Changeset 6207 for 2015/26


Ignore:
Timestamp:
2015-06-23 20:15:47 (7 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Tonkka ja laatikot saivat kuvioita (tosin laatikot kenties liian pieniä).

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
2 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6203 r6207  
  88using Jypeli.Widgets; 
  99 
   10/* Muistutuksia. 
   11 *  
   12 * Layerit 
   13 *   3 -  
   14 *   2 -  
   15 *   1 -  
   16 *   0 - 
   17 *  -1 - Näkyvä maanpinta. 
   18 *  -2 - Talot taustalla. 
   19 *   
   20 *  
   21 *  
   22*/ 
   23 
   24 
  1025//Luokka maajussien erikoisuuksille. 
  1126class HillBilly : PlatformCharacter 
   
  3853    private Image[] groundImages = LoadImages("ground");    //Näitä ei tosin kaikkia kenties jaksa tehdä erilaisiksi levelistä riippuen 
  3954    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top"); 
  40     private Image[] supportStructureImages = LoadImages(""); 
  41     private Image[] foreGroundDecorations = LoadImages("viljaa"); 
   55    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa"); 
   56    private Image[] blockImages = LoadImages("box"); 
  4257 
  4358    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned"); 
  4459 
  4560    private Image cartImage = LoadImage("cart"); 
   61    private Image milkImage = LoadImage("tonkka"); 
  4662     
  4763    private Image cartWheelImage = LoadImage("cartwheel"); 
   64 
   65    private Animation crawl; 
  4866    #endregion  
  4967 
   68    private double leftCamLimit; 
   69    private double rightCamLimit; 
   70    private double bottomCamLimit; 
   71 
  5072    private int levelNumber = 0; 
  51  
   73    
  5274    public override void Begin() 
  5375    { 
   
  115137    void StartGame() 
  116138    { 
  117  
   139        Initializing(); 
  118140        CreateLevel(); 
  119141        ScreenSettings(); 
   
  136158    } 
  137159 
   160    void Initializing() 
   161    { 
   162        crawl = LoadAnimation("crawl"); 
   163    } 
   164 
  138165    void ScreenSettings() 
  139166    { 
   
  141168        Window.Height = 900; 
  142169 
  143         Camera.X = cameraTargetX = players[0].X; 
   170        leftCamLimit = Level.Left + Window.Width / 2.0; 
   171        rightCamLimit = Level.Right - Window.Width / 2.0; 
   172        bottomCamLimit = Level.Bottom + Window.Height / 2.0; 
   173 
   174        //Camera.X = cameraTargetX = players[0].X; 
  144175        //Camera.ZoomToLevel(); 
   176        Camera.X = cameraTargetX = leftCamLimit; 
  145177 
  146178        Timer cameraTimer = new Timer(); 
   
  165197        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateDummy, Color.Rose);   //TODO: CreateFlame 
  166198        level.SetTileMethod(Color.Harlequin, CreateCart); 
  167         level.SetTileMethod(Color.White, CreateDummy, Color.White); //TODO: CreateSmoke (optional) 
  168         //level.SetTileMethod(Color.PaintDotNetBlue, CreateDummy, Color.PaintDotNetBlue);  
  169         level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateDummy, Color.DarkGray);   //TODO: CreateTombStone (optional) 
   199        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject);  
   200        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk);    
  170201        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly);   
  171202        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateDummy, Color.Red);    //TODO: CreateWitch 
   
  184215    } 
  185216 
   217    void CreateBlockObject(Vector position, double width, double height) 
   218    { 
   219        PhysicsObject block = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height); 
   220        block.Image = blockImages[levelNumber]; 
   221        block.Position = position; 
   222        Add(block); 
   223    } 
   224 
   225    void CreateMilk(Vector position, double width, double height) 
   226    { 
   227        GameObject milk = new GameObject(milkImage.Width, milkImage.Height); 
   228        milk.Image = milkImage; 
   229        milk.Position = position; 
   230        Add(milk); 
   231    } 
   232 
  186233    void CreateCrawly(Vector position, double width, double height) 
  187234    { 
   
  189236        crawly.Position = position; 
  190237        crawly.Color = Color.Gray; 
   238        crawly.Animation = crawl; 
   239        crawly.Animation.Start(); 
  191240        crawly.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  192241        Add(crawly); 
   
  207256        Add(house, -2); 
  208257 
  209         PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width - (TILE_SIZE * 4), 5); 
   258        //Seisottava tasanne 
   259        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width - (TILE_SIZE * 3.25), 1);     //Tätä kohtaa on nyt vähän hakemalla haettu. 
  210260        platform.IsVisible = false; 
  211         platform.Position = new Vector(house.X + TILE_SIZE, house.Top); 
   261        platform.Position = new Vector(house.X + (TILE_SIZE * 0.5), house.Top); 
  212262        Add(platform); 
  213263    } 
   
  220270        Add(house, -2); 
  221271 
  222         PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width* 0.25, 5); 
   272        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width* 0.25, 1); 
  223273        platform.IsVisible = false; 
  224274        platform.Position = new Vector(house.X + platform.Width * 0.5, house.Top); 
   
  249299        dummy.Position = position; 
  250300        dummy.Color = color; 
  251         //dummy.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE); 
  252301        Add(dummy); 
  253302    } 
   
  284333        { 
  285334            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 3); 
  286             wheatBlock.Image = foreGroundDecorations[0]; 
   335            wheatBlock.Image = foregroundDecorations[0]; 
  287336            wheatBlock.Position = visibleGround.Position; 
  288337            Add(wheatBlock, 2); 
   
  316365    void UpdateCamera() 
  317366    { 
  318  
  319367        double minY = players.Min(p => p.Y); 
  320368        double maxY = players.Max(p => p.Y); 
   
  327375        cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX);     //Lellllll. 
  328376 
   377        //cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.X, Level.Bottom + Window.Height/2.0); 
   378 
  329379        cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX); 
  330380 
   381        cameraTarget.X = Math.Min(cameraTargetX, rightCamLimit); 
   382        cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit); 
  331383 
  332384        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X; 
   
  337389            player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax); 
  338390        } 
  339  
  340         //double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X; 
  341         //double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X; 
  342         //foreach (var player in players) 
  343         //{ 
  344         //    player.Left = Math.Max(player.Left, windowMin); 
  345         //    player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax); 
  346         //} 
  347391    } 
  348392 
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRunContent/HillbillyRunContent.contentproj

  r6202 r6207  
  107107    </Compile> 
  108108  </ItemGroup> 
   109  <ItemGroup> 
   110    <Compile Include="crawl.anim"> 
   111      <Name>crawl</Name> 
   112      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   113      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   114    </Compile> 
   115  </ItemGroup> 
   116  <ItemGroup> 
   117    <Compile Include="tonkka.png"> 
   118      <Name>tonkka</Name> 
   119      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   120      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   121    </Compile> 
   122  </ItemGroup> 
   123  <ItemGroup> 
   124    <Compile Include="box.png"> 
   125      <Name>box</Name> 
   126      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   127      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   128    </Compile> 
   129  </ItemGroup> 
  109130  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  110131  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.