Changeset 6291 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 21:42:10 (7 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Tapettava tulimaagi + liekit, joiden läpi voi kävellä + liekkien tekeminen (kenties tarpeettomasti) sovitettuna vain yhteen aliohjelmaan.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6288 r6291  
  5353    { 
  5454        HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun; 
   55        Owner.PlayAnimation(Animations[1]); 
  5556        game.CreateMilkParticles(this.Owner); 
   57         
  5658    } 
  5759 
   
  9092        if (Animation != improvement.Animations[1]) 
  9193        { 
  92             this.PlayAnimation(improvement.Animations[1], improvement.DoTheThing); 
   94             improvement.DoTheThing(); 
  9395        } 
  9496    } 
   
  364366        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly); 
  365367        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateFireMage); 
  366         level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame); 
   368        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame, true); 
  367369        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke 
  368370        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone 
   
  371373    } 
  372374 
  373     void CreateFlame(Vector position, double width, double height) 
  374     { 
  375         PhysicsObject flame = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height * 2); 
   375    void CreateFlame(Vector position, double width, double height, bool suuri) 
   376    { 
   377        PhysicsObject flame = new PhysicsObject(width, height * 2); 
  376378        //flame.Image = flameImage; 
  377379        flame.Color = Color.Red; 
   
  383385        flame.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12)); 
  384386        flame.Animation.Resume(); 
   387        flame.CanRotate = false; 
  385388        Add(flame); 
  386389 
  387390        Smoke savu = new Smoke(); 
  388         savu.ParticleImage = smokeImage1; 
  389         savu.OuterParticleImage = smokeImage2; 
  390         savu.MaxLifetime = 1.0; 
  391         savu.MaxScale = 200; 
  392         savu.MinScale = 10; 
  393         savu.Position = flame.Position; 
  394         Wind = new Vector(-10, 0); 
  395         Add(savu); 
   391        if (suuri) 
   392        { 
   393            flame.IgnoresCollisionResponse = true; 
   394 
   395            savu.ParticleImage = smokeImage1; 
   396            savu.OuterParticleImage = smokeImage2; 
   397            savu.MaxLifetime = 1.0; 
   398            savu.MaxScale = 200; 
   399            savu.MinScale = 10; 
   400            savu.Position = flame.Position; 
   401            Wind = new Vector(-10, 0); 
   402            Add(savu); 
   403            flame.MakeStatic(); 
   404        } 
  396405 
  397406        AddCollisionHandler(flame, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle) 
   
  399408            particle.Destroy(); 
  400409            flame.Destroy(); 
  401             savu.Destroy(); 
   410             
   411                savu.Destroy(); 
   412             
  402413        }); 
  403414    } 
   
  491502        mage.Y += mage.Height / 2.0; 
  492503        mage.Tag = "burn"; 
   504        mage.Tag += "fireMage"; 
  493505        mage.AnimWalk = new Animation(firemageAnimation); 
  494506        mage.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  495507        Add(mage, 1); 
   508        bool immune = false; 
  496509 
  497510        // Pään päällä oleva liekki (taitaa olla vähän huonossa kohtaa tällä hetkellä) 
  498         GameObject flame = new GameObject(width * 1.4, height * 2); 
   511        PhysicsObject flame = new PhysicsObject(width * 1.4, height * 2); 
  499512        flame.Y += mage.Height * 0.65; 
   513        //flame.Y = mage.Y +  mage.Height; 
  500514        flame.Animation = new Animation(blaze); 
   515        flame.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  501516        flame.Animation.Start(); 
  502517        mage.Add(flame); 
   
  507522        mage.Brain = brain; 
  508523 
  509         // TODO: Noita kuolee kun on loiskuteltu tarpeeksi maitoa sen päälle. Vain yläpuolelta tulevat maitopartikkelit vahingoittaa sitä. 
  510  
  511         // TODO: Tulta pitäisi taikoa vain kun pelaajat on lähellä. 
   524        PhysicsObject trigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, Level.Height); //A truly cool and efficient way to make the boogeyman react only to our closeness 
   525        trigger.Position = mage.Position - new Vector(Window.Width / 2, 0); 
   526        //trigger.Color = Color.Red; 
   527        trigger.IsVisible = false; 
   528        trigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   529        Add(trigger); 
  512530 
  513531        // Taiotaan tulta välillä. 
   
  518536            mage.PlayAnimation(firemageCastAnimation); 
  519537 
  520             for (int i = 0; i < 6; i++) 
   538            Timer.SingleShot(1.5,  
   539                delegate  
   540                { 
   541                    for (int i = 0; i < 6; i++) 
   542                    { 
   543                        CreateFlame(new Vector(mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300), mage.Y + mage.Height * 1.5), 30, 60, false); 
   544 
   545                        //PhysicsObject fire = new PhysicsObject(30, 60); 
   546                        //fire.CanRotate = false; 
   547                        //fire.Tag = "burn"; 
   548                        //fire.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) }; 
   549                        //fire.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12)); 
   550                        //fire.Animation.Resume(); 
   551                        //fire.X = mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300); 
   552                        //fire.Y = mage.Y + mage.Height * 1.5; 
   553                        //fire.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   554                        //Add(fire); 
   555 
   556                        //AddCollisionHandler(fire, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle) 
   557                        //{ 
   558                        //    particle.Destroy(); 
   559                        //    fire.Destroy(); 
   560                        //}); 
   561                    } 
   562                }); 
   563             
   564        }; 
   565        //castTimer.Start(); 
   566 
   567        AddCollisionHandler(mage, "milkparticle", delegate(PhysicsObject fireMage, PhysicsObject milk) 
   568        { 
   569            if (milk.Y > fireMage.Y + fireMage.Height * 0.15 && !immune) 
  521570            { 
  522                 PhysicsObject fire = new PhysicsObject(30, 60); 
  523                 fire.CanRotate = false; 
  524                 fire.Tag = "fire"; 
  525                 fire.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) }; 
  526                 fire.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12)); 
  527                 fire.Animation.Resume(); 
  528                 fire.X = mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300); 
  529                 fire.Y = mage.Y + mage.Height * 1.5; 
  530                 fire.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  531                 Add(fire); 
  532  
  533                 AddCollisionHandler(fire, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle) 
   571                flame.Size *= 0.9; 
   572                immune = true; 
   573                if (flame.Height < height) 
  534574                { 
  535                     particle.Destroy(); 
  536                     fire.Destroy(); 
  537                 }); 
   575                    mage.Destroy(); 
   576                    castTimer.Stop(); 
   577                    //NextLevel();  
   578                } 
   579                Timer.SingleShot(0.5, delegate { immune = false; }); 
   580 
  538581            } 
  539         }; 
  540         castTimer.Start(); 
   582        }); 
   583 
   584        AddCollisionHandler(trigger, "player", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b){ castTimer.Start(); }); 
  541585    } 
  542586 
   
  607651        players.Add(player); 
  608652        startingPlayers.Add(player); 
   653        player.Tag = "player"; 
  609654        Add(player); 
  610655        AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t) 
   
  698743 
  699744            // Väri muuttuu läpinäkyväksi. 
  700             var fadeTimer = new Timer { Interval = 0.05 }; 
   745            var fadeTimer = new Timer { Interval = 0.07 }; 
  701746            fadeTimer.Timeout += delegate 
  702747            { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.