Changeset 6216 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-23 22:33:21 (8 years ago)
Author:
jotapoti
Message:

better intro sequence

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6215 r6216  
  9191    public override void Begin() 
  9292    { 
  93         //IntroSequence(); 
   93        IntroSequence(); 
  9494        //MainMenu(); 
  95         StartGame(); 
   95        //StartGame(); 
  9696    } 
  9797 
   
  101101        Level.Background.Color = Color.Black; 
  102102 
   103        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, SkipIntro, "Skip"); 
   104         
   105        ShowMadeWithJypeli(); 
   106 
   107        Timer.SingleShot(4.0, delegate // TODO get rid of fixed amount of seconds 
   108        { 
   109            ShowBackgroundStory(); 
   110        }); 
   111         
   112 
   113 
   114    } 
   115 
   116    void ShowMadeWithJypeli() 
   117    { 
   118        Image madewithImage = LoadImage("madewithjypeli"); 
   119         
   120        double w = Window.Width / 4; 
   121        double h = w * (madewithImage.Height / (double)madewithImage.Width); // take aspect ratio from the picture 
   122         
   123        GameObject madewithjypeliObject = new GameObject(w, h); 
   124        madewithjypeliObject.Image = madewithImage; 
   125        Add(madewithjypeliObject); 
   126 
   127        // Tässä oli jotain epätehokasta feidailua tuolle Made with Jypeli -kuvalle. Ei tunnu päivittyvän joka framella tai on muuten vain tosi raskas... 
   128 
   129        //fadeTimer = new Timer(); 
   130        //fadeTimer.Interval = 0.5; 
   131        //fadeTimer.Timeout += delegate 
   132        //{ 
   133        //    madewithjypeliObject.Image = LerpImage(madewithjypeliObject.Image, Color.Black, 0.6); 
   134        //}; 
   135        //fadeTimer.Start(5); 
   136         
   137        Timer.SingleShot(1.2, delegate 
   138        { 
   139            madewithjypeliObject.Destroy(); 
   140        }); 
   141 
   142    } 
   143 
   144    Image LerpImage(Image original, Color targetColor, double ratio) 
   145    { 
   146        Image newImage = new Image(original.Width, original.Height, Color.Transparent); 
   147        for (int y = 0; y < original.Height; y++) 
   148        { 
   149            for (int x = 0; x < original.Width; x++) 
   150            { 
   151                newImage[y, x] = Color.Lerp(original[y, x], targetColor, ratio); 
   152            } 
   153        } 
   154        return newImage; 
   155    } 
   156 
   157    void ShowBackgroundStory() 
   158    { 
  103159        Label storyLabel = new Label("Once upon a time..."); 
  104         storyLabel.TextColor = Color.Gray; 
   160        storyLabel.TextColor = Color.Black; 
  105161        Add(storyLabel); 
  106162 
  107163        Timer textTimer = new Timer(); 
  108         textTimer.Interval = 0.5; 
   164        textTimer.Interval = 0.1; 
  109165        textTimer.Timeout += delegate 
  110166        { 
  111             // TODO vaalenna tekstiä näkyville läpinäkyvyyttä tms. säätämällä 
  112              
   167            // lightens text up: 
   168            storyLabel.TextColor = Color.Lerp(storyLabel.TextColor, Color.Gray, 0.1); 
  113169        }; 
  114  
   170        textTimer.Start(); 
  115171        // TODO siirrä aliohjelmaan, jolle voi antaa parametrina stringin, joka näytetään siististi feidaamalla esille 
  116172 
  117  
  118  
  119         // TODO replace this SingleShot with something else. It must be the last thing after the intro sequence 
  120          
   173        // TODO lisää koko pelin tarina usealla feidailevalla tekstinpätkällä esitettynä 
   174 
  121175        // Clean up after the intro: 
  122         Timer.SingleShot(5, delegate 
  123         { 
   176        Timer.SingleShot(5, delegate // TODO get rid of this fixed amount of seconds 
   177        { // TODO replace this SingleShot with something else. It must be the last thing after the intro sequence 
  124178            storyLabel.Destroy(); 
  125179 
   
  129183    } 
  130184 
   185    void SkipIntro() 
   186    { 
   187        ClearTimers(); 
   188        ClearAll(); 
   189        Keyboard.Clear(); 
   190        MainMenu(); 
   191    } 
   192 
  131193    void MainMenu() 
  132194    { 
  133         Level.Background.Color = Color.MediumBlue; 
   195        Level.Background.Color = Color.DarkBlue; 
  134196 
  135197        MultiSelectWindow mainmenu = new MultiSelectWindow("Main menu", 
   
  218280        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject);  
  219281        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk);    
  220         level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly);   
   282        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly); 
  221283        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateDummy, Color.Red);    //TODO: CreateWitch 
  222284        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame);    
   
  396458        bool wheat = probability < 20; 
  397459 
  398         if(wheat) 
   460        if (wheat) 
  399461        { 
  400462            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 3); 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6213 r6216  
  108108  </ItemGroup> 
  109109  <ItemGroup> 
   110    <Compile Include="madewithjypeli.png"> 
   111      <Name>madewithjypeli</Name> 
   112      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   113      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   114    </Compile> 
   115  </ItemGroup> 
   116  <ItemGroup> 
  110117    <Compile Include="crawl.anim"> 
  111118      <Name>crawl</Name> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.