summary> 
  4434             Lataa taulukon kuvia contentista. 
  4435             </summary> 
  4436             <param name="baseName">Ennen numeroa tuleva osa nimestÀ.</param> 
  4437             <param name="startIndex">EnsimmÀisen kuvan numero.</param> 
  4438             <param name="endIndex">Viimeisen kuvan numero.</param> 
  4439             <param name="zeroPad">Onko numeron edessÀ tÀytenollia.</param> 
  4440             <returns></returns> 
  4441         </member> 
  4442         <member name="M:Jypeli.Game.PlaySound(System.String)"> 
  4443             <summary> 
  4444             Soittaa ÀÀniefektin. 
  4445             </summary> 
  4446             <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
  4447         </member> 
  4448         <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffect(System.String)"> 
  4449             <summary> 
  4450             Lataa ÀÀniefektin contentista. 
  4451             </summary> 
  4452             <param name="name">ÄÀnen nimi (ei tarkennetta)</param> 
  4453             <returns>SoundEffect-olio</returns> 
  4454         </member> 
  4455         <member name="M:Jypeli.Game.LoadSoundEffects(System.String[])"> 
  4456             <summary> 
  4457             Lataa taulukon ÀÀniefektejÀ contentista. 
  4458             </summary> 
  4459             <param name="names">ÄÀnien nimet ilman tarkennetta pilkuin eroiteltuna</param> 
  4460             <returns>Taulukko SoundEffect-olioita</returns> 
  4461         </member> 
  4462         <member name="M:Jypeli.Game.ClearTimers"> 
  4463             <summary> 
  4464             Poistaa kaikki ajastimet. 
  4465             </summary> 
  4466         </member> 
  4467         <member name="M:Jypeli.Game.ClearAll"> 
  4468             <summary> 
  4469             Nollaa kaiken. 
  4470             </summary> 
  4471         </member> 
  4472         <member name="M:Jypeli.Game.ResetLayers"> 
  4473             <summary> 
  4474             Nollaa oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  4475             </summary> 
  4476             <param name="l"></param> 
  4477         </member> 
  4478         <member name="M:Jypeli.Game.RemoveAllLayers"> 
  4479             <summary> 
  4480             Poistaa kaikki oliokerrokset. Huom. tuhoaa kaikki pelioliot! 
  4481             </summary> 
  4482             <param name="l"></param> 
  4483         </member> 
  4484         <member name="M:Jypeli.Game.ClearControls"> 
  4485             <summary> 
  4486             Palauttaa kontrollit alkutilaansa. 
  4487             </summary> 
  4488         </member> 
  4489         <member name="M:Jypeli.Game.ClearGameObjects"> 
  4490             <summary> 
  4491             Tuhoaa ja poistaa pelistÀ kaikki pelioliot (ml. fysiikkaoliot). 
  4492             </summary> 
  4493         </member> 
  4494         <member name="M:Jypeli.Game.PausedUpdate(Jypeli.Time)"> 
  4495             <summary> 
  4496             Ajetaan Updaten sijaan kun peli on pysÀhdyksissÀ. 
  4497             </summary> 
  4498         </member> 
  4499         <member name="M:Jypeli.Game.Update(Jypeli.Time)"> 
  4500             <summary> 
  4501             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  4502             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  4503             </summary> 
  4504         </member> 
  4505         <member name="M:Jypeli.Game.Initialize"> 
  4506             <summary> 
  4507             This gets called after the GraphicsDevice has been created. So, this is 
  4508             the place to initialize the resources needed in the game. Except the graphics content, 
  4509             which should be called int LoadContent(), according to the XNA docs. 
