Changeset 6367 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 14:58:51 (8 years ago)
Author:
emkronqv
Message:
 
Location:
2015/26/EmilK
Files:
54 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Desert Fury.cs

  r6257 r6367  
  2626    Image kolmannenvihollisenKuva = LoadImage("mopo3"); 
  2727    Image neljännenvihollisenkuva = LoadImage("eka bossi"); 
   28    Image toisenbossinkuva = LoadImage("eka bossi"); 
   29    Image vikanbossinkuva = LoadImage("eka bossi"); 
  2830    Image bossinkuva = LoadImage("eka bossi"); 
  2931    Image lentavankuva = LoadImage("Buzzard"); 
   
  3537    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3638 
  37  
   39    int kenttaNro = 1; 
  3840 
  3941    public override void Begin() 
  4042    { 
  41         IsMouseVisible = true; 
  42         Gravity = new Vector(0, -2000); 
  43  
  44         LuoKentta(); 
  45         LisaaNappaimet(); 
  46  
  47         Camera.Follow(pelaaja1); 
  48         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  49         Camera.StayInLevel = true; 
  50  
  51         MediaPlayer.Play("musa1"); 
  52         MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  53  
  54  
  55     } 
  56  
  57     void LuoKentta() 
  58     { 
  59         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   43 
   44        //IsMouseVisible = true; 
   45        //Gravity = new Vector(0, -2000); 
   46 
   47        LuoKentta("kentta" + kenttaNro); 
   48        //LisaaNappaimet(); 
   49 
   50        //Camera.Follow(pelaaja1); 
   51        //Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   52        //Camera.StayInLevel = true; 
   53 
   54        //MediaPlayer.Play("musa1"); 
   55        //MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   56 
   57 
   58 
   59 
   60 
   61    } 
   62 
   63    void LuoKentta(string kentannimi) 
   64    { 
   65        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kentannimi); 
  6066        kentta.SetTileMethod('1', LisaaTaso); 
  6167        kentta.SetTileMethod('2', LisaaToinenTaso); 
   
  6975        kentta.SetTileMethod('B', LisaaNeljäsVihollinen); 
  7076        kentta.SetTileMethod('L', LisaaLentavavihollinen); 
   77        kentta.SetTileMethod('P', LisaaBossi); 
  7178        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  7279        Level.CreateBorders(); 
   80        IsMouseVisible = true; 
   81 
   82        Gravity = new Vector(0, -2000); 
   83 
  7384        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  7485        Level.Background.Image = taustakuva; 
   86 
  7587        LuoElamaLaskuri(); 
   88        LisaaNappaimet(); 
   89 
   90        Camera.Follow(pelaaja1); 
   91        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   92        Camera.StayInLevel = true; 
   93 
   94        MediaPlayer.Play("musa1"); 
   95        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  7696    } 
  7797 
  7898    void VihuHeittää(Vihu vihollinen) 
  7999    { 
  80         PhysicsObject kranu = new PhysicsObject(LoadImage("kranaattikeihäs")); 
   100        //PhysicsObject kranu = new PhysicsObject(LoadImage("kranaattikeihäs")); 
   101        Grenade kranu = new Grenade(10); 
  81102        Vector suunta = (pelaaja1.Position - vihollinen.Position).Normalize(); 
  82         kranu.Position = vihollinen.Position + suunta * 5; 
   103        kranu.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   104        kranu.Position = vihollinen.Position + suunta * 300; 
   105        kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui; 
   106 
   107        AddCollisionHandler(kranu, kranutörmää); 
   108        kranu.Explode(); 
  83109 
  84110        Add(kranu); 
  85        // kranu.Hit(Vector.FromLengthAndAngle(100, suunta.Angle)); 
   111        kranu.Hit(Vector.FromLengthAndAngle(100000, suunta.Angle)); 
  86112    } 
  87113 
  88114    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  89115    { 
  90         Vihu vihollinen = new Vihu(leveys *2, korkeus * 2, 4); 
   116        Vihu vihollinen = new Vihu(leveys * 2, korkeus * 2, 4); 
  91117        vihollinen.Position = paikka; 
  92118        vihollinen.Mass = 4.0; 
   
