Changeset 6160 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2015-06-23 10:41:04 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Uudet animaatiot hahmolle, uusia kuvia ensimäisestä vihollisesta

Location:
2014/30/MitjaK
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MitjaK/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin seteli/Tonnin seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/Tonnin Seteli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5520 r6160  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
   420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
   421            <summary> 
   422            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   423            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   424            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
   425            </summary> 
   426        </member> 
   427        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
   428            <summary> 
   429            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   430            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   431            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
   432            </summary> 
   433        </member> 
   434        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
   435            <summary> 
   436            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   437            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
   441            <summary> 
   442            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   443            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   444            </summary> 
   445        </member> 
  420446        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  421447            <summary> 
   
  427453            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  428454            </summary> 
   455        </member> 
   456        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   457            <summary> 
   458            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   462            <summary> 
   463            LisÀÀ peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="obj">Olio</param> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   468            <summary> 
   469            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   470            </summary> 
   471            <param name="obj">Olio</param> 
  429472        </member> 
  430473        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  469512            </summary> 
  470513        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   514        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472515            <summary> 
  473516            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478521            </remarks> 
  479522        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481524            <summary>  
  482525            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570613            </summary> 
  571614        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   615        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   616            <summary> 
   617            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   618            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   619            </summary> 
   620            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576621            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577622            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580625            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581626        </member> 
   627        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   628            <summary> 
   629            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   630            </summary> 
   631            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   632            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   633            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   634            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   635            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   636        </member> 
   637        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   638            <summary> 
   639            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   640            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   641            </summary> 
   642            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   643            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   644            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   645            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   646            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   647        </member> 
  582648        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583649            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   650            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585651            </summary> 
  586652            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  738804            lÀpinÀkyvyyttÀ kÀyttÀmÀllÀ saadaan kuvasta halutun muotoinen. 
  739805            </remarks> 
   806        </member> 
   807        <member name="P:Jypeli.GameObject.IgnoresLighting"> 
   808            <summary> 
   809            JÀttÀÀkö olio kentÀn valaistuksen huomiotta. 
   810            Asetettu oletuksena kÀyttöliittymÀkomponenteilla (widget). 
   811            </summary> 
  740812        </member> 
  741813        <member name="P:Jypeli.GameObject.Objects"> 
   
  14541526            </summary> 
  14551527        </member> 
   1528        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1529            <summary> 
   1530            Suorakaide 
   1531            </summary> 
   1532        </member> 
   1533        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1534            <summary> 
   1535            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1536            </summary> 
   1537        </member> 
   1538        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1539            <summary> 
   1540            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1541            </summary> 
   1542        </member> 
   1543        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1544            <summary> 
   1545            Suorakaiteen leveyse 
   1546            </summary> 
   1547        </member> 
   1548        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1549            <summary> 
   1550            Suorakaiteen korkeus 
   1551            </summary> 
   1552        </member> 
   1553        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1554            <summary> 
   1555            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1556            </summary> 
   1557            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1558            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1559            <param name="w">leveys</param> 
   1560            <param name="h">korkeus</param> 
   1561        </member> 
   1562        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1563            <summary> 
   1564            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1565            </summary> 
   1566            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1567            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1568        </member> 
   1569        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1570            <summary> 
   1571            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1572            </summary> 
   1573            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1574            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1575        </member> 
   1576        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1577            <summary> 
   1578            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1579            </summary> 
   1580        </member> 
   1581        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1582            <summary> 
   1583            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1584            </summary> 
   1585        </member> 
   1586        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1587            <summary> 
   1588            Suorakaiteen alareunen Y 
   1589            </summary> 
   1590        </member> 
   1591        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1592            <summary> 
   1593            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1594            </summary> 
   1595        </member> 
   1596        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1597            <summary> 
   1598            Suorakaiteen keskipiste 
   1599            </summary> 
   1600        </member> 
   1601        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1602            <summary> 
   1603            Suorakaiteen koko 
   1604            </summary> 
   1605        </member> 
   1606        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1607            <summary> 
   1608            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1609            </summary> 
   1610        </member> 
   1611        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1612            <summary> 
   1613            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1614            </summary> 
   1615        </member> 
   1616        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1617            <summary> 
   1618            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1619            </summary> 
   1620        </member> 
   1621        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1622            <summary> 
   1623            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1624            </summary> 
   1625        </member> 
   1626        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1627            <summary> 
   1628            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1629            </summary> 
   1630        </member> 
  14561631        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571632            <summary> 
   