  4510             </summary> 
  4511         </member> 
  4512         <member name="M:Jypeli.Game.LoadContent"> 
  4513             <summary> 
  4514             XNA calls this when graphics resources need to be loaded. 
  4515             Note that this can be called multiple times (whenever the graphics device is reset). 
  4516             </summary> 
  4517         </member> 
  4518         <member name="M:Jypeli.Game.CallBegin"> 
  4519             <summary> 
  4520             Aloittaa pelin kutsumalla Begin-metodia. 
  4521             TÀrkeÀÀ: kutsu tÀtÀ, ÀlÀ BeginiÀ suoraan, sillÀ muuten peli ei pÀivity! 
  4522             </summary> 
  4523         </member> 
  4524         <member name="M:Jypeli.Game.Begin"> 
  4525             <summary> 
  4526             TÀssÀ alustetaan peli. 
  4527             </summary> 
  4528         </member> 
  4529         <member name="M:Jypeli.Game.Continue"> 
  4530             <summary> 
  4531             TÀssÀ alustetaan peli tombstoning-tilasta. 
  4532             Jos metodia ei ole mÀÀritelty, kutsutaan Begin. 
  4533             </summary> 
  4534         </member> 
  4535         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32,System.Boolean)"> 
  4536             <summary> 
  4537             Asettaa ikkunan koon. 
   1178        <member name="M:Jypeli.GameObject.Clear"> 
   1179            <summary> 
   1180            Poistaa kaikki lapsioliot. 
   1181            </summary> 
   1182        </member> 
   1183        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1184            <summary> 
   1185            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
   1186            </summary> 
   1187        </member> 
   1188        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInsideRect(Jypeli.Vector)"> 
   1189            <summary> 
   1190            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion ympÀröivÀn suorakulmion sisÀpuolella. 
   1191            </summary> 
   1192        </member> 
   1193        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsVisible"> 
   1194            <summary> 
   1195            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   1196            </summary> 
   1197        </member> 
   1198        <member name="P:Jypeli.GameObject.Animation"> 
   1199            <summary> 
   1200            Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
   1201            </summary> 
   1202        </member> 
   1203        <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureWrapSize"> 
   1204            <summary> 
   1205            MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan kuva piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
   1206            kuvan 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
   1207            </summary> 
   1208        </member> 
   1209        <member name="P:Jypeli.GameObject.Color"> 
   1210            <summary> 
   1211            VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
   1212            </summary> 
   1213        </member> 
   1214        <member name="P:Jypeli.GameObject.TextureFillsShape"> 
   1215            <summary> 
   1216            Jos <c>true</c>, kuva piirretÀÀn niin, ettei se mene olion muodon 
   1217            ÀÀriviivojen yli. Toisin sanoen kuva piirretÀÀn tarkasti vain 
   1218            muodon mÀÀrittÀmÀlle alueelle. 
   1219            </summary> 
   1220            <remarks> 
   1221            TÀmÀn asettaminen tekee olion piirtÀmisestÀ hitaamman. Jos 
   1222            muoto on yksinkertainen, harkitse voisiko kuvan piirtÀÀ niin, ettÀ 
   1223            lÀpinÀkyvyyttÀ kÀyttÀmÀllÀ saadaan kuvasta halutun muotoinen. 
   1224            </remarks> 
   1225        </member> 
   1226        <member name="P:Jypeli.GameObject.IgnoresLighting"> 
   1227            <summary> 
   1228            JÀttÀÀkö olio kentÀn valaistuksen huomiotta. 
   1229            Asetettu oletuksena kÀyttöliittymÀkomponenteilla (widget). 
   1230            </summary> 
   1231        </member> 
   1232        <member name="P:Jypeli.GameObject.IsAddedToGame"> 
   1233            <summary> 
   1234            Onko olio lisÀtty peliin. 
   1235            </summary> 
   1236        </member> 
   1237        <member name="P:Jypeli.GameObject.HorizontalSizing"> 
   1238            <summary> 
   1239            Koon asettaminen vaakasuunnassa, kun olio on 
   1240            asettelijan sisÀllÀ. 
   1241            </summary> 
   1242        </member> 
   1243        <member name="P:Jypeli.GameObject.VerticalSizing"> 
   1244            <summary> 
   1245            Koon asettaminen pystysuunnassa, kun olio on 
   1246            asettelijan sisÀllÀ. 
