Changeset 6114 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-16 09:40:22 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Parhaiden pisteiden lista.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6113 r6114  
  239239    public const int RUUDUN_KOKO = 64; 
  240240 
  241     public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) => 
  242         LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray()); 
  243  
  244     #region Kuvat 
  245     Image lattiaKuva = LoadImage("floor"); 
  246     Image seinaKuva = LoadImage("wall"); 
  247     Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole"); 
  248     Image kiviKuva = LoadImage("rock"); 
  249     private Image[][] kultuuriKuvat = {LoadImages2(1, 6, "fountain/f{0:0000}"), LoadImages("patsas"), LoadImages("piano")}; 
  250     private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}"); 
  251     private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}"); 
  252     public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}"); 
  253     public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}"); 
  254     Image[] ansaKuvat; 
  255     List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>(); 
  256     Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli"); 
  257     Image taideVeri = LoadImage("taideveri"); 
  258     private Image[] loppuKuvat = LoadImages2(1, 35, "break/b{0:0000}"); 
  259     private Image[] teleAnsaKuvat = LoadImages2(1, 8, "teletrap/tele{0:0000}"); 
  260     #endregion 
  261  
  262     private SoundEffect[] hajotusAanet = { LoadSoundEffect("fountainbreak"), LoadSoundEffect("boom"), LoadSoundEffect("piano2") }; 
   241    const int MASSI = 2000; 
   242    const int VAAKA_HUONEET = 12; 
   243    const int PYSTY_HUONEET = 8; 
   244    const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50; 
   245    const int TELEANSA_HINTA = 1000; 
  263246 
  264247    int[] hinnat = { 75, 200, 300, 100 }; 
   
  266249    int[] ansaHinnat = { 300, 600 }; 
  267250    int[] kultuuriTuotot = { 100, 200, 400 }; 
  268     private int teleAnsaHinta = 1000; 
  269     private int barbaariMaara = 2; 
  270  
   251 
   252    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta. 
   253    readonly Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0); 
   254 
   255    #region Resurssit 
   256    public static Func<int, int, string, Image[]> LoadImages2 = (a, b, fmt) => 
   257        LoadImages((from i in Enumerable.Range(a, b) select string.Format(fmt, i)).ToArray()); 
   258 
   259    public Image[] vihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "vihu/v{0:0000}"); 
   260    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}"); 
   261 
   262    private Image lattiaKuva = LoadImage("floor"); 
   263    private Image seinaKuva = LoadImage("wall"); 
   264    private Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole"); 
   265    private Image kiviKuva = LoadImage("rock"); 
   266    private Image[][] kultuuriKuvat = { LoadImages2(1, 6, "fountain/f{0:0000}"), LoadImages("patsas"), LoadImages("piano") }; 
   267    private Image[] piikkiAnsaKuvat = LoadImages2(1, 7, "piikit/piikit{0:0000}"); 
   268    private Image[] murskausAnsaKuvat = LoadImages2(1, 9, "smash/smash{0:0000}"); 
   269    private Image[] ansaKuvat; 
   270    private Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli"); 
   271    private Image taideVeri = LoadImage("taideveri"); 
   272    private Image[] loppuKuvat = LoadImages2(1, 35, "break/b{0:0000}"); 
   273    private Image[] teleAnsaKuvat = LoadImages2(1, 8, "teletrap/tele{0:0000}"); 
   274 
   275    private List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>(); 
   276 
   277    private SoundEffect[] hajotusAanet = { LoadSoundEffect("fountainbreak"), LoadSoundEffect("boom"), LoadSoundEffect("piano2") }; 
   278    #endregion 
   279 
   280    private MainMenu menu; 
   281 
   282    // Pelimekaniikan kannalta oleelliset muuttujat. 
   283    public List<Barbaari> barbaarit; 
   284    private Room[,] huoneet; 
   285    private Room spawn; 
   286    private Timer barbaariAjastin; 
   287    private Timer sykliAjastin; 
   288    private Upgrade ostamassa; 
   289    private int barbaariMaara; 
   290    private Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan. 
   291 
   292    // Visuaaliset extra jutut 
  271293    private Label kaivuuHintaLabel; 
  272294    private Label kierrosIlmaisin; 
  273     //private bool kierrosKaynnissa; 
   295    private GameObject digArrow; 
   296    private GameObject digArrowHead; 
   297 
   298    // Pistelasku 
   299    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   300    IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000); 
   301    IntMeter barbaarinTappoMittari = new IntMeter(0); 
   302 
  274303    private int kierros; 
  275  
  276     public int KierrosKaynnissa 
   304    public int Kierros 
  277305    { 
  278306        get 
   
