Changeset 6340


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 11:51:08 (8 years ago)
Author:
anmurtok
Message:
 
Location:
2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli
Files:
24 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs

  r6265 r6340  
  1515 
  1616    PlatformCharacter pelaaja1; 
  17     int kenttänumero = 1; 
   17    IntMeter yrityslaskuri=new IntMeter(0); 
   18    IntMeter kolikkolaskuri = new IntMeter(0); 
   19 
   20 
   21    int kenttänumero = 2; 
   22 
   23    Image tankkikuva = LoadImage("tankki"); 
   24    Image ammuskuva = LoadImage("Ammus"); 
  1825    Image donitsikuva = LoadImage("Donitsi"); 
  1926    Image[] PoliisiAtt = LoadImages("Polisi", "Polisiattack"); 
   
  4148        aloitapeli(); 
  4249    } 
   50    void LuoPistelaskuri() 
   51    { 
   52        Label YritysNaytto = new Label(); 
   53        YritysNaytto.X = Screen.Left + 200; 
   54        YritysNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   55        YritysNaytto.TextColor = Color.White; 
   56        YritysNaytto.TextScale *= 3; 
   57        YritysNaytto.IntFormatString = "yritykset {0}";        
   58        YritysNaytto.BindTo(yrityslaskuri); 
   59        Add(YritysNaytto); 
   60 
   61        Label KolikkoNaytto = new Label(); 
   62        KolikkoNaytto.X = Screen.Right - 200; 
   63        KolikkoNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   64        KolikkoNaytto.TextColor = Color.White; 
   65        KolikkoNaytto.TextScale *= 3; 
   66        KolikkoNaytto.IntFormatString = "x{0}"; 
   67        KolikkoNaytto.BindTo(kolikkolaskuri); 
   68        Add(KolikkoNaytto); 
   69 
   70        Label kolikkokuva = new Label(); 
   71        kolikkokuva.Image = tahtiKuva; 
   72        kolikkokuva.Position = KolikkoNaytto.Position; 
   73        kolikkokuva.X -= 70; 
   74        Add(kolikkokuva); 
   75        kolikkokuva.Size = new Vector(60, 60); 
   76    } 
   77 
  4378    void seuraavakenttä() 
   79 
  4480    { 
  4581        kenttänumero++; 
   
  5086    { 
  5187        ClearAll(); 
   88 
   89        kolikkolaskuri.Value = 0; 
  5290 
  5391        nopeus = new DoubleMeter(300); 
   
  6199        Camera.ZoomFactor = 1.9; 
  62100        Camera.StayInLevel = true; 
   101 
   102        LuoPistelaskuri(); 
  63103    } 
  64104 
   
  67107        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttänumero); 
  68108        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTiili); 
   109        kentta.SetTileMethod('O', LisaaPudotettava); 
  69110        kentta.SetTileMethod('L', LisaaLoppu); 
  70111        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  72113        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  73114        kentta.SetTileMethod('K', LisaaPowerup); 
   115        kentta.SetTileMethod('S', LisaaTankki); 
  74116        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  75117        TileMap kentta2 = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttänumero); 
   
  90132        taso.Image = ruohokuva; 
  91133    } 
   134    void LisaaPudotettava(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   135    { 
   136        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   137        taso.Position = paikka; 
   138        taso.Color = Color.Green; 
   139        taso.IgnoresGravity = true; 
   140        Add(taso); 
   141        taso.Image = donitsikuva; 
   142        taso.Tag = "pudotettava"; 
   143        taso.IgnoresCollisionResponse = true; 
   144        AddCollisionHandler(taso, "lyonti", delegate(PhysicsObject pudotettava, PhysicsObject nyrkki) 
   145        { 
   146            pudotettava.Velocity = new Vector(0, -800); 
   147            Timer.SingleShot(10, delegate { LisaaPudotettava(paikka, leveys, korkeus); }); 
   148        }); 
   149    } 
   150   
  92151    void LisaaTiili (Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  93152    { 
   
  128187 
  129188        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   189        tasoAivot.TriesToJump = true; 
  130190        tasoAivot.Speed = 100; 
  131191 
   
  137197        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot; 
  138198 
  139         //seuraajanAivot.TargetClose +=  
   199         
  140200 
  141201        Vihollinen1.Brain = seuraajanAivot; 
  142202        AddCollisionHandler(Vihollinen1, "lyonti", osuma); 
   203 
   204        Timer ajastin = new Timer(); 
   205        ajastin.Interval = 0.75; 
   206        ajastin.Timeout += delegate 
   207        { 
   208            Vihollinen1.Jump(400); 
   209 
   210        }; 
   211        ajastin.Start(); 
  143212     
  144213    } 
   
  150219        Polisi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  151220        Polisi.Tag = "vihollinen"; 
   221        Polisi.Animation = new Animation(PoliisiAtt) { FPS = 2 }; 
   222        Polisi.Animation.Start(); 
  152223        Add(Polisi); 
  153224       // Polisi.AnimWalk = new Animation(vihukavely); 
   