   1247            </summary> 
   1248        </member> 
   1249        <member name="P:Jypeli.GameObject.PreferredSize"> 
   1250            <summary> 
   1251            Koko, jota oliolla tulisi olla asettelijan sisÀllÀ. Todellinen koko voi olla 
   1252            pienempi, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
   1253            </summary> 
   1254        </member> 
   1255        <member name="P:Jypeli.GameObject.Layout"> 
   1256            <summary> 
   1257            Asettelija lapsiolioille. Asettaa lapsiolioiden koon sekÀ paikan. 
   1258            </summary> 
   1259        </member> 
   1260        <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
   1261            <summary> 
   1262            Olion lapsioliot. Saa muuttaa. 
   1263            </summary> 
   1264        </member> 
   1265        <member name="P:Jypeli.GameObject.ObjectCount"> 
   1266            <summary> 
   1267            Olion lapsiolioiden lukumÀÀrÀ. 
   1268            Kuten Objects.Count, mutta optimoitu. 
   1269            </summary> 
   1270        </member> 
   1271        <member name="P:Jypeli.GameObject.Size"> 
   1272            <summary> 
   1273            Olion koko pelimaailmassa. 
   1274            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   1275            </summary> 
   1276        </member> 
   1277        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
   1278            <summary> 
   1279            Olion kulma tai rintamasuunta. 
   1280            Nolla = osoittaa oikealle. 
   1281            </summary>       
   1282        </member> 
   1283        <member name="P:Jypeli.GameObject.Shape"> 
   1284            <summary> 
   1285            Olion muoto. 
   1286            </summary> 
   1287        </member> 
   1288        <member name="P:Jypeli.GameObject.ShapeString"> 
   1289            <summary> 
   1290            Olion muoto merkkijonona (kenttÀeditorin kÀyttöön) 
   1291            </summary> 
   1292        </member> 
   1293        <member name="T:Jypeli.CustomDrawable"> 
   1294            <summary> 
   1295            Rajapinta olioille, joilla on oma Draw-metodi. 
   1296            </summary> 
   1297        </member> 
   1298        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1299            <summary> 
   1300            Alustaa widgetin. 
   1301            </summary> 
   1302            <param name="animation"></param> 
   1303        </member> 
   1304        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   1305            <summary> 
   1306            Alustaa widgetin. 
   1307            </summary> 
   1308            <param name="layout"></param> 
   1309        </member> 
   1310        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1311            <summary> 
   1312            Alustaa widgetin. 
   1313            </summary> 
   1314            <param name="width"></param> 
   1315            <param name="height"></param> 
   1316            <param name="shape"></param> 
   1317        </member> 
   1318        <member name="M:Jypeli.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1319            <summary> 
   1320            Alustaa widgetin. 
   1321            </summary> 
   1322            <param name="width"></param> 
   1323            <param name="height"></param> 
   1324        </member> 
   1325        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   1326            <summary> 
   1327            Reunojen vÀri. 
   1328            </summary> 
   1329        </member> 
   1330        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
   1331            <summary> 
   1332            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   1333            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   1334            </summary> 
   1335        </member> 
   1336        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
   1337            <summary> 
   1338            Alustaa uuden ikkunan. 
   1339            </summary> 
   1340        </member> 
   1341        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1342            <summary> 
   1343            Alustaa uuden ikkunan. 
  45381344            </summary> 
  45391345            <param name="width">Leveys.</param> 
  45401346            <param name="height">Korkeus.</param> 
  4541             <param name="height">KÀyttÀÀkö peli koko ruutua.</param> 
  4542         </member> 
  4543         <member name="M:Jypeli.Game.SetWindowSize(System.Int32,System.Int32)"> 
  4544             <summary> 
  4545             Asettaa ikkunan koon. 
   1347        </member> 
   1348        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
   1349            <summary> 
   1350            Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
   1351            </summary> 
   1352        </member> 
   1353        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
   1354            <summary> 
   1355            Sulkee ikkunan. 
   1356            </summary> 
   1357        </member> 
   1358        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
   1359            <summary> 
   1360            Ikkunan vÀri. 
   1361            </summary> 
   1362        </member> 
   1363        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
   1364            <summary> 
   1365            Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
   1366            </summary> 
   1367        </member> 
   1368        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
   1369            <summary> 
   1370            Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
   1371            </summary> 
   1372        </member> 
   1373        <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
   1374            <summary> 
   1375            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
   1376            </summary> 
   1377        </member> 
   1378        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
   1379            <summary> 
   1380            Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
   1381            </summary> 
   1382        </member> 
   1383        <member name="F:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.QuestionLabel"> 