  283311        { 
  284312            kierros = value; 
  285             kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe"); 
  286         } 
  287     } 
  288  
  289     Room[,] huoneet; 
  290     //public List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
  291     public List<Barbaari> barbaarit; 
  292     Room spawn; 
  293     Timer barbaariAjastin; 
  294     Timer sykliAjastin; 
  295     Upgrade ostamassa; 
  296     Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan. 
   313            var vaiheTeksti = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe"); 
   314            kierrosIlmaisin.Text = vaiheTeksti + "\nKierros: " + (kierros / 2); 
   315        } 
   316    } 
  297317 
  298318    private bool digging = false; 
  299  
  300319    public bool Digging 
  301320    { 
   
  311330    } 
  312331 
  313     GameObject digArrow; 
  314     GameObject digArrowHead; 
  315  
  316     IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000); 
  317  
  318     const int MASSI = 2000; 
  319     const int VAAKA_HUONEET = 12; 
  320     const int PYSTY_HUONEET = 8; 
  321     const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50; 
  322  
  323     // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta. 
  324     Vector huoneSiirtyma = new Vector(-200, 0); 
  325  
  326     private MainMenu menu; 
  327  
  328332    public override void Begin() 
  329333    { 
   334        topLista.HighScoreWindow.Closed += delegate 
   335        { 
   336            // Ennätyslistan sulkemisen jälkeen mennään valikkoon jos ei oltu siell jo. 
   337            if (menu == null) 
   338                AlkuValikko(); 
   339        }; 
   340 
  330341        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  331342        MediaPlayer.Play("In_The_Dark_Flashes"); 
  332  
  333         ClearAll(); 
  334  
  335         kultuuri.Value = MASSI; 
  336         kierros = 0; 
  337         barbaariAjastin = new Timer(); 
  338         barbaarit = new List<Barbaari>(); 
  339343 
  340344        SmoothTextures = false; 
   
  345349        Window.Height = 768; 
  346350 
  347         ansaKuvat = new Image[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] }; 
   351        ansaKuvat = new[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] }; 
  348352        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat)); 
  349353        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat)); 
   354 
   355        AlkuValikko(); 
   356    } 
   357 
   358    void AlkuValikko() 
   359    { 
   360        ClearAll(); 
   361 
  350362        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit"); 
  351363        menu.Painikkeet[0].Clicked += delegate 
   
  354366            menu = null; 
  355367        }; 
   368        menu.Painikkeet[1].Clicked += topLista.Show; 
  356369        menu.Painikkeet[3].Clicked += Exit; 
  357370    } 
   
  359372    void AloitaPeli() 
  360373    { 
   374        // Pelin aloituksen jälkeen pistelistalta mennään valikkoon. 
  361375        ClearAll(); 
   376 
   377        barbaarinTappoMittari.Value = 0; 
   378        kultuuri.Value = MASSI; 
   379        kierros = 0; 
   380        barbaariMaara = 2; 
   381        barbaariAjastin = new Timer(); 
   382        barbaarit = new List<Barbaari>(); 
   383 
  362384        Kontrollit(); 
  363385        UlkoAsuRoskaa(); 
   
  409431        kierrosIlmaisin.Y = Screen.Top - 150; 
  410432        Add(kierrosIlmaisin); 
  411         KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen. 
   433        Kierros = Kierros; // Aiheuttaa labelin päivittymisen. 
  412434 
  413435        kaivuuHintaLabel = new Label("0"); 
   