  95121        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  96122 
  97         Timer kranu = new Timer(); 
  98         kranu.Interval = 3.5; 
  99         kranu.Timeout += delegate { VihuHeittää(vihollinen); }; 
  100         kranu.Start(); 
   123        vihollinen.kranuajastin.Interval = 3.5; 
   124        vihollinen.kranuajastin.Timeout += delegate { VihuHeittää(vihollinen); }; 
   125        vihollinen.kranuajastin.Start(); 
  101126 
  102127 
   
  107132 
  108133 
  109          
   134        Widget a = new Widget(100, 100); 
   135        a.Add(new Label("asddasDFFVKFHSDFDFFVSDVFÖKGS\nEJDHBBHDFFSDVFSDFFGGSDFSGSDFSDFGF")); 
   136       // 
   137        Add(a); 
  110138 
  111139        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja1"); 
  112140 
  113         seuraajanAivot.Speed = 3860;  // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   141        seuraajanAivot.Speed = 00;  // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  114142        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = false; 
  115143        seuraajanAivot.DistanceFar = 2400;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  116144        seuraajanAivot.DistanceClose = 100;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
  117145        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
  118         seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot ;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
  119         seuraajanAivot.TargetClose += delegate { kranu.Start(); }; 
   146        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   147         
  120148        //Aivot käyttöön oliolle 
  121149        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   
  132160        lentava.Oscillate(new Vector(0, 1), korkeus * 0.3, 0.5); 
  133161        lentava.Image = lentavankuva; 
  134          
   162 
  135163        AddCollisionHandler(lentava, "Ase", delegate(PhysicsObject ase, PhysicsObject vihu) { lentava.Destroy(); }); 
  136164        lentava.ase.ProjectileCollision += delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { AmmusOsui(a, b, elamaLaskuri); }; 
  137165 
  138         Timer timer = new Timer(); 
  139         timer.Interval = 3.0; 
  140         timer.Timeout += delegate() 
   166 
   167        lentava.aseajastin.Interval = 3.0; 
   168        lentava.aseajastin.Timeout += delegate() 
  141169        { 
  142170            PhysicsObject ammus; 
  143              
   171 
  144172            if (Vector.Distance(pelaaja1.Position, lentava.Position) < 1000) 
  145173            { 
   
  153181            } 
  154182        }; 
  155         timer.Start(); 
   183        lentava.aseajastin.Start(); 
  156184 
  157185        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja1"); 
   
  177205        Add(vihollinen); 
  178206 
   207        vihollinen.kranuajastin.Interval = 3.5; 
   208        vihollinen.kranuajastin.Timeout += delegate { VihuHeittää(vihollinen); }; 
   209        vihollinen.kranuajastin.Start(); 
   210 
   211 
  179212        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  180213        tasoAivot.Speed = 100; 
   
  187220        seuraajanAivot.Speed = 3800;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  188221        seuraajanAivot.DistanceFar = 2400;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  189         seuraajanAivot.DistanceClose = 00;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   222        seuraajanAivot.DistanceClose = 100;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
  190223        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
  191224        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   
  205238        Add(vihollinen); 
  206239 
   240        vihollinen.kranuajastin.Interval = 3.5; 
   241        vihollinen.kranuajastin.Timeout += delegate { VihuHeittää(vihollinen); }; 
   242        vihollinen.kranuajastin.Start(); 
   243 
   244 
  207245        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  208246        tasoAivot.Speed = 100; 
  209247 
   248        //Timer viive = new Timer(); 
   249        //viive.Interval = 0.2; 
   250        //viive.Timeout += delegate { viimeksi = false; }; 
  210251 
  211252 
   
  215256        seuraajanAivot.Speed = 3800;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  216257        seuraajanAivot.DistanceFar = 2400;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  217         seuraajanAivot.DistanceClose = 10;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
  218         seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   258        seuraajanAivot.DistanceClose = 400;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta  0.5 
   259        //seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   260        seuraajanAivot.TargetClose += delegate 
   261        { 
   262 
   263            seuraajanAivot.Active = false; 
   264 
   265 
   266            Timer ajastin = new Timer(); 
   267            ajastin.Interval = 0.01; 
   268 
   269            if ((pelaaja1.Position - vihollinen.Position).X > 0) 
   270            { 
   271                vihollinen.Jump(2000); 
   272                ajastin.Timeout += delegate { vihollinen.Walk(2000); }; 
   273            } 
   274            else 
   275            { 
   276                //vihollinen.Jump(2000); 
   277                //ajastin.Timeout += delegate { vihollinen.Walk(-2000); }; 
   278 
   279            } 
   280            ajastin.Start(); 
   281 
   282            Timer.SingleShot(4, delegate 
   283            { 
   284                ajastin.Stop(); 
   285                ajastin = null; 
   286                seuraajanAivot.Active = true; 
   287            }); 
   288 
   289        }; 
  219290        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
  220291 
   
