Changeset 6199


Ignore:
Timestamp:
2015-06-23 19:00:29 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Ryömiviä harmaita palikoita.

Location:
2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs

  r6198 r6199  
  147147    } 
  148148 
  149     #region ElementCreation 
   149    #region LevelCreation 
  150150    void CreateLevel() 
  151151    { 
   
  163163        //level.SetTileMethod(Color.PaintDotNetBlue, CreateDummy, Color.PaintDotNetBlue);  
  164164        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateDummy, Color.DarkGray);   //TODO: CreateTombStone 
  165         level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateDummy, Color.Gray);  //TODO: CreateCrawly 
   165        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly);   
  166166        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateDummy, Color.Red);    //TODO: CreateWitch 
  167167        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE); 
  168168        level.Optimize(Color.Black, Color.Brown); 
  169  
  170169 
  171170        //TileMap level = TileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber); 
   
  178177 
  179178        SetControls(); 
   179    } 
   180 
   181    void CreateCrawly(Vector position, double width, double height) 
   182    { 
   183        PlatformCharacter crawly = new PlatformCharacter(width * 2, height); 
   184        crawly.Position = position; 
   185        crawly.Color = Color.Gray; 
   186        crawly.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   187        Add(crawly); 
   188 
   189        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain(); 
   190        brain.Speed = 20; 
   191        brain.FallsOffPlatforms = true; 
   192 
   193        crawly.Brain = brain; 
  180194    } 
  181195 
   
  260274    } 
  261275 
  262     void CreateGround(Vector position, double width, double height) 
   276    void CreateGround(Vector position, double width, double height) //TODO: Fiksataan se, että pelihahmot tietysti luiskahtavat tästä läpi, mikäli pääsevät sen sivustaan. Muitakin korjaustapoja tietty on, kuin tässä aliohjelmassa operoiminen. 
  263277    { 
  264278        GameObject ground = new GameObject(width, height); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.