Changeset 6297 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 22:56:25 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Metsän metsämäistämisprosessi vaiheessa.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
17 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6295 r6297  
  5555        Owner.PlayAnimation(Animations[1]); 
  5656        game.CreateMilkParticles(this.Owner, 10, 200, 300, new Vector(0, -30), "milkparticle"); 
  57          
   57 
  5858    } 
  5959 
   
  101101        if (Animation != improvement.Animations[1]) 
  102102        { 
  103              improvement.DoTheThing(); 
   103            improvement.DoTheThing(); 
  104104        } 
  105105    } 
   
  144144 
  145145    # region Images 
  146     private Image[] groundImages = LoadImages("ground", "ground");    //Näitä ei tosin kaikkia kenties jaksa tehdä erilaisiksi levelistä riippuen 
  147     private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top", "ground_top"); 
   146    private Image[] groundImages = LoadImages("ground", "ground_forest");    //Näitä ei tosin kaikkia kenties jaksa tehdä erilaisiksi levelistä riippuen 
   147    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top", "ground_top_forest"); 
  148148    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa", "grass"); 
  149     private Image[] blockImages = LoadImages("box2", "box"); 
   149    private Image[] blockImages = LoadImages("box2", "rock"); 
  150150 
  151151    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned"); 
   
  159159    private Image smokeImage2 = LoadImage("smoke2"); 
  160160 
   161    private Image treeTrunkImage = LoadImage("bigtree"); 
   162    private Image treeBottomImage = LoadImage("bigtree3x2"); 
   163    private Image treeBranchImage = LoadImage("bigtreebranch"); 
  161164    private Image forestBackgroundImage = LoadImage("forestbackground"); 
  162165 
   
  174177    private Animation firemageAnimation; 
  175178    private Animation firemageCastAnimation; 
   179    private Animation wormAnimation; 
  176180    #endregion 
  177181 
   
  336340        firemageAnimation = LoadAnimation("firemage"); 
  337341        firemageCastAnimation = LoadAnimation("firemagecast"); 
   342        wormAnimation = LoadAnimation("worm"); 
  338343 
  339344        cameraOffset = Window.Width / 4; 
   
  362367        Add(forestBackground, -3); 
  363368        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 1.0); 
  364         Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue); 
   369 
   370        if (levelNumber == 1) 
   371        { 
   372            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.FromHexCode("495147")); 
   373        } 
   374        else 
   375        { 
   376            Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue); 
   377        } 
  365378    } 
  366379 
   
  384397        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject); 
  385398        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk); 
  386         level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly); 
   399        level.SetTileMethod(Color.Gray, (new AbstractTileMap<Color>.TileMethod[] { CreateCrawly, CreateWorm })[levelNumber]); // ಠ_ಠ 
  387400        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateFireMage); 
  388401        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame, true); 
  389402        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke 
  390403        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone 
   404 
   405        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), CreateTreeTrunk); 
   406        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("57007F"), CreateTreeRoot); 
   407        level.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00FF21"), CreateTreeBranch); 
   408 
  391409        level.Optimize(Color.Brown);    //Color.Black   //Tekee jännittäviä asioita wheatille, jos optimoidaan (tietysti). Jotenn.  
   410 
  392411        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
   412    } 
   413 
   414    void CreateTreeBranch(Vector position, double width, double height) 
   415    { 
   416        PhysicsObject branch = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
   417        branch.Position = position; 
   418        branch.Image = treeBranchImage; 
   419        Add(branch, -1); 
   420    } 
   421 
   422    void CreateTreeTrunk(Vector position, double width, double height) 
   423    { 
   424        GameObject trunk = new GameObject(width * 3, height); 
   425        trunk.Position = position; 
   426        trunk.Image = treeTrunkImage; 
   427        Add(trunk, -1); 
   428    } 
   429 
   430    void CreateTreeRoot(Vector position, double width, double height) 
   431    { 
   432        GameObject roots = new GameObject(width * 9, height * 4); 
   433        roots.Position = position; 
   434        roots.Y -= height; 
   435        roots.Image = treeBottomImage; 
   436        Add(roots, -1); 
  393437    } 
  394438 
   
  429473            flame.Destroy(); 
  430474            savu.Destroy(); 
  431              
   475 
  432476        }); 
  433477    } 
   
  467511        //milk.Tag = "milk"; 
  468512        //Add(milk); 
   513    } 
   514 
   515    void CreateWorm(Vector position, double width, double height) 
   516    { 
   517        PlatformCharacter worm = new PlatformCharacter(width, height * 0.6); 
   518        worm.Position = position; 
   519        worm.Animation = new Animation(wormAnimation); 
   520        worm.Animation.FPS = RandomGen.NextInt(18, 24); 
   521        worm.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 16)); 
   522        worm.Animation.Resume(); 
   523        worm.Tag = "worm"; 
   524        worm.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   525        Add(worm, 1); 
   526 
   527        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain(); 
   528        brain.Speed = 60; 
   529        brain.FallsOffPlatforms = true; 
   530        worm.Brain = brain; 
  469531    } 
  470532 
   