  222293        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  223294 
   295        //AddCollisionHandler(vihollinen, pelaaja1, vihollinenHyppää); 
   296 
   297    } 
   298 
   299    void vihollinenHyppää(PhysicsObject vihollinen, PhysicsObject pelaaja1) 
   300    { 
   301 
   302        ((PlatformCharacter)vihollinen).Jump(800); 
  224303    } 
  225304 
   
  229308        vihollinen.Position = paikka; 
  230309        vihollinen.Y += korkeus / 2; 
  231         vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  232         vihollinen.Image =neljännenvihollisenkuva; 
   310        vihollinen.Tag = "Grunt"; 
   311        vihollinen.Image = neljännenvihollisenkuva; 
  233312        Add(vihollinen); 
  234313 
   
  250329    } 
  251330 
   331    void GruntJaaAlle(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject Grunt) 
   332    { 
   333        if (pelaaja1.Velocity.Magnitude > 0) 
   334        { 
   335            Grunt.Destroy(); 
   336        } 
   337    } 
   338 
   339    void LisaaBossi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   340    { 
   341        Bossi vihollinen = new Bossi(leveys * 5 , korkeus * 3, 20); 
   342        vihollinen.Position = paikka; 
   343        vihollinen.Tag = "bossi"; 
   344        vihollinen.Image = bossinkuva; 
   345        vihollinen.LisaaVihuAse(); 
   346        Add(vihollinen); 
   347 
   348        //AddCollisionHandler(vihollinen, "Ase", delegate(PhysicsObject ase, PhysicsObject vihu) { vihollinen.Destroy(); }); 
   349        vihollinen.ase.ProjectileCollision += delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { AmmusOsui(a, b, elamaLaskuri); }; 
   350 
   351        vihollinen.aseajastin.Interval = 1.0; 
   352        vihollinen.aseajastin.Timeout += delegate() 
   353        { 
   354            PhysicsObject ammus; 
   355 
   356            if (Vector.Distance(pelaaja1.Position, vihollinen.Position) < 1000) 
   357            { 
   358                vihollinen.ase.AbsoluteAngle = (pelaaja1.Position - vihollinen.Position).Angle; 
   359                ammus = vihollinen.ase.Shoot(); 
   360 
   361                if (ammus != null) 
   362                { 
   363                    ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   364                } 
   365            } 
   366        }; 
   367 
   368        vihollinen.aseajastin.Start(); 
   369 
   370        vihollinen.ElamaLaskuri.LowerLimit += UusiTaso; 
   371 
   372        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   373        tasoAivot.Speed = 100; 
   374 
   375        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja1"); 
   376 
   377        seuraajanAivot.Speed = 3860;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   378        seuraajanAivot.DistanceFar = 2400;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   379        seuraajanAivot.DistanceClose = 1000;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   380        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   381        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   382 
   383        //Aivot käyttöön oliolle 
   384        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   385 
   386    } 
   387 
  252388    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  253389    { 
   
  255391        taso.Position = paikka; 
  256392        taso.Image = tasonkuva; 
   393        taso.Tag = "taso1"; 
  257394        Add(taso); 
  258395    } 
   
  279416    { 
  280417        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  281         taso.Position = paikka;  
   418        taso.Position = paikka; 
  282419        taso.IgnoresExplosions = true; 
  283420        taso.Image = neljännentasonkuva; 
   
  296433 
  297434    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  298  
  299  
  300     { 
  301  
  302  
  303  
   435    { 
  304436        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 5.5, korkeus * 2.6); 
  305437        pelaaja1.Position = paikka; 
   
  309441        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  310442        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   443        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Grunt", GruntJaaAlle); 
  311444        Add(pelaaja1); 
  312445 
   
  315448        pelaaja1.Weapon.Position = new Vector(0, korkeus * 0.8); 
  316449        pelaaja1.Weapon.Image = null; 
  317         pelaaja1.Weapon.Color=Color.Transparent; 
   450        pelaaja1.Weapon.Color = Color.Transparent; 
  318451 
  319452 
   