  17181893            </summary> 
  17191894        </member> 
   1895        <member name="T:Jypeli.IntPoint"> 
   1896            <summary> 
   1897            Piste kokonaislukuruudukossa. 
   1898            </summary> 
   1899        </member> 
   1900        <member name="P:Jypeli.IntPoint.X"> 
   1901            <summary> 
   1902            X-koordinaatti. 
   1903            </summary> 
   1904        </member> 
   1905        <member name="P:Jypeli.IntPoint.Y"> 
   1906            <summary> 
   1907            Y-koordinaatti. 
   1908            </summary> 
   1909        </member> 
  17201910        <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
  17211911            <summary> 
   
  22322422            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332423            </summary> 
   2424        </member> 
   2425        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2426            <summary> 
   2427            Aaltomuoto. 
   2428            </summary> 
   2429        </member> 
   2430        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2431            <summary> 
   2432            Luo uuden aaltomuodon. 
   2433            </summary> 
   2434            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2435            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2436            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2437            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2438        </member> 
   2439        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2440            <summary> 
   2441            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2442            </summary> 
   2443            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2444            <returns></returns> 
   2445        </member> 
   2446        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2447            <summary> 
   2448            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2449            </summary> 
   2450            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2451            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2452            <returns></returns> 
   2453            <remarks> 
   2454            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2455            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2456            </remarks> 
   2457        </member> 
   2458        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2459            <summary> 
   2460            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2461            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2462            </summary> 
   2463            <param name="t"></param> 
   2464            <returns></returns> 
   2465        </member> 
   2466        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2467            <summary> 
   2468            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2469            </summary> 
   2470        </member> 
   2471        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2472            <summary> 
   2473            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2474            </summary> 
   2475        </member> 
   2476        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2477            <summary> 
   2478            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2479            </summary> 
   2480        </member> 
   2481        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2482            <summary> 
   2483            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2484            </summary> 
   2485        </member> 
   2486        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2487            <summary> 
   2488            Siniaalto. 
   2489            </summary> 
   2490        </member> 
   2491        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2492            <summary> 
   2493            Luo uuden siniaallon. 
   2494            </summary> 
   2495            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2496            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2497            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2498            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2499        </member> 
   2500        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2501            <summary> 
   2502            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2503            </summary> 
   2504            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2505            <returns></returns> 
   2506        </member> 
   2507        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2508            <summary> 
   2509            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2510            </summary> 
   2511            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2512            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2513            <returns></returns> 
   2514        </member> 
   2515        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2516            <summary> 
   2517            Sahalaita-aalto. 
   2518            </summary> 
   2519        </member> 
   2520        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2521            <summary> 
   2522            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2523            </summary> 
   2524            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2525            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2526            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2527            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2528        </member> 
   2529        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2530            <summary> 
   2531            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2532            </summary> 
   2533            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2534            <returns></returns> 
   2535        </member> 
   2536        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2537            <summary> 
   2538            Kolmioaalto. 
   2539            </summary> 
   2540        </member> 
   2541        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2542            <summary> 
   2543            Luo uuden kolmioaallon. 
   2544            </summary> 
   2545            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2546            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2547            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2548            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2549        </member> 
   2550        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2551            <summary> 
   2552            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2553            </summary> 
   2554            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2555            <returns></returns> 
   2556        </member> 
   2557        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2558            <summary> 
   2559            Kanttiaalto. 
   2560            </summary> 
   2561        </member> 
   2562        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2563            <summary> 
   2564            Luo uuden kanttiaallon. 
   2565            </summary> 
   2566            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2567            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2568            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2569            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2570        </member> 
   2571        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2572            <summary> 
   2573            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2574            </summary> 
   2575            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2576            <returns></returns> 
  22342577        </member> 
  22352578        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  29153258            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  29163259            </summary> 
   3260            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29173261            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29183262            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29243268            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  29253269            </summary> 
   3270            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29263271            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29273272            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29643309            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  29653310        </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   3311        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29673312            <summary> 
  29683313            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  29733318            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29743319        </member> 
  2975         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3320        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29763321            <summary> 
  29773322            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  29803325            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  29813326            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3327            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3328        </member> 
   3329        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3330            <summary> 
   3331            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3332            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
   3333            </summary> 
   3334            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3335            <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  29823336            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29833337        </member> 
   