  555617            mage.PlayAnimation(firemageCastAnimation); 
  556618 
  557             Timer.SingleShot(1.5,  
  558                 delegate  
   619            Timer.SingleShot(1.5, 
   620                delegate 
  559621                { 
  560622                    for (int i = 0; i < 6; i++) 
   
  580642                    } 
  581643                }); 
  582              
   644 
  583645        }; 
  584646        //castTimer.Start(); 
   
  601663        }); 
  602664 
  603         AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b){ castTimer.Start(); }); 
   665        AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) { castTimer.Start(); }); 
  604666    } 
  605667 
   
  672734        player.Tag = "player"; 
  673735        Add(player); 
   736 
  674737        AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t) 
  675738        { 
  676             HillBilly billy = p as HillBilly; 
  677             billy.Life.Value--; 
  678  
   739            player.Life.Value--; 
  679740        }); 
   741 
   742        AddCollisionHandler(player, "worm", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject worm) 
   743        { 
   744            if (player.Y > worm.Y && Math.Abs(player.X - worm.X) < worm.Width / 2.0) 
   745            { 
   746                worm.Destroy(); 
   747            } 
   748            else 
   749            { 
   750                player.Life.Value--; 
   751            } 
   752        }); 
   753 
  680754 
  681755        player.Life.LowerLimit += delegate 
   
  685759                Loss(); 
  686760            } 
  687             else  
  688             {  
   761            else 
   762            { 
  689763                players.Remove(player); 
  690764 
   
  694768                    parannus.Image = player.Improvement.Image; 
  695769                    parannus.Position = player.Position; 
  696                     parannus.Animations = player.Improvement.Animations;  
   770                    parannus.Animations = player.Improvement.Animations; 
  697771                    parannus.Tag = player.Improvement.Tag; 
  698772                    parannus.Size = new Vector(60, 60); 
   
  701775 
  702776                player.Destroy(); 
  703                  
  704                  
   777 
   778 
  705779            } 
  706780        }; 
   
  719793        // Maanpinnan näkyvä osa. 
  720794        GameObject visibleGround = new GameObject(width, height); 
  721         visibleGround.Image = groundImages[levelNumber]; 
   795        visibleGround.Image = groundTopImages[levelNumber]; 
  722796        visibleGround.Position = position; 
  723797        visibleGround.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE); 
   
  730804        { 
  731805            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 2); 
  732             wheatBlock.Image = foregroundDecorations[0]; 
   806            wheatBlock.Image = foregroundDecorations[levelNumber]; 
  733807            wheatBlock.X = visibleGround.X; 
  734808            wheatBlock.Bottom = visibleGround.Bottom; 
   
  741815    { 
  742816        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
  743         ground.Image = groundTopImages[levelNumber]; 
   817        ground.Image = groundImages[levelNumber]; 
  744818        ground.Position = position; 
  745819        ground.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE); 
  746         Add(ground); 
   820        Add(ground, -1); 
  747821    } 
  748822    #endregion 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6288 r6297  
  247247    </Compile> 
  248248  </ItemGroup> 
   249  <ItemGroup> 
   250    <Compile Include="rock.png"> 
   251      <Name>rock</Name> 
   252      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   253      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   254    </Compile> 
   255    <Compile Include="spikes.png"> 
   256      <Name>spikes</Name> 
   257      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   258      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   259    </Compile> 
   260  </ItemGroup> 
   261  <ItemGroup> 
   262    <Compile Include="worm.anim"> 
   263      <Name>worm</Name> 
   264      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   265      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   266    </Compile> 
   267  </ItemGroup> 
   268  <ItemGroup> 
   269    <Compile Include="bigtree.png"> 
   270      <Name>bigtree</Name> 
   271      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   272      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   273    </Compile> 
   274    <Compile Include="bigtree3x2.png"> 
   275      <Name>bigtree3x2</Name> 
   276      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   277      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   278    </Compile> 
   279    <Compile Include="bigtreebranch.png"> 
   280      <Name>bigtreebranch</Name> 
   281      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   282      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   283    </Compile> 
   284  </ItemGroup> 
   285  <ItemGroup> 
   286    <Compile Include="ground_forest.png"> 
   287      <Name>ground_forest</Name> 
   288      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   289      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   290    </Compile> 
   291    <Compile Include="ground_top_forest.png"> 
   292      <Name>ground_top_forest</Name> 
   293      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   294      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   295    </Compile> 
   296  </ItemGroup> 
  249297  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  250298  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.