  348481    { 
  349482        ammus.Destroy(); 
  350         if( kohde.Tag.Equals("vihollinen")) 
   483        if (kohde.Tag.Equals("vihollinen")) 
  351484        { 
  352485            Vihu vihollinen = (Vihu)kohde; 
  353            vihollinen.ElamaLaskuri.Value--;  // häviää automaattsiesti jos elämät menee 0:ksi. 
  354         } 
  355  
   486            vihollinen.ElamaLaskuri.Value--;  // häviää automaattsiesti jos elämät menee 0:ksi. 
   487             
   488        } 
   489        if (kohde.Tag.Equals("bossi")) 
   490        { 
   491            Bossi vihollinen = (Bossi)kohde; 
   492            vihollinen.ElamaLaskuri.Value--;  // häviää automaattsiesti jos elämät menee 0:ksi. 
   493        } 
  356494        if (kohde.Tag.Equals("lentavavihollinen")) 
  357495        { 
   
  373511        if (ammus != null) 
  374512        { 
  375            // ammus.Size *= 0.5; 
   513            ammus.Velocity *= 10; 
   514            // ammus.Size *= 0.5; 
  376515            ammus.Size = new Vector(leveys * 1, korkeus * 0.2); 
  377516            ammus.Image = ammuksenKuva; 
   
  391530        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  392531        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  393  
  394         Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState. Pressed, HeitaKranaatti, "Heita", pelaaja1, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   532        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, UusiTaso, "seuraava kenttä"); 
   533 
   534        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Heita", pelaaja1, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  395535 
  396536        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  406546 
  407547        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   548    } 
   549 
   550    void UusiTaso() 
   551    { 
   552         
   553        kenttaNro = kenttaNro + 1; 
   554        if (kenttaNro > 3)  
   555        { 
   556            //... 
   557        } 
   558        else  
   559        {  
   560            ClearAll();  
   561            LuoKentta("kentta" + kenttaNro);  
   562        } 
   563 
  408564    } 
  409565 
   
  441597 
  442598 
  443         kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui; 
  444         kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
   599        //kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui; 
   600        //kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
  445601 
  446602        AddCollisionHandler(kranu, kranutörmää); 
   
  453609    { 
  454610        ((Grenade)kranu).Explode(); 
   611        ((Grenade)kranu).Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui; 
   612        //((Grenade)kranu).Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
   613 
  455614    } 
  456615 
  457616    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
  458617    { 
  459         rajahdyksenKohde.Destroy(); 
  460     } 
  461  
  462  
  463  
   618        if (rajahdyksenKohde == pelaaja1) 
   619        { 
   620            elamaLaskuri.Value -= 5; 
   621            rajahdyksenKohde.Tag = "ImmuuniKranuille"; 
   622            Timer.SingleShot(2, delegate { rajahdyksenKohde.Tag = "pelaaja1"; }); 
   623        } 
   624        else if (rajahdyksenKohde.Tag.Equals("vihollinen")) 
   625        { 
   626            ((Vihu)rajahdyksenKohde).ElamaLaskuri.Value -= 5; 
   627        } 
   628        else if (rajahdyksenKohde.Tag.Equals("taso1")) 
   629        { 
   630            rajahdyksenKohde.Destroy(); 
   631        } 
   632        //Timer.SingleShot 
   633    } 
  464634} 
  465635 
   
  470640    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  471641    public AssaultRifle ase; 
  472  
  473     public Vihu2(double leveys, double korkeus, int elämä = 10)  
   642    public Timer aseajastin = new Timer(); 
   643    public Vihu2(double leveys, double korkeus, int elämä = 10) 
  474644        : base(leveys, korkeus) 
  475645    { 
  476646        elamaLaskuri.MaxValue = elämä; 
  477647        elamaLaskuri.Value = elämä; 
  478         elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); this.ase.Destroy(); }; 
   648        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.aseajastin.Stop(); this.Destroy(); this.ase.Destroy(); }; 
  479649        LisaaVihuAse(); 
  480650    } 
  481      
   651 
  482652    void LisaaVihuAse() 
  483653    { 
   
  487657        ase.Image = null; 
  488658        ase.IsVisible = false; 
  489         Color=Color.Transparent; 
  490  
  491          
   659        Color = Color.Transparent; 
   660 
   661 
  492662    } 
  493663 
   