  170241 
  171242        Timer ajastin = new Timer(); 
  172         ajastin.Interval = 0.75; 
   243        ajastin.Interval = 1; 
  173244        ajastin.Timeout += delegate 
  174245        { 
  175             PhysicsObject Donitsi = new PhysicsObject(20, 20); 
  176             Donitsi.Image = donitsikuva; 
  177             Donitsi.Position = Polisi.Position; 
  178             Donitsi.Hit((pelaaja1.Position - Polisi.Position).Normalize() * 1500); 
  179             Add(Donitsi); 
  180             Donitsi.Shape = Shape.Circle; 
  181             Donitsi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(0.75); 
  182             Donitsi.Tag = "vihollinen"; 
  183             AddCollisionHandler(Donitsi, "lyonti", osuma); 
  184             AddCollisionHandler(Donitsi, CollisionHandler.ExplodeObject(100,true)); 
  185             Donitsi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   246            if (!Polisi.IsDestroyed) 
   247            { 
   248                //Polisi.PlayAnimation(new Animation(PoliisiAtt) { FPS = 1 }); 
   249                PhysicsObject Donitsi = new PhysicsObject(17, 17); 
   250                Donitsi.Image = donitsikuva; 
   251                Donitsi.Position = Polisi.Position; 
   252                Donitsi.Hit((pelaaja1.Position - Polisi.Position).Normalize() * 1500); 
   253                Add(Donitsi); 
   254                Donitsi.Shape = Shape.Circle; 
   255                Donitsi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(0.75); 
   256                Donitsi.Tag = "vihollinen"; 
   257                AddCollisionHandler(Donitsi, "lyonti", osuma); 
   258                AddCollisionHandler(Donitsi, CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
   259                Donitsi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   260            } 
  186261        }; 
  187262        ajastin.Start(); 
  188263 
  189264    } 
   265    void LisaaTankki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   266    { 
   267        PlatformCharacter Tankki = new PlatformCharacter(leveys*4, korkeus*2); 
   268        Tankki.Position = paikka; 
   269        Tankki.Image = tankkikuva; 
   270        Tankki.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   271        //Tankki.Tag = "vihollinen"; 
   272        //Tankki.Animation = new Animation(PoliisiAtt) { FPS = 2 }; 
   273        //Tankki.Animation.Start(); 
   274        Add(Tankki); 
   275 
   276        // Polisi.AnimWalk = new Animation(vihukavely); 
   277        //Polisi.AnimWalk.FPS = 4; 
   278 
   279        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   280        tasoAivot.Speed = 100; 
   281 
   282        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   283        seuraajanAivot.Speed = 425; 
   284        seuraajanAivot.DistanceFar = 300; 
   285        seuraajanAivot.DistanceClose = 200; 
   286        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   287        seuraajanAivot.FarBrain = tasoAivot; 
   288 
   289        IntMeter elämät = new IntMeter(3); 
   290 
   291        Tankki.Brain = tasoAivot; 
   292        AddCollisionHandler(Tankki, "pudotettava", delegate(PhysicsObject vihollinen, PhysicsObject nyrkki) 
   293        { 
   294            elämät.Value--; 
   295            if (elämät.Value == 0) 
   296            { 
   297                Tankki.Destroy(); 
   298            } 
   299        }); 
   300 
   301        Timer ajastin = new Timer(); 
   302        ajastin.Interval = 1; 
   303        ajastin.Timeout += delegate 
   304        { 
   305            if (!Tankki.IsDestroyed && Math.Sign(Tankki.FacingDirection.GetVector().X) == Math.Sign(pelaaja1.X - Tankki.X)) 
   306            { 
   307                //Polisi.PlayAnimation(new Animation(PoliisiAtt) { FPS = 1 }); 
   308                PhysicsObject Ammus = new PhysicsObject(17, 17); 
   309                Ammus.Image = ammuskuva; 
   310                Ammus.Position = Tankki.Position + new Vector(Tankki.FacingDirection.GetVector().X * 80, 30); 
   311                Ammus.Hit((pelaaja1.Position - Tankki.Position).Normalize() * 1500); 
   312                Add(Ammus); 
   313                Ammus.Shape = Shape.Circle; 
   314                Ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2); 
   315                Ammus.Tag = "vihollinen"; 
   316                AddCollisionHandler(Ammus, "lyonti", osuma); 
   317                AddCollisionHandler(Ammus, CollisionHandler.ExplodeObject(100, true)); 
   318                Ammus.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   319            } 
   320        }; 
   321        ajastin.Start(); 
   322 
   323    } 
   324 
  190325    void osuma(PhysicsObject vihollinen, PhysicsObject nyrkki) 
  191326    { 
   
  225360    void törmääloppuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject loppu) 
  226361    { 
   362        kolikkolaskuri.MinValue = kolikkolaskuri.Value; 
  227363        seuraavakenttä(); 
  228364    } 
   
