Changeset 6307 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-25 07:30:48 (7 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Noita vaihtelee eri aivojen välillä, tähtää tulimyrskyn pelaajaan.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6303 r6307  
  596596        PhysicsObject flame = new PhysicsObject(width * 1.4, height * 2); 
  597597        flame.Y += mage.Height * 0.65; 
  598         //flame.Y = mage.Y +  mage.Height; 
   598        flame.X += mage.FacingDirection.GetVector().X + 30; 
  599599        flame.Animation = new Animation(blaze); 
  600600        flame.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   
  605605        brain.Speed = 20; 
  606606        brain.FallsOffPlatforms = false; 
  607         mage.Brain = brain; 
  608  
  609         PhysicsObject trigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, Level.Height); //A truly cool and efficient way to make the boogeyman react only to our closeness 
  610         trigger.Position = mage.Position - new Vector(Window.Width / 2, 0); 
  611         //trigger.Color = Color.Red; 
  612         trigger.IsVisible = false; 
  613         trigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
  614         Add(trigger); 
   607        //mage.Brain = brain; 
   608 
   609        //PhysicsObject trigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, Level.Height); //A truly cool and efficient way to make the boogeyman react only to our closeness 
   610        //trigger.Position = mage.Position - new Vector(Window.Width / 2, 0); 
   611        ////trigger.Color = Color.Red; 
   612        //trigger.IsVisible = false; 
   613        //trigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   614        //Add(trigger); 
   615 
   616        FollowerBrain attackBrain = new FollowerBrain("player"); 
   617        attackBrain.DistanceFar = Window.Width / 2.5; 
   618        attackBrain.DistanceClose = Window.Width / 2; 
   619        attackBrain.StopWhenTargetClose = false; 
   620        attackBrain.Speed = brain.Speed * 3; 
   621        attackBrain.FarBrain = brain; 
   622        mage.Brain = attackBrain; 
  615623 
  616624        // Taiotaan tulta välillä. 
   
  620628            // TODO: Kävelyanimaatio pysähtyy jostain syystä tämän animaation jälkeen. 
  621629            mage.PlayAnimation(firemageCastAnimation); 
   630 
   631            Timer.SingleShot(RandomGen.NextDouble(5, 8), delegate { mage.Brain = attackBrain; }); 
  622632 
  623633            Timer.SingleShot(1.5, 
   
  626636                    for (int i = 0; i < 6; i++) 
  627637                    { 
  628                         CreateFlame(new Vector(mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300), mage.Y + mage.Height * 1.5), 30, 60, false); 
  629  
  630                         //PhysicsObject fire = new PhysicsObject(30, 60); 
  631                         //fire.CanRotate = false; 
  632                         //fire.Tag = "burn"; 
  633                         //fire.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) }; 
  634                         //fire.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12)); 
  635                         //fire.Animation.Resume(); 
  636                         //fire.X = mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300); 
  637                         //fire.Y = mage.Y + mage.Height * 1.5; 
  638                         //fire.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  639                         //Add(fire); 
  640  
  641                         //AddCollisionHandler(fire, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle) 
  642                         //{ 
  643                         //    particle.Destroy(); 
  644                         //    fire.Destroy(); 
  645                         //}); 
   638                        CreateFlame(new Vector(attackBrain.CurrentTarget.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300), mage.Y + mage.Height * 1.5), 30, 60, false); 
   639                        mage.Brain = brain; 
  646640                    } 
  647641                }); 
  648642 
  649643        }; 
   644 
   645        attackBrain.DistanceToTarget.AddTrigger(Window.Width / 2, TriggerDirection.Down, delegate()  
   646        {  
   647            castTimer.Start();  
   648            attackBrain.DistanceToTarget.RemoveTriggers(Window.Width/2); 
   649        }); 
   650 
  650651        //castTimer.Start(); 
  651652 
   
  667668        }); 
  668669 
  669         AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { castTimer.Start(); }); 
   670        //AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { castTimer.Start(); }); 
  670671    } 
  671672 
   
  880881        if (player.Improvement == null) 
  881882        { 
  882  
  883883            CreateMilkParticles(player, 5, 100, 100, new Vector(0, player.Height/3), "tears"); 
  884             //for (int i = 0; i < 5; i++) 
  885             //{ 
  886             //    const double maxLife = 1.0; 
  887             //    PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(5, 5, Shape.Circle); 
  888             //    milkParticle.Color = new Color(255, 255, 255, 128); 
  889             //    milkParticle.Position = player.Position + new Vector(0, player.Height / 3); 
  890             //    milkParticle.IgnoresCollisionResponse = true; 
  891             //    milkParticle.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(maxLife); 
  892             //    Add(milkParticle); 
  893  
  894             //    // Väri muuttuu läpinäkyväksi. 
  895             //    var fadeTimer = new Timer { Interval = 0.07 }; 
  896             //    fadeTimer.Timeout += delegate 
  897             //    { 
  898             //        byte c = 255; 
  899             //        milkParticle.Color = new Color(c, c, c, (byte)(128 * milkParticle.LifetimeLeft.TotalSeconds / maxLife)); 
  900             //    }; 
  901             //    fadeTimer.Start(); 
  902             //    milkParticle.Destroyed += fadeTimer.Stop; 
  903  
  904             //    // Random lentonopeus. 
  905             //    var rx = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
  906             //    var ry = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
  907             //    milkParticle.Hit(new Vector(player.FacingDirection.GetVector().X * (100 + rx), 100 + ry)); 
  908             //} 
  909884            return; 
  910885        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.