Changeset 6237


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 12:01:09 (8 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Miskan ebin haxeja

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack to Agora/Attack_to_Agora.cs

  r6192 r6237  
  99public class Attack_to_Agora : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    private Animation chuckinkavely; 
  1112 
  12     private Animation chuckinkavely; 
  13     double nopeus = 200; 
  14     double hyppyvoima = 1000; 
   13    /// <summary> 
   14    /// Vakiot kannattaa merkitä constiksi (ei voi muuttaa). Tällöin ne kirjoitetaan isolla. 
   15    /// </summary> 
   16    const double NOPEUS = 250; 
   17    const double HYPPYVOIMA = 1500; 
  1518 
  16     //Image level1 = LoadImage("Agora_paaovi_pixelate"); 
  1719    Image level1 = LoadImage("kentta1"); 
  1820    Image taistelijanvarjo = LoadImage("varjo"); 
  19     
  20     Image taistelijaolio = LoadImage("olio"); 
   21 
   22    Image taistelijaOlio = LoadImage("olio"); 
  2123    PlatformCharacter taistelija; 
  22     
  23     int kenttanro = 4; 
  24   //  int Kenttanro = -1; 
   24 
   25    int kenttaNro = 5; 
   26 
  2527    public override void Begin() 
  26     
  27      
  2828    { 
   29        LataaContent(); 
   30        LuoKentta(); 
   31        AsetaOhjaimet(); 
   32    } 
  2933 
  30         Luokentta(); 
  31  
  32          
  33          
  34     } 
  35      
  36  
  37      void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double suunta) 
   34    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double suunta) 
  3835    { 
  3936        pelaaja.Walk(suunta); 
  4037 
  4138        if (!pelaaja.Animation.IsPlaying) 
  42          
  4339            pelaaja.Animation.Resume(); 
  44      } 
  45  
  46  
  47  
  48      
   40    } 
  4941 
  5042    void LiikutaYlos(PlatformCharacter pelaaja) 
  5143    { 
  52         pelaaja.Jump(hyppyvoima); 
  53          
  54  
   44        pelaaja.Jump(HYPPYVOIMA); 
  5545    } 
  5646 
  57     void Luokentta() 
   47    void LataaContent() 
  5848    { 
  5949        chuckinkavely = LoadAnimation("pelaajaliikkuu"); 
   50    } 
   51 
   52    void LuoKentta() 
   53    { 
  6054        SmoothTextures = false; 
  61  
  62         ColorTileMap pohjaLevy = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta4pohja"); 
  63         pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gold, Luopohja); 
  64         pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Cyan, Luotaistelija); 
  65         pohjaLevy.Execute(1, 1); 
  66  
  67  
  68          
  69         Level.Background.Image = LoadImage("kentta"+kenttanro); 
  70         //Level.Background.Image = level1; 
  71         //Level.Background.Color = Color.Black; 
  72         //Level.Width = 2000; 
  73         //Level.Height = 1200; 
  74         Level.Background.FitToLevel(); 
   55        // IsFullScreen = true; 
  7556        Gravity = new Vector(0, -2500); 
  7657 
  77        // PhysicsObject pohja = Level.CreateBottomBorder(); 
  78        // pohja.Y = Level.Bottom + 100; 
   58        SetWindowSize(1920, 1080); 
   59        // Synkataan taustakuvan ja colortilemapin pikselit 
   60        Level.Background.Image = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString()); 
   61 
   62        Level.Width = Screen.Width; 
   63        double kerroin = (double)Level.Background.Image.Width / Level.Background.Image.Height; 
   64        Level.Height = Level.Width / kerroin; 
   65        Level.Background.FitToLevel(); 
   66 
   67        Image pohjaLevynKuva = LoadImage("kentta" + kenttaNro.ToString() + "pohja"); 
   68 
   69        ColorTileMap pohjaLevy = new ColorTileMap(pohjaLevynKuva); 
   70        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Gold, LuoPohja); 
   71        pohjaLevy.SetTileMethod(Color.Cyan, Luotaistelija); 
   72        pohjaLevy.Optimize(Color.Gold); 
   73 
   74        // oletuksena 1 pikseli = 1 unit 
   75        const double BASE_SIZE = 1.0; 
   76        double widthMultiplier = Level.Width / pohjaLevynKuva.Width; 
   77        double heightMultiplier = Level.Height / pohjaLevynKuva.Height; 
   78        pohjaLevy.Execute(BASE_SIZE * widthMultiplier, BASE_SIZE * heightMultiplier); 
   79 
   80        // PhysicsObject pohja = Level.CreateBottomBorder(); 
   81        // pohja.Y = Level.Bottom + 100; 
  7982        //pohja.IsVisible = false; 
  8083        PhysicsObject vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   
  8588        //oikeareuna.Tag = "oikeareuna"; 
  8689 
  87  
  88       
  89         //Varjo(pohja); 
  90  
  91         IsFullScreen = true; 
  92         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  93  
  94  
  95  
  96  
   90        Varjo(); 
  9791    } 
  9892 
   