  499669    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
  500670    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  501  
  502     public Vihu(double leveys, double korkeus,int elämä=3) 
   671    public Timer kranuajastin = new Timer(); 
   672    public Vihu(double leveys, double korkeus, int elämä = 3) 
  503673        : base(leveys, korkeus) 
  504  
  505674    { 
  506675        elamaLaskuri.MaxValue = elämä; 
  507676        elamaLaskuri.Value = elämä; 
  508         elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   677        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.kranuajastin.Stop(); this.Destroy();  }; 
   678 
   679        this.CanMoveOnAir = true; 
  509680    } 
  510681} 
  511682 
   683class Bossi : Vihu 
   684{ 
   685    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
   686    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   687 
   688    public AssaultRifle ase; 
   689    public Timer aseajastin = new Timer(); 
   690    public Bossi(double leveys, double korkeus, int elämä = 3) 
   691        : base(leveys, korkeus) 
   692    { 
   693        elamaLaskuri.MaxValue = elämä; 
   694        elamaLaskuri.Value = elämä; 
   695        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { 
   696            this.aseajastin.Stop(); this.Destroy(); this.ase.Destroy(); }; 
   697    } 
   698    public void LisaaVihuAse() 
   699    { 
   700        ase = new AssaultRifle(30, 10); 
   701        this.Add(ase); 
   702        ase.Position = new Vector(0, 0); 
   703        ase.Image = null; 
   704        ase.IsVisible = false; 
   705        Color = Color.Transparent; 
   706 
   707 
   708    } 
   709} 
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.csproj.Debug.cachefile

