Changeset 6218 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-23 23:27:22 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Putoamis- ja hyppyanimaatio.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
17 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6217 r6218  
  2929{ 
  3030    private IntMeter lifeCounter = new IntMeter(2, 0, 2); 
  31     public IntMeter Life  
   31    public IntMeter Life 
  3232    { 
  3333        set { lifeCounter = value; } 
  34         get { return lifeCounter; }  
   34        get { return lifeCounter; } 
  3535    } 
  3636 
   
  4040        : base(leveys, korkeus) 
  4141    { 
  42          
   42 
  4343    } 
  4444} 
   
  5555    //private List<double> playerPositionsY = new List<double>(); 
  5656 
   57    private const double PLAYER_SPEED = 180; 
  5758    private const double TILE_SIZE = 70; 
  5859 
   
  6768    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top"); 
  6869    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa"); 
  69     private Image[] blockImages = LoadImages("box"); 
   70    private Image[] blockImages = LoadImages("box2"); 
  7071 
  7172    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned"); 
   
  7374    private Image cartImage = LoadImage("cart"); 
  7475    private Image milkImage = LoadImage("tonkkaitem"); 
  75      
   76 
  7677    private Image cartWheelImage = LoadImage("cartwheel"); 
  7778 
   
  9091    private Animation normalWalk; 
  9192    private Animation playerIdle; 
  92     #endregion  
   93    private Animation playerJump; 
   94    private Animation playerFall; 
   95    #endregion 
  9396 
  9497    private double leftCamLimit; 
   
  97100 
  98101    private int levelNumber = 0; 
  99     
   102 
  100103    public override void Begin() 
  101104    { 
   
  111114 
  112115        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, SkipIntro, "Skip"); 
  113          
   116 
  114117        ShowMadeWithJypeli(); 
  115118 
   
  118121            ShowBackgroundStory(); 
  119122        }); 
  120          
   123 
  121124 
  122125 
   
  126129    { 
  127130        Image madewithImage = LoadImage("madewithjypeli"); 
  128          
   131 
  129132        double w = Window.Width / 4; 
  130133        double h = w * (madewithImage.Height / (double)madewithImage.Width); // take aspect ratio from the picture 
  131          
   134 
  132135        GameObject madewithjypeliObject = new GameObject(w, h); 
  133136        madewithjypeliObject.Image = madewithImage; 
   
  143146        //}; 
  144147        //fadeTimer.Start(5); 
  145          
   148 
  146149        Timer.SingleShot(1.2, delegate 
  147150        { 
   
  266269        normalWalk = LoadAnimation("pwalk"); 
  267270        playerIdle = LoadAnimation("idle"); 
   271        playerJump = LoadAnimation("jump"); 
   272        playerFall = LoadAnimation("fall"); 
  268273    } 
  269274 
   
  301306        level.SetTileMethod(Color.Gold, CreatePlayer); 
  302307        level.SetTileMethod(Color.Harlequin, CreateCart); 
  303         level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject);  
  304         level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk);    
   308        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject); 
   309        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk); 
  305310        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly); 
  306311        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateDummy, Color.Red);    //TODO: CreateWitch 
  307         level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame);    
   312        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame); 
  308313        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke 
  309314        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone 
  310315        level.Optimize(Color.Black, Color.Brown); 
  311316        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
  312          
   317 
  313318 
  314319        //TileMap level = TileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber); 
   
  350355    void CreateBlockObject(Vector position, double width, double height) 
  351356    { 
   357        // Säädin vähän tätä jotta laatikko näkyy hyvin. Pitää ehkä tehdä laatikolle ihan oma metodi. 
   358 
  352359        PhysicsObject block = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
  353         block.Image = blockImages[levelNumber]; 
   360        block.IsVisible = false; 
   361        //block.Image = blockImages[levelNumber]; 
  354362        block.Position = position; 
  355         Add(block); 
   363        block.Y -= height / 2.0; 
   364        Add(block, 1); 
   365 
   366        GameObject visibleBlock = new GameObject(width, height * 1.5); 
   367        visibleBlock.Position = position; 
   368        visibleBlock.Image = blockImages[levelNumber]; 
   369        visibleBlock.Y -= height / 2.0; 
   370        Add(visibleBlock, -1); 
  356371    } 
  357372 
  358373    void CreateMilk(Vector position, double width, double height) 
  359374    { 
  360         GameObject milk = new GameObject(milkImage.Width, milkImage.Height); 
   375        double size = 30; 
   376        double ratio = milkImage.Height / milkImage.Width; 
   377        PhysicsObject milk = new PhysicsObject(size, size * ratio); 
  361378        milk.Image = milkImage; 
  362379        milk.Position = position; 
   
  405422        Add(house, -2); 
  406423 
  407         PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width* 0.25, 1); 
   424        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width * 0.25, 1); 
  408425        platform.IsVisible = false; 
  409426        platform.Position = new Vector(house.X + platform.Width * 0.5, house.Top); 
   
  445462        player.AnimWalk = new Animation(normalWalk); 
  446463        player.AnimIdle = new Animation(playerIdle); 
   464        player.AnimJump = new Animation(playerJump); 
   465        player.AnimFall = new Animation(playerFall); 
   466        player.AnimFall.StopOnLastFrame = true; 
  447467        players.Add(player); 
  448468        startingPlayers.Add(player); 
  449469        Add(player); 
  450         AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t)  
   470        AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t) 
  451471        { 
  452472            HillBilly billy = p as HillBilly; 
   
  455475        }); 
  456476 
  457         player.Life.LowerLimit += delegate  
  458         {  
   477        player.Life.LowerLimit += delegate 
   478        { 
  459479            if (players.Count < 2) 
  460480            { 
   
  463483            players.Remove(player); player.Destroy(); 
  464484        }; 
   485 
   486        AddCollisionHandler(player, "milk", CollectMilk); 
  465487    } 
  466488 
   
  494516    } 
  495517 
  496     void CreateGround(Vector position, double width, double height)  
   518    void CreateGround(Vector position, double width, double height) 
  497519    { 
  498520        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
   
  506528    void SetControls() 
  507529    { 
  508         double speed = 180; // TODO: Siirrä tämä johonkin. 
  509         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(-speed); }, "Player 1 moves left"); 
  510         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(speed); }, "Player 1 moves right"); 
   530        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves left"); 
   531        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves right"); 
  511532        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Jump(1000); }, "Player 1 jumps"); 
  512533 
  513         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(-speed); }, "Player 2 moves left"); 
  514         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(speed); }, "Player 2 moves right"); 
   534        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves left"); 
   535        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves right"); 
  515536        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Jump(1000); }, "Player 2 jumps"); 
  516537 
   
  523544        //TODO: Sumthin' flashy for our fallen friends. 
  524545        Exit(); 
   546    } 
   547 
   548    void CollectMilk(PhysicsObject player, PhysicsObject milk) 
   549    { 
   550        HillBilly billy = player as HillBilly; 
   551        if (billy == null) 
   552            return; 
   553 
   554        milk.Destroy(); 
   555        billy.AnimWalk = new Animation(milkWalk); 
   556        billy.AnimIdle = new Animation(milkWalk.CurrentFrame); 
  525557    } 
  526558 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6217 r6218  
  202202    </Compile> 
  203203  </ItemGroup> 
   204  <ItemGroup> 
   205    <Compile Include="fall.anim"> 
   206      <Name>fall</Name> 
   207      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   208      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   209    </Compile> 
   210    <Compile Include="jump.anim"> 
   211      <Name>jump</Name> 
   212      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   213      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   214    </Compile> 
   215  </ItemGroup> 
  204216  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  205217  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.