Changeset 6390 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 19:08:42 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kolmannessa kentässä on laavaa ja toimiva kamera.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun
Files:
7 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6386 r6390  
  176176 
  177177    # region Images 
  178     private Image[] groundImages = LoadImages("ground", "ground_forest", "ground");    //Näitä ei tosin kaikkia kenties jaksa tehdä erilaisiksi levelistä riippuen 
  179     private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top", "ground_top_forest", "ground_top"); 
   178    private Image[] groundImages = LoadImages("ground", "ground_forest", "ground_volcano"); 
   179    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top", "ground_top_forest", "ground_top_volcano"); 
  180180    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa", "grass", "grass"); 
  181181    private Image[] blockImages = LoadImages("box2", "rock"); 
   
  196196    private Image treeBranchImage = LoadImage("bigtreebranch"); 
  197197    private Image forestBackgroundImage = LoadImage("forestbackground"); 
   198    private Image volcanoBackgroundImage = LoadImage("volcanobackground"); 
  198199    private Image swingTrapImage = LoadImage("tukki"); 
  199200 
   
  201202    private Image leverLeftImage = LoadImage("lever_left"); 
  202203    private Image leverRightImage = LoadImage("lever_right"); 
   204 
   205    private Image lavaWallImage = LoadImage("lavawall"); 
   206    private Image spikeImage = LoadImage("spikes"); 
   207    private Image spikeLeftImage = LoadImage("spikeleft"); 
  203208 
  204209    private Animation crawl; 
   
  403408        cameraTimer.Start(); 
  404409 
  405         //Background 
  406         GameObject forestBackground = new GameObject(Level.Width, Level.Height); 
  407         forestBackground.Image = forestBackgroundImage; 
  408         forestBackground.TextureWrapSize = new Vector(5, 1); 
  409         Add(forestBackground, -3); 
  410         Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 1.0); 
  411  
  412         if (levelNumber == 1) 
   410        // Background trees. 
   411        if (levelNumber < 2) 
   412        { 
   413            GameObject forestBackground = new GameObject(Level.Width, Level.Height); 
   414            forestBackground.Image = forestBackgroundImage; 
   415            forestBackground.TextureWrapSize = new Vector(5, 1); 
   416            Add(forestBackground, -3); 
   417            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 1.0); 
   418        } 
   419 
   420        // Background color. 
   421        if (levelNumber == 0) 
   422        { 
   423            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue); 
   424        } 
   425        else if (levelNumber == 1) 
  413426        { 
  414427            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.FromHexCode("495147")); 
  415428        } 
  416         else 
  417         { 
  418             Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue); 
   429        else if (levelNumber == 2) 
   430        { 
   431            Level.Background.Image = volcanoBackgroundImage; 
   432            Level.Background.FitToLevel(); 
  419433        } 
  420434    } 
   
  455469        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("4C7F00"), CreateLevel); 
  456470 
   471        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), CreateSpike, spikeImage); 
   472        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("C600AC"), CreateSpike, spikeLeftImage); 
   473 
  457474        level.Optimize(Color.Brown);    //Color.Black   //Tekee jännittäviä asioita wheatille, jos optimoidaan (tietysti). Jotenn.  
  458  
  459475        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
   476 
   477        // Kolmanteen kenttään laavaseinä. 
   478        if (levelNumber == 2) 
   479        { 
   480            PhysicsObject lava = PhysicsObject.CreateStaticObject(300, Level.Height); 
   481            lava.Image = lavaWallImage; 
   482            lava.X = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X; 
   483            //lava.Y = Camera.ScreenToWorld(new Vector(0, 0)).Y; 
   484            Add(lava); 
   485 
   486            var updateTimer = new Timer {Interval = 0.01}; 
   487            updateTimer.Timeout += delegate 
   488            { 
   489                lava.Left = Camera.X - Window.Width / 2.0; 
   490                //lava.Y = Camera.ScreenToWorld(new Vector(0, 0)).Y; 
   491            }; 
   492            updateTimer.Start(); 
   493        } 
   494    } 
   495 
   496    void CreateSpike(Vector position, double width, double height, Image img) 
   497    { 
   498        PhysicsObject spike = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
   499        spike.Image = img; 
   500        spike.Position = position; 
   501        //spike.Tag = "burn"; 
   502        Add(spike); 
  460503    } 
  461504 
   