  r6257 r6367  
  1919Content\platform3.xnb 
  2020Content\platform4.xnb 
   21Content\musa2.xnb 
   22Content\Tausta 2.xnb 
   23Content\Tausta 3.xnb 
   24Content\grunt hyökkÀÀ1.xnb 
   25Content\grunt hyökkÀÀ2.xnb 
   26Content\grunt hyökkÀÀ3.xnb 
   27Content\grunt paikallaan.xnb 
   28Content\Kuolema 1.xnb 
   29Content\Kuolema 2.xnb 
   30Content\Kuolema 3.xnb 
   31Content\Kuolema 4.xnb 
   32Content\Kuolema 5.xnb 
   33Content\Kuolema 6.xnb 
   34Content\Kuolema 8.xnb 
   35Content\Kuolema 9.xnb 
   36Content\Kuolema 10.xnb 
   37Content\Kuolema 11.xnb 
   38Content\Kuolema 12.xnb 
   39Content\Kuolema 13.xnb 
   40Content\Kuolema 14.xnb 
   41Content\Kuolema 15.xnb 
   42Content\musa3.xnb 
  2143Content\musa1.wma 
   44Content\musa2.wma 
   45Content\musa3.wma 
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r6257 r6367  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-06-24T14:25:08.620938+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-06-25T14:56:24.2336205+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  182182      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\platform4.xnb</Output> 
  183183      <Time>2015-06-24T11:53:18.9072224+03:00</Time> 
   184    </Item> 
   185    <Item> 
   186      <Source>musa2.mp3</Source> 
   187      <Name>musa2</Name> 
   188      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   189      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   190      <Options>None</Options> 
   191      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa2.xnb</Output> 
   192      <Extra>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa2.wma</Extra> 
   193      <Time>2015-06-25T09:47:46.1320331+03:00</Time> 
   194    </Item> 
   195    <Item> 
   196      <Source>Tausta 2.jpg</Source> 
   197      <Name>Tausta 2</Name> 
   198      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   199      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   200      <Options>None</Options> 
   201      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Tausta 2.xnb</Output> 
   202      <Time>2015-06-25T10:20:52.6431838+03:00</Time> 
   203    </Item> 
   204    <Item> 
   205      <Source>Tausta 3.jpg</Source> 
   206      <Name>Tausta 3</Name> 
   207      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   208      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   209      <Options>None</Options> 
   210      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Tausta 3.xnb</Output> 
   211      <Time>2015-06-25T10:20:58.5868219+03:00</Time> 
   212    </Item> 
   213    <Item> 
   214      <Source>grunt hyökkää1.png</Source> 
   215      <Name>grunt hyökkää1</Name> 
   216      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   217      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   218      <Options>None</Options> 
   219      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkää1.xnb</Output> 
   220      <Time>2015-06-25T11:54:34.8498942+03:00</Time> 
   221    </Item> 
   222    <Item> 
   223      <Source>grunt hyökkää2.png</Source> 
   224      <Name>grunt hyökkää2</Name> 
   225      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   226      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   227      <Options>None</Options> 
   228      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkää2.xnb</Output> 
   229      <Time>2015-06-25T11:54:43.8511519+03:00</Time> 
   230    </Item> 
   231    <Item> 
   232      <Source>grunt hyökkää3.png</Source> 
   233      <Name>grunt hyökkää3</Name> 
   234      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   235      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   236      <Options>None</Options> 
   237      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkää3.xnb</Output> 
   238      <Time>2015-06-25T11:54:50.9491974+03:00</Time> 
   239    </Item> 
   240    <Item> 
   241      <Source>grunt paikallaan.png</Source> 
   242      <Name>grunt paikallaan</Name> 
   243      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   244      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   245      <Options>None</Options> 
   246      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt paikallaan.xnb</Output> 
   247      <Time>2015-06-25T11:54:57.0488365+03:00</Time> 
   248    </Item> 
   249    <Item> 
   250      <Source>Kuolema 1.png</Source> 
   251      <Name>Kuolema 1</Name> 
   252      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   253      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   254      <Options>None</Options> 
   255      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 1.xnb</Output> 
   256      <Time>2015-06-25T12:18:49.8139829+03:00</Time> 
   257    </Item> 
   258    <Item> 
   259      <Source>Kuolema 2.png</Source> 
   260      <Name>Kuolema 2</Name> 
   261      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   262      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   263      <Options>None</Options> 
   264      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 2.xnb</Output> 
   265      <Time>2015-06-25T12:18:58.2224368+03:00</Time> 
   266    </Item> 
   267    <Item> 
   268      <Source>Kuolema 3.png</Source> 
   269      <Name>Kuolema 3</Name> 
   270      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   271      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   272      <Options>None</Options> 
   273      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 3.xnb</Output> 
   274      <Time>2015-06-25T12:19:03.7448722+03:00</Time> 
   275    </Item> 
   276    <Item> 
   277      <Source>Kuolema 4.png</Source> 
   278      <Name>Kuolema 4</Name> 
   279      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   280      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   281      <Options>None</Options> 
   282      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 4.xnb</Output> 
   283      <Time>2015-06-25T12:19:09.0801064+03:00</Time> 
   284    </Item> 
   285    <Item> 
   286      <Source>Kuolema 5.png</Source> 
   287      <Name>Kuolema 5</Name> 
   288      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   289      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   290      <Options>None</Options> 
   291      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 5.xnb</Output> 
   292      <Time>2015-06-25T12:19:14.3061399+03:00</Time> 
   293    </Item> 
   294    <Item> 
   295      <Source>Kuolema 6.png</Source> 
   296      <Name>Kuolema 6</Name> 
   297      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   298      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   299      <Options>None</Options> 
   300      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 6.xnb</Output> 
   301      <Time>2015-06-25T12:19:23.4165983+03:00</Time> 