  33453699            <returns>Toistettu merkkijono</returns> 
  33463700        </member> 
  3347         <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
  3348             <summary> 
  3349             Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
  3350             Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
  3351             aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
  3352             </summary> 
  3353         </member> 
  3354         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3701        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos)"> 
  33553702            <summary> 
  33563703            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33593706            </summary> 
  33603707            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3361             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  3362         </member> 
  3363         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3708            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3709        </member> 
   3710        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0},``0)"> 
  33643711            <summary> 
  33653712            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33693716            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  33703717            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3371             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3718            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33723719            <param name="p1">Parametri</param> 
  33733720        </member> 
  3374         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3721        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1},``0,``1)"> 
  33753722            <summary> 
  33763723            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33813728            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33823729            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3383             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3730            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33843731            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33853732            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  33863733        </member> 
  3387         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3734        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
  33883735            <summary> 
  33893736            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33943741            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33953742            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3396             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3743            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33973744            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33983745            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  33993746        </member> 
  3400         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
  3401             <summary> 
  3402             Kokoaa reitin useammasta ruutukentÀn symbolista. 
  3403              
   3747        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
   3748            <summary> 
  34043749            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  34053750            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  34063751            Execute. 
  34073752            </summary> 
  3408             <param name="f">Aliohjelma, muotoa void LuoReittiolio(List&lt;Vector&gt; reitti, double leveys, double korkeus)</param> 
  3409             <param name="tileSymbols">RuutukentÀn symbolit tiedostossa joista reitti muodostuu</param> 
   3753            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3754            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3755            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3756            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3757            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3758            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3759        </member> 
   3760        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
   3761            <summary> 
   3762            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3763            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3764            Execute. 
   3765            </summary> 
   3766            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3767            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3768            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3769            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3770            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3771            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3772        </member> 
   3773        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
   3774            <summary> 
   3775            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3776            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3777            Execute. 
   3778            </summary> 
   3779            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3780            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3781            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3782            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3783            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3784            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3785        </member> 
   3786        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3787            <summary> 
   3788            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3789            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3790            Execute. 
   3791            </summary> 
   3792            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3793            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3794        </member> 
   3795        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3796            <summary> 
   3797            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3798            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3799            Execute. 
   3800            </summary> 
   3801            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
   3802            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3803            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3804            <param name="p1">Parametri</param> 
   3805        </member> 
   3806        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3807            <summary> 
   3808            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3809            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3810            Execute. 
   3811            </summary> 
   3812            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3813            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3814            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3815            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3816            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3817            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3818        </member> 
   3819        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3820            <summary> 
   3821            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3822            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3823            Execute. 
   3824            </summary> 
   3825            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3826            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3827            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3828            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3829            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3830            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3831        </member> 
   3832        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
   3833            <summary> 
   3834            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3835            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3836            Execute. 
   3837            </summary> 
   3838            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3839            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3840            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3841            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3842            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3843            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3844        </member> 
   3845        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
   3846            <summary> 
   3847            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3848            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3849            Execute. 
   3850            </summary> 
   3851            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3852            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3853            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3854            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3855            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3856            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3857        </member> 
   3858        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
   3859            <summary> 
   3860            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3861            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3862            Execute. 
   3863            </summary> 
   3864            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3865            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3866            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3867            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3868            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3869            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  34103870        </member> 
  34113871        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   
  34673927            <returns>symbolin</returns> 
  34683928        </member> 
  3469         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3929        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos,System.Double,System.Double)"> 
  34703930            <summary> 
  34713931            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
   
  34763936            <returns></returns> 
  34773937        </member> 
  3478         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3938        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos,System.Double,System.Double)"> 
  34793939            <summary> 
  34803940            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
   