  10094    { 
  10195 
  102         taistelija = new PlatformCharacter(15, 15); 
  103         taistelija.Shape = Shape.Circle; 
   96        taistelija = new PlatformCharacter(75, 75); 
   97        taistelija.Shape = Shape.Rectangle; 
  10498        taistelija.Animation = new Animation(chuckinkavely); 
  10599        taistelija.Animation.Start(); 
  106100        taistelija.Position = paikka; 
  107101 
  108         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, -nopeus); 
  109         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, nopeus); 
  110         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, LiikutaYlos, null, taistelija); 
  111         AddCollisionHandler(taistelija, "vasenreuna",Seuraavakentta); 
   102        AddCollisionHandler(taistelija, "vasenreuna", SeuraavaKentta); 
  112103 
  113104        taistelija.Mass = 10.0; 
   
  116107        Camera.StayInLevel = true; 
  117108    } 
  118     void Varjo(PhysicsObject pohja) 
   109 
   110    void Varjo() 
  119111    { 
  120112        GameObject varjo = new GameObject(70, 30); 
  121113        varjo.Image = taistelijanvarjo; 
  122         varjo.Y = pohja.Top; 
  123114        Add(varjo, -1); 
   115 
  124116        Timer ajastin = new Timer(); 
  125117        ajastin.Interval = 0.01; 
   
  127119        { 
  128120            varjo.X = taistelija.X; 
   121            varjo.Y = EtsiVarjonY(); 
  129122        }; 
  130123        ajastin.Start(); 
  131124    } 
  132125 
  133     void Seuraavakentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
   126    /// <summary> 
   127    /// Etsii pelaajaa lähimpänä pelaajan alla olevan lattiapalikan huipun Y-koordinaatin. 
   128    /// </summary> 
   129    /// <returns></returns> 
   130    double EtsiVarjonY() 
   131    { 
   132        List<GameObject> possibleFloorPieces = GetObjects(x => x.Left < taistelija.X && x.Right > taistelija.X); 
   133 
   134        double highestY = double.MinValue; 
   135        int highestIndex = -1; 
   136 
   137        for (int i = 0; i < possibleFloorPieces.Count; i++) 
   138        { 
   139            double currentY = possibleFloorPieces[i].Y; 
   140 
   141            if (currentY > highestY && currentY < taistelija.Bottom)  
   142            { 
   143                highestY = currentY; 
   144                highestIndex = i; 
   145            } 
   146        } 
   147 
   148        return possibleFloorPieces[highestIndex].Top; 
   149    } 
   150 
   151    void SeuraavaKentta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
  134152    { 
  135153        ClearAll(); 
  136         kenttanro++; 
  137         //Kenttanro--; 
  138         Luokentta(); 
   154        kenttaNro++; 
   155        LuoKentta(); 
  139156    } 
  140157 
  141     void Luopohja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   158    void LuoPohja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  142159    { 
  143160        PhysicsObject pala = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  144161        pala.Position = paikka; 
  145         pala.Color = Color.Transparent; 
   162        pala.IsVisible = false; 
  146163        Add(pala); 
  147164    } 
  148     
   165 
   166    /// <summary> 
   167    /// Asetetaan pelaajalle ohjaimet. 
   168    /// </summary> 
   169    void AsetaOhjaimet() 
   170    { 
   171        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, -NOPEUS); 
   172        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, null, taistelija, NOPEUS); 
   173        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, LiikutaYlos, null, taistelija); 
   174        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   175    } 
  149176} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.