   302    </Item> 
   303    <Item> 
   304      <Source>Kuolema 8.png</Source> 
   305      <Name>Kuolema 8</Name> 
   306      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   307      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   308      <Options>None</Options> 
   309      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 8.xnb</Output> 
   310      <Time>2015-06-25T12:19:31.5442504+03:00</Time> 
   311    </Item> 
   312    <Item> 
   313      <Source>Kuolema 9.png</Source> 
   314      <Name>Kuolema 9</Name> 
   315      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   316      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   317      <Options>None</Options> 
   318      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 9.xnb</Output> 
   319      <Time>2015-06-25T12:19:46.2239445+03:00</Time> 
   320    </Item> 
   321    <Item> 
   322      <Source>Kuolema 10.png</Source> 
   323      <Name>Kuolema 10</Name> 
   324      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   325      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   326      <Options>None</Options> 
   327      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 10.xnb</Output> 
   328      <Time>2015-06-25T12:19:56.4264099+03:00</Time> 
   329    </Item> 
   330    <Item> 
   331      <Source>Kuolema 11.png</Source> 
   332      <Name>Kuolema 11</Name> 
   333      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   334      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   335      <Options>None</Options> 
   336      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 11.xnb</Output> 
   337      <Time>2015-06-25T12:20:01.3716416+03:00</Time> 
   338    </Item> 
   339    <Item> 
   340      <Source>Kuolema 12.png</Source> 
   341      <Name>Kuolema 12</Name> 
   342      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   343      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   344      <Options>None</Options> 
   345      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 12.xnb</Output> 
   346      <Time>2015-06-25T12:20:06.5040745+03:00</Time> 
   347    </Item> 
   348    <Item> 
   349      <Source>Kuolema 13.png</Source> 
   350      <Name>Kuolema 13</Name> 
   351      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   352      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   353      <Options>None</Options> 
   354      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 13.xnb</Output> 
   355      <Time>2015-06-25T12:20:15.6769333+03:00</Time> 
   356    </Item> 
   357    <Item> 
   358      <Source>Kuolema 14.png</Source> 
   359      <Name>Kuolema 14</Name> 
   360      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   361      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   362      <Options>None</Options> 
   363      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 14.xnb</Output> 
   364      <Time>2015-06-25T12:20:24.6001905+03:00</Time> 
   365    </Item> 
   366    <Item> 
   367      <Source>Kuolema 15.png</Source> 
   368      <Name>Kuolema 15</Name> 
   369      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   370      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   371      <Options>None</Options> 
   372      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 15.xnb</Output> 
   373      <Time>2015-06-25T12:20:59.0782365+03:00</Time> 
   374    </Item> 
   375    <Item> 
   376      <Source>musa3.mp3</Source> 
   377      <Name>musa3</Name> 
   378      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   379      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   380      <Options>None</Options> 
   381      <Output>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa3.xnb</Output> 
   382      <Extra>C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa3.wma</Extra> 
   383      <Time>2015-06-25T13:15:03.4805789+03:00</Time> 
  184384    </Item> 
  185385    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli2.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6257 r6367  
  2828C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\platform3.xnb 
  2929C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\platform4.xnb 
   30C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa2.xnb 
   31C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa2.wma 
   32C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Tausta 2.xnb 
   33C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Tausta 3.xnb 
   34C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkÀÀ1.xnb 
   35C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkÀÀ2.xnb 
   36C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt hyökkÀÀ3.xnb 
   37C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\grunt paikallaan.xnb 
   38C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 1.xnb 
   39C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 2.xnb 
   40C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 3.xnb 
   41C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 4.xnb 
   42C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 5.xnb 
   43C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 6.xnb 
   44C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 8.xnb 
   45C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 9.xnb 
   46C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 10.xnb 
   47C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 11.xnb 
   48C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 12.xnb 
   49C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 13.xnb 
   50C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 14.xnb 
   51C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\Kuolema 15.xnb 
   52C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa3.xnb 
   53C:\MyTemp\EmilK\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\Tasohyppelypeli2\bin\x86\Debug\Content\musa3.wma 
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r6257 r6367  
  2020Content\platform3.xnb 
  2121Content\platform4.xnb 
   22Content\musa2.xnb 
   23Content\musa2.wma 
   24Content\Tausta 2.xnb 
   25Content\Tausta 3.xnb 
   26Content\grunt hyökkÀÀ1.xnb 
   27Content\grunt hyökkÀÀ2.xnb 
   28Content\grunt hyökkÀÀ3.xnb 
   29Content\grunt paikallaan.xnb 
   30Content\Kuolema 1.xnb 
   31Content\Kuolema 2.xnb 
   32Content\Kuolema 3.xnb 
   33Content\Kuolema 4.xnb 
   34Content\Kuolema 5.xnb 
   35Content\Kuolema 6.xnb 
   36Content\Kuolema 8.xnb 
   37Content\Kuolema 9.xnb 
   38Content\Kuolema 10.xnb 
   39Content\Kuolema 11.xnb 
   40Content\Kuolema 12.xnb 
   41Content\Kuolema 13.xnb 
   42Content\Kuolema 14.xnb 
   43Content\Kuolema 15.xnb 
   44Content\musa3.xnb 
   45Content\musa3.wma 
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2Content/Tasohyppelypeli2Content.contentproj