   1384            <summary> 
   1385            Kysymys. 
   1386            </summary> 
   1387        </member> 
   1388        <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
   1389            <summary> 
   1390            Luo uuden monivalintaikkunan. 
   1391            </summary> 
   1392            <param name="question">Kysymys.</param> 
   1393            <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
   1394        </member> 
   1395        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Buttons"> 
   1396            <summary> 
   1397            Painonappulat jÀrjestyksessÀ. 
   1398            </summary> 
   1399        </member> 
   1400        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Font"> 
   1401            <summary> 
   1402            Fontti. 
   1403            </summary> 
   1404        </member> 
   1405        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
   1406            <summary> 
   1407            MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
   1408            Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
   1409            </summary> 
   1410        </member> 
   1411        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedIndex"> 
   1412            <summary> 
   1413            Kuinka mones nappula on valittuna (alkaa nollasta) 
   1414            </summary> 
   1415        </member> 
   1416        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
   1417            <summary> 
   1418            Valittu nappula. 
   1419            </summary> 
   1420        </member> 
   1421        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
   1422            <summary> 
   1423            Nappulan oletusvÀri. 
   1424            </summary> 
   1425        </member> 
   1426        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
   1427            <summary> 
   1428            Valitun nappulan vÀri. 
   1429            </summary> 
   1430        </member> 
   1431        <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.RememberSelection"> 
   1432            <summary> 
   1433            Muistetaanko missÀ kohtaa kursori oli viime kerralla kun ikkuna nÀytettiin. 
   1434            </summary> 
   1435        </member> 
   1436        <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
   1437            <summary> 
   1438            Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
   1439            Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
   1440            </summary> 
   1441        </member> 
   1442        <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
   1443            <summary> 
   1444            Luo uuden kyselyikkunan. 
   1445            </summary> 
   1446            <param name="question">Kysymys</param> 
   1447        </member> 
   1448        <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
   1449            <summary> 
   1450            Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
   1451            </summary> 
   1452        </member> 
   1453        <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
   1454            <summary> 
   1455            Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
   1456            </summary> 
   1457        </member> 
   1458        <member name="T:Jypeli.Widgets.Slider"> 
   1459            <summary> 
   1460            LiukusÀÀdin 
   1461            </summary> 
   1462        </member> 
   1463        <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
   1464            <summary> 
   1465            Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
   1466            </summary> 
   1467        </member> 
   1468        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1469            <summary> 
   1470            Alustaa widgetin. 
   1471            </summary> 
   1472            <param name="animation"></param> 
   1473        </member> 
   1474        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1475            <summary> 
   1476            Alustaa widgetin. 
   1477            </summary> 
   1478            <param name="width"></param> 
   1479            <param name="height"></param> 
   1480        </member> 
   1481        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1482            <summary> 
   1483            Alustaa widgetin. 
   1484            </summary> 
   1485            <param name="width"></param> 
   1486            <param name="height"></param> 
   1487            <param name="shape"></param> 
   1488        </member> 
   1489        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   1490            <summary> 
   1491            Alustaa widgetin. 
   1492            </summary> 
   1493            <param name="layout"></param> 
   1494        </member> 
   1495        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
   1496            <summary> 
   1497            Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   1498            </summary> 
   1499        </member> 
   1500        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
   1501            <summary> 
   1502            Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   1503            KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
   1504            ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
   1505            </summary> 
   1506        </member> 
   1507        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   1508            <summary> 
   1509            Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
   1510            </summary> 
   1511        </member> 
   1512        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
   1513            <summary> 
   1514            Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
   1515            </summary> 
   1516        </member> 
   1517        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
   1518            <summary> 
   1519            Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
   1520            Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
   1521            </summary> 
   1522        </member> 
   1523        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
   1524            <summary> 
   1525            Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
   1526            Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
   1527            </summary> 
   1528        </member> 
   1529        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
   1530            <summary> 
   1531            Onko komponentti sidottu mittariin. 
   1532            </summary> 
   1533        </member> 
   1534        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1535            <summary> 
   1536            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   1537            </summary> 
   1538            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   1539            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   1540        </member> 
   1541        <member name="M:Jypeli.Widgets.Slider.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Meter)"> 
   1542            <summary> 
   1543            Luo uuden liukusÀÀtimen. 
   1544            Sitoo liukusÀÀtimen arvon mittarin arvoon. 
   1545            </summary> 
   1546            <param name="width">SÀÀtimen leveys.</param> 
   1547            <param name="height">SÀÀtimen korkeus.</param> 
   1548            <param name="meter">Mittari</param> 
   1549        </member> 
   1550        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Knob"> 
   1551            <summary> 
   1552            Liukuva nuppi. 
   1553            </summary> 
   1554        </member> 
   1555        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.ActiveColor"> 
   1556            <summary> 
   1557            Nupin vÀri kun hiiri on nupin pÀÀllÀ. 
   1558            </summary> 
   1559        </member> 
   1560        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.InactiveColor"> 
