Changeset 6295 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 22:51:14 (7 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Nimet + elämät, etualan ruohot (optimointia vähentämällä, hmm), kenttä vaihtuu, kun bossin tappaa, restart.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6293 r6295  
  5454        HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun; 
  5555        Owner.PlayAnimation(Animations[1]); 
  56         game.CreateMilkParticles(this.Owner); 
   56        game.CreateMilkParticles(this.Owner, 10, 200, 300, new Vector(0, -30), "milkparticle"); 
  5757         
  5858    } 
   
  7878    public Improvement Improvement { get; set; } 
  7979 
   80    public Label Name { get; set; } 
   81 
   82    private ProgressBar visibleLife; 
   83    public ProgressBar VisibleLife 
   84    { 
   85        get { return visibleLife; } 
   86        set { visibleLife = value; } 
   87    } 
   88 
  8089    public void GainImprovement(Improvement improvement) 
  8190    { 
   
  96105    } 
  97106 
  98     public HillBilly(double leveys, double korkeus) 
   107    public HillBilly(double leveys, double korkeus, String name) 
  99108        : base(leveys, korkeus) 
  100109    { 
  101110 
   111        this.visibleLife = new ProgressBar(50, 15); //(this.Width, this.Height/8); 
   112        this.Add(visibleLife); 
   113        this.visibleLife.Position += new Vector(0, this.Height / 2 + this.Height / 5); 
   114        this.visibleLife.BindTo(this.lifeCounter); 
   115        this.visibleLife.Color = Color.Black; 
   116 
   117        this.Name = new Label(name); 
   118        this.Add(Name); 
   119        this.Name.Position += new Vector(0, this.Height / 2 + this.Height / 3); 
  102120    } 
  103121} 
   
  117135    public const double TILE_SIZE = 70; 
  118136 
   137    public String[] names = new String[] { "Adolfiina", "Rasputiina", "Hermanniina", "Joosefiina"}; 
   138         
  119139    private double cameraTargetX; // Sijainti jossa kameran pitäisi olla. 
  120140    private Vector cameraTarget; 
   
  369389        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke 
  370390        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone 
  371         level.Optimize(Color.Black, Color.Brown); 
   391        level.Optimize(Color.Brown);    //Color.Black   //Tekee jännittäviä asioita wheatille, jos optimoidaan (tietysti). Jotenn.  
  372392        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
  373393    } 
   
  574594                    mage.Destroy(); 
  575595                    castTimer.Stop(); 
  576                     //NextLevel();  
   596                    NextLevel();  
  577597                } 
  578598                Timer.SingleShot(0.5, delegate { immune = false; }); 
   
  639659    void CreatePlayer(Vector position, double width, double height) 
  640660    { 
  641         HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2); 
   661        HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2, names[players.Count()]); 
  642662        player.Shape = Shape.Rectangle; 
  643663        player.Position = position + new Vector(0, height * 0.5); 
   
  741761 
  742762        Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Pressed, NextLevel, null); 
   763        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, StartGame, null); 
  743764 
  744765        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Show help"); 
   
  746767    } 
  747768 
  748     public void CreateMilkParticles(HillBilly billy) 
   769    public void CreateMilkParticles(HillBilly billy, int size, int xBase, int yBase, Vector position, String tag) 
  749770    { 
  750771        for (int i = 0; i < 10; i++) 
  751772        { 
  752773            const double maxLife = 1.0; 
  753             PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(10, 10, Shape.Circle); 
   774            PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(size, size, Shape.Circle); 
  754775            milkParticle.Color = new Color(255, 255, 255, 128); 
  755             milkParticle.Position = billy.Position + new Vector(0, -30); 
   776            milkParticle.Position = billy.Position + position; 
  756777            milkParticle.IgnoresCollisionResponse = true; 
  757             milkParticle.Tag = "milkparticle"; 
   778            milkParticle.Tag = tag; 
  758779            milkParticle.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(maxLife); 
  759780            Add(milkParticle); 
   
  772793            var rx = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
  773794            var ry = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
  774             milkParticle.Hit(new Vector(billy.FacingDirection.GetVector().X * (200 + rx), 300 + ry)); 
   795            milkParticle.Hit(new Vector(billy.FacingDirection.GetVector().X * (xBase + rx), yBase + ry)); 
  775796        } 
  776797    } 
   
  780801        if (player.Improvement == null) 
  781802        { 
  782             player.Jump(200);   //TODO: CRY ALL THE TEARS  :'( 
   803 
   804            CreateMilkParticles(player, 5, 100, 100, new Vector(0, player.Height/3), "tears"); 
   805            //for (int i = 0; i < 5; i++) 
   806            //{ 
   807            //    const double maxLife = 1.0; 
   808            //    PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(5, 5, Shape.Circle); 
   809            //    milkParticle.Color = new Color(255, 255, 255, 128); 
   810            //    milkParticle.Position = player.Position + new Vector(0, player.Height / 3); 
   811            //    milkParticle.IgnoresCollisionResponse = true; 
   812            //    milkParticle.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(maxLife); 
   813            //    Add(milkParticle); 
   814 
   815            //    // Väri muuttuu läpinäkyväksi. 
   816            //    var fadeTimer = new Timer { Interval = 0.07 }; 
   817            //    fadeTimer.Timeout += delegate 
   818            //    { 
   819            //        byte c = 255; 
   820            //        milkParticle.Color = new Color(c, c, c, (byte)(128 * milkParticle.LifetimeLeft.TotalSeconds / maxLife)); 
   821            //    }; 
   822            //    fadeTimer.Start(); 
   823            //    milkParticle.Destroyed += fadeTimer.Stop; 
   824 
   825            //    // Random lentonopeus. 
   826            //    var rx = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
   827            //    var ry = RandomGen.NextDouble(-50, 50); 
   828            //    milkParticle.Hit(new Vector(player.FacingDirection.GetVector().X * (100 + rx), 100 + ry)); 
   829            //} 
  783830            return; 
  784831        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.