Changeset 6287


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 19:46:59 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Noitaa jatkettu.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6286 r6287  
  483483        mage.Position = position; 
  484484        mage.Y += mage.Height / 2.0; 
  485         mage.Animation = new Animation(firemageAnimation); 
  486         mage.Animation.Start(); 
  487485        mage.Tag = "burn"; 
   486        mage.AnimWalk = new Animation(firemageAnimation); 
  488487        mage.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  489488        Add(mage, 1); 
  490489 
   490        // Pään päällä oleva liekki (taitaa olla vähän huonossa kohtaa tällä hetkellä) 
  491491        GameObject flame = new GameObject(width * 1.4, height * 2); 
  492492        flame.Y += mage.Height * 0.65; 
   
  494494        flame.Animation.Start(); 
  495495        mage.Add(flame); 
   496 
   497        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain(); 
   498        brain.Speed = 20; 
   499        brain.FallsOffPlatforms = false; 
   500        mage.Brain = brain; 
   501 
   502        // TODO: Noita kuolee kun on loiskuteltu tarpeeksi maitoa sen päälle. Vain yläpuolelta tulevat maitopartikkelit vahingoittaa sitä. 
   503 
   504        // TODO: Tulta pitäisi taikoa vain kun pelaajat on lähellä. 
   505 
   506        // Taiotaan tulta välillä. 
   507        var castTimer = new Timer { Interval = 10.0 }; 
   508        castTimer.Timeout += delegate 
   509        { 
   510            // TODO: Kävelyanimaatio pysähtyy jostain syystä tämän animaation jälkeen. 
   511            mage.PlayAnimation(firemageCastAnimation); 
   512 
   513            for (int i = 0; i < 6; i++) 
   514            { 
   515                PhysicsObject fire = new PhysicsObject(30, 60); 
   516                fire.CanRotate = false; 
   517                fire.Tag = "fire"; 
   518                fire.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) }; 
   519                fire.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12)); 
   520                fire.Animation.Resume(); 
   521                fire.X = mage.X + RandomGen.NextDouble(-300, 300); 
   522                fire.Y = mage.Y + mage.Height * 1.5; 
   523                fire.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   524                Add(fire); 
   525 
   526                AddCollisionHandler(fire, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle) 
   527                { 
   528                    particle.Destroy(); 
   529                    fire.Destroy(); 
   530                }); 
   531            } 
   532        }; 
   533        castTimer.Start(); 
  496534    } 
  497535 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.