   1561            <summary> 
   1562            Nupin vÀri kun hiiri ei ole nupin pÀÀllÀ. 
   1563            </summary> 
   1564        </member> 
   1565        <member name="P:Jypeli.Widgets.Slider.Track"> 
   1566            <summary> 
   1567            Ura, jossa liukusÀÀdin liukuu. 
   1568            </summary> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="T:Jypeli.Widgets.PushButton"> 
   1571            <summary> 
   1572            Painonappi. 
   1573            </summary> 
   1574        </member> 
   1575        <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
   1576            <summary> 
   1577            TekstikenttÀ. 
   1578            </summary> 
   1579        </member> 
   1580        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
   1581            <summary> 
   1582            Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
   1583            koon tekstin mukaan. 
   1584            </summary> 
   1585        </member> 
   1586        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
   1587            <summary> 
   1588            Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
   1589            koon tekstin mukaan. 
   1590            </summary> 
   1591        </member> 
   1592        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Meter)"> 
   1593            <summary> 
   1594            Lue uuden tekstikentÀn ja sitoo sen mittarin arvoon. 
   1595            </summary> 
   1596            <param name="meter">Mittari</param> 
   1597        </member> 
   1598        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   1599            <summary> 
   1600            Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
   1601            </summary> 
   1602        </member> 
   1603        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1604            <summary> 
   1605            Luo uuden tekstikentÀn. 
  45461606            </summary> 
  45471607            <param name="width">Leveys.</param> 
  45481608            <param name="height">Korkeus.</param> 
  45491609        </member> 
  4550         <member name="M:Jypeli.Game.Pause"> 
  4551             <summary> 
  4552             PysÀyttÀÀ pelin tai jatkaa sitÀ, jos se on jo pysÀytetty. 
  4553             </summary> 
  4554         </member> 
  4555         <member name="M:Jypeli.Game.Exit"> 
  4556             <summary> 
  4557             Lopettaa pelin. 
  4558             </summary> 
  4559         </member> 
  4560         <member name="M:Jypeli.Game.ConfirmExit"> 
  4561             <summary> 
  4562             Kysyy haluaako lopettaa pelin ja lopettaa jos vastataan kyllÀ. 
  4563             </summary> 
  4564         </member> 
  4565         <member name="M:Jypeli.Game.SaveGame(System.String)"> 
  4566             <summary> 
  4567             Tallentaa pelin. 
  4568             </summary> 
  4569             <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
  4570         </member> 
  4571         <member name="M:Jypeli.Game.LoadGame(System.String)"> 
  4572             <summary> 
  4573             Lataa pelin. 
  4574             </summary> 
  4575             <param name="tagName">Pelitilanteen nimi.</param> 
  4576         </member> 
  4577         <member name="M:Jypeli.Game.ShowControlHelp"> 
  4578             <summary> 
  4579             NÀyttÀÀ kontrollien ohjetekstit. 
  4580             </summary> 
  4581         </member> 
  4582         <member name="M:Jypeli.Game.BindControlHelp(System.Object[])"> 
  4583             <summary> 
  4584             Sitoo kontrollien ohjeet viestinÀyttöön ja haluttuihin nappeihin. 
  4585             TÀmÀn jÀlkeen nappeja painamalla pelaaja saa automaattisesti ohjeen esille. 
  4586             </summary> 
  4587             <param name="keysOrButtons">Napit, joita painamalla ohjeen saa nÀkyviin.</param> 