  r6257 r6367  
  179179    </Compile> 
  180180  </ItemGroup> 
   181  <ItemGroup> 
   182    <Compile Include="musa2.mp3"> 
   183      <Name>musa2</Name> 
   184      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   185      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
   188  <ItemGroup> 
   189    <Compile Include="Tausta 2.jpg"> 
   190      <Name>Tausta 2</Name> 
   191      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   192      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   193    </Compile> 
   194  </ItemGroup> 
   195  <ItemGroup> 
   196    <Compile Include="Tausta 3.jpg"> 
   197      <Name>Tausta 3</Name> 
   198      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   199      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   200    </Compile> 
   201  </ItemGroup> 
   202  <ItemGroup> 
   203    <Compile Include="grunt hyökkää1.png"> 
   204      <Name>grunt hyökkää1</Name> 
   205      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   207    </Compile> 
   208  </ItemGroup> 
   209  <ItemGroup> 
   210    <Compile Include="grunt hyökkää2.png"> 
   211      <Name>grunt hyökkää2</Name> 
   212      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   213      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   214    </Compile> 
   215  </ItemGroup> 
   216  <ItemGroup> 
   217    <Compile Include="grunt hyökkää3.png"> 
   218      <Name>grunt hyökkää3</Name> 
   219      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   220      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   221    </Compile> 
   222  </ItemGroup> 
   223  <ItemGroup> 
   224    <Compile Include="grunt paikallaan.png"> 
   225      <Name>grunt paikallaan</Name> 
   226      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   227      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   228    </Compile> 
   229  </ItemGroup> 
   230  <ItemGroup> 
   231    <Compile Include="Kuolema 1.png"> 
   232      <Name>Kuolema 1</Name> 
   233      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   234      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   235    </Compile> 
   236  </ItemGroup> 
   237  <ItemGroup> 
   238    <Compile Include="Kuolema 2.png"> 
   239      <Name>Kuolema 2</Name> 
   240      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   241      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   242    </Compile> 
   243  </ItemGroup> 
   244  <ItemGroup> 
   245    <Compile Include="Kuolema 3.png"> 
   246      <Name>Kuolema 3</Name> 
   247      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   248      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   249    </Compile> 
   250  </ItemGroup> 
   251  <ItemGroup> 
   252    <Compile Include="Kuolema 4.png"> 
   253      <Name>Kuolema 4</Name> 
   254      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   255      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   256    </Compile> 
   257  </ItemGroup> 
   258  <ItemGroup> 
   259    <Compile Include="Kuolema 5.png"> 
   260      <Name>Kuolema 5</Name> 
   261      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   262      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   263    </Compile> 
   264  </ItemGroup> 
   265  <ItemGroup> 
   266    <Compile Include="Kuolema 6.png"> 
   267      <Name>Kuolema 6</Name> 
   268      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   269      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   270    </Compile> 
   271  </ItemGroup> 
   272  <ItemGroup> 
   273    <Compile Include="Kuolema 8.png"> 
   274      <Name>Kuolema 8</Name> 
   275      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   276      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   277    </Compile> 
   278  </ItemGroup> 
   279  <ItemGroup> 
   280    <Compile Include="Kuolema 9.png"> 
   281      <Name>Kuolema 9</Name> 
   282      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   283      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   284    </Compile> 
   285  </ItemGroup> 
   286  <ItemGroup> 
   287    <Compile Include="Kuolema 10.png"> 
   288      <Name>Kuolema 10</Name> 
   289      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   290      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   291    </Compile> 
   292  </ItemGroup> 
   293  <ItemGroup> 
   294    <Compile Include="Kuolema 11.png"> 
   295      <Name>Kuolema 11</Name> 
   296      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   297      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   298    </Compile> 
   299  </ItemGroup> 
   300  <ItemGroup> 
   301    <Compile Include="Kuolema 12.png"> 
   302      <Name>Kuolema 12</Name> 
   303      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   304      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   305    </Compile> 
   306  </ItemGroup> 
   307  <ItemGroup> 
   308    <Compile Include="Kuolema 13.png"> 
   309      <Name>Kuolema 13</Name> 
   310      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   311      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   312    </Compile> 
   313  </ItemGroup> 
   314  <ItemGroup> 
   315    <Compile Include="Kuolema 14.png"> 
   316      <Name>Kuolema 14</Name> 
   317      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   318      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   319    </Compile> 
   320  </ItemGroup> 
   321  <ItemGroup> 
   322    <Compile Include="Kuolema 15.png"> 
   323      <Name>Kuolema 15</Name> 
   324      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   325      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   326    </Compile> 
   327  </ItemGroup> 
   328  <ItemGroup> 
   329    <Compile Include="musa3.mp3"> 
   330      <Name>musa3</Name> 
   331      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   332      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   333    </Compile> 
   334  </ItemGroup> 
  181335  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  182336  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/26/EmilK/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2Content/kentta1.txt

  r6257 r6367  
  1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  1616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  17 1  H                                                                   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1                                    K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   171  H                                       N                  B               P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                                    K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1818234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234234 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.