  34933953            <summary> 
  34943954            Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
   3955            </summary> 
   3956        </member> 
   3957        <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
   3958            <summary> 
   3959            Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
   3960            Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
   3961            aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
  34953962            </summary> 
  34963963        </member> 
   
  45174984            </summary> 
  45184985        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4986        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204987            <summary> 
  45214988            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  45415008            <summary> 
  45425009            Olioiden vÀlisten liitosten pehmeys. 
   5010            </summary> 
   5011        </member> 
   5012        <member name="P:Jypeli.PhysicsStructure.IgnoresLighting"> 
   5013            <summary> 
   5014            JÀttÀÀkö olio kentÀn valaistuksen huomiotta. 
  45435015            </summary> 
  45445016        </member> 
   
  47485220            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  47495221        </member> 
   5222        <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
   5223            <summary> 
   5224            KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
   5225            </summary> 
   5226        </member> 
  47505227        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  47515228            <summary> 
   
  47785255            <summary> 
  47795256            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   5257            </summary> 
   5258        </member> 
   5259        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5260            <summary> 
   5261            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  47805262            </summary> 
  47815263        </member> 
   
  60426524            <summary> 
  60436525            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6526            </summary> 
   6527        </member> 
   6528        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
   6529            <summary> 
   6530            Voiko musiikkia soittaa. 
   6531            Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
   6532            Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  60446533            </summary> 
  60456534        </member> 
   
  66007089            <param name="newScore"></param> 
  66017090        </member> 
  6602         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  6603             <summary> 
  6604             Viesti. 
  6605             </summary> 
  6606         </member> 
  66077091        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  66087092            <summary> 
   
  71367620            <summary> 
  71377621            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   7622            </summary> 
   7623        </member> 
   7624        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
   7625            <summary> 
   7626            Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
   7627            </summary> 
   7628        </member> 
   7629        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
   7630            <summary> 
   7631            Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
   7632            </summary> 
   7633        </member> 
   7634        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
   7635            <summary> 
   7636            Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  71387637            </summary> 
  71397638        </member> 
   
  1071511214            </summary> 
  1071611215        </member> 
   11216        <member name="E:Jypeli.Assets.Weapon.Shooting"> 
   11217            <summary> 
   11218            TapahtumankÀsittelijÀ ampumiselle, parametrinÀ ammus. 
   11219            Voit antaa kaikille aseesta lÀhteville ammuksille ominaisuuksia 
   11220            tÀllÀ tapahtumankÀsittelijÀllÀ. 
   11221            </summary> 
   11222        </member> 
  1071711223        <member name="P:Jypeli.Assets.Weapon.ProjectileCollision"> 
  1071811224            <summary> 
   
  1222512731            <summary> 
  1222612732            KentÀn alareunan y-koordinaatti. 
   12733            </summary> 
   12734        </member> 
   12735        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12736            <summary> 
   12737            KentÀn rajaama alue 
  1222712738            </summary> 
  1222812739        </member> 
   
  1437614887            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714888            </summary> 
   14889            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814890        </member> 
  1437914891        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114893            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214894            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14895            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414896        </member> 
  1438514897        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714899            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814900            </summary> 
   14901            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14902            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14903            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914904        </member> 
  1439014905        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214907            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314908            </summary> 
   14909            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14910            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14911            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414912        </member> 
  1439514913        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414922            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514923            </summary> 
   14924            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614925        </member> 
  1440714926        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814927            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14928            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014929            </summary> 
  1441114930            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614935        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714936            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14937            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914938            </summary> 
  1442014939            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814947            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914948            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14949            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114950        </member> 
  1443214951        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414953            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514954            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14955            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714956        </member> 
  1443814957        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014959            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114960            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14961            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314962        </member> 
  1444414963        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814977            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914978            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14979            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14980        </member> 
   14981        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14982            <summary> 
   14983            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14984            </summary> 
   14985            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14986            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14987            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114988        </member> 
  1446214989        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514992            </summary> 
  1446614993            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14994            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814995        </member> 
  1446914996        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447315000            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447415001            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   15002            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447615003        </member> 
  1447715004        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.