  4588         </member> 
  4589         <member name="M:Jypeli.Game.LoadFont(System.String)"> 
  4590             <summary> 
  4591             Lataa fontin. Fontin tulee olla lisÀtty content-hakemistoon. 
  4592             </summary> 
  4593             <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
  4594         </member> 
  4595         <member name="P:Jypeli.Game.IsPaused"> 
  4596             <summary> 
  4597             Onko peli pysÀhdyksissÀ. 
  4598             </summary> 
  4599         </member> 
  4600         <member name="P:Jypeli.Game.Layers"> 
  4601             <summary> 
  4602             Kerrokset, joilla pelioliot viihtyvÀt. 
  4603             </summary> 
  4604         </member> 
  4605         <member name="P:Jypeli.Game.StaticLayers"> 
  4606             <summary> 
  4607             Kerrokset, joilla olevat pelioliot eivÀt liiku kameran mukana. 
  4608             </summary> 
  4609         </member> 
  4610         <member name="P:Jypeli.Game.DynamicLayers"> 
  4611             <summary> 
  4612             Kerrokset, joilla olevat pelioliot liikkuvat kameran mukana. 
  4613             </summary> 
  4614         </member> 
  4615         <member name="P:Jypeli.Game.MinLayer"> 
  4616             <summary> 
  4617             Pienin mahdollinen kerros. 
  4618             </summary> 
  4619         </member> 
  4620         <member name="P:Jypeli.Game.MaxLayer"> 
  4621             <summary> 
  4622             Suurin mahdollinen kerros. 
  4623             </summary> 
  4624         </member> 
  4625         <member name="P:Jypeli.Game.LayerCount"> 
  4626             <summary> 
  4627             Kerrosten mÀÀrÀ. 
  4628             </summary> 
  4629         </member> 
  4630         <member name="P:Jypeli.Game.Name"> 
  4631             <summary> 
  4632             Pelin nimi. 
  4633             </summary> 
  4634         </member> 
  4635         <member name="E:Jypeli.Game.InstanceInitialized"> 
  4636             <summary> 
  4637             Tapahtuu kun Game.Instance on alustettu. 
  4638             </summary> 
  4639         </member> 
  4640         <member name="E:Jypeli.Game.Exiting"> 
  4641             <summary> 
  4642             Tapahtuu kun peli lopetetaan. 
  4643             </summary> 
  4644         </member> 
  4645         <member name="P:Jypeli.Game.Camera"> 
  4646             <summary> 
  4647             Kamera, joka nÀyttÀÀ ruudulla nÀkyvÀn osan kentÀstÀ. 
  4648             Kameraa voidaan siirtÀÀ, zoomata tai asettaa seuraamaan tiettyÀ oliota. 
  4649             </summary> 
  4650         </member> 
  4651         <member name="P:Jypeli.Game.DrawPerimeter"> 
  4652             <summary> 
  4653             KentÀn reunat nÀkyvissÀ tai pois nÀkyvistÀ. 
  4654             Huomaa, ettÀ tÀmÀ ominaisuus ei vaikuta reunojen törmÀyskÀsittelyyn. 
  4655             </summary> 
  4656         </member> 
  4657         <member name="P:Jypeli.Game.PerimeterColor"> 
  4658             <summary> 
  4659             VÀri, jolla kentÀn reunat piirretÀÀn. 
  4660             </summary> 
  4661         </member> 
  4662         <member name="P:Jypeli.Game.SmoothTextures"> 
  4663             <summary> 
  4664             Tekstuurien (kuvien) reunanpehmennys skaalattaessa (oletus pÀÀllÀ). 
  4665             </summary> 
  4666         </member> 
  4667         <member name="P:Jypeli.Game.ResourceContent"> 
  4668             <summary> 
  4669             Kirjaston mukana tuleva sisÀltö. 
  4670             Voidaan kÀyttÀÀ esimerkiksi tekstuurien lataamiseen. 
  4671             </summary> 
  4672         </member> 
  4673         <member name="P:Jypeli.Game.Screen"> 
  4674             <summary> 
  4675             NÀytön dimensiot, eli koko ja reunat. 
  4676             </summary> 
  4677         </member> 
  4678         <member name="P:Jypeli.Game.Window"> 
  4679             <summary> 
  4680             Ikkuna. 
  4681             </summary> 
  4682         </member> 
  4683         <member name="P:Jypeli.Game.Controls"> 
  4684             <summary> 
  4685             Pelin kontrollit. 
  4686             </summary> 
  4687         </member> 
  4688         <member name="P:Jypeli.Game.ControlContext"> 
  4689             <summary> 
  4690             Pelin pÀÀohjainkonteksti. 
  4691             </summary> 
  4692         </member> 
  4693         <member name="P:Jypeli.Game.MessageDisplay"> 
  4694             <summary> 
  4695             ViestinÀyttö, johon voi laittaa viestejÀ. 
  4696             </summary> 
  4697             <value>ViestinÀyttö.</value> 
