Changeset 6219


Ignore:
Timestamp:
2015-06-24 07:42:28 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Alkutarinassa voi olla nyt useampi viesti.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6218 r6219  
  103103    public override void Begin() 
  104104    { 
  105         //IntroSequence(); 
   105        IntroSequence(); 
  106106        //MainMenu(); 
  107         StartGame(); 
   107        //StartGame(); 
  108108    } 
  109109 
   
  169169    void ShowBackgroundStory() 
  170170    { 
  171         Label storyLabel = new Label("Once upon a time..."); 
  172         storyLabel.TextColor = Color.Black; 
   171        ShowStoryText(new Queue<string>(new[] { "Once upon a time...", "...blaa blaa blaa.", "Blaa." })); 
   172    } 
   173 
   174    void ShowStoryText(Queue<string> messages) 
   175    { 
   176        // Mennään alkuvalikkoon jos ei ole enää viestejä. 
   177        if (messages.Count == 0) 
   178        { 
   179            MainMenu(); 
   180            return; 
   181        } 
   182 
   183        // Näytetään nykyinen viesti. 
   184        var storyLabel = new Label(messages.Dequeue()) { TextColor = Color.Black, TextScale = new Vector(3, 3) }; 
  173185        Add(storyLabel); 
  174186 
  175         Timer textTimer = new Timer(); 
  176         textTimer.Interval = 0.1; 
  177         textTimer.Timeout += delegate 
  178         { 
  179             // lightens text up: 
  180             storyLabel.TextColor = Color.Lerp(storyLabel.TextColor, Color.Gray, 0.1); 
  181         }; 
   187        var textTimer = new Timer { Interval = 0.05 }; 
   188        textTimer.Timeout += () => storyLabel.TextColor = Color.Lerp(storyLabel.TextColor, Color.White, 0.05); 
  182189        textTimer.Start(); 
  183         // TODO siirrä aliohjelmaan, jolle voi antaa parametrina stringin, joka näytetään siististi feidaamalla esille 
  184  
  185         // TODO lisää koko pelin tarina usealla feidailevalla tekstinpätkällä esitettynä 
  186  
  187         // Clean up after the intro: 
  188         Timer.SingleShot(5, delegate // TODO get rid of this fixed amount of seconds 
  189         { // TODO replace this SingleShot with something else. It must be the last thing after the intro sequence 
  190             storyLabel.Destroy(); 
  191  
  192             ClearAll(); 
  193             MainMenu(); 
  194         }); 
   190 
   191        // Näytetään seuraava viesti muutaman sekunnin päästä. 
   192        Timer.SingleShot(4, delegate { storyLabel.Destroy(); ShowStoryText(messages); }); 
  195193    } 
  196194 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.