  417439        Add(kaivuuHintaLabel); 
  418440 
  419         Label rahat = new Label(); 
  420         rahat.BindTo(kultuuri); 
  421         rahat.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50); 
  422         //rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1); 
  423         rahat.TextColor = Color.White; 
  424         rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}"; 
  425         Add(rahat); 
   441        var kultuuriLabel = new Label(); 
   442        kultuuriLabel.BindTo(kultuuri); 
   443        kultuuriLabel.Position = new Vector(Screen.Right - 200, Screen.Bottom + 50); 
   444        kultuuriLabel.TextColor = Color.White; 
   445        kultuuriLabel.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}"; 
   446        Add(kultuuriLabel); 
   447 
   448        var tappoLabel = new Label(); 
   449        tappoLabel.Position = new Vector(Screen.Left + 200, kultuuriLabel.Y); 
   450        tappoLabel.TextColor = Color.Red; 
   451        tappoLabel.IntFormatString = "Barbaareja murhattu: {0}"; 
   452        tappoLabel.BindTo(barbaarinTappoMittari); 
   453        Add(tappoLabel); 
  426454    } 
  427455 
   
  458486 
  459487        Timer.SingleShot(3.5, HavioViesti); 
   488        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, HavioViesti, null); 
   489        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, HavioViesti, null); 
  460490    } 
  461491 
   
  474504            hajotusAanet[1].Play(); 
  475505        }); 
   506 
   507        Timer.SingleShot(4.5, () => topLista.EnterAndShow(barbaarinTappoMittari.Value)); 
  476508 
  477509        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin"); 
   
  493525        }; 
  494526        fadeAjastin.Start(); 
  495  
  496         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, null); 
  497527    } 
  498528 
   
  517547        } 
  518548 
  519         LuoKauppaPainike(teleAnsaKuvat[0], teleAnsaHinta, kultuuriKuvat.Length + ansaKuvat.Length, delegate 
   549        LuoKauppaPainike(teleAnsaKuvat[0], TELEANSA_HINTA, kultuuriKuvat.Length + ansaKuvat.Length, delegate 
  520550        { 
  521551            ostamassa = LuoTeleAnsaPaivitys(); 
   
  559589        { 
  560590            Image = teleAnsaKuvat[0], 
  561             Size = new Vector(0.7, 0.7)*RUUDUN_KOKO, 
   591            Size = new Vector(0.7, 0.7) * RUUDUN_KOKO, 
  562592            Animation = new Animation(teleAnsaKuvat), 
  563             Price = teleAnsaHinta 
   593            Price = TELEANSA_HINTA 
  564594        }; 
  565595    } 
   
  570600        upg.HajotusAani = hajotusAani; 
  571601        upg.Image = kuvat[0]; 
  572         upg.Size = new Vector(0.7, 0.7)*RUUDUN_KOKO; 
   602        upg.Size = new Vector(0.7, 0.7) * RUUDUN_KOKO; 
  573603        upg.Price = hinta; 
  574604        upg.Max = kultuuriMaara; 
   
  583613        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate 
  584614        { 
  585             //barbaarit.Remove(barbaari); 
  586615            barbaari.Destroy(); 
   616            barbaarinTappoMittari.Value++; 
  587617        }; 
  588618        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0); 
   
  651681 
  652682        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi. 
  653         if (KierrosKaynnissa % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue) 
  654         { 
  655             KierrosKaynnissa++; 
   683        if (Kierros % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue) 
   684        { 
   685            Kierros++; 
  656686 
  657687            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet. 
   
  703733        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko"); 
  704734        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null); 
  705         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä 
   735        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, AlkuValikko, "Aloita uudestaan"); 
  706736 
  707737        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla"); 
   
  710740    void SeuraavaAalto() 
  711741    { 
  712         if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return; 
   742        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || Kierros % 2 == 0) return; 
  713743 
  714744        barbaariAjastin.Interval = RandomGen.NextInt((int)sykliAjastin.Interval, 3); 
  715745        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  716746        barbaariMaara = RandomGen.NextInt((int)(1 + kierros * 0.20), kierros); 
  717         KierrosKaynnissa++; 
   747        Kierros++; 
  718748    } 
  719749 
   
  858888    { 
  859889        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld)); 
  860         if (kohdeHuone == null || KierrosKaynnissa % 2 == 0) 
   890        if (kohdeHuone == null || Kierros % 2 == 0) 
  861891        { 
  862892            return false; 
   
  10711101            digArrow.Angle = suunta.Angle; 
  10721102            digArrow.Width = pituus; 
  1073              
   1103 
  10741104            digArrowHead.Color = vari; 
  10751105            digArrowHead.Position = alku + suunta; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.