  4698         </member> 
  4699         <member name="P:Jypeli.Game.DataStorage"> 
  4700             <summary> 
  4701             Tietovarasto, johon voi tallentaa tiedostoja pidempiaikaisesti. 
  4702             Sopii esimerkiksi pelitilanteen lataamiseen ja tallentamiseen. 
  4703             </summary> 
  4704         </member> 
  4705         <member name="P:Jypeli.Game.AcceptsFocus"> 
  4706             <summary> 
  4707             Onko olio valittavissa. 
  4708             Vain valittu (fokusoitu) olio voii kuunnella nÀppÀimistöÀ ja muita ohjainlaitteita. 
  4709             Peliolio on aina valittavissa. 
  4710             </summary> 
  4711         </member> 
  4712         <member name="P:Jypeli.Game.Keyboard"> 
  4713             <summary> 
  4714             NÀppÀimistö. 
  4715             </summary> 
  4716         </member> 
  4717         <member name="P:Jypeli.Game.Mouse"> 
  4718             <summary> 
  4719             Hiiri. 
  4720             </summary> 
  4721         </member> 
  4722         <member name="P:Jypeli.Game.TouchPanel"> 
  4723             <summary> 
  4724             KosketusnÀyttö. Vain kÀnnykÀssÀ. 
  4725             </summary> 
  4726         </member> 
  4727         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerOne"> 
  4728             <summary> 
  4729             Peliohjain yksi. 
  4730             </summary> 
  4731         </member> 
  4732         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerTwo"> 
  4733             <summary> 
  4734             Peliohjain kaksi. 
  4735             </summary> 
  4736         </member> 
  4737         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerThree"> 
  4738             <summary> 
  4739             Peliohjain kolme. 
  4740             </summary> 
  4741         </member> 
  4742         <member name="P:Jypeli.Game.ControllerFour"> 
  4743             <summary> 
  4744             Peliohjain neljÀ. 
  4745             </summary> 
  4746         </member> 
  4747         <member name="P:Jypeli.Game.Accelerometer"> 
  4748             <summary> 
  4749             Kiihtyvyysanturi. Vain kÀnnykÀssÀ. 
  4750             </summary> 
  4751         </member> 
  4752         <member name="P:Jypeli.Game.Phone"> 
  4753             <summary> 
  4754             Phone-olio esim. puhelimen tÀrisyttÀmiseen. 
  4755             </summary> 
  4756         </member> 
  4757         <member name="P:Jypeli.Game.Level"> 
  4758             <summary> 
  4759             Aktiivinen kenttÀ. 
  4760             </summary> 
  4761         </member> 
  4762         <member name="P:Jypeli.Game.Time"> 
  4763             <summary> 
  4764             Peliaika. SisÀltÀÀ tiedon siitÀ, kuinka kauan peliÀ on pelattu (Time.SinceStartOfGame) 
  4765             ja kuinka kauan on viimeisestÀ pelin pÀivityksestÀ (Time.SinceLastUpdate). 
  4766             TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa kun peli ei ole pause-tilassa. 
  4767             </summary> 
  4768         </member> 
  4769         <member name="P:Jypeli.Game.RealTime"> 
  4770             <summary> 
  4771             Todellinen peliaika. SisÀltÀÀ tiedon siitÀ, kuinka kauan peliÀ on pelattu (Time.SinceStartOfGame) 
  4772             ja kuinka kauan on viimeisestÀ pelin pÀivityksestÀ (Time.SinceLastUpdate). 
  4773             TÀtÀ pÀivitetÀÀn noin 30 kertaa sekunnissa, myös pause-tilassa. 
  4774             </summary> 
  4775         </member> 
  4776         <member name="P:Jypeli.Game.Wind"> 
  4777             <summary> 
  4778             Tuuli. Vaikuttaa vain efekteihin 
  4779             </summary> 
  4780         </member> 
  4781         <member name="P:Jypeli.Game.Title"> 
  4782             <summary> 
  4783             Teksti, joka nÀkyy pelin ikkunassa (jos peli ei ole koko ruudun tilassa). 
  4784             </summary> 
  4785         </member> 
  4786         <member name="P:Jypeli.Game.ObjectCount"> 
  4787             <summary> 
  4788             Kuinka monta pelioliota pelissÀ on (ei laske widgettejÀ). 
  4789             </summary> 
  4790         </member> 
  4791         <member name="P:Jypeli.Game.IsFullScreen"> 
  4792             <summary> 
  4793             Onko peli kokoruututilassa. 
  4794             </summary> 
  4795         </member> 
  4796         <member name="P:Jypeli.Game.MediaPlayer"> 
  4797             <summary> 
  4798             Mediasoitin. 
  4799             </summary> 
  4800         </member> 
  4801         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.#ctor(System.Int32)"> 