  257393        punchaani.Play(); 
  258394 
  259         PhysicsObject lyonti = new PhysicsObject(20,20); 
  260         lyonti.Position = hahmo.Position + hahmo.FacingDirection.GetVector() * 40; 
   395        PhysicsObject lyonti = new PhysicsObject(40,30); 
   396        lyonti.Position = hahmo.Position + hahmo.FacingDirection.GetVector() * 30; 
  261397        lyonti.IgnoresCollisionResponse = true; 
  262398        lyonti.Tag = "lyonti"; 
   
  281417        MessageDisplay.Add("LISÄÄ RAHEJA!"); 
  282418        tahti.Destroy(); 
   419        kolikkolaskuri.Value++; 
  283420    } 
  284421    void TormaaPoweruppiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Powerup) 
   
  291428    void TormaaViholliseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihollinen) 
  292429    { 
   430        yrityslaskuri.Value++; 
  293431        aloitapeli(); 
  294432    } 
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r6265 r6340  
  2828Content\tiili.xnb 
  2929Content\Donitsi.xnb 
   30Content\Vihollinen 3.xnb 
   31Content\Ammus.xnb 
  3032Content\taustamusa.wma 
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{0840467A-D5C5-4B5C-922B-328E74B6AF36}.xml

  r6265 r6340  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-06-24T14:41:33.6952363+03:00</Time> 
   11      <Time>2015-06-25T11:04:00.8345327+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  135135      <Options>None</Options> 
  136136      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Polisi.xnb</Output> 
  137       <Time>2015-06-24T14:16:10.4822363+03:00</Time> 
   137      <Time>2015-06-25T10:06:53.2405237+03:00</Time> 
  138138    </Item> 
  139139    <Item> 
   
  199199      <Options>None</Options> 
  200200      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\polisiattack.xnb</Output> 
  201       <Time>2015-06-24T14:14:23.2522363+03:00</Time> 
   201      <Time>2015-06-25T10:05:17.2371752+03:00</Time> 
  202202    </Item> 
  203203    <Item> 
   
  244244      <Options>None</Options> 
  245245      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  246       <Time>2015-06-24T13:52:24.5382363+03:00</Time> 
   246      <Time>2015-06-25T11:20:44.3041327+03:00</Time> 
  247247    </Item> 
  248248    <Item> 
   
  263263      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Donitsi.xnb</Output> 
  264264      <Time>2015-06-24T14:17:19.1342363+03:00</Time> 
   265    </Item> 
   266    <Item> 
   267      <Source>Vihollinen 3.png</Source> 
   268      <Name>Vihollinen 3</Name> 
   269      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   270      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   271      <Options>None</Options> 
   272      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Vihollinen 3.xnb</Output> 
   273      <Time>2015-06-25T11:05:35.2219327+03:00</Time> 
   274    </Item> 
   275    <Item> 
   276      <Source>Ammus.png</Source> 
   277      <Name>Ammus</Name> 
   278      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   279      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   280      <Options>None</Options> 
   281      <Output>C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Ammus.xnb</Output> 
   282      <Time>2015-06-25T11:11:55.0541327+03:00</Time> 
  265283    </Item> 
  266284    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6265 r6340  
  3737C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tiili.xnb 
  3838C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Donitsi.xnb 
   39C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Vihollinen 3.xnb 
   40C:\MyTemp\AtteK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Ammus.xnb 
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{0840467A-D5C5-4B5C-922B-328E74B6AF36}-targetpath.txt

  r6265 r6340  
  2929Content\tiili.xnb 
  3030Content\Donitsi.xnb 
   31Content\Vihollinen 3.xnb 
   32Content\Ammus.xnb 
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r6265 r6340  
  236236    </Compile> 
  237237  </ItemGroup> 
   238  <ItemGroup> 
   239    <Compile Include="Vihollinen 3.png"> 
   240      <Name>Vihollinen 3</Name> 
   241      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   242      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   243    </Compile> 
   244  </ItemGroup> 
   245  <ItemGroup> 
   246    <Compile Include="Ammus.png"> 
   247      <Name>Ammus</Name> 
   248      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   249      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   250    </Compile> 
   251  </ItemGroup> 
  238252  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  239253  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/26/AtteK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/kentta1.txt

  r6265 r6340  
  11 
  22.........................................................................................   
  3 ............................................V.........K................................   
  4 ....................................TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.............................   
  5 ..................K...........##..........V.......................................... 
  6 .................###................T...*****...........................................   
  7 ...........*.............*..........TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.........*.......................  
  8 ..........###...........###.........T............................#.......................   
  9 ................................................................###......................   
  10 .....N...................P..........T.V........V...............#####..................L..          
  11 ####################################TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT################################# 
   3......................................KKK...V..........................................   
   4....................................TTTTTTTTTTTTTT...TTTT............................   
   5....................................T...................T........##.................. 
   6..................O.................T.....V.............T............................ 
   7.................###................T..*****......TTT..*T............................   
   8...........*.............*..........TTTTTTTT....TTTTTTTTT...............................  
   9...........O.............O.............................*T................................ 
   10..........###...........###.............................T........*....................   
   11....................................T........TT........TT.......###.............P.....   
   12.....N..............................TTTT.V..TTTT.....VTTT......#####..............L..          
   13####################################TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.