  715758    { 
  716759        PlatformCharacter shroom = new PlatformCharacter(width, height * 2); 
  717         shroom.Position = position + new Vector(0, shroom.Height/ 2); 
   760        shroom.Position = position + new Vector(0, shroom.Height / 2); 
  718761        shroom.Tag = "burn"; 
  719762        shroom.Tag += "shroom"; 
   
  747790            Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(3, 5), delegate { shroom.Brain = attackBrain; }); 
  748791 
  749                 Timer.SingleShot(1.5, 
  750                     delegate 
   792            Timer.SingleShot(1.5, 
   793                delegate 
   794                { 
   795                    for (int i = 0; i < matoja; i++) 
  751796                    { 
  752                         for (int i = 0; i < matoja; i++) 
  753                        { 
  754                             CreateWorm(shroom.Position + RandomGen.NextVector(- 200, 0, 200, 0), TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
  755                             shroom.Brain = brain; 
  756                         } 
  757                     }); 
  758  
  759             
   797                        CreateWorm(shroom.Position + RandomGen.NextVector(-200, 0, 200, 0), TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
   798                        shroom.Brain = brain; 
   799                    } 
   800                }); 
   801 
   802 
  760803        }; 
  761804 
   
  772815            matoja += RandomGen.NextInt(1, 5); 
  773816            rahkeet--; 
  774             if(rahkeet<1) 
   817            if (rahkeet < 1) 
  775818            { 
  776819                shroom.Destroy(); 
   
  778821            } 
  779822        }); 
  780          
  781      
   823 
   824 
  782825    } 
  783826 
   
  9981041        bool wheat = probability < 20; 
  9991042 
  1000         if (wheat) 
   1043        if (wheat && levelNumber < 2) 
  10011044        { 
  10021045            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 2); 
   
  11321175        Vector maxPosition = new Vector(minX, maxY); 
  11331176 
  1134         cameraTarget = (minPosition + maxPosition) * 0.5; 
  1135         cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX);     //Lellllll. 
  1136  
  1137         //cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.X, Level.Bottom + Window.Height/2.0); 
  1138  
  1139         cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX); 
  1140  
  1141         cameraTarget.X = Math.Min(cameraTargetX, rightCamLimit); 
  1142         cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit); 
  1143  
   1177        if (levelNumber < 2) 
   1178        { 
   1179            cameraTarget = (minPosition + maxPosition)*0.5; 
   1180            cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX); //Lellllll. 
   1181 
   1182            //cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.X, Level.Bottom + Window.Height/2.0); 
   1183 
   1184            cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX); 
   1185 
   1186            cameraTarget.X = Math.Min(cameraTargetX, rightCamLimit); 
   1187            cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit); 
   1188        } 
   1189        else if (levelNumber == 2) 
   1190        { 
   1191            cameraTarget.Y = ((minPosition + maxPosition) * 0.5).Y; 
   1192            cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit); 
   1193 
   1194            // Pakotetaan kameraa eteenpäin. Jos kaikki pelaajat on näytön oikealla puolella, niin liikutetaan nopeammin. 
   1195            double cameraSpeed = players.All(p => Camera.WorldToScreen(p.Position).X > 0) ? 4.0 : 1.0; 
   1196            cameraTarget.X += cameraSpeed;             
   1197        } 
   1198 
   1199        // Pelaajien sijainnin rajaus ikkunaan. 
  11441200        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X; 
  11451201        double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X; 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6386 r6390  
  349349    </Compile> 
  350350  </ItemGroup> 
   351  <ItemGroup> 
   352    <Compile Include="prisoner.png"> 
   353      <Name>prisoner</Name> 
   354      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   355      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   356    </Compile> 
   357    <Compile Include="spikeleft.png"> 
   358      <Name>spikeleft</Name> 
   359      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   360      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   361    </Compile> 
   362  </ItemGroup> 
   363  <ItemGroup> 
   364    <Compile Include="ground_top_volcano.png"> 
   365      <Name>ground_top_volcano</Name> 
   366      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   367      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   368    </Compile> 
   369    <Compile Include="ground_volcano.png"> 
   370      <Name>ground_volcano</Name> 
   371      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   372      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   373    </Compile> 
   374  </ItemGroup> 
   375  <ItemGroup> 
   376    <Compile Include="volcanobackground.png"> 
   377      <Name>volcanobackground</Name> 
   378      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   379      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   380    </Compile> 
   381  </ItemGroup> 
   382  <ItemGroup> 
   383    <Compile Include="lavawall.png"> 
   384      <Name>lavawall</Name> 
   385      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   386      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   387    </Compile> 
   388  </ItemGroup> 
  351389  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  352390  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.