  4802             <summary> 
  4803             Alustaa uuden fysiikkapelin. 
  4804             </summary> 
  4805             <param name="device">MikÀ monitori kÀytössÀ, 1=ensimmÀinen</param> 
  4806         </member> 
  4807         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.StopAll"> 
  4808             <summary> 
  4809             PysÀyttÀÀ kaiken liikkeen. 
  4810             </summary> 
  4811         </member> 
  4812         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearAll"> 
  4813             <summary> 
  4814             Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
  4815             </summary> 
  4816         </member> 
  4817         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.ClearPhysics"> 
  4818             <summary> 
  4819             Nollaa fysiikkamoottorin. 
  4820             </summary> 
  4821         </member> 
  4822         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  4823             <summary> 
  4824             LisÀÀ liitoksen peliin. 
  4825             </summary> 
  4826         </member> 
  4827         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Physics2DDotNet.Joints.Joint)"> 
  4828             <summary> 
  4829             Poistaa liitoksen pelistÀ. 
  4830             </summary> 
  4831             <param name="j"></param> 
  4832         </member> 
  4833         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Remove(Jypeli.AxleJoint)"> 
  4834             <summary> 
  4835             Poistaa liitoksen pelistÀ. 
  4836             </summary> 
  4837             <param name="j"></param> 
  4838         </member> 
  4839         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Add(Jypeli.AxleJoint)"> 
  4840             <summary> 
  4841             LisÀÀ liitoksen peliin. 
  4842             </summary> 
  4843         </member> 
  4844         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.Update(Jypeli.Time)"> 
  4845             <summary> 
  4846             Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
  4847             toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   1610        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   1611            <summary> 
   1612            Luo uuden tekstikentÀn. 
   1613            </summary> 
   1614            <param name="width">Leveys.</param> 
   1615            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1616            <param name="text">Teksti.</param> 
   1617        </member> 
   1618        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
   1619            <summary> 
   1620            PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
   1621            </summary> 
   1622        </member> 
   1623        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
   1624            <summary> 
   1625            Teksti. 
   1626            </summary> 
   1627        </member> 
   1628        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
   1629            <summary> 
   1630            Onko tekstiÀ katkaistu 
   1631            </summary> 
   1632        </member> 
   1633        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
   1634            <summary> 
   1635            Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
   1636            </summary> 
   1637        </member> 
   1638        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
   1639            <summary> 
   1640            Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
   1641            sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
   1642            </summary> 
   1643        </member> 
   1644        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
   1645            <summary> 
   1646            MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
   1647            </summary> 
   1648        </member> 
   1649        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
   1650            <summary> 
   1651            MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
   1652            </summary> 
   1653            <example> 
   1654              "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
   1655              teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
   1656                    nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
   1657            </example> 
   1658        </member> 
   1659        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
   1660            <summary> 
   1661            Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
   1662            Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
   1663            </summary> 
   1664        </member> 
   1665        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
   1666            <summary> 
   1667            Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
   1668            </summary> 
   1669        </member> 
   1670        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
   1671            <summary> 
   1672            NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
   1673            Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
   1674            </summary> 
   1675        </member> 
   1676        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
   1677            <summary> 
   1678            Tekstin vÀri. 
   1679            </summary> 
   1680        </member> 
   1681        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
   1682            <summary> 
   1683            Tekstin fontti. 
   1684            </summary> 
   1685        </member> 
   1686        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
   1687            <summary> 
   1688            Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
   1689            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   1690            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   1691            </summary> 
   1692        </member> 
   1693        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
   1694            <summary> 
   1695            Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
   1696            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   1697            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   1698            </summary> 
   1699        </member> 
   1700        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
   1701            <summary> 
   1702            Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
   1703            </summary> 
   1704        </member> 
   1705        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
   1706            <summary> 
   1707            Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
   1708            </summary> 
   1709        </member> 
   1710        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
   1711            <summary> 
   1712            TekstikentÀn koko. 
   1713            Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
   1714            venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
   1715            </summary> 
   1716        </member> 
   1717        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1718            <summary> 
   1719            Luo uuden painonapin. 
   1720            </summary> 
   1721            <param name="width">Leveys.</param> 
   1722            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1723        </member> 
   1724        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Image)"> 
   1725            <summary> 
   1726            Luo uuden painonapin omalla kuvalla. 
   1727            </summary> 
   1728            <param name="width">Leveys.</param> 
   1729            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1730            <param name="image">Kuva.</param>