Changeset 6358 for 2014


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 14:26:05 (7 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs

  r6354 r6358  
  4444    /// Viimeisen pelissä olevan kentän indeksi. 
  4545    /// </summary> 
  46     const int VIIMEINEN_KENTTA = 15; 
   46    const int VIIMEINEN_KENTTA = 18; 
  4747 
  4848    public override void Begin() 
   
  5858        LuoKentta(); 
  5959        AsetaOhjaimet(); 
  60         taustamusiikki_1.Play(); 
  6160        KirkastaRuutua(0.03, 1.0); 
  62     } 
   61        ensimmainentehtava.Play(); 
   62        Timer.SingleShot(4.0, delegate { taustamusiikki_1.Play(); }); 
   63 
   64    } 
   65 
  6366 
  6467    protected override void Update(Time time) 
   
  285288        oikeareuna.Tag = "oikeareuna"; 
  286289 
  287         Varjo(); 
   290        Varjo(taistelija); 
   291        TeeKenttaKohtaisetAsiat(kenttaNro); 
  288292    } 
  289293 
   
  327331    } 
  328332 
  329     void Varjo() 
   333    GameObject Varjo(GameObject shadowCaster) 
  330334    { 
  331335        GameObject varjo = new GameObject(70, 30); 
   
  337341        ajastin.Timeout += delegate 
  338342        { 
  339             varjo.X = taistelija.X; 
  340             varjo.Y = EtsiVarjonY(); 
   343            varjo.X = shadowCaster.X; 
   344            varjo.Y = EtsiVarjonY(shadowCaster); 
  341345        }; 
  342346        ajastin.Start(); 
   347 
   348        return varjo; 
  343349    } 
  344350 
   
  347353    /// </summary> 
  348354    /// <returns></returns> 
  349     double EtsiVarjonY() 
   355    double EtsiVarjonY(GameObject shadowCaster) 
  350356    { 
  351357        Vector rayDown = new Vector(0.0, -2000.0); 
  352         List<GameObject> possibleObjects = GetObjects(x => x != taistelija && x is PhysicsObject ); 
   358        List<GameObject> possibleObjects = GetObjects(x => x != shadowCaster && x is PhysicsObject); 
  353359        List<GameObject> objectsBelow = new List<GameObject>(); 
  354360 
  355361        for (int i = 0; i < possibleObjects.Count; i++) 
  356362        { 
  357             if (possibleObjects[i].IsBlocking(new Vector(taistelija.X, taistelija.Bottom), new Vector(taistelija.X, taistelija.Bottom) + rayDown)) 
   363            if (possibleObjects[i].IsBlocking(new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom), new Vector(shadowCaster.X, shadowCaster.Bottom) + rayDown)) 
  358364            { 
  359365                objectsBelow.Add(possibleObjects[i]); 
   
  369375        for (int i = 0; i < objectsBelow.Count; i++) 
  370376        { 
  371             double currentDistance = Math.Abs(taistelija.Bottom - objectsBelow[i].Top); 
   377            double currentDistance = Math.Abs(shadowCaster.Bottom - objectsBelow[i].Top); 
  372378            if (currentDistance < minDistance) 
  373379            { 
   
  395401            LuoKentta(); 
  396402            AsetaOhjaimet(); 
   403        } 
   404    } 
   405 
   406    void TeeKenttaKohtaisetAsiat(int kentta) 
   407    { 
   408        switch (kentta) 
   409        { 
   410            case 18: 
   411                taistelija.Size *= 0.5; 
   412                break; 
   413            default: 
   414                break; 
  397415        } 
  398416    } 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_mitja.cs

  r6353 r6358  
  2020        vihollinen.Position = paikka; 
  2121        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  22         vihollinen.Kuoli += delegate { VihollinenKuoli(vihollinen); }; 
   22        GameObject varjo = Varjo(vihollinen); 
   23 
   24        vihollinen.Kuoli += delegate { 
   25            VihollinenKuoli(vihollinen); 
   26            varjo.Destroy(); 
   27        }; 
  2328 
  2429        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
   
  3540        Tormaavavihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  3641        Tormaavavihollinen.Position = paikka; 
  37         Tormaavavihollinen.Kuoli += delegate { VihollinenKuoli(Tormaavavihollinen); }; 
   42        GameObject varjo = Varjo(Tormaavavihollinen); 
   43 
   44        Tormaavavihollinen.Kuoli += delegate {  
   45            VihollinenKuoli(Tormaavavihollinen); 
   46            varjo.Destroy(); 
   47        }; 
  3848         
  3949        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(taistelija); 
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora_pyry.cs

  r6347 r6358  
  1414    // Attribuutit 
  1515    SoundEffect hyppy = LoadSoundEffect("hyppy"); 
  16     SoundEffect ensimmainentehtava = LoadSoundEffect("Ensimmainen Tehtava"); 
   16    SoundEffect ensimmainentehtava = LoadSoundEffect("ensimmainenTehtava"); 
  1717    SoundEffect hirmuvallanalta = LoadSoundEffect("Hirmuvallan Alta"); 
  1818    SoundEffect taisteletiesi = LoadSoundEffect("Taistele Tiesi"); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.